Tot de Middeleeuwen

Vondsten van steenslag bij Elsendorp duiden op bewoning van deze streken minstens 35.000 voor onze jaartelling. Aan voorwerpen als pijlpunten en visangels kun je zien hoe mensen vroeger in hun levensonderhoud voorzagen. Uit dit soort vondsten blijkt, dat bepaalde delen van Noord-Brabant al heel vroeg bewoond waren.

 

Een prehistorische nederzetting

In Milheeze (nu gemeente Gemert-Bakel) zijn sporen gevonden van een nederzetting van vissers en jagers ongeveer 12.000 jaar geleden. Zij doorkruisten ongetwijfeld ook de streek waar nu Gemert ligt.
Bij opgravingen in 1956 op de Hoge Kranebrake in De Mortel zijn voorwerpen gevonden uit het Mesolithicum, de midden-steentijd 8000-4000 v.C. Er kwamen o.a. Scherven van een urn van het type Harpstedt tevoorschijn uit de vroege ijzertijd (600 v.C.).
Uit opgravingen in Veghel en Beek en Donk blijkt dat het gebied langs het riviertje de Aa bewoond was.

Romeinse sporen

In omliggende plaatsen zijn voorwerpen uit de Romeinse tijd opgegraven. In 1910 vond turfsteker G. Smolenaars een vergulde, zilveren helm in het Peelmoeras bij Helenaveen. De helm moet daar in het jaar 319 of kort daarna terechtgekomen zijn, gezien de datering van samen met de helm gevonden munten. In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden is deze unieke en kostbare vondst te bewonderen.