logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

Nieuws Heemkundekring Gemert

College ruïneert goedlopend Gemerts monumentenbeleid

In de nog geen twee jaar dat het college van Lokale Realisten en de Dorpspartij in Gemert regeert is het hen gelukt om het in 2010 bestaande goedlopende monumentenbeleid op enkele kernpunten zodanig te wijzigen dat er van een verantwoord monumentenbeleid weinig ov er blijft. Directe aanleiding om nu te reageren is gelegen in het gegeven dat het College van B&W v oorstelt om het Monumentenspaarfonds af te schaffen. Dit voorstel was donderdag 22 maart geagendeerd in de opiniërende raadsvergadering en v oor 5 april staat het bezuinigingsv oorstel geagendeerd v oor de raadsv ergadering. Als Heemkundekring De Kommanderij Gemert willen wij hiertegen met klem bezwaar aantekenen.

HOEVE DE BEVERDIJK

De recent gebouwde Hoeve De Beverdijk op de hoek Beverdijk/de Deel is een uitstekend voorbeeld van wat er met inbreng van het Monumententeam is gerealiseerd. (Foto: Peter van den Elsen)


Om inzicht te geven hoe de bezuinigingen op beeldkwaliteit, monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie door het B&W-college vorm worden gegegeven willen wij hier enkele belangrijke punten noemen. Op de eerste plaats is het aantal functionarissen op genoemde gebieden teruggebracht van 2,5 fte naar 1,1 fte. De bezuiniging is vorig najaar geruisloos en gecamoufleerd door de raadsvergadering geloodst zonder dat kennelijk ook maar één iemand in de gaten had wat dit betekende. Kan de gemeente nu nog wel voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zo vragen wij ons af. Eerst waren er voor deze taakgebieden 90 uur gereserveerd en nu nog slechts 40 uur. De bezuiniging levert op korte termijn geld op, maar de reductie van het aantal ambtenarenuren met 55% is op de langere termijn desastreus.

Nu wil het gemeentelijke managementteam ons laten geloven dat alleen de fte's zijn geschrapt, maar niet de taken. Voor een deel is dit juist. Er worden nu ambtenaren belast met onderhavige taakgebieden die onvoldoende kennis van zaken hebben en dat levert niet alleen veel ergernis op, maar kost op termijn ook geld. Voor een ander deel is de bewering pertinent onjuist. Als voorbeeld kan hier worden genoemd het opheffen van de goedwerkende monumententeams. De Gemertse monumententeams bestonden uit vrijwilligers die met minimale ambtelijke inzet werden aangestuurd vanuit de gemeente. Deze teams hadden als doel de burger die een plan heeft om op een cultuurhistorische locatie veranderingen aan te brengen, vanaf het allereerste begin dat er plannen worden gemaakt in contact te brengen met (vrijwillige) deskundigen die meedenken in het uiteindelijk tot stand komen van een bouwplan. Voor alle partijen een zeer profijtelijk gegeven: de bouwer krijgt meer oog voor cultuurhistorische waarden en komt met een plan dat zonder bezwaarprocedures wordt goedgekeurd, de vrijwilliger krijgt de kans om constructief mee te denken in plaats van achteraf bezwaar aan te tekenen, de gemeente hoeft geen extra kosten te maken voor bezwaarschriftenprocedures en heeft een bevolking die in harmonie samenleeft.

Nu stelt het college voor het Monumentenspaarfonds te schrappen, nadat al eerder het budget van € 60.000,-- was gehalveerd, wordt nu voorgesteld om het restbedrag van € 30.000,-- ook te schrappen en het fonds op te heffen. Het Monumentenspaarfonds heeft als doel het voor de bezitters van een monument aantrekkelijker te maken om het pand goed te onderhouden. Het is daardoor attractief om op de gemeentelijke monumentenlijst te komen. Wie wil er op een lijst komen die alleen maar verplichtingen met zich meebrengt? Het Monumentenspaarfonds zorgt er juist voor dat het meer in balans komt: naast verplichtingen zijn er ook voordelen, maar niet alleen voor de bezitter van een pand, want iedereen kan en mag meegenieten van een goed onderhouden monumentaal pand. Onderzoek toont aan dat monumentenbehoud niet enkel gezien moet worden als een onkostenpost. Het loont en levert uiteindelijk geld op!

Natuurlijk, ook wij snappen dat de gemeente GemertBakel drastisch moet bezuinigen. Wat wij echter niet snappen, is dat het huidige monumentenbeleid getuigt van een enorme kortzichtigheid die op de lange termijn geen bezuiniging zal blijken te zijn, maar een lastenverzwaring. Een lastenverzwaring die veroorzaakt zal worden door de komst van vele onverkwikkelijke, maar ook onvermijdelijke bezwaarschriftenprocedures.

Heemkundekring De Kommanderij Gemert

Peter van den Elsen, voorzitter

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Nieuws uit Gemert

Geen feed gevonden

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.