Handelse MFA maakt korte metten met Handels historie

logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

Nieuws Heemkundekring Gemert

Handelse MFA maakt korte metten met Handels historie

 

Op 12 maart jl. werd tijdens een informatieavond de Multifunctionele Accommodatie (MFA) van Handel gepresenteerd. Een aanzienlijk deel van het Handelse centrum moet ervoor gesloopt worden om er een zeer nadrukkelijk aanwezige omvangrijk MFA voor in de plaats te bouwen. Er wordt een totaal nieuw dorpscentrum gecreëerd, terwijl van oorsprong de kerk met processiepark toch het zichtbare hart van het dorp is en zou moeten blijven. De MFA gaat de concurrentie aan met het eeuwenoude kerkgebouw en brengt een onbalans teweeg.

Wethouder Jan Bevers kwam in zijn inleiding tot de conclusie dat het ontwerp tegemoet kw am aan het historisch karakter van Handel. Tenslotte was het gebouw in gevels, nok- en goothoogte gedifferentieerd en voorzien van zadeldaken (een plat dak zou nl. veel goedkoper geweest zijn, we mogen dus onze handen dichtknijpen!!)

De conclusie is echter tegenovergesteld. De historische structuur van het Handelse centrum w ordt met dit ontwerp grotendeels vernietigd terwijl de Welstandsnota 2008-2009 dit centrum de hoogste kwalificatie geeft, Zone 1, vanwege zijn cultuurhistorische en karakteristieke kwaliteiten!!

De Structuurvisie/IDOP (2009) zegt: nieuwe ontwikkelingen kunnen de herkenbare structuur aantasten, vernieuwingen dienen zodanig gestuurd te worden dat ze binnen een herkenbare context blijven!! Handel heeft door zijn eeuwenoude bedevaartsverleden een duidelijk aanwezige historische context. Jammer genoeg houdt het ontwerp van de MFA daarmee geen rekening zoals de structuurvisie dat voorstelde.

De karakteristieke w inkelhaak die café de Linde vormt met O.L. Vrouw estraat 54 is zo'n eeuwenoude historische structuur die w e niet zomaar mogen laten verdw ijnen maar juist moeten versterken.

Als we het centrum van Handel bekijken, zien w e voor het merendeel panden die eenlaags zijn met een kap. Dat geldt voor de Havelt, voor de Linde en voor O.L. Vrouw estraat 54. Deze eenlaagspanden worden bijna stuk voor stuk vervangen door tw eelaagspanden met kap, fors hoger dus. Als het grondpeil ook nog eens aangepast w ordt, wordt het nog hoger. Het geheel komt dichter aan de w eg te staan, wat het nog eens extra accentueert.

Concreet betekent het, dat we komend van de Kapelweg (vanuit het buitengebied) een forse tw eelaagsgevel met kap tegemoet rijden waar nu nog het witte pandje O.L. Vrouw estraat 54 staat, haaks op de Linde.

Het ontwerp toont tevens een soort arcadeachtige aanbouw sels, inpandige terrassen (?) die vreemd zijn binnen de Handelse structuur. Tegelijk voegen dergelijke terrassen w einig toe aan de levendigheid van het dorpscentrum. De ruim tweehonderd jaar oude etage Linde voor café de Linde is in het ontw erp zijn oriëntatie kwijt Een linde hoort bij het voorhuis van een boerderij. Café de Linde is een oorspronkelijke boerderij en ter hoogte van de etagelinde w as het 'voorhuis' van de Linde. De etagelinde w ordt in het ontw erp verplaatst maar komt voor het 'achterhuis' van het tweelaags café de Linde, een onjuiste context.

De MFA mag dan een aanw inst zijn voor Handel maar het ontw erp past niet in de historische context van Handel. Het ontw erp beantwoordt niet aan het geen beschreven staat in de structuurvisie IDOP. Een interessante vraag wellicht is of een dergelijk ontw erp mogelijk was geweest indien er sprake was geweest van een beeldkwaliteitplan met betrekking tot het Handelse centrum.

Al in oktober 2011 zijn door Heemkundekring De Kommanderij Gemert kanttekeningen geplaatst bij de toenmalige plannen (en gestuurd naar de gemeente), geïllustreerd met foto's en kaartmateriaal. Het is triest te constateren dat dit allemaal is genegeerd. Moet je dan per se een bezw aarprocedure starten om gehoord te worden?

Heemkundekring De Kommanderij Gemert

Peter Lathouwers

Lid worden?

Kalender: evenementen

August 2018
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sponsors

Nieuws uit Gemert

Geen feed gevonden

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.