logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

Nieuws Heemkundekring Gemert

09/03 Jaarvergadering met Marie van de Middelhaai op 26 maart

Op dinsdag 26 maart 2013 houdt Heemkundekring De Kommanderij Gemert haar jaarvergadering bij Dientje, aanvang 20 uur. Het belooft weer een gezellige avond te worden met als hoogtepunt het optreden van Marie van de Middelhaai uit Vlijmen. Zij brengt eigen gemaakte Brabantse luisterliedjes.

Marie van de Middelhaai  Marie van de Middelhaai

AGENDA

1. Opening door Peter van den Elsen (voorzitter).

2. Bespreking jaarverslagen door Martin Breeuwer (secretaris).

3. Bespreking financiële jaarverslagen door Tony Brouwers (penningmeester); verslag kascommissie door Lau Huijbers en Willy Deckers; benoeming nieuw kascommissielid, nu aftredend Lau Huijbers.

4. Nieuwe Activiteitenkalender.

5. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn voorzitter Peter van den Elsen en de leden Ineke van Lankveld en Piet Vos. Peter en Ineke hebben te kennen gegeven, dat zij zich herkiesbaar willen stellen. Piet Vos heeft medegedeeld, dat hij terug wil treden om jongere leden de kans te bieden om tot het bestuur toe te treden. Voor het Gímmers dialect blijft hij altijd beschikbaar. Het bestuur is blij een tweetal aspirant-bestuursleden geworven te hebben om plaats te nemen in het bestuur van onze heemkundekring. Dit zijn de leden Hans Kanters en Kees van den Heuvel, beiden woonachtig in Gemert. Op bladzijde 6 stellen zij zich aan u voor. Leden die ook geïnteresseerd zijn om een bestuursfunctie te vervullen kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Kandidaatstelling kan tot uiterlijk 1 uur voor de aanvang van de jaarvergadering gebeuren bij voorzitter Peter van den Elsen (tel. 0492-365340).

6. Mededelingen van het bestuur.

7. Rondvraag en afsluiting vergadering.

Pauze met de traditionele brandewijn en roggebrood met spek en zult.

Na de pauze hebben we muziek, die deze keer wordt verzorgd door Marie van de Middelhaai, zoals ze zelf zegt "een aauwerwetse boerin". In het dagelijkse leven heet ze Marja Kivits. Marie vertelt verhaaltjes en zingt eigen luisterliedjes in Oud-Brabantse sfeer, waarbij ze zichzelf begeleidt met gitaar. We citeren van Jaar website: “Ze woont in de oudste boerderij van Vlijmen, de mooiste van Brabant, zo zegt ze zelf. Zo een mee een rieten dak en schuifvensters, een klompenhok, een stal mee plee, een aachterhuis mee sopkittel, een geutje mee pomp en kelder en enen herd mee een bedstee en een schouw mee een kachel d'r in. Ze geeft regelmatig concertjes van eigesgemaokte luisterliedjes in oud- Brabantse sfeer in Brabants dialect eiges (eenvoudig) begeleid op gitaor.”

Voor de website van Marie van de Middelhaai:
http://www.everyoneweb.com/middelhaai/

Voor een interview en muziek:
http://www.youtube.com/watch?v=jelyFE6uXeQ
http://www.youtube.com/watch?v=8f21dIUE9C0

N.B.:De jaarvergadering is uitsluitend bedoeld voor leden met echtgenote/echtgenoot of partner. Mogelijk dat de agenda enigszins afwijkt.

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Nieuws uit Gemert

Geen feed gevonden

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.