logo2

  • De Latijnse School
  • Gemert
  • Slide2
  • Slide4
  • Sfeervol landschap
  • Kasteel Gemert

Heemkundekring

slide1

Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert' is opgericht op 28 april 1941 en gevestigd in het Historisch Informatiehuis 'De Latijnse School' aan de Ruijschenberghstraat 3 in Gemert samen met het gemeentearchief, waarmee een intensieve samenwerking bestaat.

De studiezaal en de heemkamer in de Latijnse School is vrij toegankelijk op de volgende tijden:
- di-wo-do van 09.30 - 16.00 uur
- of op afspraak

Ruijschenberghstraat 3a, 5421 KR Gemert, tel. 0492 37 85 75, postbus@heemkundekringgemert.nl 

Lees meer over de vereniging ...

Lid worden?

Heemkundekring wordlid.web

Nieuws

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Informatie Gemert

pic3

De erfgoedgeowiki is bedoeld om het rijke verleden van de gemeente zichtbaar te maken. Onze kring stelt daarnaast diverse bronnen open voor onderzoek, die betrekking hebben op de geschiedenis van de voormalige gemeente Gemert en haar kerkdorpen Handel, De Mortel en Elsendorp. Wij delen deze informatie graag met u!

Bekijk de Erfgoedgeowiki ...
Bekijk de Gemertse bronnen ...

Bedankt voor...

In deze rubriek bedanken wij:

- Antoon Corstens voor het schenken van een grote hoeveelheid foto's en bidprentjes.
- Jan Krol voor het schenken van bodemvondsten, o.a. pijpenkopjes en aardewerk.

Bibliotheek

A001 De Gilden. Brouwer-Ancher, A.J.M.
A002 De Gilden. Gouw, J. ter
A003 Heraldiek. Boo, J.A. de
A004 Nederlandse Vestingen. Bruijn, C.A. - H.R. Reinders
A005 Het leven van Vincent van Gogh. Perruchot, H.
A006 De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten. Jan Reeskamp
A007 Priesters in het veldgrijs. Hermans, H.
A008 Katholiek Nederland. Encyclopedie. Nolet, W.
A009 Dat kan ons niet gebeuren. Werkman, E.
A010 Erasmus en Rotterdam. Blom, N. v.d.
A011 Erasmus en zijn tijd.  
A012 Meten en Maten. Daub, A.J.
A013 Het Nederlandse Handschrift in 1600. Bogtman, W.
A014 Christoffel Plantin in het beeld van de 16e eeuw.  
A015 Nooit gebouwd Nederland.  
A016 België - Abdijen en begijnhoven.  
A017 Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Keuning, H.J.
A018 De Historische Mythen van Nederland Delahaye, A.
A019a Vraagstukken historische geografie van Nederland I. Delahaye, A.
A019b Vraagstukken Historische geografie van Nederland II. Delahaye, A.
A020a Geschiedenis van de beide Limburgen. Deel I. Jappe Alberts, W.
A020b Geschiedenis van de beide Limburgen. Deel II. Jappe Alberts, W.
A021 Devotionalia. Knippenberg, W.H.Th.
A022 Het schetsenboek van Hendrik Verhees.  
A023 20 jaar Nederlands tram-museum. Velden, J.v.d.
A024 In 't bonte uithangteken. Boven, M.v.
A025 Onze Hunebedden. Leeuw, G.de
A026 Jheronimus Bosch. Bosman, A.
A027 Houdoe, wor! Roessel, Nol van
A028 Koningen schreven op hun schilden in dichtvorm enz. Karel Vermeeren
A029 Heks en Seks in Nederland. Emstede, I.F.M.G. v.
A030 Het Licht der Lamp - Lantaren. Besselaar, H.
A031 Le calendrier de la Republique Francaise. Kessen, A.
A032 Rapporten en betoogen nopens het congegeld op granen 1530-1541 Meilink, P.A.
A033 De textieldruk.  
A034 Gezondheidszorg in het gezin. Haanappel, P.J.M.
A035 Städtisches Museumschloss Rheydt etc. Eva Brues
A037 De oude Nederlandse maten en gewichten. Verhoeff, J.M.
A039 Rijksarchief in Noord-Brabant. (Beknopte Gids). Melssen, J.Th.
A040 Heemkunde op de Katholieke Lagere School. Barten, A.W.H.
A041 Heemkundig totaliteitsonderwijs. Zalm, O.
A042 Betekenis en mogelijkheden der Heemtaalkunde. Weijnen, A.
A043 De bedrijfscooperatie. Cultivator
A044a Boerderijen inventariseren.  
A044b De oude imkerij. Jacobs, B.
A045 Korte levensschets van den Heiligen Severus. Bonaventura, Pater
A046 Kastelen in Nederland. ANWB
A047a Europese architectuur. Middeleeuwen en Renaissance. Persner, N.
A047b Europese architectuur. Van Bernini tot Le Cobusier. Persner, N.
A048 Kinderarbeid in de negentiende eeuw. Vleggeert, J.C.
A049 Duizend dagen. Kerkhof, Fr.
A050 Bibliografie historisch boerderijonderzoek. Wander, B.
A051 Richtlijnen v/d opmeting en vragenlijst etc.  
A052 Handleiding bevattende richtlijnen en een vragenlijst voor het  
A053 Zo schreven onze voorouders, Nederlands schrift 1450-1700. Leverland, B.N.
A054 Einddoel Maas. Didden, J. e.a.
A055 Gothische dorpskerken en torens van de Kempische zandgronden. Strijbos, H.
A056 Handleiding vd beoefening van de lokale en regionale geschiedenis Joppe Alberts, W. e.a.
A057a Geschiedenis der seventien Nederlanden I. Witkamp, P.H.
A057b Geschiedenis der seventien Nederlanden II. Witkamp, P.H.
A057c Geschiedenis der seventien Nederlanden III. Witkamp, P.H.
A058 De Heemliefde van het Nederlandsche volk. Ven, D.J. v.d.
A059 't Getouw 1946-1948  
A060 Muziek op school. Rab‚ Ch
A061 Rijksdienst voor de monumentenzorg. Jaarverslag 1984.  
A062 Heraldiek in handschriften voor 1600. Bergen-Pantens, C. van den
A063 Van onwillige kanaries, fluitende klokken en een pierement.  
A064 De Breischei. Wiegersma, H.
A065 Repertorium op Taxandria 1894-1943. Feringa, R.M.M.Sj.
A066 Devotionalia. deel 2. Knippenberg, W.H.Th.
A067 De Maria-kapel van het Duitse Huis. Klusener, A.S.
A068 Middeleeuwse Kastelen. Reyen, E. v.
A069a Het Brabantse kasteel. jaargang 3 nr.4, dec. 1980.  
A069b Het Brabantse kasteel. jaargang 3 nr.2/3 sept. 1980.  
A069c Het Brabantse kasteel. jaargang 4 nr.3/4 sept. 1981.  
A070 Kalender der Wereldgeschiedenis. Ploetz, K.
A071 Carnaval, 1960-1967. Posthuma de Boer, E.
A072 Het carnavalsboek van Nederland. Ven, v.d. D.J.
A073 Het dagboek van Chirurgijn Jan Bolsius. Kappelhof, A.C.M.
A074 Klein Geld, Grof Geld, Munten van de Ned. steden. Gelder, dr.H.E. van
A075a R.K. Jeugdbeweging in Nederland I Groot, B.H. de e.a.
A075b R.K. Jeugdbeweging in Nederland II. Groot, B.H. de e.a.
A076 Katholiek Woordenboek. Knippenberg, W.H.Th. e.a.
A077a Kerkepadgids 1980.  
A077b Kerkepadgids 1981.  
A077c Kerkepadgids 1882  
A077d Kerkepadgids 1983.  
A077e Kerkepadgids 1984.  
A077f Kerkepadgids 1985.  
A078 Catalogus honderd jaar religieuze kunst in Nederland. 1853-1953. Knipping, J.B.e.a.
A079 Kermis Boer, P. de e.a.
A080 Vlaggen. Sierksma, Kl.
A081 De lof der zotheid. Desiderius Erasmus.
A082 Cursus prehistorie en geschiedenis van de omgeving van Eindhoven. Kakebeke, A.D.
A083 Waar de brede stroom der Maas. Schurgers, H.J.H.
A084 Geïllustreerde Geschiedenis van Nederland. Joppe Alberts, W. e.a.
A085 Eenheid en scheiding in de Nederlanden. 1555-1585. Decavele, J.
A086 De Reformatie. Simon, E.
A087 Vakmanschap in vuursteen. Beuker, J.R.
A088 Daar komt de trein. Asselberghs, M.
A089 Gids voor de Nederlandse archieven. Formsma, W.J.
A090 Het geld dat zoekt zijn weg. Eerenbeemt, H.F.J.M. v.d.
A091 Opgraven. Warringa, A. e.a.
A092 De Tijdrekening. Vandecandelaere, D.
A093 Gids voor de Nederlandse archieven. Formsma, W.J. e.a.
A094 Orgelmakersfamilie van Eysdonck, van Nistelrooy, Kuyte. Kuilenburg, W. v.
A095 Het namenboek. Plank, A.M.W. v.d.
A096 Wat een vertoning,handleiding voor het maken van tentoonstellingen Stehouwer, J.
A097 Oral History in Wetenschap en Onderwijs. Govers, M.J.C.
A098 Nieuwe Geografische en Hist. Atlas van de 7 Ver.Prov.  
A099 Man en Macht Hoek, K. v.
A100 De katholieke kerk in de loop der eeuwen. Helwig, W.L.
A101 Strafrecht en criminaliteit. Diederiks, H.A. e.a.
A102 Materiele cult: huisraad, kleding, bedrijfgereedschap. Koolbergen, H. v.
A103 Stadsgeschiedenis. Kooy, P.
A104 Historische geografie: landschap en nederzetting. Beenakker, J.J.J.M.
A105 De vezelstoffen der textielindustrie. Pennings, J.
A106 Kleine atlas vd geschiedenis van de beide Limburgen. Wieland, J.H.M.
A107 Driemaal Kerstmis. Jos van Gemert Smits
A108 Aantekeningen van de orgelmaker Adrianus Kuyten. Boogaarts, J. e.a.
A109 Toen wij van Rotterdam vertrokken. Rijt, V. v.d.
A110 Historische demografie. (Bevolkings- en gezinsgesch.)  
A111 Beschuit met muisjes. Strouken, I.
A112 De geschiedenis van de kamerplant.  
A113 Heraldiek Carl-Alexander von Volborth
A114 Papierknipkunst.  
A115 Ik zou wel willen dansen maar.... Horvat, K.
A116 Met de groeten van Trijn. Asselberghs, M.
A117 Geld door de eeuwen heen. Beek, B. v. e.a.
A118 Kerkepad. 1981. Verheul, G.
A119 Onderwijsgeschiedenis. Boekholt, P.Th.F.M.
A120 Bibliografie historisch boerderijonderzoek. 1971-1983. Bos, W.
A121 Bibliografie historisch boerderijonderzoek. 1983-1990. Doelman. E. e.a.
A122 Doodenwacht bij onze gevallenen G.H. Hoek
A123 Jerusalem, religieuze monumenten. Nolli, G.
A124 In vrijheid herboren-Katholiek Nederland 1853-1953 L.J. Rogier en N. de Rooy
A125 Raiffeisen. Braumann, Fr.
A126 De Kruistochten  
A127 lokale geschiedenis ?? Raadschelders, J.C.N.
A128 Vrouwengeschiedenis Monteiro, M.E. e.a.
A129 Het verdwenen lijk en andere sagen. Figee, H.
A130 Klederdrachten. Nieuwhoff, C. e.a.
A131 Fiscale bronnen Bos, N. e.a.
A132 Eelite/rijkdom Duijvendak, M. e.a.
A133 Dorpsgeschiedenis Gerding, M.
A134 Karl der Grosze. Braunfels, W.
A135 Over het wegen van zieken in de kerk en hun offergaven Dr J.Zuring
A136 De spiegel der volksziel. Vos, J.L.M.
A137 Ontspoorde historie. Delahaye, A.
A138 Ordo Erimitarum S.Guilielmi. Elm, O.
A139 Kerkelijke kunstschatten i/d Lambertuskerk te Horst. Rensch, T.J. v.
A140a Bouwkundige encyclopedie. Deel 1. A-K. Korevaar, A. e.a.
A140b Bouwkundige encyclopedie. Deel 2. L-Z. Korevaar, A.
A141 Het latijns stededicht. Slits, Fr.P.T.
A142 Pijpelogie. Friedrich, F.H.W.
A143 De agrarische geschiedenis van West-Europa. 500-1850. Slicher van Bath, B.
A144 Monumentenjaarboek 1995.  
A144 Monumentenjaarboek 1996.  
A144 Monumentenjaarboek 1997.  
A144 Monumentenjaarboek 2001.  
A144 Monumentenjaarboek 1986.  
A144 Monumentenjaarboek 1887  
A144 Monumentenjaarboek 1988  
A144 Monumentenjaarboek 1992  
A144 Monumentenjaarboek 1993  
A144 Monumentenjaarboek 1994  
A144h Jaaruitgave Monumenten 2001/2002  
A145 Zandloper, Zeis en Pierlala. Haneveld, G.T.
A146 Het postkantoor. Hogesteder, G. e.a.
A147 Stoottroepen 1944-1984. Janssen. J.A.M.M. e.a.
A148 Molenaarstermen en molengeschiedenis. Stroop, J.
A149 Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Barends, S.
A150 Heidens Nederland, zichtbare overblijfselen van een niet-christelij Schuyf, J.
A151 Uit het hart gegrepen, verhalen en gezegdes etc. Haneveld, G.T.
A152 Joepie,Joepie,Berend Botje e.a.bekende Nederlanders. Berns, J.
A153 Volkscultuur aan de universiteit. Databank van lopende onderzoeksprojecten  
A154 Vrijdag de dertiende Molen, J.S. van der
A155 Nederland in de Bronstijd Butler, J.J.
A156 Leve het oude ambacht Bouma, Hans
A157 Etymologisch dialectwoordenboek Weijnen, A.A.
A158 Practicijns woordenboekje.  
A159 Middeleeuwse geschiedenis van Nederland. Jansen, H.P.H.
A160 Shell Toergids langs Burchten en Buitens. Zandstra, E.
A161 Naamlijst van den Telefoondienst.  
A162 De kunst van het vertellen. Swagerman, J.
A163a Rondom Kerstmis. Broker, P.
A163b Streekgebonden Kleding-onderzoek in Nederland en Vlaanderen Strouken, Ineke
A163c Driekoningen-zingen Spapens, P.
A164 Spin- en Weversliedjes, oud en nieuw. Delft, A.J.A.C.v.
A165 Een tipje van de sluier (vrouwengeschiedenis). Agtmaal, W.v.
A166 Kastelen in Limburg. Win, J.Th.H de
A167 Van Nederlandse Luilakken Ven, D.J.v.d.
A168 Wat is heemkunde? Wilkeshuis, C.
A169 Wat is heemkunde? Koster, F.
A170 Shell-journaal van de archeologie. Knap, G.H.
A171 De blijde gebeurtenis.  
A172 Kastelen en hun bewoners. Moerman, I.W.L
A173 Van houwen en trouwen. Oirschot, A.v.
A174 Spreuken zo te zien. Reijs, J. e.a.
A175 Ziek zijn vroeger Haarman, C. e.a.
A176 Bruidssuikers en wittebroodsweken Strouken, I.
A177 Hoe oud is het?  
A178 Met het oog op onderweg Roy van Zuydewijn, N.de
A179 De onderkant van Nederland. Ginkel, A.v.
A180 1000 jaar kastelen in Nederland Janssen H.L. ea.
A181 Album Palaeographicum XVII Provinciarum Dekker C. e.a.
A182 Het coöperatieve alternatief. 100 jaar Rabobank Sluyterman K.ea.
A183 Beknopt leerboek voor het gemeenterecht Sikkes P. ea.
A184 ANWB Archeologieboek van Nederland. Ginkel, E.ea.
A185 Beknopt handboek der kerkgeschiedenis. Nolet, W.
A186 Schokkermannen en bootvissers Martens, P.J.M.
A187 De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering Gelis, J.
A188 Adrianus VI. De Nederlandse Paus Bijloos. J.
A189 Het Rampjaar 1672 Roorda. D.J.
A190 Kruisende Sporen. Handleiding enz Carmiggelt. A.
A191 Speuren naar het onverklaarbare. Archeologie etc. Verhagen, A.ea.
A192 Rondom Pasen. Iconografie en symboliek etc. Br”ker. P.
A193 Erfstukken Vellenga, D.
A194 In de tijd gemeten Clopper Zuijderland, C. de
A195 Op zoek naar het alledaagse vaderland Manning, A.F.
A196 Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland Fruin R.
A197 Die jakken en rokken dragen Livestro-Nieuwenhuis F
A198 Gezelligheid kent geen tijd Pieck A.
A199 Leven op het platteland Niemeijer J.
A200 Handboek der Heraldiek Pama C.
A201 Oude beschavingen van de Lage Landen Borman R.
A202 Hunebedden in Nederland Klok R.
A203 Turbotaal G. Kuitenbrouwer
A204 De boer en zijn erf B. Janssen ea
A205 Taschenbuch der Zeitrechnung H. Grotefend
A206 Burgerlijke stand en bevolkingsregister K. Vulsma
A207 Beleving van monumenten 2 delen H: Ganzeboorn
A208 Holland op zijn smalst R. de Stuers
A209 Buiten de kerk W. Meulenkamp ea
A210 Geschiedenis van de landbouw 4 delen  
A211 Klompen, hun makers en hun dragers H.Noorlander
A212 Jeugdherinneringen Mevr van Sleeuwen
A213 Eresaluut aan een vergeten leger G. Geerts
A214 Samenwerking en Confrontatie G.Geerts
A215 Atlas zur Geschichte des Niederrheins Hansche
A216 Uit Sphagnum geboren H van de Griendt
A217 Varkenspest J. Boonen ea
A218 Nederland ondersteboven E van Ginkel
A219 Zo leefden ze S. Dijkhuizen ea
A220 Driekoningenzingen P. Spapens ea
A221 Klederdrachten E. Nieuwhoff e.a.
A222 Verleden land J.Bloemers e.a
A223 Gestoorde vorsten  
A224 Monumenten en gebouwde omgeving  
A235 Van hebben naar zijn J. de Rooij
A236 Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis voor 1796 Jozef Mertens
A237 Ons Indië 1947-1950 Th. Brouwers
A238 Kerkepadgids 1981 Kerken Gemert
A239 Oude fabrieken, nieuwe functies PIE
A240 Beter bekeken K.Buitendijk
A241 Belevenissen, fabels en verhalen Bartels L.
A242 In de kracht van de Geest Gruyters T.
A243 Uit Noachs Ark  
A244 Handreiking museumbeleid voor gemeenten Jansen I.
A245 Marienburg. Das Schloss des Deutschen Ordens Lubocka-Hoffmann M.
A246 Doorploegen Blekkerhorst T.
A247 Krijg en kunst. Leopold Willem van Habsburg Mertens J.ea.
A248 Het regiolect Cor Hoppenbrouwers
A249 Criminaliteit, rechtspleging en straf-Heusden Hans vd Mortel
A250 De Middeleeuwen  
A251 Verzetherdenkingskruis C.C van den Heuvel en W.J.C Tensen
A252 Planzenkunde im Mittelalter Carl Philipp zu Salm-Salm
A253 Ridders in een klooster Hedde Biesma
A254 Over honderd jaar is alles voorbij Truus Stevens
A255 Catalogus van toneeluitgaven J.Heijnis
A256 Nederlandse plaatsnamen, herkomst en historie G van Berkel, K Samplonius
A257 Sanctus, Met heiligen het jaar rond Wouter Prins
A258 De militaire wielrijders, Het ontstaan en verdwijnen van twee roemruchte regimenten L. Knoops
A259 Willibrord, zijn wereld en zijn werk (690-1990) L v. Liebergen, A. Weiler, M. Vermunt
A260 Ars Domini, een gebed zonder end L. van Liebergen, red
B001 Het nieuwe Brabant. deel III. De Brabantse Geest. Dr. J.E. de Quay
B002 Oost-Noordbrabantse dialectproblemen. A. Weijnen
B003 Schoon Rooms Brabant. Cornelissen, P.
B004 Land van mijn hart. Weynen, A. e.a.
B005 Land van Dommel en Aa. Mandos, H. e.a.
B006 De Brabantse Molens. S. Zoetmulder
B007 Het Brabantse Dorp. Cleerdin, V.
B008 Langs de oude Brabantse Kerken. Leeuwen, W. v.
B009 Tijdvaart door de Peel. Elemans, J.
B010 Historische kaart van Noord-Brabant. Ham, W. v. e.a.
B011 Nederland in vroeger tijd. Deel XII Brabant en Limburg Isaak Tirion
B012 Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen I.  
B013 Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen II.  
B014 Bijdragen, studie van het Brabants Heem XI. Volkskunde. Peeters, K.C.
B015 De R.K. Boerenorganisatie N.C.B. Cultivator
B016 De krant in Brabant. Oirschot, A. v.
B017 Gepalmde rog. Hof, W. van het
B018 Agrarische reconstructie van de Oostelijke Langstraat etc.  
B019a Oorkondenboek van Noord-Brabant I. Camps, H.P.H.
B019b Oorkondenboek van Noord-Brabant II. Camps, H.P.H.
B020 Van water tot wijn; van korsten tot pasteien. Oirschot, A. v.
B021 Sprookjes uit Brabant. Oirschot, A. v.
B022 Brabantse mutsen uit grootmoeders tijd. Breugel, A. v.
B023 Noord-Brabantse plaatsnamen,Valkenswaard. Melotte, H.E.M. en J. Molemans
B024 De urn van Toterfout. Glasbergen, W.
B025 Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977-1978. Verwers, W.J.H.
B026 Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976. Verwers, W.J.H. e.a.
B027 Tussen Peel en Maas Swinkels, C.
B028 BBA: Oorsprong en ontwikkeling van een Brabants vervoersbedrijf. Baar, H. v.
B029 Gemeenteatlas van de provincie Noord-Brabant. Kuyper, J.
B030 Veertig jaren landbouwcrediet 1898-1938. Haastert, H. van .e.a.
B031 Veertig jaren landbouwcrediet. Haastert, H. e.a.
B032 Geschiedenis van de Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond. Wintermans, J.J.
B033 Een dag in de Peel Theo Janssen 1981
B034 Verslag vijfde colloquium. De Brabantse stad.  
B035 Gerlacus van den Elsen. Hollenberg, P.
B036 't Is zonde van Brabant. Oirschot, A. van e.a.
B037 Vanuit Wingewesten. Knuvelder, G.
B038 Molens in Peelland. Heugten, W. van e.a.
B039 Maatregelen en voorzieningen t.b.v.gewoon L.O.  
B040 Grenskapellen. Jong, D. de
B041a De Brembosch: Bundeltje liederen.  
B041b Bundeltje Liederen.  
B041c Liederen uit en rond de Brembosch.  
B042 Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België Crompvoets, H.
B043 De Predikheren te 's-Hertogenbosch. Meyer, G.A.
B044 Lief en leed in en over de Peel. Brandt, M.P.J. v.d.
B046 Het kleine bedreigde Brabantse monument.  
B047 Schuttersgilden in Noord-Brabant. Iven, W. e.a.
B048 Oud-Brabants Dorpsleven. Dam, B. v.
B049 De zwarte Ruiter, een Oost-Brabantse bandiet. 1945-1957. Jagers, R.
B050 Tweede gildecongres uit het Hertogdom Brabant Besouwhuis, J. v.
B051 Streekplanprojekt Midden- en Oostbrabant. Boerderijtypen.  
B052 Archeologische Kroniek van Noord-Brabant. 1979-80. Verwers, W.J.H.
B053 Geschiedenis van de rivier de Aa. Heeren, J.J.M.
B054 De Goede Moordenaar. Leideritz, W.J.M.
B055 Liederen en dansen uit de Kempen. Franken, H.
B056 Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-Brabant. Verhagen, J.H.
B057 Molens in Noord-Brabant. Bussel, P.W.E.A.
B058 De Peelstreek. Dilling, K.
B059 Van Ophovens en Jaegers als ontginners. Hoeymakers, S.
B060 Brabants Jaarboek 1950.  
B061 De dialecten van Noord-Brabant. Weynen. A.
B062 Onze Pauselijke Zouaven.  
B063 Brabants Jaarboek 1949.  
B064 Brabantse Schuttersgilden. Vroegen en Nu. Ising, A.
B065 50 jaar Gilden in Peelland.  
B066a De schuttersgilden en de schutterijen van Noord-Brabant Jolles, J.A.
B066b De schuttersgilden en de schutterijen van Noord-Brabant Jolles, J.A.
B067 Landjuweel '80. Oirschot.  
B068 Een Brabantse van Gogh ervaring.  
B069 L'Architecture religieuse du Brabant au XVIIe siŠcle. Plantenga, J.H.
B071 Driek  
B072 Bewogen en Bewegen. Freihof, W. e.a.
B073 Kloosters in Brabant.  
B074 Dichter bij de Zaligheden.  
B075 Het oude Kempenland. Barentsen, P.A.
B076 Op de penning.  
B077 Franciscus in Brabant.  
B078 Bisdom te gast.  
B079 Cultuurerosie in Brabant. Bredero, A.H.
B080 Monument en Brabant.  
B081 De bodem van Noord-Brabant.  
B082 Land onder stroom.  
B083 Kunstreisboek voor Nederland IV. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.  
B084 Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982. Verwers, W.J.H.
B085 Brigitta van Zweden. Weiler, A.G. e.a.
B086 Het Tijdschrift De Gemeenschap.  
B087 Religieuze kunst vandaag. Schoonbaert, L. e.a.
B088 50 jaar C.H.V.  
B089 In het voetspoor van Andries Schoenmaker.  
B089 Het Tijdschrift De Gemeenschap. Scholten, H. e.a.
B090a Eindhovens Melsen, J.Th.M.
B090b Eindhoven  
B090c Gestel, Strijp  
B090d Cijnzen (hee  
B091 Trams en tramlijnen. Leideritz, W.J.M.
B092 De langste dag van Brabant. Oirschot, A.v.
B093 Langs 's-Heren Wegen. Vermeulen, P.
B094 Van bedeling naar Sociale Dienstvaardigheid.  
B095 De Brabantse ziel. Tussen paradijs en toekomst. Nissen, P.J. e.a.
B096 Bedrijvenregister 1987. Gewest Helmond.  
B097 Natuur in Noord-Brabant. Twee eeuwen plant en dier.  
B098 De grensgebieden in het noordoosten van Brabant ca.1200-1795. Ree-Scholtens, G.F.v.der
B100 Zij maakten Brabant Katholiek. Deel 1: Van evangelisatie to Peynenburg, J.
B100b Zij maakten Brabant Katholiek. Deel 2: Van vicariaat tot Vaticanum II Peynenburg, J.
B101 Steek dan voor mij ook een kaarsje op. Platel, I. e.a.
B102 Het kwartier van Oirschot. 1934-1984.  
B103 Vijfhonderd jaar Noord-Brabantse schuttersgilden.  
B104 Noord-Brabantse Plaatsnamen. Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Cornelissen, W. e.a.
B105 Petrus Verhoeven. 1729-1816.  
B106 Hedde gij, zedde gij. Een bonte staalkaart van Noord-Brabantse dialecten  
B107 De dialecten van Noord-Brabant. Weynen, A.A.
B108 Het Kempenprojekt 2. Slofstra, J.
B109 Mijn leven in de Peel. Smits, Fr.
B110 Van Gogh in Brabant.  
B111 Brabantse Oudheden. Roymans, N. e.a.
B112 Over Bij wijze van spreke gesproken. Sijbers, Th.
B113 Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1983-1984. Verwers, W.J.H.
B114a De Dommelvallei. Een archeologische inventarisatie. Deel I. Kortlang, F.
B114b De Dommelvallei. Een archeologische inventarisatie. Deel II. Kortlang, F.
B115 Walter Pompe, beeldhouwer 1703-1777. Lemmens, G.
B116 West-Brabant, een cultuurhistorisch onderzoek. Renes, J.
B117 Verhalen uit de Meierij.  
B119 De Brabantse spreekwoorden. Mandos, H. e.a.
B120 Het land van de Peel. Kemp, M.
B121 De Acht Zaligheden. Mandos, H. e.a.
B122 Brabant in woelige tijden. Schepper, H. de e.a.
B123 Toekomst voor cultuur / cultuur voor de toekomst. Bevers, A.M.
B124 Bij ons moeder en ons Jet. Grever, M. e.a.
B125 Archievengids voor het Maasland. Buijks, H.G.J.
B126 Lezen in Brabants Bronnen. Veen, A. v.d. e.a.
B127 Zij telt voor twee. Veen, A. v.d.
B128 Analyse verbetering Brabantse en Midden-Limburgse kanalen.  
B129 Wandelingen door Nederland. Craandijk, J.
B130 De Peel en zijn bewoners. Stratum, T. v.
B131 Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987. Verwers, W.J.H.
B132 Grote Provincieatlas Noord-Brabant / Oost.  
B133 Grote Provincieatlas Noord-Brabant / West.  
B134a De Middeleeuwen. Verhoeven, A. e.a.
B134b De Middeleeuwen. Verhoeven, A. e.a.
B135 'n Schon boks. Daniels, W.
B136 Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen. Deel VII. Goris, J. e.a.
B137 Literatuurgids voor de Noord-Brabantse geschiedenis. Kappelhof, A.C.M.
B138 Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw Jansen, H.P.H.
B139 Middeleeuwen in beweging. Bijsterveld, A.J. e.a.
B140 Mededelingen van het P.J. Meertens Instituut. Dialectologie  
B141 St.Willibrordus-parochies 739-1250-1989. Bakel, Helenaveen, Liessel  
B142 Veldnamen als historische bron. Beijers, H. e.a.
B143 40 jaar Heemkundig werkkamp. 1949-1988.  
B144 Heemk. werkkampen vd stichting Brabants Heem 1949-88  
B145 Rijke oogst van schrale grond.  
B146 Regionale en lokale geschiedenis als trefpunt van amateurs en wetenschappers Straalen, B. v. e.a.
B146b Culinaire groeten uit Brabant.  
B147 Het hart van de Peel. Coppens, M.
B148 Brabantse Almanak 1992.  
B149 Welpen van de Brabantse Leeuw. Adriaenssen, L.W.F.
B150 Water en vuur. Schrijvers over de Peel. Blankers, P. e.a.
B151 De tramwegen van Noord-Brabant. Leideritz, W.J.M.
B152 Jaarverslag N.C.B.  
B153a Brabantse biografieen 1. Oudheusden, J. v. e.a.
B153b Brabantse biografieen 2. Oudheusden, J. v. e.a.
B153c Brabantse biografieen 3. Oudheusden, J. v. e.a.
B153f Brabantse biografieen 6 Brouwers J.
B154 Daor hedde de guld. Exel, W, v.
B155a Volkscultuur in Brabant I.  
B155b Volkscultuur in Brabant II.  
B155c Volkscultuur in Brabant III.  
B156a Werkgroep Behoud de Peel. Jaarverslag 1991.  
B156d Wekgroep Behoud de Peel. Jaarverslag 1994. Deurne.  
B156e Werkgroep Behoud de Peel. Jaarverslag 1995. Meijel.  
B157 Wapens en Vlaggen van Noord-Brabant. Ham, W.A. v.
B158 Noord-Brabant; ook uw provincie.  
B159 Laverend tussen Kerk en Wereld. Bijsterveld, A.J.A.
B160 Ziel en zaligheid in Noord-Brabant. Oudheusden, J.A.F.M. v.
B161 Foto-atlas Noord-Brabant.  
B162 De dagboeken van P.N. Panken. 1819-1904. Panken. P.N.
B163 De Heerlijkheid.  
B164 Het Bosch Protocol. Synghel, G. v.
B165 Rituele repertoires. Rooyakkers, G.
B166 Dansen rond de vrijheidsboom. Rosendaal, J. e.a.
B168 Noord-Brabant in de Negentiende eeuw. Heyden, W.G.M.
B169 Pyama-House. Govers, Fr.
B170 Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog. Oord, A. van den e.a.
B171 Tussen vrijheid en vrede - Het bevrijde zuiden Oudheusden, A. v. e.a.
B172 Gemeentemuseum Helmond. Bontjes voor de tropen.  
B173 Een en al zand. Roymans, N. e.a.
B174 Van Eijsdonck/ van Nistelrooy/ Kuyte. Kuilenburg, W. v.
B175 Brabantse Handschriften. Baarda, C. e.a.
B176 Antonius - De Kleine en de Grote.  
B177 Gilden Peelland. 1985-1995.  
B178 Al het merkwaardige in bonte afwisseling. Bont, Ch.
B179 Kerken van Heren en Boeren. Bouwhistorische verkenningen etc. Strijbos, H.
B180 Geschiedenis van Noord-Brabant. 3 delen. Eerenbeemd, H.F.J.N.
B181 De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch etc. Kappelhof, A.C.M.
B182 Rood-witboek van reacties uit de provincie.  
B183 Voorloopige Nederlandse Monumenten van Geschiedenis  
B184 Bistespeul. Iven, Willem
B185 Een Deurnes Drama. Martinali, W.
B186 Vidi Aquam. Iven, Willem
B187 Het vergeten leven, biografie Hub van Baar. Swinkels, C.
B188 H.H.J.Maas, tussen Venray en Eindhoven. Dam, J.P.A.v.
B189 Uit de donkere gewesten, Facsimile. Ouwerling, H.N.
B190 Eenzame kerk in de Peel. Heeren, Jac.J.M.
B191 Kunst uit Oost Brabant. Coolen, A. e.a.
B192 De oorlogsgeesel over West Brabant. Xenophon jr.
B195 Petrus Donders. Grinsven, M.v.
B196 Bouwsteenen voor de Brabantse Oergeschiedenis. Giffen, dr.A.E.v.
B197 Zuid Oost Brabant. Iduma, NV.
B198 Beelden uit Brabant. Ven, drs F.J.M.v.d.
B199 De Brabantse Ziel. Brouwer, dr.P.C.de
B201 Bisschop Bekkers. Akker, N.K.v.d. e.a.
B211 Rood-Witboek, Comite Brabant Een.  
B212 De kleine Brabantse dorpen. Blanken, P.den
B213 De vervaardiging van Brabantse mutsen en poffers. Delissen, A.
B214 Brabants recht dat is..... Bosmans, Th.E.A.
B215 Van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput Beijers, H.
B216 Oorlog onderweg. Ghonem-Woets, K. e.a.
B217 Lijnen door het Brabantse land. Bouwens, B. e.a.
B218 De Zwarte Plak. Kortooms, A.
B219 Brabantse klompenmakers en hun geschiedenis. Verkuylen, C.A.
B220 Heemkundige Sprokkelingen.  
B221a Nrd-Brabant tijdens de Republiek der Ver.Nederlanden. Sanders, J.G.M. e.a.
B221b Nrd-Brabant in de Bataafs-Franse tijd 1794-1814 Sanders, J.C.M. e.a.

 

B222 Encyclopedie van Noord-Brabant. 4 delen Oirschot, A.v. e.a.
B226 De Norbertijnen. Hurk A.W. van den
B227 Heraldiek i.s.m. geschiedenis van Brabant. Ettro, F.v.
B230 Ken uw Kempen. Dirkx, P.
B231 Heemkunde in Noord-Brabant. Heyman, H.
B233 De prehistorie van Zuid-Nederland. Beex. G.
B234 Collectie v.Gerwen-Lemmens.  
B235 Geheimen van de Peel. Meerevelt, M.v.
B237 De mesolithische cultuur te Tilburg. Peeters, R.M.
B238 Inventaris van de in 1441 geregistreerde Heusdense charters.  
B251 Muzikaal kleurrijk en vol taal. Schouw Th.
B252 Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden. Livestro-Nieuwenhuis F.
B253 De Gouden Guld 1933-1983.  
B254 De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best etc. Vercauteren F.E.M.
B255 De Grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant etc. Stekelenburg H.A.V.M.van
B266 Overgang naar omwenteling in de Brabantse landbouw etc. Crijns A.H.
B267 Hoe schrijf ik mijn dialect?  
B268 De positie van de landdrost in N-Brabant etc. Mortel, J. vd
B269 De doortrekking van het Wilhelminakanaal etc. Gruyters, H.
B270 Van meters en schatters. Sanders, J.G.M.
B271 Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Bijsterveld, A.ea.
B272 Leven, wonen en werken in Noord-Brabant.  
B273 Reizen door de oude Peel Janssen, Th.
B274 Het landschap van de Dommel Coppens M.
B275 De hand van de mens in het landschap Caspers Th.
B276 De kleine Brabantse dorpen Blanken P.den
B277 Brabant achter de coulissen Polen B.v.
B278 De stoomtram in Oost Brabant Leideritz W.
B279 Noordbrabant Monumenteel Janssen K.
B280 Beken in Brabant J. van der Straaten e.a.
B281 Cultuurhistorische waardenkaart Noord Brabant  
B282 Van KOB naar KOV M. Meijs e.a
B283 Hendrik Ouwerling J. Heeren
B284 Antoon Coolen C. Slegers
B285 Hendrik Wiegersma Th.Hoogbergen ea
B286 De kunst is geheel en al bijzaak W.van Giensbergen
B287 De Meierij ontrafeld M. van Asseldonk
B288 Joodse begraafplaatsen in Noord Brabant J. Bader
B289 Het Wit-Gele Kruis in Noord Brabant M Wijnen-Sponselee
B290 Monumentenreisboek van Nederland N. de Roij van Zuijdewijn
B291 In verband met Brabant  
B292 1814-1989 175 jaar Procinciaal bestuur van Noord Brabant  
B293 Een dag in de Peel Theo Jansen
B294 Zuivelcooperatie op de zandgronden in Brabant en Limburg J. Dekker
B295 Analyse verbetering Brabantse en Midden-Limburgse kanalen  
B296 Geschiedenis van de rivier de Aa G. Juten
B297 Reconstructie aan zet  
B298 Brabant contrastrijk  
B299 De Brabantse boerderijen  
B300 Fietsend door Brabants Heem  
B301 Bibliografie J.J.M. Heeren R. Jacobs
B302 De Brabantse vlag  
B303 Front en thuisfront Elsen H.M. vd
B304 Zwerftochten door de Peel Vink P.
B305 De Brabanders Kikkert J.
B306 Brabant bouwt in baksteen Michiels J.
B307 Het notariaat in Stad en Meierij van Den Bosch etc. Bichelaar A. vd
B308 De Erwtenman e.a. volksverhalen uit Noord-Brabant Teding van Berkhout D.
B309 Mensen uit de kringen van Brabants Heem deel I Slegers, C.
B310 Chris Mol 1892-1979 Huige J.
B311 Memoires van Jef Wintermans Bierkens B.
B312 Groot geweld in kleine dorpen Heijden H.
B313 Wilhelmus Antonius van Dinter Scheerder J.
B314 Gids van musea en oudheidkamers Verwiel H.
B315 Onderhoudswijzer voor de boerderij -
B316 Cultuurhistorie is een werkwoord  
B317 Biografie van Peelland Kolen J.
B318 De klompen van Andr‚ Lahaw T.
B319 Anton van Duinkerken Polman M.
B320 Kroniek van de hertogen van Brabant Bijsterveld A.J.
B321 Brabantse stoffen op de wereldmarkt Gurp G.van
B322 Dertig jaar Katholieke Leergangen A.F.J. van Kempen
B323 De boer en zijn erf Ben Janssen en Gerard Ulijn
B324 Damast van Brabantse bodem 1900-1960 Caroline Boot - Sanny de Zoete
B325 Cultuurhistorische inventarisatie Gemert N-Br MIP  
B325 Het Brabants Kasteel 1980  
B326 Cultuurhistorische inventarisatie Bakel N-Br MIP  
B326 Geen zee te hoog Har Sanders
B327 Schatten van Brabant  
B328 d'r zit Meziek in Cor Swanenberg en Carel Thijssen e.a.
B329 St Cecilia in beeld; jubileumboek  
B329 Brabantse bibliografie 1996 van Elderen-Maessen en van Rossum
B330 Bevolking en arbeid in transformatie Paul Klep
B331 Het nut ging voor de sier George Dirven en Stan Elings
B331 Nemen we nog onze verantwoordelijkheid P.J.A. van Schijndel
B332 Wiej we bewaort Cor Swanenberg
B333 Lachen is gezond Ben Janssen
B334 Vooruit denken en verwijlen Jaks-Janssen
B335 Aarts - Die van den Haenacker Harrie Aarts
B335 Brabantse Letteren Marcel vd Heijden
B336 Veearts in de Peel Paul van Gulick
B337 Handschriften voor het Hertogdom Hanno Wijsmans
B338 Historische Atlas van Noord-Brabant 1836-1843  
B339 Op de kaart gezet; Hendrik Verhees Hans Pel, Martien van Zoeren
B340 Schuttersgilden en hun beschermheiligen L. van Liebergen, W. Prins
B341 Brabant bestaat niet Joyce van Belkom, Korrie Besems, Piet den Blanken, Jos Lammers
B342 Jonker Marcus van Gerwen 1565-1645 Henk Beijers
B343 Platenboek Noord-Brabant Cor Bertrand
B344 Toekomst voor religieus ergoed in Noord-Brabant Harrie Maas
BGZN001 De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw C.J.M. Brok
BGZN002 Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen L. van de Meerendonk, O. Praem
BGZN003 Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850 H.F.J.M. van den Eerenbeemt red.
BGZN004 De Belgische enclaves in Nederland; bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nasau F.A. Brekelmans
BGZN005 Arnold Leon Armand Diepen, 1846-1895; industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken J.P.A. van den Dam
BGZN006 Jan Frederik Vlekke 1849-1903; ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven J.G.L. Theunisse
BGZN007 Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810; geschiedenis van de verlening en burgerlijst J.A. Schimmel
BGZN008 De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen; de grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870 W.A.J.M. Harkx
BGZN009 Tussen Reformatie en Contra-Reformatie; geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ongeveer 1520 en 1550 L. van Meerendonk, O. Praem
BGZN010 Per imperatief mandaat; bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde A.M. Lauret
BGZN011 Van bedeling naar verheffing; evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912 Th. A. Wouters
BGZN012 Van verheffing naar begeleiding; verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965 Th. A. Wouters
BGZN013 In het spanningsveld der armoede; agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant H.F.J.M. van den Eerenbeemt
BGZN014 Verandering en verschuiving; industriële ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg 1839-1914 G.C.P. Linssen
BGZN015 Nieuw Nijmegen 1870-1970; moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen Joh. de Vries
BGZN016 Onder de voet gelopen; het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800; de Brabantse klompenmakerij F.J.M. van Puijenbroek
BGZN017 Van mensenjacht en overheidsmacht; criminogene groepsvorming en afweer in de Meijerij van 's-Hertogenbosch 1795-1810 H.F.J.M. van den Eerenbeemt
BGZN018 Tussen hete vuren; deel I Economisch-sociale geschiedenis van het Potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925 L.J. Weijs, C.J.J. van de Watering en C.J.F. Slootmans
BGZN019 Tussen hete vuren; deel II Techniek en produkt, familie-betrekkingen en archivalia van de Bergen op Zoomse potmakers L.J. Weijs, C.J.J. van de Watering en C.J.F. Slootmans
BGZN020 Breda in de eerste storm van de opstand; van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569 A.J.M. Beenhakker
BGZN021 Jan B.M. van Besouw; een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900 L.C.W.J.M. ten Horn-Van Nispen
BGZN022 Dekenaat in de steigers; kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1595-1648 Th.B.W. Kok S.M.
BGZN023 150 Jaar Welstand; de Maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972 W. de Vries
BGZN024 Geschiedenis van Sint-Oedenrode W. Heesters en C.S.M. Rademaker
BGZN025 Het geslacht van de firma F. van Lanschot 1737-1901 F.G.G. Govers
BGZN026 Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied; de economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda 1750-1850 P.M.M. Klep
BGZN027 De Bossche Optimaten; geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroderschap te 's-Hertogenbosch 1318-1973 G.C.M. van Dijck
BGZN028 De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet; wegbereiders van een vernieuwingsbeweging L.H.A. Groothuis, O. Carm.
BGZN029 Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw J.M.P. van Oorschot
BGZN030 Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 M.A. Nauwelaerts
BGZN030A Op weg naar een visie op het verleden; bespiegelingen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de stichting Zuidelijk Historisch Contact 1964-1974 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, J.D. van der Harten en B.H. Slicher van Bath
BGZN031 Noord-Brabant en de Opstand van 1830 E.R.M. Hoffman
BGZN032 Bestaan en bedrijvigheid; aspecten van het sociaal en economisch leven in Stad en Meierij van Den Bosch 1750-1850 H.F.J.M. van den Eerenbeemt
BGZN033 De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw; Deel I J.J.M. Franssen
BGZN034 De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw; Deel II J.J.M. Franssen
BGZN035 Henricus van den Wijmelenberg, een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881; de nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis J. Scheerder O.S.C.
BGZN036 De kosterij van Bokhoven 1369-1969 G.M. van der Velden, O. Praem.
BGZN037 H.H.J. Maas, 1877-1958; onderwijsman, literator en journalist J.P.A. van den Dam en J.M.W.G. Lucassen
BGZN038 Herstel- en vernieuwingsbeweging in het bevrijde Zuiden; Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945 J.L.G. van Oudheusden en J.A.M. Verboom
BGZN039 Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857 W.J.C.C. van den Hurk O. Praem
BGZN040 Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914 H.F.J.M. van den Eerenbeemt
BGZN041 Werkgeversorganisatie in katholiek patroon; een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het Zuiden van Nederland 1915-1940 G.C.P. Linssen
BGZN042 Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603 H. Hens, H. van Bavel, G.C.M. van Dijck en J.H.M Frantzen
BGZN043 Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770 G.M. van der Velden O.Praem
BGZN044 Noordbrabantse studenten 1550-1750 H. Bots, I. Matthey en M. Meyer
BGZN045 Industrieel ondernemersschap en mentaal klimaat 1914-1940 H.F.J.M. van den Eerenbeemt
BGZN046 F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging; de zorg voor de meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940 F.J.J. Glorius
BGZN047 Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19e eeuw P. Hollenberg en C.E.H.N. Peters
BGZN048 Siardus Bogaerts; de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670 C. van de Walle
BGZN049 Het ontstaan van Groot-Eindhoven 1890-1920; spanningen tussen bevolking en materieel bestaan F.A.M. Messing
BGZN050 De Heren van Kuyc 1096-1400 J.A. Coldeweij
BGZN051 Het Muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 H.J.J. Zomerdijk
BGZN052 Over Aristocraten, Keezen en Preekstoels Klimmers; voorgeschiedenis en totstandbrenging van de omwenteling van 1795 te Bergen op Zoom Ch. C. M. de Mooij
BGZN053 Het Klooster Soeterbeeck te Deursen, 1732-1981 R. Th. M. van Dijk O. Carm. red
BGZN054 Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiednis der Nederlanden; symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het 50e deel in de reeks 'Bijdragen' I.J Brugmans, H.F.J.M van den Eerenbeemt, J.D. van der Harten, H.P.H. Jansen, E.H. Kossmann, Th. van Tijn en R. van Uytven
BGZN055 Het Muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 H.J. Zomerdijk
BGZN056 Brabant gemeten; bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief H.F.J.M. van den Eerenbeemt
BGZN057 Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog A.M.P. Kleijngeld
BGZN058 Ondernemen in sigaren; analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 K.E. Sluyterman
BGZN059 Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch, 1367-1400 M.H.M. Spierings
BGZN060 De afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven; godsdiensttwisten in het Land van Heusden en Altena C. de Gast
BGZN061 De Brabantse Saecke; het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675 M.P. Christ
BGZN062 Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf, 1450-1650; een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven C.J.A. van den Oord
BGZN063 De Elite in Heusden 1700-1750, een prosopografische analyse J.L. Kool-Blokland
BGZN064 Paas- en Koudemrkten te Bergen op Zoom 1365-1565; Deel I C.J.F. Slootmans
BGZN065 Paas- en Koudemrkten te Bergen op Zoom 1365-1565; Deel II C.J.F. Slootmans
BGZN066 Paas- en Koudemrkten te Bergen op Zoom 1365-1565; Deel III C.J.F. Slootmans
BGZN067 Vreemde militairen in een gesloten samenleving; invloed van een inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische Opstand 1830-1834 H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders-Rooijendijk
BGZN068 De opkomst van het socialisme in Breda; actie en reactie tot 1908 C.W. ten Teije
BGZN069 De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode 1648-1730 A.C.M. Kappelhof
BGZN070 Driestromenland in het historisch bedrijf: lokaal, regionaal en interregionaal H.F.J.M. van den Eerenbeemt red.
BGZN071 Joannes van Hooydonk; apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda 1827-1853-1867 P.B.A. Melief
BGZN072 Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885 A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars
BGZN073 Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen H.F.J.M. van den Eerenbeemt red.
BGZN074 De sociale structuren en de economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 B. Blondé
BGZN075 Dr. Hendrik Moller 1869-1940; een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Brabant A.H.M. van Schaik
BGZN076 Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties: de positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813-1830 A.F.J. van Kempen
BGZN077 Het gemeentelijk huisvestingsbeleid in Nederland; een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede 1900-1925 M.J.J.G. Rossen
BGZN078 "Het loflyck werk der Engelen"; de katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het eind der negentiende eeuw F.P.M. Jespers
BGZN079 Afscheiding en Doleantie in het Land van Heusden en Altena; spanningen tussen gereformeerden en samenleving in de negentiende eeuw C. de Gast
BGZN080 'Arbeyd sere voert tot eere'; Hendrik van der Geld, de neo-gotiek en de Brabantse beeldhouwkunst A.H.E.M. Jansen, A.J.C. van Leeuwen, G.P.P. Vrins
BGZN081 Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923; over organisatie en mentaliteit F.J. van Gaal
BGZN082 Lambert Poell 1872-1937 en de katholieke sociale beweging; sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896-1915; analyse van een mentaliteit A.A.J. Thelen
BGZN083 Buitenstaanders in actie; socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919 A.J.M. Wagemakers
BGZN084 Brabantia Nostra; een gewestelijke beweging voor fierheid en 'schoner' leven 1935-1951 J.L.G. van Oudheusden
BGZN085 De Sint-Paulusabdij van Oosterhout onder het bestuur van haar eerste abt dom Jean de Puniet, 1907-1941 M. Mähler
BGZN086 Over geestdrift en bevlogenheid; 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 Th.G.A. Hoogbergen
BGZN087 Landverhuizing als regionaal verschijnsel: Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880 H.A.V.M. van Stekelenburg
BGZN088 Kledinghandel in transitie; een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch, oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen' 1889-1987 F.L. Jansen
BGZN089 De betoverde stad; Carnaval en feestarchitectuur in Bergen op Zoom M.P.A.M. Verpalen
BGZN090 Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1886-1930 A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars
BGZN091 Carel Willem Pape, 1788-1872; een Brabants predikant en kerkbestuurder A. Vroon
BGZN092 Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw G.B. Janssen
BGZN093 De zalmvissers van de Biesbosch; een onderzoek naar de visserij op het Bergsche Veld 1421-1869 P.J.M. Martens
BGZN094 Godsdienst en samenleving in het Land van Heusden en Altena; confessie, bevinding en verzuiling, 1900-1961 C. de Gast
BGZN095 De spil waar alles om draaide; opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975; Deel I H.A. Muntjewerff
BGZN095A De spil waar alles om draaide; opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975; Deel II H.A. Muntjewerff
BGZN096 De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant 1300-1800, praktisch bewerkt door M. Linders-Rooyendijk; Deel I B.E. van Autenboer
BGZN096A De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant 1300-1800, praktisch bewerkt door M. Linders-Rooyendijk; Deel II B.E. van Autenboer
BGZN097 Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag, een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck 1896-1967 innam temidden van bedrijfsleven en overheid G.C.P. Linssen
BGZN098 Economische bedrijvigheid in transitie; Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw J.A. Pel
BGZN099 Katholicisme en Socialisme; het zelfbeeld van de Eindhovense christen-socialisten in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit 1885-1920 H.M.T.M. Giebels
BGZN100 Roosendaal tussen platteland en stad, deel A: 1770-1900 L.J.P. van Gastel, J.J.A.M. Gorisse
BGZN100A Roosendaal tussen platteland en stad, deel B: 1900-1970 L.J.P. van Gastel, J.J.A.M. Gorisse
G Gemert in de Franse tijd 1794-1813 Simon van Wetten
G de Hoefpoort, Gimmerse kamerverhalen Simon van Wetten
G Van molendwang tot recht van wind Simon van Wetten
G Otten hég 't, al vaajfezûvventeg jaor Ad Otten
G Bedevaartboekje van Esdonk met de geschiedenis van de Maria Magdalenakapel Peter van den Elsen
G Het Gemertse Hagelkruis, IJsheiligen op Boekent Simon van Wetten
G001 Het Gouden Dorp. Hoeijmakers, Sjang
G002 Ds. Swildenschool. Rouppe van der Voort, L.
G003 Fanfare St.Cecilia Handel 1930-1980. Hubers, P.
G004 D'aauw kerk in 't nieuw. Pennings, M.H.J.
G004b D'aauw kerk in 't nieuw. Pennings, M.H.J.
G005 Beknopte geschiedenis van Gemert. Wijst, M vd
G005b Beknopte geschiedenis van Gemert. Wijst, M vd
G006 Een Gemerts eeuwfeest. Loffeld, E.
G007 In monnikspij. Herdenkingsboekje eeuwfeest Capucijnen Handel.  
G008 De Capucijnen te Handel.  
G009 Commanderije van Gemert. Gemeentegids Gemert 1951.  
G010 Gemert in oude ansichten.  
G011 Geschiedenis van O.L.Vrouw van Handel. 1220-1970.  
G013 Gids voor wandeling door kerk St.Jan's Onthoofding.  
G014 Kerkepad-beschrijving.  
G015 Bij gelegenheid der onthulling van het oorlogsmonument. Loffeld, E.
G016 De Duitse Ridders te Gemert. Poell, L.
G017 Het spijkeroffer in de Magdalenakapel. (overdruk uit Brabants Heem. Knippenberg, W.
G018 Gemeentegids Gemert, 1976.  
G018b Gemeentegids Gemert, 1974.  
G019 Witboek Gemert. Roesel, N. v.
G021 Gerard van Lankveld.  
G022 St. Gerarduskerk Gemert. Jong, J. de
G023 Bouwhistorisch overzicht van Aldenbiesen. Stinckens en de Rijn
G024 Journaal voor de Capelle van O.L.Vrouw tot Handel.  
G025 Parochie Gemert Kern.  
G026 Dorpsgids Mortel.  
G027 Oorkondenboek van Gemert.  
G028 Hoe Gemert bouwt aan zijn toekomst.  
G029 Notulen en Reglement Hoofdgezelschap St. Severus.  
G031 Regel der Broederschap van de H. Maagd en Moeder Gods Maria te Gemert.  
G032 Historische gegevens van enkele bewoners in de Nieuwstraat te Gemert.  
G033 Congregatie der Broeders Penitenten.  
G034 II-3 R.A. 1940 -14 mei -1980.  
G035 Rapport voor de ruilverkaveling Bakel.  
G036 Nijs oit de Klothoek, een onderzoek naar het functioneren van he Bressers, H. e.a
G037 Gemert 1917-1940 Leenders-Spijkers, J.
G038 Aardrijkskunde-scriptie. Hermkens, H.
G039 Geschiedenis-scriptie. Verbakel, F.
G040 Sociale kaart, Gemeente Gemert.  
G041 Inventarisatie Sociaal-Culturele Aktiviteiten Gemeente Gemert. Dee  
G043 Cursus Boerinnenbrevet.  
G044 Maar niet over Jan van Gemert.  
G045 Gemert in den Franschen tijd 1794-1813. Lezing. Poell, L.
G046 Begroting Gemeente Gemert 1974.  
G047 Gemerts Stamboek.  
G048 Structuurstudie Gemert. Interimnota '73  
G049 Structuurplan Streekorgaan Gewest Helmond. Ontwerp 1e herziening.  
G051 Familieboek van Eupen.  
G052 Rijkscultureel Centrum Landcommanderij Alden Biesen. Advies van d  
G053 Jaarverslag Gemeente Gemert 1980  
G054 Jaarverslag Gemeente Gemert 1981  
G055 Weefbladmachine (Rietbank).  
G056 Inventarisatie monumenten etc. Gemert.  
G057 De land- en tuinbouw in de Gemeente Gemert  
G058a Kopie fotoalbum Nazareth I.  
G058b Kopie fotoalbum Nazareth II.  
G059 Inventaris van het archief van de gem.Gemert (1271) 1407-1794.  
G059b Aanvulling op de inventaris vd gem. Gemert (1271) 1407-1794.  
G060 Rapport inzake de economisch-structurele enz.  
G061 Objecten en tekeningen, 1966-1983. Claessen, J.
G062 Beleidsnota Stichting Goed Wonen. (incl. gesch.25j.)  
G063 Het ontstaan van het doven-onderwijs te St.Michielsgestel  
G064 Johan Claessen  
G065a Jaarverslag. 1977.  
G065b Jaarverslag. 1978.  
G066 Kerkepadgids 1981  
G067 St.Christoffelkerk te Elsendorp 1960.  
G068 Landschapsbeleidsplan Gemert (concept)  
G069 Allein Godt die Eer unde Niemants mehr  
G070 Waer een Paradis  
G071 Der Deutsche Orden Tumler, M. e.a.
G072 Karel Alexander van Lotharingen  
G073 Johan Claessen  
G074 50 preken. Drift, M v.d.
G075 Kopie van Congregationis Municipii Gemertanii  
G076 Info Gemert 1977-86. (tienjarenverslag)  
G077 Bezwaar tegen het bestemmingsplan Ontsluitingsweg.  
G078 Gemeentegids Gemert 1980.  
G079 Wandelen in Gemert.  
G080 Vijftig jaar kruiswerk in Gemert.  
G081 St.Christoffel en zijn broederschap etc. Busscher, A.
G095 Geschiedenis van de Daniel de Brouwerstichting.  
G096 Proto-industrialisatie in Gemert in de 19e eeuw. Brigitte Nitsche, Rene van Horik
G097 Van Blauwe Stoep tot Citadel.  
G098 Landcommanderij Alden Biesen, acht eeuwen europesche geschiedenis i Johan Fleerackers
G099 Georgius Macropedius' Asotus. Puttiger, H.
G100 Gedenkboekje bij de jubilea van Pastoor Poell  
G101 Gedenkboek Landjuweel 1972 Gemert  
G102 De zending vd Heiligen Broeder Koenraad Capucijn.  
G103 Gemert in oude ansichten.  
G104 Verklaring van verschijnselen van loodvergiftiging Kuyper, J.C.
G105 Geschiedenis der congregatie vd Broeders Penitenten  
G106 Georgius Macropedius Basarus . Engelberts, R.
G107 Beknopte geschiedenis van de landcommanderij Alden Biesen.  
G108 Juweel Gemert '82. (programma-boekje)  
G109 Huize Padua. 150 jaar psychiatrie.  
G110 Kluis 'Huize Padua'.  
G111 Feestprogramma bij het jubelfeest van J.vd Laarschot  
G112 Gedenkboek  
G113 Entwicklung und Volkswirtschaftliche Bedeutung etc Hout, Th.
G114 Het boek van Gemert. Vink, P.
G115 Belevenissen uit het leven van Willem Schell.  
G116 5 jaar 's-Zondags rijm- en mijmerhoekje. Hertsig, Pater
G117 Belevenissen uit het leven van Willem Schell. Schell, W.
G118 50 jaar SCJ Houtert, J.J. v.
G119 Album met Gemertse foto's en ansichtkaarten.  
G121 375 jaar Latijnse School Gemert.  
G122 Een mens in haatuniform, portret van W. Engbroecks. Rik Valkenburg
G123 Toepassinsmogelijkheden van het Welsh ras etc. Gulik, P.
G124 De prae-historie, de historie en de toekomstige Peel.  
G125 De Heerlyckheyd ende het Kasteel tot Ghemert. Loffeld, E.
G126 Het Kasteel te Gemert. (overdruk uit ??  
G127 Hemelse gedichtenbundel. Scheepers-de Groot
G128 Beknopte Geschiedenis van Gemert.  
G129 Gemeentegids Gemert 1985.  
G130 Adresboek Gemeente Gemert 1967.  
G131 De Duitse Orde. D'Ablaing van Giessenburg.
G132 Bedrijvenregister 1973, Gewest Helmond.  
G133 25 jaren Berglaren.  
G134 De Heerlyckheyd ende het Casteel tot Ghemert Loffeld, E.
G135 40 jaren studiedagen Gemert 1947-1986.  
G136 Vier wandel- en natuurroutes in Handel.  
G137 Voetbalvereniging Gemert 75 jaar.  
G138 Gemeentegids Gemert 1987.  
G139 Gemert. (scriptie) Bont, G. de e.a
G140 Wilhelmus Antonius van Dinter Scheerder, J.
G141 Dorpenplan Streekorgaan Gewest Helmond.  
G142 Fotoboek St.Janskerk.  
G143 Fotoboek St.Janskerk  
G144 Fotoboek H.Mis na de restauratie St.Janskerk.  
G146 De Utrechtse Balije der Duitse Orde. Vey Mestdagh, J.H. de
G147a Gemeentebegroting 1989  
G147b Gemeentebegroting; memorie van toelichting 1989.  
G148 Godefridus Comes ab Huyn etc. Daniels, G.
G149 Michaelschool Gemert 1939-1989.  
G150 Gemeente Gemert, Milieu Aktieplan 1988.  
G151 Fanfare St.Lucia Mortel.  
G152 Kringildefeest Peelland  
G153 Het zwarte kruis.  
G154 Nieuwen Biesen in Alden Biesen  
G155 6 jaar Openbare School 't Einder  
G156 Jaarverslag 1981-82 Samenlevingsopbouw Gemert-kern  
G157 Toch minstens een nat pak Hattum, Fr. v.
G158 Lambert Poell en de katholieke sociale beweging. Thelen, A.A.J.
G159 Geert de Klokkenmaker Colen, A.
G160 Sociaal Cultureel Plan 1982-1986.  
G161 Congregatie Broeders Penitenten. Uit 'Dienen'.  
G162 Nieuwen Biesen. K.N.P. Maastrichts Silhouet.  
G163 800 Jahre Deutscher Orden.  
G164 Kreuz und Schwert.  
G165 Chronik der Pfarre St.Stephanus Elsen. Hoppe, Fr.
G166 800 Jahre Deutscher Orden.  
G167 De Duitse orde in Luik  
G168 In gedachten verweven. Berlo, J. v.
G169 800 jaar Duitse Orde 1190-1990.  
G170 Mensen en bijen, bijen en mensen.  
G171 50 jaar V.V. Handel 1941-1991.  
G172 Sprokkelingen 1980-1990. Berlo, J. v.
G173 Samen de handen ineen 1896-1925.  
G174 Register overheden en leden van de Utrechtse Balije  
G175 Het Maagdenhuis  
G176 Monumentennota Gemert.  
G177 10 jaar Gemertse Atlethiek Club.  
G178 550 Jarig bestaan Parochie Gemert 1437-1987.  
G179 De Nederlanden en de Kruistochten. Hardenberg, H.
G180 Gemeentegids Gemert 1992-1993.  
G181 Het Hollandse Orgel in de periode van 1670-1730 Vlagsme, A.H.
G182 Ridders en Priesters. Arnold, U. e.a.
G183 Witgele Kruis Gemert 75, herdenken en bezinnen.  
G184 De Ridderlijke Duitse Orde van verleden tot heden. Fabius, F.J.W.
G185 De Friese Huizen van de Duitse Orde. Mol, J.A.
G186 Graaf Godfried Huyn van Geleen Schrijnemakers, M.J.A.H. e.a.
G187 Heideontginning en modernisering Thissen, P.M.M.
G188a Bestemmingsplan Paashoef 1979. 1  
G188b Bestemmingsplan Paashoef 1979. 2  
G189 De kracht van het kleinschalige.Inventarisatie toerisme  
G190 Bejaardenhuis Ruyschenbergh. Jaarverslag 1992.  
G191 Gemeente Gemert Sociaal Cultureel Plan 1982-1986  
G192 Tentoonstelling Commanderij Gemert en Alden Biesen.  
G193 Mijn Levensloop Graat, J.H.
G194 Monumenten kortbij. Hoof, J. v.
G195 Van wor ik ben, de familie Verhoeven in Gemert. Buckens, L.
G196 Landschapsonderzoek Gewest Helmond.  
G197a Bejaardenhuis Ruyschenberg Gemert; jaarverslag 1991.  
G197b Stichting Ouderenhuisvesting Ruyschenberg; Jaarverslag 1991.  
G198 Dodenherdenking. mei 1992.  
G199a Zorgcentrum Ruyschenbergh Gemert. Jaarverslag 1993.  
G199b Stichting Ouderenhuisvesting Ruyschenberg Gemert; Jaarverslag 1993.  
G200 Gemeentegids Gemert 1994-1995.  
G201 F.M.P. Lieberman en zijn werk. Loffeld, E. e.a.
G202 Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. M.I.P. Gemeent  
G203 Georgius Macropedius. Giebels, H.
G204 Over de grens Wingens, M.
G205 Die goeie oude tijd. Het leven in een peeldorp omstreeks 1900. Hoeymakers. S.
G206 50 jaar jong. St.Willibrordus ULO/MAVO-Macropediuscollege 1944-94. Poels, W.
G207 Kunst in het Macropedius-college.  
G208 Pijpestelen en -koppen gevonden te Gemert. Gemar
G209 De expanderende wereld van Unidek. Hubert, K.
G210 Van wor ik ben Maas, Martin
G211 Open Huis, kerk St.Jans Onthoofding, Gemert  
G212 O.L.Vrouwe van Handel. Cyrillus, Pater e.a.
G213 d'n Broekkant Beekmans J.
G214 't Tijdverdrijf van Jan van Amstel 1618-1669. Velden Bert v.d.
G215 Witboek Gemert 1967-1980.  
G216 De Goede Moordenaar. De geschiedenis van de stoomtramweg etc. Leideritz. W.J.M.
G217 Indië verslag Elsen. A.J.M. van den
G218 Vereeniging Peelbelang .  
G220 Vijftig jaar LBO/VBO Gemert Poels N.
G221 50 jaar MAC St. Christoffel  
G222 Pilot Gemert-Bakel 2 delen  
G224 St Hubertus Gemert  
G225 Dieren bij het Hooghuis te Gemert Theo de Jong
G226 Rapport  
G227 Samen de handen ineen  
G228 Jaarverslag Gemert/Bakel 2003  
G229 Elsendorp, knipselkrant Bruijn M.de ea.
G230 Doorbroken Stilte Derks S.
G231 Archeologisch onderzoek op een terrein bij de Stippelberg Kroft P.van de
G232 Monera Carkos Vlado Thelen T.
G233 De geschiedenis van Mortel  
G234 St.Cecilia in beeld 1930-2005 Toon v Hout-Piet Hubers-Arnoud Martens
G235 Macropedius-Leven en werken van een Brabantse humanist Henk Giebels en Frans Slits
G236 Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant Gemeente Bakel  
G237 Georgius Macropedius, Verzameld toneel Jan Bloemendal
G238 Macropedius 1558-2008; Macropedius in Europese context Jan Bloemendal
G239 Georgius Macropedius, Ode aan Utrecht Frans Slits
G240 Deutscher Orden 1190-2000, Ein führer durch das Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim Maike Trentin-Meyer
G241 Schloss Mergentheim mit dem Deutschordensmuseum Regina Hanemann
G242 Out of Art, Magazine voor actuele Outsider Art, jrg 2, nr 2, dec 2007  
G243 Hopveld en Heuvelsepad J. van Melis-Manders
I001 Inventaris Archief Gemeente Someren. Cunen, J.
I002 D.T.B.-boeken in de provincie Limburg. Venne, J.M.v.d.
I003a Katalogus van de boekerij van de kollectie Vermeire. Loupias, A.
I003b De evoluties en de jurisdicties in Noord Brabant van de 15e eeuw to Hustinx, L.M.Th.
P Dienstbaar verantwoordelijk W.H. Hordijk
P001 De St.Janskerk te 's-Hertogenbosch. Lanschot, F.J. v.
P002 De historische schoonheid van 'S-Hertogenbosch. Lanschot, F.J. v.
P003 Van Vlissingen en Co. Gedenkboek 1846-1946.  
P004 Kasteel-Raadhuis en Museum van Helmond. Heeren, J.P.M.
P005 Onze Lieve Vrouwkes van Brabant. Brabers, H. e.a.
P006 Kronijk van Heeze. Moorsel, H.G. v.
P007 Helmond in het verleden. Frenken, A.M.
P008 Gemeentegids Beek en Donk 1971.  
P009 Anton Philips, de mens, de ondernemer. Bouwmans, P.J.
P010 Heesch, van verleden tot heden. Hendriks, P.C.
P011 Door tien eeuwen Graafse historie. Wouters, Fr.
P012 Het beleg van de stad Grave in 1674. Patist, C.R.
P013 Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten. Frenken, A.M.
P014 De heren van Cranendonk en Einhoven 1200-1460. Klaversma, T.
P015 Rond onze stadskerk. St.Catharina, Eindhoven. Renders, J.M. e.a.
P016 Bijdragen over de Grote Kerk te Breda. Ysseling, J.M.F. e.a.
P017 Boekel 650 jaar. Schafrat, A. e.a.
P018 Aarle-Rixtel en haar textielnijverheid in de negentiende eeuw. Hooff, G. v.
P019 Aarle-Rixtel 800 jaar.  
P020 De freule van Croy. Wijnhoven, G.H.
P021 St.Oedenrode, het dorp van Mgr. Bekkers. Rooy, W. v.
P022 Onze Lieve Vrouw van Ommel Jong, P de
P023 150 jaar instituut voor doven St.Michielsgestel.  
P024 Dorpen in Brabant.  
P025 Vierduizend jaar Oss. Ven, F.J.M. v.d.
P026 Supplement bij de eerste druk van 'St.Oedenrode'. Rooy, W. v.
P027 Dorp in de Meierij. Verbeek, A.
P028 St.Willibrord in Waalre en Valkenswaard. Bannenberg, G.P.J.
P029 Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. Beerman, V.A.M.
P030 Hilvarenbeek in heden en verleden.  
P031 Lieshout. deel 1. Merkelbach, R.G.F.M.
P032 Lieshout. deel 2. Merkelbach, R.
P033 Zingende Kathedraal.  
P034 De kathedrale basiliek van St.Jan te 's-Hertogenbosch. Mosmans-Zoon, G.
P035 Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. Peters, P.F.J.
P036 De brandweer.  
P037 Het Eindhovense kanaal  
P038 Muziek in de toren  
P039 Uit het verleden  
P040 Geldropse zouaven  
P041 Schuttersgilden.  
P042 Lager onderwijs.  
P043 Dorpsbestuur.  
P044 De Peel. Kam, J. v.d.
P045 De Achelse Kluis. 1846-1946.  
P046 Jan van Amstel. 1669-1969.  
P047 Someren, 3 juli 1981  
P048 Gemeentegids Bakel en Milheze.  
P049 Feestboek over Postel.  
P050 Erp, gemeente en parochie. Meuwese, A.P.M.
P051 Bronkhorst. Ebbenhorst-Tengbergen, E.J.
P052 De oorspronkelijke eremietregel van de Achelse Kluis. Jong, E.P.D. de
P053 Norbertijnenabdij Tongerlo.  
P054 Abdij van Berne.  
P055 Kasteel Dussen.  
P056 Kasteel De Blauwe Camer. St.Catharinadal.  
P057 Welkom in Catharinadal.  
P058 Geschiedenis van de klok van Veldhoven.  
P059 Kroniek van Liessel. Engels, G.A.
P060 De St.Jansprocessie van Laren in het Gooi. Vrankrijker, A.C.J. de e.a.
P061 Millingen aan de Rijn.  
P062 Van wevers en fabrikanten.  
P063 Gemeentegids Beek en Donk. 1976-77.  
P064 De Michaelkerken. Eerd, N. e.a.
P065 K.P.J. Bakel.  
P066 Gids Bakel en Milheeze. 1979.  
P067 K.P.J. Boekel-Venhorst.  
P068 Bakel, Milheeze, Rips.  
P069 Het gilde leeft.  
P070 Fietsen in Den Bosch.  
P071 Druk en papier.  
P072 Museum voor religieuze kunst Uden.  
P073 St.Janschool Boekel.  
P074 Opgravingen in Steenbergen. Groeneweg, G.
P075 Beknopte geschiedenis van Deurne. Jansen, R.J. e.a.
P076 Helmond van plaggenhut tot paalwoning. Alphen, P. v. e.a.
P077 800 jaren Helmond in beeld.  
P078 Vrijetijdsbesteding in Geldrop. Haans, P.
P079 Heemkronijk.  
P080 De Uilenburg. Den Bosch.  
P081 35e Heemkamp Brabants Heem.  
P082 't Helmonds Dagblad en 't Oude Huys.  
P083 De verdwenen Burcht van Helmond. Hooydonk, J.H. v.
P084 Helmond een geteisterde stad. Hooydonk, J.H. v.
P085 35 jaar Heemkundekring Helmond Peelland.  
P086 Overzicht, ontstaan en wordingsgeschiedenis, Lieshout Merkelbach, G.
P087 Huis aan het Beevaart Pad. Loffeld, E.
P088 Kempisch Baarle. Loffeld, E.
P089 Historische beschrijving van de Meierij. Broek, A.C.
P090 Het Lieve Vrouwke van Aarle. Sengers, W.
P091 Venhorst en de Peel. Peters, C.
P092 Historien ende mirakelen. (Aarle-Rixtel). Verberne, M.J.C.
P093 Stevensbeek 50.  
P094 De volkshuisvesting in Helmond 1850-1925, scriptie Rottjers, T.
P095 Een beeld van een kerkdorp Mierlo-Hout.  
P096 100 jaar St.Lucia Mierlo-Hout 1884-1984.  
P098 Goirle. Boer-Jongejan, M.de
P099 De St.Jan van 's-Hertogenbosch. Oudheusden, J. v.
P100 Gemeentegids Oirschot 1977-1978.  
P101 Bakel en Milheeze in oude ansichten. deel 2. Kerkhof, L. v.d.
P102 Heemkundekring Bakel/Milheeze. De scholen van vruger.  
P103 Doele Willem III 125 jaar.  
P104 St.Cornelisschool.  
P105 De Lambertus-stadskerk van Helmond. Kattestaart, H.J.M.
P106 Mirakelse en merkwaardige vertelsels rondom de St.Jan Vries, N.
P107 Landinwaarts. Rossum, Th. v.
P108 Eindhoven door de eeuwen. Camps, H.P.H. e.a.
P109 De zingende vink. Wel, J. v.
P110 Peelsprokkelingen. Crompvoets, H.
P111 150 Jahre Landkreis Kleve. Gorissen, Fr. e.a.
P112 Weerderheem Valkenswaard. Latjes, P.J.
P112a Periodiek Weerderheem. 35 jaar.  
P113 St.Petrus Banden. Son.  
P114 Volkshuisvesting in Eindhoven. Otten, A.
P115 Pastorale zorg Nuenense schuttersgilden, 19e eeuw. Cornelissen, W.
P116 Inleiding tot de geschiedenis van Huybergen. Agtmaal, J.B.A.S. v.
P117 De kerk van de heilige naam Jezus Lierop. Keunen, H.
P118 Van Keeldonck tot Keldonk. Hees, H. v.
P119 Gemeentegids Bakel en Milheeze.  
P120 Geschiedenis van Haaren. Beurden, A.F. v.
P121 Vijftig jaren Parochie Brouwhuis.  
P122 De Vredepeel 1308-1980.  
P123 Mensen in de Peel. Iven, W. e.a.
P124 Kerkelijk kunstbezit vd parochie O.L.Vrouw Aarle-Rixtel  
P125 50 jaar Rips.  
P126 Boxmeer.  
P127 Dit Deurne van ons. Vink, P.
P128 De Caert en Attributen, St.Sebastiaansgilde Oirschot Esch, A.E.M. v.
P129 Zeeland. Dongen, J.J. v.
P130 Tilburg, een stad werd stad Neesen, K.
P131 Lierop 825 jaar.  
P132 Het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629.  
P133 Zes eeuwen Den Dungen. Minderhout, L. v.
P134 Het Catharijneconvent-monument met toekomst.  
P135 Klooster Marienhof Kolen-Kerniel. Marcus, A.F.
P136 De meester van de heiligenbeelden uit Leende.  
P137 Kasteelraadhuis van Helmond. Verschueren, J.M.Th.
P138 Bossche monumenten in beeld. Heyden, P.J. v.d.
P139 Geschiedenis van Leende. Zanden, S. v.d.
P140 Het Domein Lieshout. Knoop, A. e.a.
P141 De banken zijn hard. Peer, M.A.
P142 Getekend Zand. Sanden, W.A.B. v.d. e.a.
P143 Het geheim van de oude stad. Eerden, J. v.d.
P144 Liempde. Heesters, W.
P145 St.Matthias Oploo.  
P146 Eremietenregels Achelse Kluis. Jong, D. de
P147 Hoe Peter van Eijnatten de Kluis van Achel stichtte. Jong, D. de
P148 Adresboek der stad 's-Hertogenbosch.  
P149 Ons dorp rond 1900.  
P150 's-Hertogenbosch. Herdenking 750 jarig bestaan.  
P151 Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp. Vermeeren, K.
P152 Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was. Vermeeren, K.
P153 Son en Breugel zoals het was.  
P154 St.Oedenrode. Heesters, W.
P155 Eindhoven in de prentkunst. Stroeken, Fr.
P156 St.Gertrudis in het woud.  
P157 Catalogus tentoonstelling Kerkelijke kunst te Helmond .  
P158 Bakel en Milheeze in oude ansichten. Kerkhof,L.G.E.M. v.d.
P159 Deurne in oude ansichten. Martens, Fr.
P160 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout. Lepper,J.L.M. de
P161 St.Oedenrode in oude ansichten. Breugel, A. v.
P162 Kroniek Boekel-Venhorst.  
P163 Jubeljaar 1981 St.Willibrorduskerk Eersel.  
P164 Grote of O.L.Vrouwekerk te Breda.  
P165 St.Agathaparochie Boekel 1677-1977. Schafrat, J.A.H.
P166 Raapseltje 6. KVO 1936-1986.  
P167 Raapseltje 7. Onze Boekelse en Venhorstse militairen in Nederlands-Indië  
P168 Hilvarenbeek duizend jaar.  
P169 Het kloppend hart van Uden. Elsen, H.M. v.d.
P170 Het dorp Haren in historisch perspectief. Arts, W.M.G.
P171 Utrecht en zijn bisschoppen.  
P172 De post in Rooi.  
P173 60 jaar kerk. Parochie H.Willibrordus Waalre.  
P174 's-Hertogenbosch eeuwfeest fraters 1862-1962.  
P175 De Geertruidkerk - Geertruidenberg. Houwen, J. v.d.
P176 Historische rondwandeling door Geertruidenberg.  
P177 Alles wat hier leeft, spuit, tweint of weeft. Coenen, J.
P178 Drie dorpen een gemeente. Nuenen, W.C.M. v. e.a.
P179 Een toekomst voor ons verleden ook te Helmond. nr.8-11. jg.4. Verschuren, J.M.Th.
P180 Het oude Helmond en Helmond vanaf de twintiger jaren.  
P181 Meeuwen 6 dec. 1648 St.Nicolaesdag. Juvens-Geerkens, G.
P184 Drie Zaligheden. Dams. A. e.a.
P185 Een verdwijnend industrielandschap. Daru, M.
P186 Klein historisch prentenboek. Sluiters, J.
P187 Graven naar het kasteel van Tilburg. Stoepker, H.
P188 Sint Jozefzangertjes 1929-1979.  
P189 De gilde viert. (Deurne)  
P190 Land van Kleef. Heugten. W. v. e.a.
P191 Philips' woningbouw 1900-1990. Otten, A.
P192 Heilig Blut. Landschaft und Geschichte.  
P193 Herinnering. Laar, M. v.d.
P194 Het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629. (scriptie)  
P195 Acht eeuwen Helmonders.  
P196 750 jaar Kasteel Boxmeer. Brand, R. v.d.
P197 Tweeduizend jaar Uden. Heessel, J.B. v.
P198 Vrije en Soevereine Heerlijkheid van het Land van Ravenstein. Heessel, J.B. v.
P199 75 jaar Rode Kruis Helmond en omstreken. 1914-1989. Jacobs, P.
P200 Zij die van wijken weten. Kortooms, T.
P201 Vessem, Wintelre, Knegsel mei 1940-september 1944. Heyden, J. v.d.
P202 Elstenaren in Wintelre. nov. 1944 - mei 1945. Biggelaar, J. v.d. e.a.
P204 Van boerendorp naar burgerdorp. deel 1. Cruysen, T.
P205 Opgraving St.Jans-gool.  
P206 Heemschild 75 jaar Odaschool.  
P207 Lieshout-suite 1976.  
P208 Lieshout-suite 1981.  
P209 Van heide tot kerkdorp. Mariahout. Knoop, A. e.a.
P210 Liessents woordebuukske.  
P211 Beknopte woordenlijst van het Beek en Donks dialect. Schmidt, K.M. e.a.
P212 Van Adelree tot Aarle-Rixtel (1179)-1979.  
P213 Armenzorg in Geldrop 1870-1930. Loeffen-van Gastel, M. e.a.
P214 Uiventje en zijn school.  
P215a Boekel zo as 't vruger waor. deel 1.  
P215b Boekel zo as 't vruger waor. deel 2.  
P216 Museum het Sint-Paulusgasthuis.  
P217 Vijf jaar Letteren in Tilburg (1981-1986).  
P218 Die van ons... (Beek en Donkse emigranten na 1945). Beekmans, J. e.a.
P219 Een huisartsenpraktijk in 1938 en 1954. Ruhe, H.A.M.
P220 Kinderen van Maria. (De bedevaart van Valkenswaard naar Handel). M'lotte, H. e.a.
P221 Het gezicht van Nederland: Helmond.  
P222 Geschiedenis van de Heerlijkheid Asten. Maas. T. e.a.
P223 West-Maas en Waal. Een geschiedenis in woord en beeld. Sengers, A.J.M.
P224 De eerste kerken in Utrecht: St.Thomas, St.Salvator en Sint Maarten Broer, C.J.C.
P225 Maas en Waal. Van Armoede tot Welvaart. Manders, H.
P226 Donkere jaren over Maas en Waal 1939-1945 Pol, R. v.d. e.a.
P227 Nistelrode. Zeven eeuwen parochie. 150 jaar Waterstaatskerk. Berkom, R. v.
P228 Het gilde St.Jan Baptista en Leenderstrijp. Farjon, M.
P229 Meyel in de oorlogsjaren 1940-1945.  
P230 Vlierdens verleden 721-1926. Beijers, J. e.a.
P231 Mierlose heksenverhalen. Weijts, M.J.G.
P232 Het wonder van Hooidonk. Woestenburg, F.J.
P233 St.Oedenrode van oude tijden tot heden. Mommers, mr.A.R.M
P234 Lieshoutsuite 1976. Aalders, A.L.
P235 Mierlo. Gerrits, M.G.J.
P236 Gemeentegids Helmond, 1934.  
P237 Nederwetten vroeger en nu. Woestenburg, F.
P238 Asselt en het slot Hillenraad. Sassen, dr.D.
P240 St.Geertrudiskerk.(Geertruidenberg).  
P241 Het orgel in de St.Lambertuskerk te Helmond. Harst, J.v.der
P242 De Standerdmolen van Someren. Asten, A.F.N.v.
P244 Plant en mens in Reusel. Gompel, W.v.
P245 Nonnen en zusters in Nuenen. Smulders, G.W.A.
P246 Het Miraculeus H.Bloed te Boxtel. Ven, W.v.d.
P247 Sint-Oedenrode, het hart van de Meijerij. Rooij, W.v.
P248 Uit de historie van de Rooijse klompenmakerij. Heesters, W.
P249a Zundert.  
P249b Zundert.  
P250 Historische demografie van Helmond en Peelland etc. Giebels, H.
P251 Beknopt overzicht van de ontwikkeling van Eindhoven etc.  
P252 Basiliek St.Jan te Oosterhout NBr Verhulst, J.
P253 Ravenstein, verleden en heden.  
P254 Korte geschiedenis van Eindhoven.  
P255 Francois Adam Baron d'Holbach. Aerts, J.
P256 Bossche Gevels. Vaart, J.v.d. e.a.
P257 De Norbertinessen van Sint-Catharinadal.  
P258 Venray.  
P259 50 jaar Ysselsteyn Schutte, G.
P260 300 jaar paraochie Nieuwkuyk. Hkk-Onsenoort
P261 Eindhoven. Tops, A.J.H.
P262 Duizel, Eersel, Steensel, Volksleven en verleden. I Cornelissen, C.
P263 Sint Willibrord in Waalre en Valkenswaard. Bannenberg, G.P.J.
P264 Eeuwen en urnen in de Hasseltse Kapel. Becx, J.A.J. e.a.
P265 Etten en de turf-Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur Leenders, K.A.H.W.
P266 De bevrijding van 's-Hertogenbosch.  
P267 650 jaar H.Willibrordus parochie Mill. Claassens, A.
P268 Hilvarenbeek in heden en verleden. Heerkens, N.F. e.a.
P269 De parochiekerk van St.Jacobus de meerdere te Dungen.  
P270 De kathedrale basiliek van St.Jan te 's-Hertogenbosch Peeters, C.
P271 Peekoffie uit Ossendrecht. Bussche, P.L. v.d.
P272 Het gevoel blijft. Gemeente Bakel en Milheeze. Hooglugt, P.
P272 Leven wonen werken in Noord-Brabant.  
P273 Tentoonstelling kerkelijk kunstbezit van parochie O.L.Vrouw  
P274 St.Jan. De Oudste parochie van Goirle. Robben, C. e.a.
P275 Den Dungen. We keren onze kant aon.  
P276 Leende. Geschiedenis van een dorp etc. Coenen, J.
P277 Heeze. De Geschiedenis van een dorp. Coenen, J.
P278 Een geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Coenen, J.
P279 's-Hertogenbosch. Vos. A.
P280 De Sint-Pieterskerk te Leuven Mellaerts, D.
P281 Toponiemen. Veghel. Cornelissen W.H.
P282 Tot het hemelsch morgenrood.  
P283 Willibrord, Ansfried en Oisterwijk. Dijk. W.G.van
P284 Oud Nuenen achteraf bekeken Jegerings, J.C.
P285 Bossche bouwstenen II  
P286 Mierlo, zijn oudste heren en hun familie Vogels, Hans
P287 Venster op het verleden, 20 jaar heemkunde in Vessem Biggelaar, J van de
P288 Hertog Jan en de Zummerse mens Coenen J.
P289 Land van Cuijk, 33 dorpen en een stad Brand R.v.d. e.a.
P290 Tilburg in beeld Peeters R.
P291 Bergeijk. Diamant in Kempenland. Biemens J.
P292 [dubbel nr.]  
P293 Someren oud en vertrouwd Hans van de Laarschot
P294 400 jaar parochie en 100 jaar kerk van Haps G. Graat
P295 Hilchenbach A. Wollschlager
P296 De ronde van de brievengaarder Th van Vlerken ea
P297 Bergeijk J. Biemans
P298 Vijf eeuwen kerkdorp Nuenen J. Coenen ea
P299 4000 jaar Oss F.van de Ven
P300 Balkum, vruuger en nou A. Pennings
P301 Gestaag gespannen, 50 jaar vliegbasis Volkel RH Wildekamp
P302 De St. Willibrorduskerk belicht  
P303 Een stad verandert  
P304 De heilige Driehoek J. Gerisse
P305 De Hoeven en het Vluchtoord Elsen H.M. v/d
P306 Helmond van 1900 tot nu Fost L.de
P308 De kastelen van Helmond Arts N. e.a.
P309 Baanderheren, Boeren en Burgers Coenen, J.
P309 Mensen uit de kringen van Brabants Heem dl.1 Slegers C.
P310 Vesting 't Genneperhuys Brand, R.van den
P311 Bevolking in beweging 1750-1920 Stratum, J.van
P312 Een eeuw zorg voor Elckerlijc Pelt-van Lierop A.van
P313 Boerderijen in Loosbroek rond 1920 A. Werners
P314 Geroepen in Gilze A.L.G. Corstens - J.C. de Vet
P315 In Dongen stond een huis Hans Koopmansschap
P316 Vechten voor een veldje Corrie Hafkamp
P317 Sozo 1965-2005 W.H. Poels
P318 'n Halve eeuw Vredepeel  
P319 Gemert in den Franschen tijd 1794-1813 L.Poel
P319 Geschiedenis van Veenendaal Diversen
P320 Espesche hoeve M.Bink
P320 Geschiedenis van Veenendaal 2 Diversen
P321 Bredase akkers eeuwenoud; 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei C. Koot, R. Berkvens
P322 De St Elisabethskerk en haar kostbaarheden  
P323 Sporen; het religieus erfgoed in de gemeente Sint-Michielsgestel Albert Pennings
P324 Zandloper, landschap en geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving Lauran Toorians
P325 Tussen crisis en wederopbouw, de geschiedenis van Bakel, Milheeze en de Rips tussen de jaren 1930 en 1950 Lambert van de Kerkhof
P326 Boekel, zô âs 't vruger waor 3 Riky Coolen, Walter Corssmit, Jos van Dijk, Kees van Ginneke
P327 Kasteel Croy Henk van Beek, Wim Daniëls
P328 Het Helmond Boek Henk Roosenboom
P329 Voor het oog van het kerkvolk; Tilburgse volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939 Ad van den Oord
R1 Vredegerecht Kanton Boxmeer  
R2 Vredegerecht Kanton Grave  
R3 Vredegerecht Kanton Grave deel 2  
R4 Vredegerecht Kanton Ravenstein  
S001 Brabanders gezocht. Vliet, A.P. v.
S002a Genealogisch repertorium. A-L.  
S002b Genealogisch repertorium. M-Z.  
S003 Stamboomonderzoek. Tang, A. v.d.
S004 Centraal Bureau voor Genealogie. Jaarboek, deel 31.  
S005 Genealogie als hobby. Verbruggen, M.A.
S006 Klim in je stamboom. Mispelon. M.
S007 Genealogie 1988. Drie, R. v. e.a.
S008 Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland. Okkema, J.C.
S009 Latijn bij genealogisch onderzoek. Berk, P.J.W. van den
S010 Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis. Teleac/NOT
S011 Familienamen in Limburg. Crott, J. e.a.
S012 Dynastieen en Staatshoofden. Goulmy, P.
S501 Dopen Bakel, 1752-1769. Verhoeven, W.
S600 Genealogie der familie Aldenzee. Aldenzee, Th.
S601 Mijn levensloop. Graat, J.H.
S602 Familieboek Banckert/Banken. Banken, A.
S603 Het grote Sengersboek  
S604 Genealogie van het geslacht van Haendel. Haendel, J.v.
  Krantenknipsels Gemert in het Nieuws 1971-1972  
  Krantenknipsels Dagbladpers 1973  

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.