Bestuur

Het bestuur komt maandelijks bijeen in de Heemkamer, bespreekt de gang van zaken en neemt initiatieven tot nieuwe activiteiten. Vaste bestuurstaken zijn verdeeld over individuele bestuursleden en bestuurscommissies. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor de werkzaamheden.

 

Bestuur
 

Leo Holleman, voorzitter

 

 

 

Toon Verhagen, secretaris

 

 

 

 

René Cuijpers, pnningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Slits, tweede voorzitter

 

 

 

 

 

Gerrie Verhoeff

 

 

 

 

 

 

Ad Hellings

 

 

 

Tony Brouwers, tweede penningmeester

 

Jan van de Crommnacker

 

 

 

Hans Kanters

 

 

 

 

Susan Fransen, bestuurslid educatie

 

 

Bestuurscommissies
 

Lid overlegcommissie Gemeentearchief

Lid Bestuurlijk Overleg

Lid werkgroep CHO

 

Lid Dagelijks Bestuur

Lid Bestuurlijk Overleg

Activiteiten en Jaarprogramma

Redactie Heemberichten

 

Lid Bestuurlijk Overleg

Penningmeester Stichting Laurentius Torrentinus

Aanmelding en ledenadministratie

Contactpersoon drukkerij Weemen

Beheer sleutelplan

Lid Bestuurlijk overleg HKK’s Gemert – Bakel

Verkoop Boeken / Contactpersoon Bruna – VVV

Bestuursafgevaardigde redactieteam Gemerts Heem

 

Lid Dagelijks Bestuur

Lid Bestuurlijk Overleg

Voorzitter Ambtelijk Overleg

Voorzitter werkgroep CHO

Lid Werkgroep Dialect

 

Lid Overlegcommissie Gemeentearchief

Opstellen dienstrooster Gemeentearchief

Lid werkgroep Heemkamerbeheer

Contactpersoon Vrijwilligers

Postverwerking

Inventaris Heemkamer

 

Stichting Gemert Vrijstaat

Lid werkgroep Verhalentafel

Coördinator Gimmert Mert

 

 

 

Lid werkgroep Heemkamer (notulist)

Lid werkgroep ICT (voorzitter)

Lid werkgroep Verhalentafel

 

Lid werkgroep Tweede Wereldoorlog

Contactpersoon Brabants Heem en BrabantsHeem regio 10 De Peel

Lid werkgroep Corporele Stukken

Lid werkgroep Genealogie

 

Lid werkgroep ICT

Lid werkgroep Verhalentafel

Activiteiten en Jaarprogramma

Lid werkgroep Website

 

Werkgroepen

Archeologie

Contactpersoon: Jan Timmers.

 

Bidprentjes

Contactpersoon: Liesbeth Kuijpers.

 

Cultuurhistorisch Overleg

Contactpersoon: Harry Slits.

 

Foto’s

Contactpersoon: Marij van Pelt – Vos.

 

Genealogie

Contactpersoon: Hans Kanters.

 

Dialect

Contactpersoon Wim Vos.

 

Corporele stukken

Contactpersoon: Hans Kanters.

 

Rondleidingen

Contactpersoon: Simon van Wetten

 

Heemkamer Technisch Beheer

Contactpersoon: Peter Lathouwers.

 

De redactie “Gemerts Heem” (Sti. Laurentius Torrentinus)

Contactpersoon: Ad Otten

 

Tweede Wereldoorlog

Contactpersoon: Ruud Wildekamp.

ondersteunt bodemonderzoek binnen de gemeente Gemert-Bakel. Bodemvondsten worden beschreven, geconserveerd en gepubliceerd.

 

verzamelt en beschrijft bidprentjes. Zij houdt de collectie onder beheer en beantwoordt vragen met betrekking tot familiegegevens.

 

bestudeert en reageert indien nodig op gemeentelijke plannen.

 

verzamelt en beschrijft foto’s. De collectie wordt gerubriceerd en gedigitaliseerd.

 

ondersteunt stamboomonderzoek en maakt daarvoor diverse collecties voor onderzookers toegankelijk.

 

 

bestudeert het Gemerts dialect en verzorgt publicaties, organiseert het Grooët Gímmers Dikteej, beheert de uitgebreide woordenschat.

 

beschrijft alle ‘stukken’ op de Heemkamer en legt deze ook fotografisch vast. Veel historische voorwerpen zijn op de Heemkamer tentoongesteld.

 

ontvangt nieuwe leden en bezoekers en toont hen wat er allemaal op de Heemkamer te vinden is.

 

doet het onderhoud.

 

 

verzorgt elk kwartaal het tijdschrift “Gemerts Heem” en verder de boekenreeksen 1. Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert; 2. Busselkes; 3. Gemert in Beeld.

 

legt aan de hand van getuigenissen en documenten vast wat in de gemeente Gemert-Bakel c.a. gebeurd is ten tijde van de Duitse bezetting.

Contactpersonen

Contactpersonen voor activiteiten buiten de heemkundekring die namens de heemkundekring en/of op voordracht van de heemkundekring zitting hebben in:

Brabants Heem en Brabants Heem Regio 10 ‘De Peel’

Gemeentelijke Beeldkwaliteitsplannencommissie

Omroep Centraal

Programmaraad van Omroep Centraal

Reconstructiecommissie Gemert-Bakel

Reconstructie:Horeca Toerisme en Detailhandel

Sti. Archeolog. Samenw.verband Gewest Helmond

Stichting Esdonks Kapelleke

Stichting Landschap Bakel-Gemert

Straatnamencommissie

Monumenteninventarisatiecommissie

Hans Kanters

Jan Timmers

Rob de Haas

vacant

Jan Timmers

Ad Otten

Jan Timmers

Wim Vos – Jan Krol

Jan Timmers

Ad Otten, voorzitter

Egi Roijakkers