De heemkamer is weer open

Vanaf 1 juni is de heemkamer weer open.

 

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je de heemkamer veilig en prettig kunt bezoeken. Door deze aanpassingen verloopt een bezoek aan de heemkamer niet helemaal zoals je gewend bent. Wij vragen hiervoor je begrip. De aanpassingen sluiten aan bij de richtlijnen van de ‘anderhalvemetersamenleving’ waar we ons allemaal aan moeten houden.

 

De volgende afspraak is van toepassing:

 

Maak een afspraak over het gebruik van de heemkamer met Gerrie Verhoeff via a.sangenverhoeff@upcmail.nl of via haar mobiel: 06 2521 44 46

Gerrie  coördineert de tijden en maakt de afspraken over het gebruik zodat iedereen veilig gebruik kan maken van de heemkamer. Ook ligt er een protocol voor het weer veilig achterlaten.

 

We verheugen ons op jouw komst. Wees welkom voor een kort bezoek!

 

Het bestuur van Heemkundekring De Kommanderij

Voorlopig annuleren van alle activiteiten

Op 4 september j.l. heeft het bestuur besloten i.v.m. de aanhoudende problematiek rond het indammen van de verspreiding van het corona-virus, om alle activiteiten te schrappen uit de agenda.

Vanwege de nog onbekende ontwikkelingen rondom het coronavirus, kunnen wij momenteel nog geen uitspraken doen over een eventuele nieuwe datum voor deze activiteiten. Zodra dit duidelijk is, berichten we hier uiteraard over.

 

Richtlijnen RIVM voor leden en vrijwilligers

Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en vragen onze leden en vrijwilligers die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben dan ook zich aan deze richtlijn te houden en niet naar onze heemkamer te komen.

 

Voor actuele betrouwbare informatie over COVID-19 verwijzen wij naar de site van het RIVM en de Rijksoverheid.

 

 

Heemkaffee Zandpaden 8 maart 2020

He ga je mee? Dan gaan we een eindje lopen met Jan Timmers. Na de wandeling over prehistorische zandwegen in Gemert in het najaar van 2019 organiseert het Heemkaffee een tweede wandeling over historische (zand)wegen.
We gaan wandelen in het voormalige Heuvelse Broek aan de westkant van Gemert, de huidige Broekkant.

Wel met goede schoenen of laarzen mee gaan wandelen.

Plaats: samenkomst bij de Heemkamer.
Tijd: 11.00 – 13.00 uur.
Toegang gratis, consumptie voor eigen rekening.

Heemavond 26 februari Bidprentjes

Deze avond hebben wij gereserveerd voor de uitleg van bidprentjes.

Als werkgroep bewaren wij veel bidprentjes volgens bepaalde richtlijnen.

De bidprentjes die wij ontvangen worden gesorteerd, ingeschreven, gescand en opgeborgen in het archief.

Graag willen wij jullie ons oudste prentje laten zien en series door de jaren heen.

Ook is er nu gelegenheid om geboortekaartjes, trouwkaarten, rouwbrieven en prentjes in te leveren, dit alles is een bron voor stamboomonderzoek.

Liesbeth wil jullie graag uitleg geven op de computers van de heemkamer, waar jullie eventueel ook zelf ook op zoek kunnen gaan naar informatie.

Wij zien jullie graag in de Heemkamer van Heemkundekring” De Kommanderij Gemert”

Ruijschenberghstraat 3 b te Gemert.

Handel 800 – 9 februari

GEMERT – Er hangt niet alleen een rebusachtig gedicht boven de deur van de Handelse kerk, ook oorkondes, documenten en archiefmateriaal wijzen op de komst van de Teutonische Ridderorder naar hier, naar Handel, in of om en nabij het jaar 1220. Dat is voor Heemkundekring De Kommanderij Gemert alle reden om niet alleen stil te staan bij achthonderd jaar Handelse geschiedenis, maar ook bij alles wat er in Handel in het kader van dit herdenkingsjaar gaat gebeuren. Piet Hubers, eindredacteur van de Handelse Courant, komt het een en ander vertellen in het Heemkaffee van zondag 9 februari. Belangstellenden zijn welkom vanaf 11.00 uur in de Heemkamer, Ruijschenberghstraaat 3b te Gemert

Masterclass Familiegeschiedenis

Marijke Hilhorst geeft Masterclass Familiegeschiedenis

De onlangs gestorven Hongaarse schrijver GyörkyKonrád zei: “De zin van het menselijk bestaan ligt in de continuïteit. Je bent de zoon of dochter van een vorige generatie. Niet de officiële geschiedenis maar de persoonlijk , van geboorte, hartstocht, erotiek, dood geeft gewicht.”

Voor de meeste mensen is het achterhalen en opschrijven van hun familiegeschiedenis een liefhebberij, ook al kan die tijdrovend zijn. Voor anderen is het eer: ze zoeken naar een rechtvaardiging van een gebeurtenis of een verklaring voor raadselachtig gedrag, ze willen helderheid scheppen in een duister periode of  ze willen een lang bewaard geheim delen.

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Waar te beginnen? Waarover kun je schrijven? Voor wie schrijf je en waar sta je zelf? Hoe kom je aan informatie? Wat zijn bronnen? Hoe voer je een vraaggesprek? De verhouding grote geschiedenis tot de persoonlijke. Het belang van details en wat zijn mogelijke valkuilen. Ook zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

 

Marijke Hilhorst (Laren, 1952) was van 1978 tot 1986 docent aan de Joke Smit school voor volwassenen in Amsterdam. In 1986 besloot zij zich te vestigen als journalist/publicist. Zij werkte voor NRC Handelsblad en Vrij Nederland, schreef reclameteksten, redigeerde verhalen – waaronder familiegeschiedenissen  – en gaf /geeft schrijfcursussen.  Vanaf 1988 tot 2018 was zij verbonden aan het opinieweekblad  Elsevier waarvoor zij een groot aantal interviews schreef en vanaf 2001 ook een wekelijkse column.

 

In 1999 debuteerde Marijke Hilhorst met de familiekroniek De vader, de moeder en de tijd dat in de pers zeer goed werd ontvangen en waarvoor zij werd genomineerd voor de Debutantenprijs. Eveneens bij uitgeverij Augustus verscheen in 2007 De kleine hel, gesprekken met twaalf vrouwen over ontrouw en bedrog. In 2008 publiceerde zij Hoe schrijf je een familiegeschiedenis in de reeks De Schrijfbibliotheek.

datum: 30 januari 14:00-16:00 uur

Toegang Gratis

Consumpties voor eigen rekening

Opgeven kan bij:

Susan Fransen

06-51412641 of smhfransen@lijbrandt.nl

Heemavond

De Kadaster viewer

Bij de heemkundekring stelt tijdens openingstijden het programma Kadaster Archiefviewer beschikbaar. Tijdens de Heemavond van woensdag 29 januari 2020 van 20.00 tot 22.00 uur, zal Jan Timmers weer met u de mogelijkheden bekijken van de Kadaster viewer.

Breng uw laptop of tablet mee, of maak gebruik van onze computers om aan de slag te kunnen.

De Kadaster viewer geeft de mogelijkheid om het Archief van het Kadaster van af 1832 te bekijken.

Niet alleen de kadastrale leggers waarin alle grondeigenaren met hun bezittingen worden vermeld,

Maar ook alle kadastrale hulpkaartjes, die getekend werden bij veranderingen in het Kadaster kunnen worden bekeken.

Wij zien u graag op onze Heemkamer Ruijschenberghstraat 3b in Gemert,

De koffie staat klaar.

Heemkundekring “ De Kommanderij Gemert”

voor meer informatie https://www.brabantsheem.nl/0629-wat-is-de-kadaster-archiefviewer.html 

Heemkaffee Gemertse Vorsten

Heemkaffee zondag 12 januari 2020

Gemertse vorsten, door Ad Otten

Gemert is nooit deel geweest van Hertogdom Brabant. In de twaalfde eeuw zijn adellijke Van Gemerts hier soeverein vrijheer. Zij zijn de oudst bekende vorsten van Gemert. De toetreding tot de Duitse Ridderorde van edelman Rutger van Gemert leidt begin 13de eeuw tot een soevereine tweeheerlijkheid met een residentie in Gemert (Van Gemert) en één in Handel (Duitse Orde). Als de Orde in 1366 alle nog bestaande soevereine rechten van de Van Gemerts koopt, ontstaan de plannen voor het kasteel in Gemert. Tot de tijd van Napoleon, dus ruim 400 jaar, worden daarna alleen nog landcommandeurs van Alden Biesen als vorsten van Gemert ingehuldigd.

Wie waren zij en wat deden zij? Ad Otten vertelt er over. Hij kan kiezen uit een lijst van 45 vorsten. De meeste aandacht gaat daarbij naar de vorsten van de Duitse Orde uit de periode 1366-1794. Vijfentwintig persoonlijkheden die ook buiten Gemert er echt toe doen. Het zijn veldmaarschalken, generaals, loco-grootmeesters, prins-bisschoppen, hoge diplomaten en raadsleden van vorsten met Europese bekendheid. De meesten bezitten echter alleen in Gemert de waardigheid van vorst. Het predikaat van ‘Duitse Ridder’ zal Ad ook bijstellen. Tot in de achttiende eeuw zijn het immers allemaal Dietse Ridders. In 1630 is zelfs een Helmondse Dietse Ridder kandidaatvorst van Gemert. Voor het daarvan komt sneuvelt hij in Polen.

Natuurlijk wordt stil gestaan op wat de individuele vorsten voor Gemert betekenden en wat ze hier nog steeds aanwijsbaar hebben nagelaten.

Plaats: Heemkamer

Tijd: 11.00 – 13.00 uur

Toegang gratis, consumptie voor eigen rekening

Heemavond Tijd voor een filmpje

Woensdag 27 november 2019, is het weer Heemavond.

Dit keer willen we wat oud film materiaal gaan bekijken.

Komt u ook mee kijken.

Van 20-00 tot 22-00 uur , bent u van harte welkom.

Let wel, voor de brandveiligheid mogen er niet meer dan 35 personen in onze Heemkamer aanwezig zijn.

Maar niet getreurd als het u dit keer niet lukt om er bij te zijn, we doen het dan gewoon nog een keer.

Ons adres, Ruijschenberghstraat 3b in Gemert.

We zien u graag.

Heemkundekring “De Kommanderij Gemert”

Van Domineeshuis tot Van Goghhuis

‘VAN DOMINEESHUIS TOT VAN GOGHHUIS’

Dinsdag 12 november 20:00 uur in Boerenbondsmusem Gemert

In de boeiende lezing over de monumentale Nuenense pastorie vormt het levendige verhaal over de bewoners de rode draad. Twintig predikanten hebben met hun gezin in de pastorie gewoond, onder wie de Brabantse ‘papenhater’ Stephan Hanewinckel en de ‘rooie dominee’ Bart de Ligt. Hij werd in WO I uit Brabant verbannen. Maar ook kunstenaars verbleven er: Vincent van Gogh, Nico Eekman en Henri van der Waals. De geschiedenis van al deze mensen bra

Meer weergeven