Heemavond over website

Op de Heemavond van woensdag 15 november legt Paul Verhees uit hoe je website van de heemkundekring De Kommanderij Gemert optimaal kunt benutten. Er staat erg veel informatie op de website van de heemkundekring, maar het vergt enige kennis en handigheid om al die data te vinden.
De Heemavond vindt plaats in de Heemkamer aan de Ruijschenberghstraat 3b in Gemert en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis; consumpties zijn voor eigen rekening.

Heemavond over monumentale graven

Op de Heemavond op woensdag 18 oktober geeft de werkgroep monumentale graven van heemkundekring De Kommanderij Gemert een presentatie van haar werkzaamheden. De werkgroep probeert in samenwerking met de gemeente oude graven van bijzondere Gemertenaren op de kerkhoven voor het nageslacht te bewaren.
Mensen die daarover meer willen weten of aanvullingen hebben op de selectie van de werkgroep kunnen terecht op deze Heemavond. Die wordt gehouden in de Heemkamer aan de Ruijschenberghstraat 3b in Gemert en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis; consumpties zijn voor eigen rekening.

Heemavonden over kadaster 1832

Heemkundekring De Kommanderij Gemert gaat in februari en maart twee Heemavonden wijden aan het kadaster uit 1832. De eerste Heemavond vindt plaats op woensdag 15 februari in de Heemkamer aan de Ruyschenberghstraat 3b en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De tweede avond op 15 maart is daarop een vervolg. Op 15 februari gaan Dré van de Nieuwenhof en Jan van Hoof deelnemers aan de Heemavonden wegwijs maken op de gedigitaliseerde kadasterkaart van Gemert die staat op de website historischegeografiebrabant.nl.

Het grondgebied van Gemert telde in 1832 in totaal 773 huizen. Ter vergelijking: in 2021 stonden er in Gemert, Handel, De Mortel en Elsendorp opgeteld 8.600 huizen, een toename van 1.115%. De tweede grootste beroepsgroep in 1832, na bouwman en bouweresse (boer en boerin), was in Gemert wever. Er waren 74 voornamelijk thuiswevers. Dit is slechts een greep uit de informatie die is te vinden in het gedigitaliseerde kadaster van 1832 op de website historischegeografiebrabant.nl. Die website is opgezet door de Stichting Historische Geografie Brabant.

Hoe het landschap in percelen was ingedeeld, wie de eigenaren waren en of er gebouwen op stonden, dat is allemaal te raadplegen op de website. Ook de beroepen van grondeigenaars zijn er te vinden. Je kunt opzoeken welke huizen en grondpercelen een voorouder in 1832 bezat. Je kunt nazoeken wie er woonde en eigenaar was van het perceel waar je zelf nu woont. Al die informatie kan een mooie aanvulling zijn op stamboomonderzoek.

Hoe het kadaster in 1832 was opgezet, wat er allemaal op de website te vinden is en hoe die informatie kan worden opgezocht, wordt tijdens de Heemavonden uitgelegd en vooral ook geoefend. Van deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen laptop meebrengen voor de praktijkoefeningen. Op de heemkamer zijn ook een paar computers beschikbaar.