Masterclass Familiegeschiedenis

Marijke Hilhorst geeft Masterclass Familiegeschiedenis

De onlangs gestorven Hongaarse schrijver GyörkyKonrád zei: “De zin van het menselijk bestaan ligt in de continuïteit. Je bent de zoon of dochter van een vorige generatie. Niet de officiële geschiedenis maar de persoonlijk , van geboorte, hartstocht, erotiek, dood geeft gewicht.”

Voor de meeste mensen is het achterhalen en opschrijven van hun familiegeschiedenis een liefhebberij, ook al kan die tijdrovend zijn. Voor anderen is het eer: ze zoeken naar een rechtvaardiging van een gebeurtenis of een verklaring voor raadselachtig gedrag, ze willen helderheid scheppen in een duister periode of  ze willen een lang bewaard geheim delen.

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Waar te beginnen? Waarover kun je schrijven? Voor wie schrijf je en waar sta je zelf? Hoe kom je aan informatie? Wat zijn bronnen? Hoe voer je een vraaggesprek? De verhouding grote geschiedenis tot de persoonlijke. Het belang van details en wat zijn mogelijke valkuilen. Ook zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

 

Marijke Hilhorst (Laren, 1952) was van 1978 tot 1986 docent aan de Joke Smit school voor volwassenen in Amsterdam. In 1986 besloot zij zich te vestigen als journalist/publicist. Zij werkte voor NRC Handelsblad en Vrij Nederland, schreef reclameteksten, redigeerde verhalen – waaronder familiegeschiedenissen  – en gaf /geeft schrijfcursussen.  Vanaf 1988 tot 2018 was zij verbonden aan het opinieweekblad  Elsevier waarvoor zij een groot aantal interviews schreef en vanaf 2001 ook een wekelijkse column.

 

In 1999 debuteerde Marijke Hilhorst met de familiekroniek De vader, de moeder en de tijd dat in de pers zeer goed werd ontvangen en waarvoor zij werd genomineerd voor de Debutantenprijs. Eveneens bij uitgeverij Augustus verscheen in 2007 De kleine hel, gesprekken met twaalf vrouwen over ontrouw en bedrog. In 2008 publiceerde zij Hoe schrijf je een familiegeschiedenis in de reeks De Schrijfbibliotheek.

toegang Gratis

consumpties voor eigen rekening

Opgeven kan bij:

Susan Fransen

06-51412641 of smhfransen@lijbrandt.nl

Heemavond

De Kadaster viewer

Bij de heemkundekring stelt tijdens openingstijden het programma Kadaster Archiefviewer beschikbaar. Tijdens de Heemavond van woensdag 29 januari 2020 van 20.00 tot 22.00 uur, zal Jan Timmers weer met u de mogelijkheden bekijken van de Kadaster viewer.

Breng uw laptop of tablet mee, of maak gebruik van onze computers om aan de slag te kunnen.

De Kadaster viewer geeft de mogelijkheid om het Archief van het Kadaster van af 1832 te bekijken.

Niet alleen de kadastrale leggers waarin alle grondeigenaren met hun bezittingen worden vermeld,

Maar ook alle kadastrale hulpkaartjes, die getekend werden bij veranderingen in het Kadaster kunnen worden bekeken.

Wij zien u graag op onze Heemkamer Ruijschenberghstraat 3b in Gemert,

De koffie staat klaar.

Heemkundekring “ De Kommanderij Gemert”

voor meer informatie https://www.brabantsheem.nl/0629-wat-is-de-kadaster-archiefviewer.html 

Heemkaffee Gemertse Vorsten

Heemkaffee zondag 12 januari 2020

Gemertse vorsten, door Ad Otten

Gemert is nooit deel geweest van Hertogdom Brabant. In de twaalfde eeuw zijn adellijke Van Gemerts hier soeverein vrijheer. Zij zijn de oudst bekende vorsten van Gemert. De toetreding tot de Duitse Ridderorde van edelman Rutger van Gemert leidt begin 13de eeuw tot een soevereine tweeheerlijkheid met een residentie in Gemert (Van Gemert) en één in Handel (Duitse Orde). Als de Orde in 1366 alle nog bestaande soevereine rechten van de Van Gemerts koopt, ontstaan de plannen voor het kasteel in Gemert. Tot de tijd van Napoleon, dus ruim 400 jaar, worden daarna alleen nog landcommandeurs van Alden Biesen als vorsten van Gemert ingehuldigd.

Wie waren zij en wat deden zij? Ad Otten vertelt er over. Hij kan kiezen uit een lijst van 45 vorsten. De meeste aandacht gaat daarbij naar de vorsten van de Duitse Orde uit de periode 1366-1794. Vijfentwintig persoonlijkheden die ook buiten Gemert er echt toe doen. Het zijn veldmaarschalken, generaals, loco-grootmeesters, prins-bisschoppen, hoge diplomaten en raadsleden van vorsten met Europese bekendheid. De meesten bezitten echter alleen in Gemert de waardigheid van vorst. Het predikaat van ‘Duitse Ridder’ zal Ad ook bijstellen. Tot in de achttiende eeuw zijn het immers allemaal Dietse Ridders. In 1630 is zelfs een Helmondse Dietse Ridder kandidaatvorst van Gemert. Voor het daarvan komt sneuvelt hij in Polen.

Natuurlijk wordt stil gestaan op wat de individuele vorsten voor Gemert betekenden en wat ze hier nog steeds aanwijsbaar hebben nagelaten.

Plaats: Heemkamer

Tijd: 11.00 – 13.00 uur

Toegang gratis, consumptie voor eigen rekening

Heemavond Tijd voor een filmpje

Woensdag 27 november 2019, is het weer Heemavond.

Dit keer willen we wat oud film materiaal gaan bekijken.

Komt u ook mee kijken.

Van 20-00 tot 22-00 uur , bent u van harte welkom.

Let wel, voor de brandveiligheid mogen er niet meer dan 35 personen in onze Heemkamer aanwezig zijn.

Maar niet getreurd als het u dit keer niet lukt om er bij te zijn, we doen het dan gewoon nog een keer.

Ons adres, Ruijschenberghstraat 3b in Gemert.

We zien u graag.

Heemkundekring “De Kommanderij Gemert”

Van Domineeshuis tot Van Goghhuis

‘VAN DOMINEESHUIS TOT VAN GOGHHUIS’

Dinsdag 12 november 20:00 uur in Boerenbondsmusem Gemert

In de boeiende lezing over de monumentale Nuenense pastorie vormt het levendige verhaal over de bewoners de rode draad. Twintig predikanten hebben met hun gezin in de pastorie gewoond, onder wie de Brabantse ‘papenhater’ Stephan Hanewinckel en de ‘rooie dominee’ Bart de Ligt. Hij werd in WO I uit Brabant verbannen. Maar ook kunstenaars verbleven er: Vincent van Gogh, Nico Eekman en Henri van der Waals. De geschiedenis van al deze mensen bra

Meer weergeven

Berglarenschool bedankt Heemkundekring

Bijdetijds terug in de tijd..

 

Kindcentrum Berglaren bestaat dit jaar 60 jaar en dat hebben leerlingen, leerkrachten en ouders gevierd.

In het kader van dit jubileum heeft Heemkundekring De Kommanderij voor KC Berglaren een erfgoedproject verzorgd met een aantal activiteiten waarbij de geschiedenis van de school op een hele leuke en interactieve manier werd beleefd.

Op vrijdag 13 en 20 september ging het project van start met een inspirerende vlogworkshop, waarmee de kinderen direct aan de slag gingen.

Ook kwamen Paul Verhees, oud-journalist van het Eindhovens Dagblad en  Marcel Bosmans, hoofdredacteur van het Gemerts Nieuwsblad naar school om de leerlingen de fijne kneepjes van de interviewtechniek te leren. In de feestweek hebben de kinderen van groep 8 een aantal oud-leerkrachten, leerlingen en eigen opa’s en oma’s uitgenodigd om over het vroegere schoolleven te schrijven.

Vragen werden gesteld: “Waren de meesters en juffen strenger dan nu, speelden ze anders en welke spelletjes werden er gespeeld op het schoolplein? En wat is nu helemaal anders?”

 

Tijdens de feestweek gingen de peuters en de groepen 1 tot en met 3 spelletjes van vroeger spelen.  Op 9 oktober werd op de speelplaats gehinkeld, geknikkerd, gehoepeld en nog veel meer.

Het project werd afgesloten  op 11 oktober tijdens de feestweek met twee speurtochten voor de groepen 7 en 8.

 De kinderen liepen door de wijk Berglaren, op zoek naar de geschiedenis van de wijk.

Wie kent President Gerarts, Schout Brouwers, Schout Cox of Jan van Amstel, namen die je ziet op de straatnaamborden op weg naar school? Dat gaan de leerlingen na  de herfstvakantie  stukje voor stukje terug in de tijd zoeken in het Gemerts  Archief.

Door de groepen 4, 5 en 6  werd er gespeurd naar de Gemertse kunstenaar Jan van Gemert, die heel veel sporen heeft achtergelaten in de wijk.

Zo zijn de kinderen schatgravers, die met schitterende oogjes iedereen mee op sleeptouw kunnen nemen door de geschiedenis van hun wijk en school!

Heemkaffee Lezing: de geschiedenis van bid- en doodsprentjes

Omdat Cor Verberk niet kan komen, wordt het heemkaffee iets anders van opzet.

Om 11:00 uur staat de koffie klaar en het begin zal in het teken staan van de bidprentjes van de Heemkundekring Gemert. Liesbeth Kuipers is al jaren bezig met het catalogiseren van  ruim 15.000 bidprentjes. Ze laat zien hoe je op onze website deze bidprentjes kan vinden.

Daarna neemt Jan Thijs Ouwens het stokje over.

Jan Thijs Ouwens is historicus, 28 jaar en momenteel werkzaam als docent in het voortgezet speciaal onderwijs. 

We zijn zeer hij dat hij op zo’n korte termijn kan invallen en ons uitgebreid gaat vertellen over de geschiedenis van bid- en doodsprentjes, De nadruk ligt vooral op wat bidprentjes ons vertellen over de religieuze ontwikkelingen in m.n. Nistelrode tussen 1960 en 2000.

 

Bid- en doodsprentjes
‘Bid voor de ziel van zaliger’
‘Dankbaar gedenken wij het leven van’ 

Bovenstaande citaten komen uit doodsprentjes uit het archief van de Heemkundekring Nistelvorst te Nistelrode. Het eerste komt uit het prentje van een vrouw van 63 die gestorven is in 1961. Het tweede komt uit het prentje van haar man van 86 die is gestorven in 1981. De aanhef van het doodsprentje is bij beiden anders.

De eerste heeft een religieuze oproep, er wordt namelijk verzocht om voor de ziel van de overledene te bidden. De tweede aanhef geeft aan dat de overledene door de samenstellers wordt herdacht, er is echter geen oproep tot gebed. Deze verschillen binnen één gezin staan symbool voor een aantal veranderingen die zich gedurende de twintigste eeuw hebben voltrokken. Een eerste verandering die direct raakt aan de bovenstaande citaten is volgens uitvaartverzorger Frans Puijmaekers en godsdienstpsycholoog Victor Spauwen de evolutie van het bidprentje naar een gedachtenisprentje.

Doodsprentjes zijn een mooie bron om religieuze veranderingen in kaart te brengen. Ze zijn aan verandering onderhevig en laten op die manier zien welke veranderingen er in onze maatschappij plaatsvinden. In deze lezing komen een aantal zaken aan bod. Allereerst de ontstaansgeschiedenis van het bid- of doodsprentje, een typisch Katholiek gebruik. Ten tweede de manier waarop doodsprentjes gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook wat mensen met een grote collectie kunnen zien. Als laatste wat doodsprentjes zeggen over de, met name religieuze, ontwikkelingen tussen 1960 en 2000 in context van die periode. 

Datum: zondag 10 november 11:00-13:15

De lezing wordt gehouden in de Heemkamer, Ruijschenbergstraat 3b in Gemert.

Toegang gratis

Consumpties voor eigen rekening

Fotokijkdag Wie herkent wie?

Zondag 3 november 2019

 

Fotokijkdag: Wie herkent wie op oude foto’s en films

 

Een traditie is pas echt een traditie als er zo’n eigenzinnige eigennaam aan wordt gehangen. ‛Duppenzondag’ staat voor de jaarlijkse fotokijkdag, zoals die door de fotowerkgroep van Heemkundekring “De Kommanderij Gemert” altijd op de eerste zondag van de maand november, in de zaal van het beroemde Gemertse etablissement ‛Dientje’ wordt georganiseerd. Dit jaar voor de elfde keer. Er is weer een enorm scala aan foto’s, met dit keer speciale aandacht voor foto’s genomen op de kleuterschool, in de jaren zestig, voor gouden bruiloften in De Mortel – waar opa en oma zonder om te kijken naar de enorme schare nakomelingen strak en recht in de camera kijken, voor het Openluchtspel in Handel, voor pasfoto’s gemaakt in de jaren zeventig, en – heel bijzonder – communiefoto’s en pasfoto’s gemaakt in de hectische maanden van net na de bevrijding, dus vanaf september 1944, doorlopend tot ver in 1945.

Dorpsfotograaf Duppen heeft ons dit alles nagelaten en daar zijn wij hem met terugwerkende kracht innig dankbaar voor. Het geeft ons niet alleen duizenden foto’s van dorpsgenoten van weleer, maar ook een jaarlijks terugkerende, maar verder toch unieke zondag vol van verhalen over de mensen op de foto’s die worden herkend, de discussies over wie nu eigenlijk wie is, het iemand meeslepen naar de andere kant van de zaal omdat daar “ons opoe” blijkt te hangen en het geanimeerde sfeertje van het-is-buiten-toch-herfst gemengd met de warmte die nostalgische gevoelens nu eenmaal in ons los maken.

Heemavond

Heemavond 30 oktober

Heemkundekring De Kommanderij Gemert gaat door met de heemavonden.

 

We starten met Genealogie.Velen van u zijn bezig met familie-onderzoek of willen er aan beginnen.In onze Heemkamer kunt u gebruik maken van onze computers of uw eigen laptop meebrengen om gegevens op te zoeken, onze vrijwilligers helpen u hier graag bij.

Ook kunt u een schat aan informatie vinden in onze bibliotheek, de vaktijdschriften en andere informatiedragers.En heel belangrijk, met elkaar weten we meer dan u of ik alleen.

Het delen van kennis onder het genot van een kop koffie of thee.Het leggen van contacten van heden naar verleden en toekomst.Uw geschiedenis kan rijker zijn en worden met nieuw te verwerven kennis.

 

U bent van harte welkom in de Heemkamer in de Latijnse School aan de Ruijschenberghstraat 3b in Gemert.

Woensdag 30 oktober 2019, van 20.00 tot 22.00 uur.

 

De Indische gemeenschap in Gemert

https://www.indischgemert.nl

Verhalentafel Maand van de Geschiedenis: De Indische gemeenschap in Gemert

Tijdens de Verhalentafel op 16 oktober vertelt Rob de Haas over de komst van Indische vluchtelingen naar Gemert.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 1945, toen Japan in Azië capituleerde, maakten Indonesische nationalisten onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om voor onafhankelijkheid van Indonesië te strijden. Nederland voerde toen oorlog om de kolonie Nederlands- Indië te behouden en stuurde tienduizenden soldaten naar de Oost. 
In dit geweld en de afwikkeling van de onafhankelijkheid van Indonesië werden de Nederlanders en Indische-Nederlanders het slachtoffer. Zo’n 300.000 van hen ontvluchtten hun geboorteland om in Nederland een nieuw leven te beginnen. Gemert heeft toen vanaf 1950 vele honderden Indische gezinnen in korte tijd opgevangen en een huis aangeboden. Deze invasie van nieuwe Gemertenaren met een andere huidskleur en andere levensgewoonten heeft uiteraard veel voeten in de aarde gehad en gevolgen voor de Gemertse gemeenschap.

We gaan hierover in gesprek rondom de Verhalentafel met mensen die toen naar Gemert kwamen of die destijds veel te maken hadden met deze nieuwe Gemertenaren. 

U bent van harte welkom om te luisteren naar hun verhalen en ook uw eigen herinneringen aan die tijd te delen.
Datum: 16 oktober
Tijd: 14:00 -16:00 uur
Locatie: De Eendracht, Sint-Annastraat 60
Toegang gratis.

met Intermezzo’s: zang Kelinci-sisters en gedicht van Jo van den Elzen.

 

Lees meer: https://www.indischgemert.nl/