GBR10 a Bossche Protocollen Gemert

logo2

  • De Latijnse School
  • Gemert
  • Slide2
  • Slide4
  • Sfeervol landschap
  • Kasteel Gemert

Heemkundekring

slide1

Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert' is opgericht op 28 april 1941 en gevestigd in het Historisch Informatiehuis 'De Latijnse School' aan de Ruijschenberghstraat 3 in Gemert samen met het gemeentearchief, waarmee een intensieve samenwerking bestaat.

De studiezaal en de heemkamer in de Latijnse School is vrij toegankelijk op de volgende tijden:
- di-wo-do van 09.30 - 16.00 uur
- of op afspraak

Ruijschenberghstraat 3a, 5421 KR Gemert, tel. 0492 37 85 75, postbus@heemkundekringgemert.nl 

Lees meer over de vereniging ...

Lid worden?

Heemkundekring wordlid.web

Nieuws

Kalender: evenementen

August 2018
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Informatie Gemert

pic3

De erfgoedgeowiki is bedoeld om het rijke verleden van de gemeente zichtbaar te maken. Onze kring stelt daarnaast diverse bronnen open voor onderzoek, die betrekking hebben op de geschiedenis van de voormalige gemeente Gemert en haar kerkdorpen Handel, De Mortel en Elsendorp. Wij delen deze informatie graag met u!

Bekijk de Erfgoedgeowiki ...
Bekijk de Gemertse bronnen ...

Bedankt voor...

In deze rubriek bedanken wij:

- Antoon Corstens voor het schenken van een grote hoeveelheid foto's en bidprentjes.
- Jan Krol voor het schenken van bodemvondsten, o.a. pijpenkopjes en aardewerk.

GBR10 a Bossche Protocollen Gemert

Gemertse bronnen deel 10 a
fiches en regesten betreffende Gemert en Van Gemert uit de Bossche Protocollen tot 1501

Inleiding
De Bossche schepenprotocollen worden bewaard in het Stadsarchief van Den Bosch. Op deze Bossche Protocollen is een index gemaakt door Ferdinant Smulders en Mechelien Spierings. Deze index staat op fiches in kaartenbakken, eveneens bewaard in het stadsarchief van Den Bosch. De vermeldingen op de fiches in de kaartenbak Gemert zijn uitgetypt. Dat is de belangrijkste inhoud van dit bestand. In de eerste regel van de vermelding is in dat geval “Gemert” toegevoegd.
Daarnaast zijn vermeldingen opgenomen van leden van de familie Van Gemert, die niet in de kaartenbak van Gemert zitten, maar in andere indices, bijvoorbeeld uit de indices die op naam gesorteerd zijn. Dan is vermeld “namenindex”.
Tenslotte is bij een aantal vermeldingen in deze index uitgebreidere informatie toegevoegd uit de publicaties van Ketelaars, die een aantal protocollen heeft uitgeschreven en vertaald. Als dit het geval is dan is dat vermeld.
Gemert, april 2009,
Een uitgebreidere versie is geplaatst op 24 juli 2016
Jan Timmers

R1175

R1175 f56 25/10/1367
Heijman zvw Johannes de Hedechusen en Jacobus Scade beloofden aan Emondus,zvw Johannes de Ghemert 22 mottoon met Vastenavond as te betalen.

R1175, f5, 31v anno 1368
Heer Emont van Ghemert, investiet van Den Bosch

R1175, f57v 3-11-1367; regest Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 114
Marcelis en Dirk van Ghemert, zonen van wijlen Ancem die Snyder van Ghemert
Peter van Berze
Woensdag 3/11/1367
Henricus genaamd Oedenzoon en zijn zoon Henricus beloogfden aan Petrus van Berze, Johannes Weelken en Arnoldus Hoernken ... 5 pond te betalen als zij worden aangesproken wegens goederen die waren van Johannes zoon van Zanderus Frunitor (=looier)
Theodericus de Ghemert en diens broer Marcelius kvw Ancelmus Sartor de Ghemert (sartor = snijder) beloofden in hetzelfde geval aan voornoemde Petrus, Johannes en Arnoldus eveneens 5 pond.
Henricus Oedenzoon en zijn zoon Henricus beloofden aan Rutger genaamd Weijndelmoeden zoon van Rode 32 pond 10 schelling 1 mottoon voor 28 groot gerekend te betalen met pinksteren over 1 jaar.
Marcelius en Theodericus broers genaamd van Ghemert kinderen van wijlen Ancelmus sartor de Ghemert beloofden aan Rutger genaamd Weijndelmoedenzoon van Rode 30 pond 10 schelling 1 mottoon voor 28 groot gerekend met pinksteren over een jaar te betalen.
Dezelfde Marcelius en Theodericus beloven aan Henricus Oeden t.b.v. van hem en zijn kinderen door voornoemde Henricus en zijn vrouw Elisabeth verwekt, een erfpacht van een mud rogge Bossche maat met lichtmis in ´s Hertogenbosch te leveren gaande uit de helft van een hoeve die was van wijlen Johannes zoon van Zanderus Frumentor in St Oedenrode ter plaatse Lake, reeds belast met de hertogencijns en met een erfpacht van 1 mud rogge maat van St Oedenrode.

R1175, f2 31-12-1367 Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 144
Marcelis van Gemert zn w Ancem die Snyder van Ghemert verklaart ontvangen te hebben van Arnt Hoerntken 2 pond groten, die Jan Zanderi en diens vrouw Truda vermaakt hadden aan Willem, broer van Marcelis voornoemd, en diens dochter Jut
Peter van Berze verklaart ontvangen te hebben van Arnt Hoerntken 18 pond die Jan en Truda voornoemd hadden vermaakt.
Peter van Berze verklaart ontvangen te hebben van Marcelis van Ghemert 8 pond, die Jan en Truda voornoemd vermaakt hadden aan Peter.

R1175 f73 dd 13-4-1368
Henricus gnd Oeden zoen handschoenmaker en Theodericus gnd van Ghemert riemmaker verpachten aan Rutgherus gnd Wendelmoden zoen van Rode een hoeve eertijds van wijlen Johannes Zandert leerbewerker in St Oedenrode voor een periode van 9 jaar ingaande pinksteren aanstaande. Verpachters en met hen Henricus, Oda, en Connegundis kinderen van voornoemde Henricus Oeden zoen en Ancelmus zoon van Marcelius sartor van Ghemert beloofden garantie. De oogst zal voor de helft van de verpachters en voor de helft van de pachter zijn uitgezonderd de opbrengst van een nieuwe tuin welke voor voornoemde Ruthgerus is. De beesten zullen gemeenschappelijk zijn.

R1175 f34v dd 14-7-1368 Ketelaars
Theodericus gnd van Ghemert droeg over aan Ghevardus Scummeken een erfcijns van 8 pond, 1 tournoois groot oud geld van de koning van Frankrijk voor 16 groot gerekend, welke cijns Nicholaus gnd van Heze beloofde aan Theodericus van Ghemert vader van voornoemde Theodericus, met lichtmis te betalen gaande uit goederen gelegen nabij Hees in een lang gnd Deigen welke waren van Johannes van Ghemert belast met 50 schelling aan Petrus Steenwech en 3 pond aan voornoemde Gevardus.

R1175, f60v 27-12-1368; Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 135
Jan van Dorhout geeft aan Dirck van Ghemert, zoon wijlen Ancem die Snyder alle erfelijke en haaflijke goederen geërft van wijlen Ghijsbrecht Gijsbrechtss. vander Coeveringen

R1175, f98v anno 1368
Emont van Ghemert zoon van wijlen Jan Elyas, kanunnik in Aken

R1175 F127
Hubert van Gemert x joffr Margriet dt van Art Heyme
Emont zn Jan Emonts van Ghemert

R1175 f131
Jan van Ghemert junior en zijn broer Hubert

R1175 f164 13-6-1369 Den Bosch
Emont, zn w Jan van Ghemert, x Lijsbeth dt w Jan Lathouwer verkoopt aan Corstiaan van Zon de aude de helft in een huis in de Colperstraat Den Bosch op de hoek Peperstraat en ¼ deel in een daarachter gelegen huis
Dirck en zijn vrouw hadden ½ en ¼ geërft van Peter Cleysken

R1175 F179 dd 11-3-1369 Ketelaars Bosch Protocol 1369 blz 101
Jan van Gemert zoon van Weyndelmoedis verwerft 8 mottoen en een halve last paling van Bruijstinus zoon van wijlen Jacobus genaamd Hacken soen van Gravia.

R1175, f 180v dd 20-3-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 115
Heer Gerlach van Ghemert, kanunnik in Aken, verpacht de hoeve Ten Bleckers in Erpe aan Fredericus zoon van Willelmus Hoernken voor 3 jaar.

R1175, f182v dd 5-4-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369 blz 131
Jan van Ghemert zn w Jan vander Heze verkoopt erfpachten uit goederen te Heeswijk aan Theodericus de Yper priester t.b.v Marcelius van der .... (wolwever). De onderpanden aangekomen aan ...gardis, dochter van Godefridus genaamd Lizen soen.

R1175, f185, dd 13-4-1369
Heer Emond van Ghemert, investiet van ‘s-Hertogenbosch.

R1175, f189v, dd 30-5-1369 Ketelaars, Bosch Protocol, 1369, blz 187
Theodericus van Ghemert verkoopt aan Volcquinus zoon van wijlen Amisius..... Amersfort een aantal cijnsen.
Elders (JT): Volcwijn Mijssen van Amersfort

R1175, f197 1-8-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 246
Arnt Claes van Rillaer(?) en Yda dt w Henrick van Ghemert hebben opgedragen aan Sophia nat dt w Lijsbeth Henrix van Ghemert (zuster van Yda voornoemd) en van Willem van Nuwelant, alle goederen geërft van voornoemde Liesbeth in Roesmalen en Nuwelant

R1175 f198 25-8-1369 Den Bosch; Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 253
Emont van Ghemert, zn w Thomas die Snyder van Sonne, weduwnaar van Jut Peter van Honssert (Houscot), verkoopt aan Rutger Pynne van Derenborch de helft van huis en erf in de Hinthamerstraat in Den Bosch aan een straat naar Porta Coeli. Jut voornoemd had die helft geërft van haar moeder Berta van Honsscot (Houscot).
Henrick Henricks van Batenborch doet ook afstand van die helft t.b.v. Rutger.

R1175 F203v dd 15-10-1369 Ketelaars Bosch Protocol 1369 blz 294
Jan van Gemert x Mechteld dt w Gerit Vos ontving 2 huizen in Den Bosch van Gisbertus de Spina, man van Agnes Gerrit Vos.

R1175, f208v anno 1369
heer Emont, investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch, broer van heer Gerlach

R1175 f208v en 209 dd 6-12-1369, Ketelaars, Bosch Protocol 1369 blz 332
Jonkvrouw Katharina van Dinther dt w Wolter Spierinc van Dinther, non in het klooster Binderen te Helmond, krijgt lijfrenten van verschillende personen, o.a. van haar broers Johannes, Roelof, Dirk, schoonbroer Dirck van Ghemert x Sophia dt w Wouter Spirinc van Dynther.
Tevens erfdeling van de goederen van wijlen Arnoldus van Dinther. Dirk van Gemert krijgt o.a. de helft van drie molens in Bergeijk en een hoeve in Dinther. Uitgebreid omschreven, zie Ketelaars.
(zie verder ook N. van Dinther, Genealogie Van Dinther, blz 83; Daar ook op blz 86/87: Jan van Ghemert heeft later de helft van de molens in Bergeijk)

R1175, f214v dd24-1-1370
Lodekinus zoon van wijlen Johannes van Gemert van Zon.

R1175 f229v dd 28-6-1370 Ketelaars
.... zvw Henricus Rover van Ghemert droeg over aan Gerardus gnd Snellart zvw Gerardus van Hees, 3 pond 6 schelling erfcijns een helft te betalen met kerstmis en de nadere helft met St Jan gaande uit een erf gnd de Wasselaer in Eirde in .... welke 3 pond en 6 schelling voornoemde wijlen Henricus Rover verwierf van Enghelberna de Pomerio ..., en welke 3 pond 6 schelling transportant kreeg na overlijden van zijn vader voornoemde Henricus toen hij weduwnaar was.

R1175, f 239 23-9-1370 Ketelaars, 1370, blz 246
Joseph Baardsceerder (of barbier), man van Aleyt Henrick Leyte Godevart, verkoopt aan Emont van Ghemert, zn w Thomas die Snyder van Zonne, een huis en erf in Zonne en een stukje land aan de Dummecaetstraat aldaar en een hof aldaar.
Jan van Dyest, kremer, ziet af van vernadering

R1175, f245v 20-11-1370, Ketelaars, Bosch Protocol 1370
Theodericus zn w Theodericus van Gemert droeg over aan Henricus de Penu (van den Kelre) en Johannes zn w Leonius van Erpe alle goederen die hij verkreeg na overlijden van Johannes van Ghemert, oom van voornoemde wijlen Theodericus van Ghemert, en van diens vrouw Margareta, en alle goederen die voornoemde Theodericus verwierf van zijn tante jonkvrouw Aleijdis van Ghemert weduwe van Willelmus van Ghoerle (?), uitgezonderd echter de goederen van voornoemde wijlen Johannes die voornoemde Theodericus thans bezit.
(opm JT: met Willelmus van Ghoerle wordt Willem van Goor, man van Aleijd van Gemert bedoeld)

R1175, f256v, dd 14-2-1371, Ketelaars 1370, blz 49.
Theodericus, zoon van heer Gheerlacus Rover ridder en zijn broers Johannes en Arnoldus Rover beloofden aan Godefridus van Geldrop, zoon van wijlen Phillippus van Eyck 100 dobbel brabants mottoen.

R1175 f257v dd 1-3-1371 Ketelaars
Wellinus Ysebout de Asten, zijn zoon Theodericus en Theodericus de Ghemert zvw Ancelmus sartor (snijder) beloofden aan Johannes Bathenborch 400 plakmeeuwen met pinksteren as te betalen.

R1175 f262v dd 8-4-1371 Ketelaars
Johannes van Tricht zvw Henricus van Tricht droeg over aan Johannes van Ghemert zv Gertrudis de helft in een erfcijns van 10 groot die voornoemde wijlen Henricus beurde uit een hoeve van 12 morgen in Herpen ter plaatse Belien Ven tussen Petrus van Drueten enerzijds en Willelmus Eelkini anderzijds.

R1175 f267 dd 14-4-1371 en 17-5-1371 Ketelaars
Johannes van Ghemert zv Gertrudis

R1175 f277v dd 9-7-1371 Ketelaars
Goeswinus Cnode zvw Femija en Johannes de Beke carnifex (vleeshouwer) beloofden aan Johannes van Erpe tbv hr Emondus investitus van ’s-Hertogenbosch en Geerlacus de Ghemert kanunnik van Aken, 29 dobbel mottoon een helft met lichtmis en de andere helft met Pasen te betalen.

R1175 f289 dd 13-2-1372 Ketelaars
Hr Emond Rover ridder, hr Johannes de Tula en zijn broer Ghiselbert, kvw Ghisbertus ..., en .... en Willelmus Coptiten, schoonzoons van voornoemde wijlen Ghisbertus, droegen over aan de klerk Adam tbv ..... ? een deel in 100 oude schilden, die ..... ...mert zvw Johannes Elie, Henricus de Ghemert en Walterus, broers, .... .... beloofd hadden aan .... dekaan van Hilvarenbeek.

R1175 f295 dd 24-4-1372 Ketelaars
Mercelius zv Mercelius gnd Maech de Ghemert verkocht ..... in St Oedenrode aan zijn zoon voornoemde Ancelmus als huwelijksgeschenk gegeven, belast met een erfpacht.

Vanaf hier is de datering tamelijk vreemd. Volgens de aantekeningen zijn het folios van R1175.

f84 anno 1393
Jan van Ghemert, zn w Ghijb Wellens, x Liesbeth nat dt w Jan Henricss.

f113 ca 1394
Claes zn w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Swenelden soen krijgt een pacht in Wedart.

f143 ca 1396
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vught St Peter en zijn broer Jan

f155 18-5-1396
Lodewijck zn w Hubrecht Jan Sweneldenzoon van Ghemert heeft opgedragen aan zijn zuster Katherijn het geld dat hem toekomt uit het deel van Willem Broechusen uit de bede die het land Brabant toegestaan had aan de hertogin

f157 anno 1396
Emont van Ghemert zn van Aelbrecht Buc van Lyt

R1176 (1376 – 1383)

F3v dd 24-10-1376 in Ketelaars
.... de Gemert deed iets met eenn erfpacht van 2 mud rogge bossche maat, die Cnode .... .... Van den Venne hem beloofden met St Andries te leveren.

F5 dd 6-11-1376 in Ketelaars
.... zvw Johannes zv Emondus de Gemert en zijn zwager ...do van den Venne verkochten huis zonder ondergrond aan ? Batholomeus van Best.

Reconstructie:
Emont zvw Johannes zv Emondus de Gemert en zijn zwager Arnoldus van den Venne verkochten huis...etc. (het betreft leden van de familie Van Gemert van Vroonhoven)

F10 dd 5-12-1377 in Ketelaars, Bosch Protocol 1376, blz 45
Overdracht van goederen aan .... Van den Hanen .... die transportante kreeg na het overlijden van haar ouders en van Elisabeth in de dingbank van Gemert gelegen.

f34 anno 1377 Den Bosch
Gooswinus Moedel van de Steenweg droeg over aan Hubrecht van Ghemert, kaaskoper een deel van een huis en erf in Den Bosch.

F34v dd 17-9-1377 in Ketelaars, Bosch Protocol 1377, blz 140
Goeswinus Cnode man van Elizabeth dt w Willelmus de Goer(nere?) verkocht aan Gerardus de Uden het deel dat jkvr Aleijdis de Gemert w v voornoemde Willemus bezit in de gemeint van Gemert echter uitgezonderd 2 bunder land aldaar die behoren aan Johannes Maessoen en verder t.b.v. voornoemde Gooswinus uitgezonderd 3 bunder land aldaar strekkende met een eind aan een ... geweer in de Aa en met het andere eind aan de weg genaamd Espendonkse Pad, en verder uitgezonderd de erven die voor vandaag in cijns of pacht werden uitgegeven.
De goederen van verkoper genaamd op Genen.... , en de goederen van de verkoper genaamd die hofstad Ten Hove in die dingbank van Gemert, resp. de pachters daarop mogen heide en turf steken en hun beesten en varend goed laten grazen op de beemden van Gemert. Dat recht behoort ook bij de goederen van de heren van Gemert, resp bij hun pachters.

F34v dd 17-9-1377 in Ketelaars, Bosch Protocol 1377, blz 141
Theodericus van Ghemert gaf uit aan Theodericus Kijevit zijn goederen genaamd het goed Op Dongen in Beek bij Aarle tussen erf genaamd die Langele... enerzijds en de gemeint anderzijds voor de cijnzen en thans voor een erfcijns van 10 oude schild geld van de koning van Frankrijk, een helft te betalen met kerstmis en de andere helft met St Jan voor het eerst met kerstmis over 1 jaar.

F87 namenindex
Claes en Dirck zoons van Dirck van Ghemert

f93v anno 1379
Emont zn van Jan Roverssoen van Ghemert heeft opgedragen aan Adam van Mierd t.b.v. zijn kinderen Jan, Dirck, Henrick en Margriet alle goederen geërft van zijn moeder Agnes en nog te erven van zijn vader Jan.
Opmerking: de originele oorkonde is te vinden in het Deutsch Ordens Zentral Archiv in Wenen, oorkonde 2399 dd. 25 november 1379. Transcriptie in Gemertse Bronnen deel 12c.

f99v Gemert
ter plaatse Jans Sweneldensoens hoeve
Hubert van Ghemert
Art Michiels vander Heelderdonc

f107v Gemert
Liesbeth dt van Herman van Espdonc
Godschalk van Bladel

f118v Gemert
Jan(?) van Bynderen zn van Jan Mulder van Helmont

f130 anno 1379
Heer Gheerlach van Ghemert deken van St Odakerk in Rode

f131v Gemert
Ten Boer
Henrick Henricks vander Heze
Goyart Smit vanden Grave

f141v Gemert
Liesbeth dt van Henrick, nat zn heer Thomas van Bakel, priester

f152v 13-10-1380 Gemert
Dirck van Ghemert beurt een cijns van 25 aude schilden op lichtmis uit het goed te Esdonc in Ghemert. Hij geeft die cijns samen met andere cijnsen als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Gooswijn Henrick Gooswijns Steenwech, man van Beel.

f153 oktober 1380
Dirck van Ghemert draagt op aan Symon .... t.b.v. Andries van Uden een cijns van 37 aude groten, 6 hoenderen , één kapoen, 1 ½ pond was, ¼ pond was, 1/8 pond was op zondag na St Lambert uit woningen (mansiones) van de commendator van Ghemert in Ghemert.
Dirck had die cijns geërft van Jan van Ghemert en diens vrouw Margriet van Beke, oom van Dircks vader

f163 Gemert
Ten Boer
Henrick zn van Henrick van der Heze

f168 Gemert
Tielman Dircks Mulders van Vucht en zijn broer Gerard
(zie KADO regest 68, dd 27-9-1380)

f176v Gemert
Liesbeth dt van Ghevaert vander Heyden
Gielis van den Doren t.b.v. de arme zielen in ’t groot ziekengasthuis van Den Bosch

f192 Gemert
Marcelis en Dirck zoons van Ansem Snyders van Ghemert
Ansem en Gertruud kinderen van Willem zn van Ansem

f226 anno 1381
Jan van Ghemert man van Mechteld Gerit Vos, over pacht en cijns in Nysterle

f241 Gemert
Hubert van Ghemert
Art Michielis van der Heelderdonc

f249 Gemert
Wynric van Venloen, snijder, x Katelijn dt van Jan Wolf
Herman Katelinen

R 1176 mf7 D 02 f.261. Regest Ketelaars
Zaterdag 14-06-1382.
Henricus Vos soen de Berze verkocht aan Johannes Koc zvw Godefridus de Gemert een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een akker gnd die Boekt, in Oirschot, welke akker was van Theodericus Rover

f273 Gemert
Herman die Diet
Jan Rycouds vander Voert van Scijnle

f 293, 293v Gemert
Heer Ansem van Ghemert, priester, en zijn broers Jan en Henrick en Gerard

f306 Gemert
Liesbeth dt van Henrick vanden Hoernic, weduwe Art Zigheleer en zoon(?) Dirck

f312 Gemert
Dirck van Ghemert
Goossen Henrick Goossen Steenwech

f351v anno 1384 Gemert
’t goed Ten Hoeve
Dirck van Ghemert
Hilla Jonckers
Goossen Steenwech junior x Beel dt van Dirck

f354 Gemert
Tielman zn van Henrick Mulder van Vucht

R1177 (1382 – 1387)

f9 dd 27-11-1382
Hubrecht van Lyeshout geeft als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Michiel vander Espdonc, man van Met, een cijns van 5 pond op St Remys te betalen door Arnt vander Voert uit een huis, hof en erven aan gheen vorst Borgken in Beke bij Arle aan die Aa.

f 22 en 64v
Heer Gheerlach van Gemert kapitteldeken in St Oedenrode

f24v Gemert
Jan Mulder zn w Henrick Pontfyn en zijn zoon Henrick
Peter Boudeken Hoeft van Bynderen
Claes Spyerinc Meussoen
Dirck Ansems van Ghemert
In het hertogelijk leenboek voor Veghel van ca 1374 wordt vermeld: Boudewijn Willem Hoefszoon van Bynderen van Veghel.

f50v dd 4-6-1383
Gerit zn van Jan van Ghemert heeft opgedragen aan zijn broers Jan, Emont, Geerlach, Hubrecht en zijn zuster Beel alle roerende en onroerende goederen erfelijk en haaflijke die hij zal erven van zijn ouders en andere personen

f67v Gemert
Jan die Visscher van Ghemert zn w Gheenman vanden Hoeve

f 79 dd 7-1-1384
Jan van Ghemert, man van Mechteld dt w Gerit Vos, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Emont een hoeve in Nysterle, behalve enige erven.
Jan had die hoeve als huwelijksgift verkregen van zijn schoonvader
Bij een latere deling zal Jan Jans van Ghemert de helft der hoeve inbrengen. Emont zal de andere helft dan krijgen.

f92v Gemert
Peter Boudeken Hoet van Bynderen
Jan Molneer en zijn dochter Hadewich en de nat kinderen van Peter en van Hadewich

F96v namenindex
Jan Jans van Gemert

R 1177 mf5 D 04 f.146. Regest Ketelaars
Donderdag 04-08-1384.
Petrus Heddens soen beloofde aan Johannes die Koc zvw Godefridus de Ghemert 20 mud rogge, maat van Oirschot, met pinksteren aanstaande in Oirschot te leveren.

f148 anno 1384 Gemert
Lijsbeth van Ghemert, begijn, verkoopt land in Ghemert
Andere woorden uit de akte (niet zeker!):
Elisabeth dicta de Ghemert beghina cum .... de Ghemert; Braecman; Willem van Meyelsscoit vanden Stribossche; Thomas zoon wijlen Rudolphus van Blakenbroec;

F103v en 157v namenindex
Emont Janssoen van Ghemert

F153 namenindex
Jan van Gemert Gertrudensoen x Bertha dt w Jan die Gode van Langel

f164v anno 1384 Gemert
Liesbeth van Ghemert, begijn, verkoopt land in Ghemert in gheen Goerswinckel; belendenden: Henricus (?) zoon van Theodericus de Stribossche, Henric zoon van Jacop (?) van Espdonc;
Thomas filius quondam Johannis dicti Maessoen
Truda filia quondam Gerit dicti Graets
Thomas Roelofs van Blakenbroec

F209v namenindex
Joffr Sophie weduwe Dirck van Gemert en haar zoon Dirck

f214 dd 19-11-1385 Gemert
Jonkvrouw Sophie, weduwe Dirc Dircss van Ghemert, emancipeert haar zoon Dirck van Ghemert en geeft hem alle goederen, roerende en onroerende, die jonkvrouw Aleyt van Ghemert, weduwe van Willem van Goer, en jonkvrouw Beel, weduwe van Dirck van Ghemert, geërfd hadden van Jan van Ghemert, oom van Aleyt.
wijlen Dirck zn w Dirck van Ghemert voornoemd had de goederen verkregen van Aleyt en Beel.
Dirck van Ghemert belooft aan zijn moeder Sophie dat hij met voornoemde goederen niets zal doen noch verkopen of anderszins tenzij met goedvinden van Gooswijn Steenwech en zijn moeder Sophie; en dat hij die goederen op verzoek van Gooswijn Steenwech en Sophie zal teruggeven aan Sophie.

f217v dd 5-1-1386
Henrick Jan Jan Fyssienzoon en Gerit Henrix Aleidenzoon verklaren dat Dirck zn w Dirck van Ghemert 6 weken en 3 dagen geweest is buiten huis en kost van zijn moeder Jonkvrouw Sophie na zijn emancipatie.

f237
Jan die Koc zn w Godevart van Ghemert

F245v namenindex
Jan van Gemert junior

f250 Gemert
... dt van Boydeken Belen
Jan Willems van Rietfoert

R 1177 mf7 E 04 f.261. Regest Ketelaars
Donderdag 14-12-1385.
De broers Arnoldus, Rutgherus en Ghisbertus, kvw Arnoldus van der Braken, en Johannes Berijs, ev Katherina dvw voornoemde Arnoldus van der Braken, verkochten aan Johannes die Koc zvw Godefridus de Ghemert een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, die Willelmus de Audehoven aan verkopers levert, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Jutta wv Henricus Arts enerzijds en Johannes van der Hostat anderzijds, (2) een stuk gnd dat Weeijn....., in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen voornoemde Johannes van der Hostat enerzijds en Arnoldus zv Petrus ....... anderzijds.

f277 dd 9-10-1382
Lijsbeth dt van Herman die Dyet geeft in erfpacht aan Gielis Leeuwe alle erven geërft van haar moeder Lijsbeth op Espdonc in de parochie Uden in het Land van Herpen om ½ mud rog Bossche maat op lichtmis.

f294v dd 14-2-1383
Heer Gheerlach van Ghemert, kapitteldeken in Rode, verhuurt voor tien jaar vanaf St Jan aan Jan vanden Cloot en Adam van Mierd het schrijfambacht van de stad Den Bosch om 30 aude schilden jaarlijks te betalen half op Kerstmis, half op St Jan.

f.... dd 9-7-1383
Dirck van Ghemert heeft opgedragen aan Gooswijn Henrick Gooswijn Steenwech een cijns van 40 schellingen en een cijnshoen welke Tielken van Ghemert hem betalen moet uit huis en hof etc waarin Tielken woont in Ghemert; en zijn deel in de gruit van Ghemert en zijn gemeint in Ghemert

f320 dd 24-8-1383
Jan van Ghemert Gertrudenzoon geeft in erfpacht aan Dirck zn w Dirck Cox van Ghemert een huis, hof en aangelag in Ghemert ter plaatse genaamd Vondervoort en strekkende van een straat tot die Dorengrave om een mud rog Bosche maat op lichtmis (en de lasten: grondcijnsen)
Dirck belooft aan Jan 20 Brabantse dobbel te betalen Pasen a.s.

f334v dd 8-1-1384
Claes van Kessel en anderen verklaren dat Jan en Emont, zonen van Jan van Ghemert, 6 weken en 3 dagen geweest zijn buiten huis en kost van hun vader na hun emancipatie
Jan en Emont huren zich in bij hun vader voor het a.s. jaar om bij hem in huis en in de kost te zijn. De huur hadden zij al betaald zoals hun vader verklaart

f338v Gemert
Peter Boudeken Hoet
Leunis vanden Kelre

f349 dd 10-3-1384
Herman vander Espendonc verkoopt aan zijn dochter Lijsbeth 1/6 deel van een camp op Espdonc in Bokel in de parochie Uden

f351v anno 1384
Dirck van Ghemert bezit de hoeve tgoet Ten Hoeve in Ghemert
Hilla Jonckers
Goossen Steenwech junior x Beel dt van Dirck van Ghemert

F367v namenindex
Dirck van Gemert die riemslegher zn w Ansem Maech
f377 anno 1387
Heer Emont van Ghemert(+) investiet van de kerken van Den Bosch.

R1178 1387-1390

f39v Gemert
Claes Henrick Margarden
Daniel Roesmont

F50v namenindex
Hubert van Ghemert Janssoen

f52v Gemert
Heer Arnt van Ghemert, priester, zn w Henrick die Snider
Jordaen zn w Art Jordens van Bruheze

f68v Gemert
Jan Rutten van Aarlebeke

f103 anno 1389 Gemert
Heer Arnt van Ghemert, priester, zn w Henrick die Snider.

f117 anno 1389
Heer Gherlach van Ghemert, kapitteldeken in Rode

f152v
Lodewijck zn van Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldenzoon

F167v en f145 namenindex
Jan van Ghemert junior

f171 Gemert
Herbert Happe, zn van Henrick, x Kathelijn dt van Ansem vander Heelderdonc

f228v Gemert
Henrick zn van Art Snider
Goossen zn van Art Snider en zijn broer Henrick

F229 namenindex
Jan van Ghemert zoon van joffr Liesbeth dt van w Gerit van Eycke

f263 dd 27-6-1390 Gemert
Henrick die Wever en Peter Emontss. verklaren dat Jan en Wouter Spierinc, zonen van w Dirck van Ghemert, 6 weken en 3 dagen geweest zijn buiten huis en kost van hun moeder Jonkvrouw Sophie na hun emancipatie.
Jonkvrouw Sophie, dt van Wouter Spierinc van Dinther, weduwe van Dirck van Ghemert, geeft aan haar zoons Jan en Wouter Spierinc als emancipatiegift: zekere erven van wijlen Jan van Ghemert de Aude in het gericht Ghemert, waarvan Jonkvrouw Margriet van Meer, weduwe van voornoemde Jan, het vruchtgebruik heeft

F308v namenindex
Hubert van Gemert Sweneldensoen

f321v Gemert
Goossen Cnode zn van Geerling
Roelof die Scoemaker

f366 Gemert
Jan zn van Willem van Rietfoert en zijn zoon Willem
Jan Stoppelman

f381 dd 6-5-1390
Andries Arnt Lemkens heeft opgedragen aan Michiel vander Espdonc 2/3 deel van een hoeve van wijlen Henrick die Rode van Erpe, op Buekel in de parochie Uden.
Andries had 1/3 gekregen van Willem Henrix die Rode en 1/3 van Gooswijn Henrix die Rode

f381 dd 6-5-1390
Jan Henrix die Rode heeft opgedragen aan Mychiel vander Espdonc 1/3 deel geërft van zijn ouders in voornoemde hoeve op Buekel
Mychiel belooft aan Andries Arnt Lemkens een pacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis uit voornoemde hoeve alsmede uit een mudzaad rogland in Buekel en uit 1/8 deel geërfd van ouders in het goet Espdonc in het gericht van Ghemert.
Mychiel belooft aan Jan Henrix die Rode een pacht van 2 mud rog Bossche maat op lichtmis uit voornoemde onderpanden.
Mychiel belooft aan Andries Arnt Lemkens 77 Gelrese gulden te betalen half op kerstmis a.s. en half op aswoensdag a.s.
Mychiel belooft aan Jan Henrix die Rode 25 Gelrese gulden te betalen als voer.

R1179 1390-1394

F10 anno 1390
Heer Gerlach van Ghemert, kapitteldeken van van Rode

F106 Gemert
Die Mortel
Corstiaen Art Ghiben
Lambert van Kessel

F112 Gemert
Jan Maessoen van Ghemert
Willem van Laervenne

F155 Gemert
Emont(?) nat zn w Dirck van Ghemert

F207 anno 1391
Hubrecht van Ghemert en zijn zuster Beel hadden een erf in Den Bosch, Hinthamerstraat gelegateerd verkregen van heer Gerlach van Ghemert, kapitteldeken van Rode

F207 namenindex stad
Beel dt Jan van Ghemert

F241v Gemert
Jan Stoffelman
Dirck van Haenle Evertssoen

F256 anno 1391
Heer Arnt van Ghemert heeft nat kinderen bij Liesbeth Yevendochter. Krijgt land in Scijnle.

F296 Gemert
Jan die Groeve

F 366 dd 27-3-1392
Mr Gerlach zn w Jan van Gemert heeft opgedragen aan zijn broers Jan en Hubrecht ten behoeve van hen en van jonkvrouw Mabelia, weduwe van Leunis van Langvelt, alle goederen die hij geërfd had van zijn ouders.
Mr Gerlach machtigt zijn broers Jan en Hubrecht en Mabelia voornoemd om te manen etc.

F431 Gemert
Dirck zn van Ansem die maech van Ghemert

F464 Gemert
Dirck zn van Ansem die maech van Ghemert
Jan van den Broec

F569 Gemert
Jan Loyve van Ghemert
Henrick Scoemaker van Ghemert

F629 dd 3-12-1392
Willem Zoetart, man van Beel dt w Jan van Ghemert verkoopt de helft van een woning in Den Bosch, Hinthamerstraat aan zijn schoonbroer Hubrecht zn w Jan van Ghemert. Heer Gerlach van Ghemert deken van Rode had die woning in zijn testament vermaakt aan zijn nicht Beel voornoemd.

F649 anno 1393
Claes zn van Hubrecht van Ghemert Zwenelden zoen

F678 en 679 namenindex
Henrick en Jan kinderen Jan van Ghemert x Agatha dt Bertout Art Yewijns

F744 namenindex
Gertruud wed Hubert van Gemert en haar zoon Lodewijck

F753 anno 1394 namenindex stad
Hubrecht van Ghemert zn w Jan van Ghemert zn w Jan Elias (Eelkens)

F754 anno 1394
Lodewijck zn w Hubrecht zn w Jan Zwenelden zoen van Ghemert
Katherijn zuster van voornoemde Lodewijck

F 756
Claes zn w Hubrecht Jan Zweneldenzoen van Ghemert

F766 dd 13-8-1394
Emont zn w Jan Rover van Ghemert geeft in erfpacht aan Bernier en Jan kinderen w Willem Berniers alle erven die hij Emont geërfd heeft van zijn broers Jan en Henrick en van zijn zuster Margriet in het gericht Ghemert om 4 mud Erpse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen.

R1180 1393 – 1396

F1 Gemert
Sophie weduwe Dirck van Ghemert, zuster van Roelof van Dinther

F6 Gemert
Tielman zn w Dierck Mulder van Vucht

F11 Gemert
Jan Henrick Pelser van Ghemert x Liesbeth dt Henrick nat zn w Heer Thomas van Bakel

F71 namenindex
Claes Huberts van Gemert Sweneldensoen

F146 Gemert
Henrick van Eycke, timmerman, x Liesbeth dt w Art Zegheleer

F160 anno 1394
Michiel vander Espdonck x Mechteld dt w Hubrecht van Lyeshout, Beke bij Arle

F169
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht

F183 Gemert
Jan vanden Hoerinc, kaarsmaker, zn w Henrick vanden Hoernic Offerssoen

F198 Gemert
Dirck, Gerit en Liesbeth nat kinderen van Herman Dirck die Moelner van Vucht
Jan Machielssoen

F205
Gheerlach nat zn w heer Emont van Ghemert, investiet van Orthen en Den Bosch

F220 Gemert
Jan van Ghemert

F318 Gemert
Dirck van Ghemert zn w Dirck

F332 Gemert
Dirck van Ghemert

F351 anno 1395
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht st Peter, broer van Jan van Ghemert

F351 anno 1395
Gerit Vos was een grootvader van Jan van Ghemert en Mr Gherlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter, gebroeders

F352
Gerit Vos grootvader van Gherlach en Jan

F359 namenindex
Jan, Kathrijn en Lijsbeth, kinderen van Jan Koc zn w Godevart van Ghemert

F380 dd 26-11-1395 Gemert
Henrick van der Espdonck heeft opgedragen aan zijn broer Claes al zijn erven in de dingbanc van Ghemert. Last: grondcijns.

F390 Gemert
Claus zn van Claes Noet van Ghemert en zijn broer Jan

F395, 396 Gemert
Truda, dt w Gerit Graets
Dirck zn van Jan nat zn w Roelof Rover Broechoven, investiet van Erp

F414 namenindex
Meeus zn w Jan van Ghemert

F544 Gemert
Dirck zn van Dirck van Ghemert

F547 anno 1396
Heer Gerlach, Jan en Hubrecht zonen w Jan van Ghemert
Willem Zoetart x jonkvrouw Beel dt w Jan van Ghemert
Heer Gherlach van Ghemert(+)
Heer Emont van Ghemert(+)
Jonkvrouw Mabelia hun zuster (+)
Broers en zuster van voornoemde Jan van Ghemert.

F604 namenindex
Claes, Jan en Katelijn kinderen van w Hubert van Ghemert Jan Sweneldensoen

F613
Jan, Wouter Spyerink en Goyart zonen van w Dirck van Ghemert
Gooswijn Steenwech x jonkvrouw Beel dt w Dirck van Ghemert voorn.
Dirck zn w Dirck van Ghemert voorn. X Lijsbeth Jan van Cranenborch nat zn w heer Dirck van Huerne, heer van Perewys en Duffel.

F613 anno 1396 namenindex
Dirck zn w Dirck van Ghemert x Lijsbeth dt van Jan van Cranenborch (nat zn w heer Dirck van Huerne) x Margriet Henrick Stakenborch
Jan, Wouter Spyerinc, Goyart en Dirck zonen w Dirck van Ghemert x Sophie dt w Wouter Spyerinc van Dynther
En hun zwager Gooswijn Steenwech x Beel dt w Dirck van Ghemert voornoemd.

F646 Gemert
Gerit nat zn van Herman Moelneer van Vucht

F672 Gemert
Gerit nat zn w Herman van Vucht
Liesbeth dt w Ghevaert van der Heijden

F676 Gemert
Gerit nat zn w Herman Mulders van Vucht

F747 namenindex
Dirck zn van Dirck van Ghemert
X Liesbeth dt Jan van Cranenborch

F760 dd 18-2-1397
Jan Koc van Ghemert (zn w Goyart) emancipeert zijn kinderen Jan en Katrijn
De vrouw van Jan Koc was Heylwich (volgens f701)

R 1181 1397 – 1399

F12v anno 1397
Gheerlach nat zn w heer Emont van Ghemert, investiet der kerken van Orthen en Den Bosch

F22 namenindex
Mr Geerling, Jan en Hubert zoons van w Jan van Ghemert zoon wijlen Jan Eelkens (Elyen)

F120v anno 1398
Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld dt w heer Henrick van Werthusen x vrouwe Ermgart

F152v Gemert
Wouter nat zn van Jan Luwe en zijn nat kinderen van Luytgard Helenendochter
Goossen van Eelikem

F153 anno 1399 namenindex
Emont van Ghemert (zn van Aelbrecht Buc van Lyt) x Lijsbeth dt w Marcelis vander Oo

F159 Gemert
Peter zn van Jan Mannartszn
Peter Roelof Mannarts

F183 Gemert
Dirck(?) nat zn van Herman Moelneer van Vucht en Herman zijn nat broer

F184v Gemert
Albert Buc van Lyt
Hubert van Ghemert
Heer Gheerling van Ghemert

F198v Gemert
Dirck nat zn van Herman Mulders (van Vucht), zn van Dirck
Henrick zn van Jan Guedens (misschien Jan Quedens?JT)

F231v dd 17-7-1399
Wouter Spyerink en Goyart zonen van w Dirck van Ghemert en hun schoonbroer Gooswijn Steenwech, man van Beel Dirx van Ghemert, doen t.b.v. de abt en het klooster van Epternaken afstand van de tiend (toebehorend aan Epternaken) in Ghemert (rijdende tegen een tiend van de commendeur aldaar)

F231v Gemert
Goossen Steenwech x joffr Beel dt w Dirck van Ghemert (zie Bakel)

F292
Hubrecht van Ghemert (zn w Jan van Ghemert en Mechteld) x Margriet dt w Arnt Heyme
Heer Gherlach van Ghemert (broer van Hubrecht voornoemd) zn w Jan van Ghemert x Mechteld Gerit Vosse

R1182 1400 – 1401

F2v Gemert
Peter zn van Jan Mannart
Lambert Henrickssn die Lang

F29 anno 1400
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter, en zijn broer Hubrecht zonen van w Jan van Ghemert zn w jonkvrouw Beel van Ghemert, weduwe van Jan Elyen.
Jan van Ghemert voornoemd was getrouwd met Mechteld Gerit Vosse.
Willem Zoetart x jonkvrouw Beel dt w Jan van Ghemert voornoemd beuren 20 pond payment uit het goed Ten Bleckers in Erpe.
Juffrouw Heylwich van Ghemert (tante van Mr Gherlach en Hubrecht) is kloosterlinge in St Gerlachsklooster in het land van Valkenborch.

F29v
Hubrecht zn w Jan van Ghemert zn w Jan zn w Elyas.
Elyas was gewantsnijder en poorter van Den Bosch

F30 dd 15-4-1400
Heer Jan van Berlaer, heer van Helmont en Keerberch, ridder, verkoopt aan Hubrecht van Ghemert tgoet Ter Borch in Dynther.
Jan Dirx van Ghemert ziet af van vernadering.

F53v Gemert
Liesbeth nat dt van Herman die Moelneer van Vucht en Liesbeth dt w Ghevert vander Heyden

F360v Gemert
Goossen Cnode (zn van Geerling) x Liesbeth dt w Willem van Werrenberch
Willem van Ryetvoert Jan Engellenzoon

F423v Gemert
Claes zn w Claes Snijders van Ghemert
Hilla dt w Jan van Loefvenne

F444v Gemert
Aen den Mortel
Jan Peterssn x Aleyt dt w Dirck Tielensoen
Jan zn w Henrick Wever van Espendonck

R1183 1402 – 1403

F74v en 75 namenindex
Emond zn van Jan zoon van w Emond van Gemert
F76v namenindex
Hubert van Gemert zn van Jan van Gemert zn van Jan Eelkens Vleeshouwers en wijlen Mechteld dt w Gerit Vosse

F108 dd 23-10-1402
Jan van Ghemert emancipeert zijn zoon Gherlach

F109v Gemert
Ter plaetse tot Vucht
Herman en Liesbeth kinderen van Herman Mulder van Vucht

F113v Gemert
Herman nat zn w Herman Moelneer van Vucht

F113v Gemert
Jan Voet (zn w Jan Voet afkomstig uit Hedichusen) x Liesbeth nat dt w Herman Moelneer van Vucht

F114 anno 1403
Mr Gerlach van Ghemert (broer van Jan) investiet van Vucht St Peter

F148v dd 29-5-1404
Dirck zn w Dirck van Ghemert verkoopt aan zijn broer Goyart van Ghemert een pacht van 4 mud rog Gemertse maat op lichtmis uit ¼ deel (van Dirck) van de hoeve het Hofgoet van wijlen voornoemde Dirck in Ghemert.

f166v stad Den Bosch
Emont zn van Dirck Rover zn w Heer Emont Rover ridder en van w joffr Connegont nat dt w heer Jan van Arkel, bisschop van Luik

Aantekening: Dirck Rover was de oudste zoon van heer Emont Rover (+<1384) en Aleijt van Vlokhoven (gehuwd ca 1350 en eerder weduwe (met zoon Arnt) van Jacob van Gheel). De andere kinderen waren: Emont, Arnt, Geerling, Aleijt x Jan mr Wolfert van Ghiessen, Hillegond, non in Hooydonk.
Dirck Rover (+<1413) huwde (1) voor 1380 joffr Elisabeth van Erpe-Keeldonc, alias van Rijsingen (weduwe zonder kinderen van Jan van der Straten), dt van Leunis van Erpe-Keeldonc en Agnes van Rijsingen. Huwde (2) ca 1385/1388 joffr Connegont nat dt heer Jan van Arkel; huwde (3) (huwelijks voorwaarden 1392) joffr Beatrijs van Tuijl (+>1415) dt van heer Gijsbrecht van Tuijl, ridder, en Beatrijs Engelbert Ludinc van Dijck.
Kinderen uit (2): Emont Rover, geb uiterlijk 1389, vermeld vanaf 1403 dus dan minimaal 14 jaar.
Kinderen uit (3): Dirk, Gijsbert, Adriana, Willem, Geerling, Lijsbet
Gegevens van Hans Vogels
Emont zn van Dirck Rover, zn w heer Emont, ridder, wordt later lid van de Duitse Orde.

F168v Gemert
Goossen zn w Geerling Cnode
Geerling nat zn Geerling Cnode
Dirck van Ghemert

F262 anno 1404
Hubrecht van Ghemert x Margriet dt w Arnt Heyme.

F368v Gemert
Henrick van Ghemert zn w Jan van de Mortel
Leunis vander Buxbruggen x Hilla dt w Lambert Zannen en kinderen
Jan vander Hautart

R 1184 1404 – 1405

f8v anno 1404
Claes zn w Hubrecht Jan Zweneldensoen van Ghemert
X Katherijn nat dt heer Goossen vander Aa, ridder

F34 dd 8-1-1405
Goyart Hermanssn van Os doet t.b.v. Goyart van Ghemert, man van Katherijn Hermanss van Os (zuster van Goyart voornoemd), afstand van alle erfelijke goederen en erven van wijlen zijn vader Hermen, maar hij houdt alleen aan zich de hoeve tgoet Te Herentham in Hauthem te St Oedenrode.
Goyart van Ghemert, man van Katherijn Herman van Os, doet t.b.v. Goyart Hermans van Os afstand van de hoeve tgoet Te Herentham voornoemd.

F102 anno 1405
Gemert, beemd Hacsbuerne tussen erf “die Hornicken” en water die Ruysp en strekkende aan Polbeemd

F141v
Katherijn dt van Jan Koc zn w Goyart van Ghemert.

f 208 Gemert
Jan Voet x Liesbeth nat dt w Herman zn Dirck Moelneer van Vucht.

F237 Gemert
Goossen Steenwech en zijn schoonzoon Jan Heyme x joffr Sophie dt van Goossen

F237 Gemert
Dirck van Ghemert had vroeger opgedragen aan zijn schoonzoon Goossen Steenwech zn van Henrick Goossen Steenwech x Beel dt van Dirck van Ghemert en joffr Sophie, een cijns van 25 aude schilden op lichtmis uit het goed “Esdonc” in het gericht Ghemert.

F237 Gemert
Dirck, Jan en Wouter Spierinc en Goyart zoons van w Dirck van Ghemert x Sophie dt w Wouter Spierinc van Dinther, hadden aan Gooswijn Steenwech beloofd een cijns van 2 aude schilden op lichtmis uit het Hofgoed in het gericht van Ghemert voor de brug.

R1184 f.237 12 december 1405 betreffende Udenhout
Gooswijn Steenwech heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Jan Arnts Heijme, man van jonkvrouw Sophie Steenwech, als huwelijksgift een cijns van 25 oude schilden uit het goed te Esdonc in Ghemert;
Een cijns van 2 oude schilden uit het hofgoed te Ghemert;
En een hoeve in Udenhout en 24 buunder hei en moer bij Loen,.
(Mechtelt Jacop Coptiten had die hoeve en hei en moer verkregen bij een deling)

F255 Gemert
Jan vanden Vive eycken nat zn van Jan vanden Vive eycken

F255v anno 1406 Gemert
Goyart van Ghemert zn w Dirck bezit de hoeve tgoet Ten Walde in Ghemert. Hij had die geërfd van zijn vader Dirck

F351v dd 12-6-1406
Heer Dirck van Ghemert, priester, en juffr Geertruyt, zuster in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch, kinderen van wijlen Jan van Ghemert, dienaar van Ghevart van Eyndove, geven een erfcijns aan Jan die Schye, lakenscheerder, een huis in Den Bosch om 3 pond payment.

R1185 1406-1407

f35v Gemert
Ghemert, land ter plaetse geheyten Die Vorst, land Die Hornicken van Dirck van Ghemert
Goossen zn w Geerlinc Cnode
Geerling nat zn w Geerling Cnode

F36
Katherijn dt w Jan Koc van Ghemert

F36v dd 2-3-1407
Hubrecht van Ghemert heeft opgedragen aan heer Gerlach, priester, nat zn w heer Emont, al zijn beesten en varende goede en al zijn roerende en haaflijke goederen.

F 87v dd 3-1-1407
Goyart zn w Dirc van Ghemert verkoopt aan Dirck nat zn w Goyart van Geldrop: de hoeve “tgoet Ten Waude” in Ghemert aan die Vordyne (pachter is Willem vander Waude), behalve 1 ½ bunder beemd in die gemeijn Beemde, ½ lopense land in Die Hage (welke stukken Goyart aan zich houdt). Lasten: een zeynde van 3 steen vlas tot hekelen bereid, 12 pond boter en 90 eieren aan Goyart op Pinksteren; 7 kapoenen op aschwoensdag aan Goyart; 6 jonge kapoenen opfokken, die Goyart zal leveren en op Pasen af te leveren; grondcijns: 10 pond payment; 6 mud rog

F88
De koper heeft de koopsom voldaan

F122v anno 1407
Goyart van Ghemert x Katherijn dt w Herman zn w Godevart van Os, ridder, verkoopt landerijen in Os

F130v namenindex
Heer Geerling van Gemert, priester, nat zn van w heer Emond van Ghemert

F133
Jan zn w Michiel van Espendonc x Met dt w Hubrecht van Lyeshout

F149v Gemert
Ghemert, hoeve tgoet Ten Hoeve vroeger van Dirck van Ghemert. Dirck verkocht daaruit aan Hilla Jonckers een cijns van 5 pond payment.
Willem zn w Jan vander Werde en Christien dt w Hilla Jonkers
Staes van Hedichusen
Jan vanden Kelre
t.b.v. Jan Monyns, gasthuis Den Bosch

f171 namenindex
heer Dirck priester en joffr Geertruud non in het gasthuis kinderen van w Jan van Ghemert

f191 namenindex stad
Henrick van Ghemert dienaar van Goossen Steenwech

f223v, 224 dd 25-10-1407 Gemert
Dirck van Ghemert verkoopt aan Jan van Ghemert een cijns van 100 Brabants dobbel mottoen op allerheiligen uit het Hoeghehuys in Ghemert en uit een hoeve gelegen voor voornoemd huis aldaar en uit een windmolen in Maren alsmede uit een rente van 50 Rijnsgulden, die Dirck beurt uit de heerlijkheid Herlaer.

F259 anno 1408
Goyart zn w Dirck van Ghemert x Katgerijn dt w Herman van Os verkoopt een hofstad in Oss

F309v anno 1408
Heer Gerlach, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, heer Emont was investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch.

F425v
Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan van den Mortel

F430v dd 1-9-1408
Jan van Ghemert zn w Jan Henrickssn van Ghemert heeft opgedragen aan Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan vanden Mortel, de helft in alle beesten, paarden, schapen en varkens op de hoeve Ter Kemenaden van het klooster Bynderen in Helmont.
Jan zal dat vee houden te scettingen recht (ad jus stabilitionis) totdat Dirck daarvan 169 franse kronen ontvangen heeft. Daarna zal die helft toebehoren half aan Jan en half aan Dirck.

F439v
Emont van Ghemert, zn van Aelbrecht Buc van Lyt
Man van Lijsbeth dt w Marcelis vander Aors(?) (vander Oo? JT)

F441 Gemert
Wouter zn w Wouter Coolen van Oirle, momber over joffr Henrickske dt w Henrick Coc van Ghemert
Heer Jan van Brakel, ridder

R1186 1408 – 1409

f60 Gemert
Geerling nat zn w Geerling Cnode
Henrick vander Over
t.b.v. het Klaren klooster

f69 anno 1409
Heer Dirck van Ghemert, priester, zn w Jan van Ghemert Gertrudensoen en zijn zuster Jonkvrouw Geertruyt dt w Jan van Ghemert voornoemd, kloosterlinge van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch
Zie St Oedenrode

F76 St Michielsgestel
Een cijns uit de heerlijkheid van Herlaer en uit alle goed van wijlen heer Willem, heer van Perweijs en Duffel in Gestel en Gemonde
Dirck zn w Dirck van Ghemert x Lijsbeth dt w Jan van Cranenborch nat zn w heer Dirck van Hoerne heer van Pereweys en Duffel.
Claes Steenwech

F82v
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, priester.

F108 dd 15-3-1409
Jan zn w Michiel van Espdonc en zijn broer Hubrecht geven aan hun tante Aef van Espdonc hun deel in de goederen van Henrick van Espdonc (broer van hun vader Michiel)

F121v namenindex
Emond van Ghemert Emontssoen

f138 Gemert
Te Kyeboem
Willem Goossen Cnodensoen

F224 en 294 en 384v namenindex
Geerling van Ghemert Janssoen

F342 dd maart 1410
Hubrecht zn w Michiel van Espdonc geeft in erfpacht aan zijn broer Jan (die reeds ¼ deel bezit) een ¼ deel van “Des Roden Hoeve” in de parochie Uden ter plaatse geheten Boekel; en een ¼ deel van een buunder beemd aldaar om 5 lopen rog Bossche maat op lichtmis en de lasten.

F370, 370v Gemert
Art die Olyslegher van Ghemert en zijn zoon Jan
Levering van kapoenen, 6 jaar lang, aan Claes zn w Goossen Steenwech

F406v dd 5-6-1410 Gemert
Jan (nat zn w Jan vanden Vive eycken van Aerle) x Aleyt dt Emond des Richters, heeft opgedragen aan Emond van Ghemert zn w Emond nat zn w Dirck van Ghemert.een kamp “dbesellaer” in de dingbanc van Ghemert naast een erf van wijlen Jan Carle; alsmede 1 ½ mud rog Ghemertse maat op lichtmis uit het erf “dbesellaer” in de dingbanc van Ghemert.
Henrick Jan Quedens moest die pacht betalen aan Jan vanden Vive Eycken

F414 Gemert
Hubert nat zn w Emond van Ghemert geeft aan Jan Bruyne 8 mud rog, nl de opbrengst van eerstvolgende vier jaar van een pacht van 2 mud rogge op St Andries uit het goed Ter Kemenade in Ghemert.
Emont van Ghemert had die pacht als huwelijksgift gegeven aan voornoemde Hubrecht en diens vrouw Margriet, de weduwe van Jan Spronc

R1187 1410-1411

f7 Gemert
Goossen zn w Goossen Steenwech x Artke dt w Art Rover Boest (zie Rosmalen)

f65 dd 5-2-1411
Goyart zn w Dirck van Ghemert draagt op aan Jan van Ryxtel zn w Jan Kemerlinc een levering van 3 steen vlas tot hekelen bereid, 12 pond boter, 90 eieren op Pinksteren, 7 kapoenen met de vasten, en het houden van Goyart van 6 jonge kapoenen.
Goyart Dircks van Ghemert had verkocht aan Dirck nat zn w Goyart van Geldrop de hoeve “tgoet Ten Waude” Ghemert bij die vordynen, behoudens voor Goyart 1 ½ buunder beemd in die gemeyn beemde en 1 ½ lopense land in die Haghe, de verkrijger of koper moet aan Goyart de bovengenoemde leveringen doen als seynde en 6 jonge kapoenen voor Goyart opfokken

F146v, 147 Gemert
Deling tussen Hubrecht, Jan, Michiel en Jut kinderen van wijlen Michiel van Espdonc (nl een akker “Die Triest” in het gericht van Gestel bij Die Dungen wordt in vieren gedeeld; verder nog enige landerijen aldaar en in Leeck en een pacht en een cijns in Beke en in Lieshout.

F191 dd 3-8-1411
Katherijn dt w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldensoen, weduwe van Gieles Scoerwegge, geeft aan haar broer Lodewijk t.b.v. diens dochter Geertruyt, die hij had verwekt uit zijn vrouw Ermgart, nat dt w heer Claes van Craendonc, een mud rogge uit een pacht van 3 mud rog Bossche maat welke pacht Thomas Scriver zn w Thomas van Haselbossche beloofd had aan Katherijn voornoemd op lichtmis te betalen uit alle erven, die voornoemde Hubrecht geërfd had van zijn ouders in Ghemert (Hubrecht had die erven als huwelijksgift gegeven aan Gielis en Katherijn voornoemd; en Katherijn had die erven in erfpacht gegeven aan Thomas Scriver om voornoemde 3 mud rog.

F255v Gemert
Henrick die Moelneer van Ghemert (zie Bakel).

F255v anno 1411
Ghemert, beemd bij het Gemunde van Ghemert

F351v
Heer Dirck van Geldrop, priester, nat zn w Goyart van Geldrop, geeft in erfpacht aan Jan van Ghemert, zn w Jan de hoeve “tgoet Ten waude” Ghemert bij die Vordyne (straat), behalve 1 ½ buunder beemd in die gemeyn bemde en 1 ½ loopense land in die Haghe, welke nu behoren aan Goyart zn w Dirck van Ghemert, om 15 mud rog Ghemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen en 10 pond payment en 6 mud rog.
Jan van Ghemert zet als bijpand (tot meerdere zekerheid van voornoemde 10 mud rog) een huis, hof en wei-eusel in Ghemert.

F441v dd 28-6-1412
Henrick vander Espdonc verklaart dat alle beesten, kleinvee en schapen van Jan Scheffener op een hoeve van Henrick in de heerlijkheid Ghemert op Esdonc daer kunnen blijven gedurende 6 jaar vanaf Pinksteren ll.
Henrick belooft aan Jan Sceffener 59 gulden (van 9 vleemsche boddregger) te betalen op aanmaning van Jan te betalen.

F463 dd 24-7-1412
Jan van Amstel zn w Gerit van Amstel verkoopt aan Jan Stockelman de hofstad Diersdonc in de parochie Bakel met alle huizen daarop staande en met alle toebehoren (de hofstad was vroeger van Gerit voornoemd en hangt te leen van de Heren van Gemert), behalve een heiveld dat wijlen Gevart Everartsz van Doerne verkregen had van wijlen Gerit van Amstel.
Jan Stockelman en zijn borg, zijn broer Wouter, beloven aan Jan van Amstel te betalen 79 gulden (van 36 gemeijn placken of 9 nu boddregger) binnen een maand en 265 gulden op kerstmis over een jaar.

F477 anno 1412
Thomas zn w Jan zn w Thomas vander Hofstad en wijlen zijn oom Thomas Tomassn vander Hofstad
Land in die Leke in Beke bij Arle.

F496
Emont zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

R1188 1412-1413

f45 dd 12-12-1412
heer Gerlach van Ghemert, priester, cureit van Hellu, en zijn schoonbroer Aelbrecht Buc

f66 Gemert
Dirck van Ghemert t.b.v. Henrick van Ghemert Janssoen van de Mortel.

f71v en 73v
heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, priester.

F134 anno 1413
Heer Gerlach van Ghemert, cureit van Hellu, en zijn schoonbroer Aelbrecht Buc van Lyt

F153 dd 13-4-1413
Aelbrecht Buc van Lyt, man van Katherijn nat dt w heer Emont van Ghemert, priester, verkoopt land in Os aan Henrick Teye
Heer Gerlach, priester, cureit van Hellu, doet afstand van dat land.

F166v
Gerlach zn w Jan van Ghemert bezit de hoeve tgoet Te Loe in Nysterle.

F171v Gemert
Dirck van Ghemert

F183v dd 5-6-1413
Jan zn w Michiel van Espdonc belooft aan Ghijb Els 20 gulden en 20 plakken te betalen op allerheiligen a.s.

F186v dd 8-6-1413
Jan zn w Jan van Ghemert geeft in erfpacht aan Ghevart Ghevarts van Stribosch een huis, erf, hof en wei-eusel in het gericht van Ghemert om 3 mud rog Ghemertse maat op lichtmis aan heer Dirck van Geldrop nat zn w Goyart van Geldrop en na diens dood aan diens nat dt Margriet (en een grondcijns).
Sterft Margriet zonder wettig levend kroost, dan aan Heilwich, nat dt van heer Dirck van Geldrop of aan haar wettig kroost. Sterven Margriet en Heilwich beiden zonder wettig kroost, dan moet die pacht geleverd worden aan de ware erfgenamen van heer Dirck.
Goyart zn w Dirck van Ghemert is borg voor Jan Jan van Ghemert.
Ghevart zey als bijpanden (ter verzekering van voornoemde pacht), land des Vriezenhoefke in Ghemert, liggende naast voornoemd huis, en een wei-euselken aldaar bij dat huis en een stuk beemd in het Goeswinkel.

F186v dd 9-9-1413
Ghevart belooft aan heer Dirck van Geldrop een pacht van ½ mud rog Gemertse maat te leveren zolang hij leeft en na zijn dood aan diens nat dt Margriet op lichtmis uit voornoemde erven.

F186v, 187 Gemert
Ghevaert van Stribosch (zie Bakel)

F186v dd 8-6-1413
Goyart zn w Dirck van Ghemert belooft aan heer Dirk van Geldrop 150 gulden (van 36 plakken per stuk) te betalen op Pinksteren as.

F187 dd 8-6-1413
Ghevart Ghevartssn van Stribosch heeft opgedragen aan Goyart zn w Dirck van Ghemert een stuk land in Ghemert aan die Aude straat (Ghevart had gekocht van Willem Henrick Maessoen van Ghemert).

F189 dd 13-6-1413
Aert Aert Ydensoen van Espdonc en zijn vrouw Yda van Schijndel beloven aan Emont een mud rog te leveren op lichtmis Bossche maat.
Emont zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert had verkregen van Aert en Yda voornoemd land op Boekel int Rondeel; land aldaar; en land in de Boekelse beemden; en Emont had die landerijen daarna in erfpacht gegeven aan voornoemde Aert en Yda om een mud rog Bossche maat op lichtmis.

F195 dd 21-6-1413
Gerlach zn w Jan van Ghemert verhuurt twee watermolens in Wolfswinkel, St Oedenrode.

F197v Gemert
Willem zn w Willem Moelneer van Vucht

F198 Gemert
Corstiaen van den Mortel zn w Aert Ghibensoen

F200
Gerlach zn w Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld.

F213v Gemert
Dirck van Ghemert; een pacht uit zijn hoeve t Hofgoed van Ghemert

F221 Gemert
Heer Jan Clot commandeur namens de heren van den Duytschen huys als die lantcommandeur (zie Schijndel)

F221v dd 24-7-1413
Heer Jan Clot, commandeur vanden Duytschen Huyse in Ghemert, met goedvinden van die landcommandeur geeft in erfpacht aan Henrick Engbrecht Peterssn van Scijnle, erven van het Duytsche Huys in Scijnle.

F250v Gemert
Heer Dirck, priester, nat zn w Goyart van Geldrop
Goyart nat zn w heer Goyart

F272
Gerlach zn w Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld van Werthuysen (is dus weduwe)

F280 anno 1413
Jan zn w Dirck van Ghemert bezit de hoeve Die Hove te Wedelsvoert in Erpe en de hoeve Verlizenhove in Uden op Tuyfteze.

F300 Gemert
Willem Nesen
Willem Henrick Maessoen
Heer Jan .... Commandeur van ghemert

F377
Jan nat zn w Jan van Ghemert is borg voor heer Gerlach, investiet van Hellu.

F378v dd 21-3-1414 Gemert
Claes zn van Hubert Jan Zweneldensoen van Ghemert geeft een kwijting aan de heer commandeur en de heren van het huis van Gemert en anderen van alle afspraken die hij heeft wegens het in bezit nemen van de onderpanden van een pacht van 10 mud rogge

F404v
Gerlach van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Een van zijn borgen is zijn halfbroer Jan nat zn w Jan van Ghemert voornoemd.

F430 dd 2-6-1414
Gerlach van Ghemert belooft aan Bodo van Zanthen, chirurg, 39 franse kronen te betalen op kerstmis a.s.

f445v stad Den Bosch
Emont zn w Dirck Rover zn w heer Emont Rover ridder zal worden opgenomen in de Duitse Orde

R1189 1414-1415

f5v
Hubrecht van Ghemert, één der twee borgemeesters van Den Bosch

F14
Heer Gerlach van Ghemert, cureit in Hellu

F17v anno 1414
Katherijn dt w Jan die Koc zn w Goyart van Ghemert, pacht in St Oedenrode

F67 Gemert
Faes Leytenssoen van Ghemert
Willem Jegher alias die Bruyn

F106 namenindex
Hubert nat zn w Emond van Ghemert

F146
Willem van Nuwelant zn w Henrick van Nuwelant, ridder.

F166v dd 5-7-1415
Gerlach van Ghemert x jonkvr Margriet dt Willem van Nuwelant x jonkvr Aleyt Peter Jan Lucas van Erpe.
Gerlach had van zijn schoonvader als huwelijksgift gekregen een cijns van 10 pond grote tornoysen uit erven in Herpen.
Gerlach heeft die cijns op 5-7-1415 over aan Henric vander Hoevelswijc.
Henrick belooft aan Gerlach 200 gulden (van 9 brabantse buddregger per stuk) te betalen op St Margriet a.s.

F167 dd 5-7-1415
Claes Herman Claessn van Lyeshout verkoopt aan Hubrecht Michiels van Espdonc 2/7 deel in erf Dat Rodevenne (half bouwland, half hei) samen groot 2 mudzaad, Lyeshout bij windmolen; die Dongacker 3 ½ lopense aldaar, met rijswas aldaar
Hubrecht Michiels vanderEspdonc verkoopt aan Claes Herman Claeszn van Lyeshout de helft van des Roden hoeve in Boekel (de pachter heet Henrick Henrix Scoeman), de andere helft is van Michiel Michielsn van Espdonc en van Mechteld Henrix Voels (Vogels??)

F170 Gemert
Henrick Peterssn van Middelrode x Kathelijn dt w Herman die Dyet

F181 dd 1-8-1415
Geerlach van Ghemert hernieuwt de machtiging die hij vroeger gegeven had aan Jan nat zn w Jan van Ghemert om zijn renten en pachten te manen en zijn goederen te beheren.
Geerlach van Ghemert machtigt Hubrecht zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert om te manen en zijn goederen te beheren.

F181v
Hubrecht van Ghemert x Margriet dt w Aert Heyme

F200v en f322 namenindex
Jan nat zn van Jan van Ghemert

F217 dd 30-11-1415
Jonkvr Mechtelt, weduwe van Jan van Ghemert, geeft aan haar zoon Hubrecht van Ghemert haar tocht in de hoeve tgoet Te Laer in Nysterle.

F296 dd 20-2-1416
Jan nat zn w Jan van Ghemert geeft in erfpacht aan Reymbout Wellens van Beerze een hoeve in Berchen
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert ziet af van vernadering

F297v dd 20-2-1416
Jan Gielis van Meerlaer x Beel dt w Jan Rogghen x Katherijn nat zuster van Jan van Ghemert.
Jan Gielis van Meerlaer heeft 200 franse kronen ontvangen van Jan nat zn w Jan van Ghemert voornoemd, welke wijlen Jan van Ghemert had vermaakt aan voornoemde Beel

F310v Gemert
Floris van Ghemert zn van Jan Vijfeycken
Hubert van Ghemert zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert

F315v dd 14-3-1416 Gemert
Jan zn w Gevaert van Strybosch heeft opgedragen aan Hubert van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert al zijn pachten, renten, cijnzen etc in Ghemert, Helmond, Bakel etc.
Die pachten waren vroeger van Amelis van Milheeze en daarna van Ghevart van Strybosch (x Heilwich), vader van Jan voornoemd

F329v
Claes zn w Hubrecht Jan Zweneldensoen van Gemert koopt een pacht in Zonne.

F353 dd 14-5-1416 Gemert
Jan zn w Emont van Espdonc belooft aan Aert Willems vander Donc en diens vrouw Aef van Espdonc een pacht van 7 lopen rog Ghemertse maat op lichtmis uit land Wolfscamp (van Jan) in Ghemert naast een erf van Henrick Wolf

F353
Jan Emonts van Espdonc belooft aan Met Emontsdochter van Espdonc een pacht van een malder rog Gemertse maat op lichtmis uit de Wolfskamp in Ghemert en uit een stuk land van jan in de parochie Uden, grenzend aan het gericht der heren van Ghemert

F394
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn van heer Emont van Ghemert

R1190 1416-1417

f17v Gemert
die Mortel
Lambert zn w Lambert van Lyessel
Claes zn w Wouter Ghobensoen

F31v namenindex
Hubrecht nat zn w Emont van Ghemert x Margriet weduwe van Jan Sproncs

F48v Gemert
Jan van Ghemert zn w Jan Hessel van Drongelen

F48v anno 1416
Jan zn w Jan van Ghemert bezit de hoeve die Hove Te Woude bij die Brugberch in Ghemert

F75 dd 22-1-1417 Gemert
Jan van Ghemert zn w Jan heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Peter Steenwech zn van Jacob al zijn roerende en haaflijke goederen en al zijn beesten en varende goet (bona pecoralia) op de hoeve Te Waude in het gericht van Ghemert.

F158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Goyart van Ghemert verklaart geen recht te hebben op de grote en kleine tienden van Ghemert, Bakel, Deurne en belooft aan de gebroeders de heren Wouter en Jan van Opstal dat hij geen geding daarover zal voeren.

F158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Heer Jan van Opstal heeft opgedragen aan Jan Dachverlies 200 gouden hollandse guldens (heer Jan van Huldenberge, schout van Den Bosch, had dat bedrag opgedragen aan heer Jan van Opstal t.b.v. hem en van Claes van Ruysselmolen alias Anxt

F 160v dd 26-4-1417 Gemert
Goyart van Ghemert en zijn borgen Claes en Henrick zonen van wijlen Goossen Steenwech, Jan en Willem, zonen van wijlen Willem Barnyer en Henrick vander Hallen beloven aan Peter van Best en Jan Dachverlies gedurende 3 jaar vanaf pasen a.s. jaarlijks op pasen te betalen 105 overlanse rijnsche guldens en 32 gulden (van 9 boddregger per stuk).
Als heer Wouter van Opstal, inestiet van Bakel, binnen die tijd sterft en als Goyart de helft van de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert dan niet aanvaart dan hoeven de belovers niets te betalen en Peter en jan zullen dan ontlast zijn van de bevrijding van die tiend.
(zie Bakel)

f160v Gemert
Gerit van den Bleek.

F161v
Servaes Willem Bierkens X Cristijn dt w Claes van den Venne x Lijsbeth dt w Jan die Cocke zn w Goyart van Ghemert.
Pacht St Oedenrode 1417

F186
Jonkvr Beel, weduwe van Willem Zoetart, zuster van Hubrecht van Ghemert, met dochter Mechtelt Zoetart

F195v dd 16-6-1417
Willem van Nuwelant, weduwnaar van Aleyt Peters van Erpe, geeft aan zijn schoonzoon Gheerlach van Ghemert zijn tocht in de helft van de hoeve De Oedeverstnest in Erpe en in Reymbouts beemdeken aldaar in Eerlikom.

F245 dd 20-8-1417
Mechtelt, weduwe van Jan van Ghemert, geeft aan haar zoon Gerlach haar vruchtgebruik in alle goederen die Jan van Ghemert verkregen had van Willem van Leent, zoon van Henrick Mudeken.

F245 dd 21-8-1417
Gerlach draagt die goederen op aan Floris Pannecsei, zoon van wijlen Henrick Mudekens, Gerit vanden Pol en Jan van Lent zoon van w Henrick Mudekens.

f324 Gemert
Art van den Waude x w Liesbeth dt w Henrick Schoenman
Melis nat zn van haar en van w Henrick Emontssoen.

F360v
Hubrecht van Ghemert x jonkvr Margriet dt w Arnt Heyme had voor 1418 land in Dinther.

F386v
Willem Henric Maessoen van Ghemert had vroeger in erfpacht gekregen van Goyart Dirx van ghemert erven die toe te behoren plachten aan de hoeve tHofgoet van Dirck van Ghemert te Ghemert nl:
1/3 van die Knapenacker
die Kerckacker
land aen die Tomme
de helft van die beemd Die Deyldonc
de helft van de helft van een buunder beemd “Blanckaetrtsbuunre
de helft van die Molenbeempt
de helft van de wei die Nederste Laren
voor 6 mud rog Gemertse maat

F390v
Geldrop
Willem zn w Willem van der Heze
Gerit(?) zn w Coenraet Writer

F446 anno 1418
Katherijn nat dt van Hubrecht van Ghemert, inwoonster van der meeghdengasthuys (zusters van Orthen in Den Bosch).

F466 Gemert
Wouter Spyerinc van Ghemert
Henrick Ghisel

R1191 1418-1419-1420

f37v Gemert
Fellenoirt
Willem die Decker zn w Willem Mulder van Ghemert
Willem Henrixsn van venle
Willem die Cremer zn w Willem Vollers van Ghemert

F60v
Jan zn van Jan Hubert Zwenelden van Ghemert en Yda weduwe van Jan Hubert Zwenelden

F83 namenindex stad
Jan van Gemert nat zoon van w Jan van Gemert en gehuwd met Gertruud dt (w Henrick van Meerlaer Roelofszn en Oda)

F133 namenindex stad
Marie weduwe Henrick van Gemert zn w Jan van de Mortel en haar kinderen Liesbeth en Geertruud en Jan nat zn van w Henrick van Ghemert, bontwerker

F138 Gemert
Geschil tussen Dirck die Lu en Jan van Dussen (en Goyart zn van Dirck) en Goyart van Ghemert en Claes Steenwech bijgelegd met scheidsrechters.
Heer Willem van Ghent en Art Vos
Henric Dicbier Goyartssoen
Wouter Spierinc van Ghemert

F138 Gemert
Heer Ywanen van Cortenbach, commandeur van der Byessen

F324v Gemert
Jacob vanden Wiel x Aleit dt w Claes Spierinc Meeussn
Henrick Hobraken zn w Andries
Jan Mulders zn w Henrick Pontfyn

F360 Gemert
Gerit Steynleen zn w Jan Steynleen
Hubert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

F380 en f433v namenindex stad
Claes van Gemert

F416v Gemert
Thomas die Scriver zn w Thomas vanden Hazelbosch
X Liesbeth dt w Peter Jan Zweneldensoen
Hubert zn w Emont nat zn Dirck van Ghemert

F426 Gemert
Hoeve Espdonc, deels onder Uden. Zie Uden

F428
Hubrecht zn w Michiel van Espdonc verkoopt aan Jan zn w Henrick die Wever van Espdonc 1/8 deel (geërfd van zijn ouders Michiel en Mechteld) in een hoeve in de parochies Uden en Gemert (behalve 2 stukjes land in Goerswinckel te Ghemert) last: 1/8 deel der grondcijnsen.

F428
Jan Michiels van Espdonc doet afstand van voornoemd 1/8 deel t.b.v. Jan Henrick die Wever.

F478v namenindex
Geerling van Gemert x joffr Margriet dt van Willem van Nuwelant

F494 Gemert
Lybbert van Erpe zn w Jan Zeryssoen

F504 anno 1420
Mr Gerlach van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode en investiet van Vucht St Peter.

F539v namenindex stad
Liesbeth en Gertruud dochters van Henrick van Gemert

R1192 1420-1422

f1v dd oktober 1420
Gerlach van Ghemert bezit o.a. molens, tienden, jurisdicties, renten en pachten in Geffen.

F19 dd 19-12-1420 Gemert
Joffr Heilwig weduwe Goyart van Erpe en haar zoon Goossen
Lucas van Erpe Geerlingszn

F112 dd 31-3-1421 Gemert
Goyart van Ghemert belooft aan een sekretaris t.b.v. Claes Steenwech een pacht van 50 mud rog Bossche maat op Philippus en Jacobus in Den Bosch te leveren uit al zijn goederen en pachten in Ghemert

F130, 130v dd 16-4-1421 Gemert
In het Gemund bij Gemerder geweer
Joffr Heilwig weduwe Goyart van Erpe aan haar zoon Goossen en zijn onmondige broer Goyart
Goyart van Ghemert
Geerling Cnode nat zn w Geerling Cnode
(zie ook Erp)

F137 dd 24-4-1421
Hubrecht van Ghemert zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert belooft aan zijn broer Emont en zijn zuster Swenelt 100 engelse nobel te betalen op aanmaning.

F140 dd 2-5-1421 Gemert
Pacht Die Eeldonc
Adam Audehaze x Margriet dt w Henrick die Leeuwe
Hubert van Gemert Emontssoen nat zn w Dirck van Ghemert en zijn broer Emont

F143 dd 5-5-1421 Gemert
Goyaert van Ghemert
Jan Dachverlies
Heer Jan van Opstal alias van den Grave
Claes Steenwech en zijn broer Henrick
Henrick van Hal (pachter van Goyart van Ghemert)
Willem Henrick Maessoen en Wautgher Art Maessoen, geburen van Gemert

F144v
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert

F150 dd 10-5-1421 Gemert
Claes Steenwech
Spierinc van Gemert
Goyart van Ghemert

F188 anno 1421
Henrick nat zn van Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert en van Katherijn Henrix Kepken

F201 dd 17-7-1421
Aert nat zn w heer Aert van Ghemert, priester, geeft zijn goederen in Scijnle over aan Gerit vanden Ecker.

F206v, 207 dd 24-5-1421 Gemert
Heer Ywaen van Cortenbach provinciaal van de Balije vande Biezen verkoopt namens de Duitse Orde aan een secretaris t.b.v. Deynalt van Vladeracken van Aerle een pacht van 10 mud Helmontse maat op lichtmis uit een hoeve in de parochie Aerle bij die Hoevel wegens het in erfpacht krijgen van die hoeve; alsmede uit een hoeve op Grotel in Middelscoet in de parochie van bakel en uit de andere hoeven, goederen, tienden, cijnsen, renten, pachten van de Duitse Orde in het gericht Gemert en elders.
Ywan verklaart ontvangen te hebben van heer Claes van Liemde, vicaris van Aerle, 200 franse kronen. Ywan kan die pacht lossen met 200 kronen.
zie Aarlebeke

f206v
Heer Ywan van Cortenbach voornoemd belooft aan Gerit Jacops van Holaer een lijfrente van 4 mud rog Bosche maat, zolang Gerit leeft half op lichtmis, half op St Jacobus uit de woning der Duitse Orde te Vucht en uit alle landerijen en erven daarbij behorende, en uit alle andere goederen etc der Orde in Vucht, Ghemert en elders.
Jan van Holaer zal die pacht., beuren zolang hij en Gerit leven. Heer Ywaen verklaart ontvangen te hebben voor die lijfpacht 60 franse kronen.
Heer Ywan kan die pacht binnen 5 jaar lossen met 60 kronen.

F206v dd 27-7-1421
Heer Ywaen voornoemd belooft aan Bertout Henrix vanden Dael een lijfpacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis als voor. Hij kan lossen met 45 franse kronen.
Heer Ywaen verkoopt aan een secretaris t.b.v. Jan Jans Templer van Aerle een pacht van 2 mud rog Helmontse maat op lichtmis uit een hoeve op Grotel in het gericht van Gemert en andere goederen. Losbaar met 40 franse kronen.

F207 dd 27-7-1421
Heer Ywaen belooft aan Margriet nat dt w heer Jan Ghijskens een lijfrente van 14 franse kronen, half op lichtmis, half op St Jacobus, zolang zij leeft uit woning in Vugt etc Losbaar met 140 kronen.

Heer Ywaen belooft aan Goyart nat zn heer Dirck van Geldrop nat zn w Goyart van geldrop, priester, een lijfrente van 10 franse kronen op St Geertruyt zolang Goyart leeft, uit 4 hoeven in Grotel. Losbaar met 100 kronen.

Eveneens lijfrenten van 10 franse kronen aan Margriet, Heylwich en Katerijn, nat dochters van heer Dirck van Geldrop (elk).

Heer Ywaen van Cortenbach, provinciaal etc, belooft aan Jan Ghijsbrechts van Liemde een lijfrente van 4 franse kronen zolang Jan leeft, als voor op St Geertruyt. Heer Claes van Liemde zal die rente beuren.
Heer Ywaen belooft aan Deynalt, nat zn heer Claes van Liemde en van Margriet Aert Leyten van Rixtel, een lijfrente van 4 franse kronen als voor. Heer Claes heeft het vruchtgebruik hiervan.

F214
Gerit Vos, grootvader van Hubrecht van Gemert had vroeger een huis in de Orthenstraat in Den Bosch.

F220 anno 1421
Kathelijn nat dt van Hubrecht van Ghemert, zuster van Orthen in Den Bosch en bestuurster van het gasthuis, gesticht door heer Jan van Orthen.

F278v anno 1421
Mr Gherlach van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode

F313 Gemert
Art zn w Willem vander Donck geeft in erfpacht aan Emont zn w Dirck van der Espdonc de helft van een schuur met de grond en een stukje hof in het gericht van Ghemert op Espdonck naast een erf van Jut en Met vander Espdonck en Henric vander Espdonc; en 1/3 deel van een stukje bouwland aldaar en 1/3 deel van den Bogartsacker aldaar; en ¼ deel in het broekland “dat hoefken” aldaar, om 10 lopen rog Gemertse maat op lichtmis. En de lasten: 1/5 deel der grondcijnsen aan de heren van Gemert.
Zie Bakel

F315v en 426 namenindex
Mr Geerling van Gemert

F346 Gemert
Den Rijtakker
Evert Dirckssn van Haen...
Jan zn w Willem van Lanchuys

F380v anno 1421
Hoeve tgoet Ten Waude in het gericht van Ghemert bij die Voirtyne.

F381 dd 21-10-1421 Gemert
Goyart van Ghemert zn w Dirck verkoopt aan Willem van Merchsel Janszn een beemd in het gericht van Gemert in die Campen.
Hubert van Ghemert zn van Emont nat zn w Dirck voornoemd, ziet af van vernadering
Willem Janssn van Merchsel belooft aan Emont zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert een pacht van 10 mud rog Bossche maat op lichtmis uit al zijn goederen in Gemert.
Jan die Rover ?

F381 Gemert
Gemerder geweer op die Aa e.a.
Jan die Visscher
Goyart van Erpe nat zn w Art

F386v, 387
Katherijn nat dt van Hubrecht van Ghemert bij de zusters van Orthen in den Bosch.

F390
Margriet weduwe van Hubrecht van Ghemert
Emont is een nat zn van voornoemde Hubrecht.

F404 anno 1421
Mr Goyart van Gemert, kanunnik te St Oedenrode en zijn zuster Beel, kinderen van wijlen Jan van Ghemert.

F438 dd 7-2-1422 Gemert
Den Rulle
Gerit van Eyck
Jacob van Strijbosch zn w Goyart
En Jan zn w Jan Lodeneve
Heer Dirck van Geldrop, priester

F449 dd maart 1422
Jonkvr Margriet, weduwe van Hubrecht van Gemert, geeft aan haar schoonzoon Aert Wolfaerts en diens dochter Johanna haar tocht in de goederen van Gerlach van Gemert (welke goederen Hubrecht gerechtelijk gekocht had van Aert Grootart)
Aart en Johanna geven die goederen over aan Jan Willem Kepken. Ze beloven Mechtelt dt van Margriet en Hubrecht afstand daarvan te laten doen, zodra zij mondig is.
Jan Willem Kepken belooft aan Mr gerlach van gemert 400 engelse nobelen te betalen op aanmaning van Mr Gerlach.
Hector Specier zn w Amelis Specier had de hoeve tguet te Broecwijc (van wijlen Jan van Ghemert, vader van mr Gerlach van Gemert) te Hees gekocht van mr Gerlach van Gemert.
Jan W Kepken belooft aan Hector Specier waarborg betreffende deze hoeve.

F451v dd 16-3-1422
Mr Gerlach van Gemert (die de hoeve tgoet Te Broecwijc van w Jan van Gemert te Heesch verkocht had aan Hector Melissn Specier) belooft aan voornoemde Hector te waarborgen etc.
Als Mechtelt Willem Zoetart afstand doet van die hoeve zal Mr Gerlach vrij zijn van die waarborg.

F451v dd 24-3-1422
Willem Brant Rover, Jacop van Gheel, Goyart Berwout en Tielman vanden Doren beloven aan jonkvr Margriet, weduwe van Hubrecht van Ghemert, 200 franse kronen, 100 blauwe kronen, en 100 a.. guldens te betalen op anmaning van Margriet.
Gerlach van Ghemert en zijn oom mr Gerlach van Ghemert beloven de voornoemde belovers schadeloos te houden.
Gerlach van Ghemert belooft aan Mr Gerlach van Ghemert 4000 engelse nobelen te betalen op aanmaning van mr Gerlach.
Gerlach belooft Margriet schadeloos te houden van alle geldsommen die Hubrecht voor zich en namens Gerlach beloofd had aan wie dan ook.

F452 dd 16-3-1422
Jonkvrouw Beel, weduwe van Willem Zoetart, verklaart dat zij en haar man sedert 20 jaar geen recht gehad hebben in het goed Broecwijc van wijlen Jan van Ghemert te Hees.

F452v dd 24-3-1422
Gerlach van Ghemert en zijn oom mr Gerlach van Ghemert en hun borgen Willem Brant Rover, Aert van Bladel, en Willem Weghen beloven aan jonkvrouw Margriet, weduwe van Hubrecht van Ghemert, 200 franse kronen en 200 arnemse gulden, half met pasen a.s. en half met pasen over een jaar.

F458 dd 22-4-1422 Gemert
Op Espdonc
Jan van Baex x Bertha dt w Jan Serys
Jan zn w Willem Barnierssn
Libbert zn w Jan Serys

F482 dd 4-4-1422
Gerlach van Ghemert verkoopt aan Jan Sampson een pacht van 16 mud rog op lichtmis Bossche maat uit een tiend van Nystelre, uit een tiend te Geffen, uit een windmolen in Geffen, en het maalrecht uit 6 morgen land in Roesmalen op Cleyn Nuwelant en uit al zijn andere hoeven, landen, beemden, weiden, cijnzen, rechten, pachten, en uit al zijn andere leen- cijns- of allodiale goederen.
Zijn oom mr Gerlach van Ghemert belooft ook die pacht te waarborgen. Gerlach zal Jan in die pacht vesten ten overstaan van de leenheer waarvan de leengoederen afhangen (Geffen is een Empels leen).

F527 dd 25-8-1427 Gemert
Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan, ziet af van vernadering van een pacht van 3 ½ mud rog uit goederen in Gemert. Rover zn w Dirck Rover van Rijsbergen had die pacht verkocht aan Goyart van Ghemert.
Jan van Gemert alias van Mallant zn w Jan van Ghemert (is een verwant van Rolof en w Emont zonen van w Dirck Rover van Rijsbergen).

F531 dd 13-7-1422 Gemert
Willem van Merchsel namens Matheus Henrick Quedens
Jan Willem Conincx

F531v dd 11-6-1422 Gemert
Wouter Spierinc van Ghemert
Henrick Moedels investiet van Eesscheren

F551 Gemert
Roelof Rover zn w Dirck Rover van Rijsbergen
Dirck Jan Roverssn en zijn broer Emont(+)
Dirck den Rover van Rijsbergen, bloedverwant van Dirck voornoemd
Goyart van Ghemert

F551 dd 7-9-1422 Gemert
Jan van Ghemert alias van Mallant zn w Jan
Peter die Rover zn w Dirck die Rover van Rijsbergen en zijn broer Dirck(+)
Jan van Ghemert zn w Jan
Zie Rijsbergen

R1193 1421-1422

f31 dd 20-12-1421 Gemert
wijlen Art Pauwelszoon vanden Venne (zie Dinther)

f44v Gemert
Aen den Mortel
Floris zn van Jan van Vijve Eycken
Heer Dirck van Geldrop investiet
Henrick vander Locht van Ghemert zn w Art Stansen
Goyart, Margriet, Heilwig en Kathelijn zijn nat kinderen

f46
Hubrecht nat zn w Emont zn w Jan van Ghemert x Marfriet (weduwe Jan Sprengs) beloofden vóór 1422 een cijns aan Mathijs Bac vanden Molengrave uit huis, Den Bosch

f82 dd 30-3-1422
Aert Willems vander Donck geeft ten erfcijns aan Emont zn w Dirck van Espdonc de westhelft van een schuur met de grond in het gericht Ghemert ter plaatse geheten Espdonc en een stukje hof achter de schuur en ¼ deel van een wei-euselken aldaar; en een 1/3 deel van een stuk land ; 1/3 deel van de Boghartsacker om 5 zesteren rog Gemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen.

f94
Jonkvrouw Margriet (zuster van Henrick Heyme) weduwe van Hubrecht van Ghemert.

f98
Emont nat zn w Hubrecht van Ghemert, broeder van Leprozenhuis ter Eyendonc bij Den Bosch

F99v namenindex
Heer Geerling nat zn w heer Geerling van Ghemert priester

f120
Dirck nat zn van Wouter Spierinc van Ghemert zn w Dirck van Ghemert.

f170v dd 9-1-1423
Jacop van Dommelen heeft opgedragen aan Hubrecht van Ghemert, nat zn w Emont van Ghemert, 20 gulden (van 9 brabantse buddregher), welcke aan Jan die Smyt van Bucstel beloofd waren door heer Gerlach van Ghemert, priester, investiet van hellu, en door Aelbrecht Buc van Lyt, diens schoonbroer.

f200v
Hubrecht zn w Emont zn w Dirck van Ghemert (huis te Geffen)

f340 dd 1-4-1423
Wijntken Janss van Dickelaer verkoopt aan Jan vander Wijst een pacht van ½ mud rog uit een huis in Uden op Dickelaer

f346
Hoeve tgoet Te Waude bij die Voertdyne
Jan Janss van Ghemert had die hoeve in erfpacht gekregen van heer Dirck van Geldrop, priester, nat zn w Goyart van Geldrop. Lossing van 5 mud rog van de 15 mud rog. Vroeger was al 6 mud afgelost.

f411v dd 3-8-1423 Gemert
Heet Ywaen van Cortenbach, commandeur
zie Arlebeke

f429 dd 4-9-1423
Dirck van Ghemert, bontwerker, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Liesbeth verwekt uit wijlen Aleit Aert Carper, zijn vruchtgebruik in alle goederen die hij geërfd had van zijn ouders in het gericht Ghemert

Jan en Liesbeth geven die goederen over aan Aert nat zn van Ywan Godevartssn.
Jan en Geertruyt, kinderen van w Henrick van Ghemert, snijder, zn w Jan Fyssien doen daarvan afstand t.b.v. Aert Ywan Godevartss.
Jan en Geertruyt, kinderen van w Henrick van Ghemert, en Jan nat zn w Henrick van Ghemert, hun nat broer, beloven aan Aert dat zij Lijsbeth, hun zuster zodra die weer in het land is, afstand daarvan zullen laten doen.

f430v Gemert
Dirck van Ghemert, bontwerker, tocht uit goed van zijn ouders en grootouders in Ghemert aan zijn kinderen: Jan en Liesbeth kinderen van Dirck voornoemd en w Aleit dt w Art Carper
wijlen Jan Fyssien
Art nat zn Ywaen Godevaertssoen

f430v dd 4-9-1423 Gemert
Jan en Gertruud kinderen w Henrick van Ghemert, snijder, zn w Jan Fyssien
en Jan nat zn van Henrick van Ghemert en Liesbeth zuster van Jan en Gertruud, die buitenlands is.

F448 namenindex
Jan van Gemert zn w Jan en gehuwd met joffr Margriet dt w Hogart van Bruheze

F471 en 501v namenindex
Jan van Gemert zn w Jan

F520v en f166 namenindex
Hubert nat zn w Emont van Gemert

R1194 1423 – 1424

f38v dd 31-1-1424 Gemert
Pantelaer
Willem van Mertsel
Willem Kaerle
Jan Bloemendael zn w Sophie Kepkens

f45 dd 22-11-1423 Gemert
Aert zn w Jan Loyvens
Evert zn w Aert vanden Vossenberch
Jan die Langhe en zijn zuster Hadewig
hun kleinzoon (nepos) Henrick
Henrick zn w Henrick sLanghensoen

f75 dd 8-4-1424
Jan zn w Michiel vander Espdonc x Margriet Boudewijn Claes vande Water draagt op aan mr Jan Balkensoen 1/8 van 1/3 deel en 1/8 van 1/3 deel in een hoeve te Vught afkomstig van Agnes Reyner Willems van Erkel.

f 79
Geerlach van Ghemert, man van jonkvrouw Margriet Willem van Nuwelant, bezit het kasteel van Nuwelant, een tiend te Geffen en een windmolen in Geffen.

f95
Jan Janss van Bruheze x jonkvrouw Sophie dt van Goyart Dirx van Ghemert.

f109
Mr Gerlach van Ghemert, zn w Jan van Ghemert, is een bloedverwant van jonkvrouw Mabelia Jan Elyasdochter (warsch + vóór 1424), weduwe van Leunis van Lancvelt.

f123 dd 29-6-1424 Gemert
Willem Willem Barnierss. heeft opgedragen aan Michel die Cuper zn w Jan 7 lopense akkerland in het gericht van Gemert aan die Doergreve en aan de Oudestraat.
Willem had die akker in pacht gekregen van Dirk van Berchhuzen commandeur van Gemert, met goedvinden van heer Reynalt van Huzen, commendator van de Biesen.

f134v dd 18-3-1424
Everart Dirx van Haenle man van Belia dt van Henrick Queden x w Belia Jan Kaerlis vanden Panttelaer, verkoopt aan Luytgart Henrick Quedensdochter ¼ deel in beemden afkomstig van Henrick Queden, in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert in die gemeyn campen.

f141 dd 10-7-1424
Lijsbeth, Geertruyt, en Jan, kinderen van w Henrick van Ghemert zn w Jan Fyssiensoen vanden Mortel, geven in erfpacht aan Aert Ywan Goyartssoen ¼ deel in een hoeve afkomstig van Jan Fyssiensoen in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert aenden Mortel, om 2 mud rog Gemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijns. Aert kan die pacht lossen met 24 franse kronen per mud.

f178 dd 10-2-1424 Gemert
bij die Beke
Ansem zn w Henrick Maessn
Daniel van Ricartsvoirt

F226 namenindex
Everaert zn w Dirck van Hanelt

F278v namenindex
Everaert Dircks van Haendelt

f290 dd 27-4-1424
Peter zn w Emont van Ghemert nat zn van Dirck van Ghemert heeft opgedragen aan zijn broers Emont en Hubrecht alle goederen die hij geërfd heeft van zijn vader Emont en zijn moeder Mechtelt en van zijn broer Jan en zijn zuster Mechtelt.
Peter Emont Dirx van Ghemert is getrouwd met Hylle.

R1195 1424 – 1425

f28v Gemert
Willem zn w Jan van Retvoirt
Aert zn w Henrick zn w Mathijs Boemssoen
(ook Bakel)

f69v dd 9-12-1424 Gemert
Corstiaen zn w Henrick Scoenmans
Melis nat zn w Henrick van Espendonc
wijlen Liesbeth dt w Henrick Scoenmans

f84 dd 27-2-1425 Gemert
Die Deel
Jan nat zn w Heer Ansem zn w Marsel Arts, priester, aan zijn broer
Ansem nat zn w heer Ansem

f109
Hubrecht van Ghemert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

f123v dd 5-7-1425 Gemert
Heer Ywaen van Cortenbach, lantcommandeur vanden Biessen, verklaart onder ede dat de hoeve “tgoet Tot Espdonc” in Ghemert leenroerig is aan de Duitsche Orde; dat Goyart van Ghemert leenhulde heeft gedaan aan hem (heer Ywan) voor die hoeve en nu die hoeve in bezit heeft.
Jan Janss van Ghemert en Henrick van Vinckel leenmannen van heer Ywan of van de Duitse Orde verklaren onder ede hetzelfde.

f137v dd 13-8-1425 Gemert
Die Deel
Ansem nat zn w heer Ansem zn w Marcel Artssoen
Aert vanden Loe zn van Henrick van Reppel
Jan nat zn w heer Ansem
Henrick van Reppel

f193 dd 21-5-1425
Geerlach van Ghemert man van jonkvrouw Margriet dt w Willem van Nuwelant heeft opgedragen aan Hubrecht zn w Emont van Gemert nat zn w Dirck van Gemert, land in Roesmalen op Heze en 2 stukken land in Nuwelant in Wilshuyzen (Willem van Nuwelant had die landerijen verkregen van 12 personen)
Geerlach van Ghemert doet t.b.v. Hubrecht voornoemd afstand van een hofstad en aangelag, Roesmalen op Heze.
Geerlach verkoopt aan Hubrecht 4 houtland Roesmalen op hoge Nuweland bij die Donc aan Hovedijc (afkomstig van Willem van Nuwelant)

f175v
De Heymse of aude tienden te Vechel zijn leenroerig aan het leenhof te Geffen
Zij hangen te leen van Gerlach van Ghemert, man van de Vrouwe van Geffen.

f195v dd 1-6-1425 Gemert
Willem zn w Peter Claessoen
Jacop Gielissn die Cuper

(Rxxxx) f211v dd 20-3-1425
Mr Gerlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter,
Emont van Ghemert nat zn w Hubrecht van Ghemert maakt bezwaar tegen verkopingen van goederen van Gerlach van Ghemert, Mr Gerlach van Ghemert, Willem Brant Rover, Willem Wegen, en Aert van Bladel

R1196 1426- 1427

f22v dd 30-12-1426 Gemert
Jacob zn w Ghevart van Stribosch, goederen in Bakel, Milheeze, Gemert en elders
Jacob Gielissn Cuper

f130 dd 14-5-1427 Gemert
Gemert Espdonc
Claes zn w Peter Claessn en zijn zuster Margriet weduwe van Henrick van Espdonc doen afstand van goederen en tocht in hoeve, vee, etc van w Henrick van Espdonc op Espdonc
Hubert en Jan zns w Michiel van Espdonc

f130 dd 14-6-1427
Jan en Hubrecht zns w Michiel van Espdonc; Thomas vander Vest en Wautgher, zns w Aert Maessn; Jan Goossens vander Meer, man van Hadewich Aert Maess dochter; Goyart Kaerle, man van Aef Aert Maess dochter; Wautger Dirx vander Espdonc en Aert Bathensoen van Vechel, man van Aef Dirx vander Espdonc; verkopen aan Claes Peter Vaes (Claes?) t.b.v. diens zuster Margriet 2 buunder beemd Die Dootswech aan die Aa in de parochie Uden t.pl. geh. op Boekel en 2 stukken bouwland Berthelmanshove aldaar. Lasten: grondcijns.

f130
Claes Peter Claes belooft aan de verkopers dat hij zal zorgen dat zijn zuster Margriet binnen 8 dagen afstand zal doen van alle erven en erfgoederen in Gemert, waarin Henrick vander Espdonc overleden is en waarin Margriet, die weduwe is van Henrick vander Espdonc, het vruchtgebruik gehad heeft, alsmede van alle beesten en haaflijke goederen in de hoeve (van Henrick) op Espdonc in Gemert.

F203 namenindex
Jan van Strijbosch

f203v dd 4-7-1427 Gemert
Wouter Spierinc van Ghemert belooft aan zijn nat zn Dirck 200 franse kronen te betalen na de dood van Wouter en diens vrouw Ysentruyt.
Als Dirck die 200 kronen ontvangen heeft moet hij daar binnen een jaar erfgoederen in stad of meijerij van den Bosch voor kopen. Sterft Dirck zonder wettige kinderen achter te laten dan komen die goederen aan de erfgenamen van Wouter.
Goyart van Ghemert belooft aan Dirck voornoemd dat hij hem niet zal verhinderen in het in ontvangst nemen van die 200 kronen.

f238 dd 6-6-1427 Gemert
2 acten op Esdonk
Goyart van Ghemert zn w Dirck
Goessen Steenwech zn w Goessen
hoeve van Jan van Beke Goyaertssoen
Henrick Steenwech broer van Goossen

Obituarium St Jan blz 88: Jan van Beke Goyaertssoen en zijn vrouw Margriet

f241v dd 3-7-1427 Gemert
Goyart Goyartss van Waremme (de Waremia) rentmeester van de commendator van Ghemert en zijn borgen Barnier Willemssn van Erpe en Ansem Goossens vanden Broeck beloven aan joffr Lijsbeth weduwe van Dirck van Ghemert, 300 overlense rijnsgulden te betalen op St Marten in de winter a.s. en zij beloofden nooit te zullen tegengaan of tegenspreken bij welke gelegenheid dan ook noch wereldlijke noch in geestelijke gerechte (met belofte van onderlinge indemniteit) met goede brief aan de eerstkomende.

R1197 1425 – 1428

f61 Gemert
Jan van Ghemert
Goyart van Betemere
Henrick van Bruheze

f61 dd 1-1-1426
Gerlach van Ghemert heeft opgedragen aan een secretaris t.b.v. heer Ywan van Cortenbach provinciaal der Balye vanden Biessen, het recht om de tienden van Nystelre en Haren met het patronaatsrecht der kerk van Nysterle.
Gerlach had dat recht verkregen van Jan Sampson.

f67v dd 22-1-1426 Gemert
Jan Sampson heeft opgedragen aan heer Ywan van Cortenbach, provinciaal der Balije vanden Biessen de tienden van Nysterle en Haren met het patronaatsrecht der kerk van Nysterle. Aert van Waderle had die tienden met patronaatsrecht verkregen van Jan heer van Kuyc. Jan Sampson had verkregen van Gerlach van Ghemert.

Heer Ywan verkoopt aan Jan Sampson een pacht van 10 mud rog Bossche maat op lichtmis uit al de hoeven en goederen der voornoemde Balye en het gericht van Ghemert en uit de windmolen aldaar en uit een gelag (goed) in Vucht (ook van de Balije) en uit alle andere goederen der Balije, behalve de voornoemde tienden. Ywan kan die voornoemde pacht lossen met 250 franse kronen.

f101 dd 23-4-1426 Gemert
Corstiaen zn w Henrick Scoemans
Corstiaen zn w Gerit sDeckers man van Yda dt w Willem Henrick Scoemans
en Amelis nat zn w Henrick van Espdonc verkopen hun deel in de hoeve Espdonc onder Gemert en Boekel aan Goossen Goossen Steenwech

f114v Gemert
Jan zn w Amelis vanden Broec

f184 dd 31-12-1425 (1426?)
Jan Sampson bekent ontvangen te hebben van heer Dirck van Geldrop, priester, namens heer Ywan van Cortenbach van de Balije vande Biessen, 2600 arnems gulden ter lossing van de tienden van Nysterle, welke tienden en patronaatsrecht Jan Sampson verkregen had van Gerlach van Ghemert.

f186 Paulusbekering 1426
Ghijsbrecht van Rode ziet af van vernadering van de tienden van Nysterle en Haren en van het patronaatsrecht van de kerk van Nysterle, welke Jan Sampson opgedragen had aan heer Ywan van Cortenbach, provinciaal der Balije vanden Biessen.

f194 dd 22-4-1426 Gemert
Goossen Steenwech,
Amelis nat zn Henrick van Espdonc
Christiaen zn w Henric Scoman
Christiaen zn w Gerit sDeckers

f194 dd 22-4-1426 Gemert
hoeve ter plaatse Espdonc deels onder Uden deels onder Gemert van wijlen Dirck van Gemert.

f197v dd 29-5-1426 Gemert
Jan zn w Gevard van Stribosch, belofte aan notaris voor Rycout zn w Dirck van Lit van rog uit “Avencamp” en ander land en uit al zijn goed, beesten en andere inkomsten.

f198 dd 8-6-1426 Gemert
Rycout Dirckssn van Lyt
Jan Gevarts van Stribosche
rogpacht uit de Avencamp (Auencamp?) van Gijsbert Roesmont voor Aert Nunweert zn w Henrick Gloriensn van Erpe.

f260 dd 31-10-1425 Gemert
Aert zn w Henrick Mathijssn x Heilwig van Varlair (vrouw van Aert)
Willem van Ryetfoirt

f260 dd 31-10-1425 Gemert
landerijen ter plaatse: aent Gheroet, in Leke, in die Paeshoeve, die Boentuyn ter plaatse die beeck, inden Audenhof, in Ghoorswinckel;

f260 dd 31-10-1425 Gemert
Willem van Ryet(foirt)
Jan Gerards Wouterssn
land in erfpacht belast met grondcijns en tol(?) (portionem cuiusdam repageli dictam ...) met land int Goerswinckel in onderpand.

f260 dd 31-10-1425 Gemert
Willem van Ryetfoirt zn w Jan
Jan Leeuwensoen zn w Wouter van Eellekom (land in erfcijns) met als onderpand land in de Paeshoeve.
Heylwig dt van Jan

f283 dd 23-5-1426 Gemert
Willem zn w Jan van Ryetfoirt
Gijsbert Roesmont
Barnier zn w Willem Barnyerssn van Erpe
Dirck Janszn vanden Bleeck
Henrick Ghevert Nesenssoen soen

f284v dd 6-6-1426
Claes Willem Heynensoen van Rode verkoopt aan Jacop Peterssn die Goede 1/6 deel in 3 zillen beemd in de parochie Uden t.pl. geh. Boekel op Espdonc tussen Henrick vander Espdonc en de erfgenamen van Emont vander Espdonc, strekkende van die Aa tot de erfgenamen van Katherijn Huben. Last: 1/6 deel van 1/8 deel van 13 vleemse groeten en 1/6 deel van 1/8 deel van die 3 zillen beemd lossen met 24 gulden van 36 gemeyn placken per stuk en met “die scharen vanden jair”, d.i. de opbrengst van het lossingjaar.

f385v Gemert
Commanderij Ghemert
Wouter de Bello Rivo
huis van Liesbeth van Hoculem, nu van de commandeur van Ghemert
Symon van Gheel.

R1198 1427-1428

F14v Gemert
Aert vanden Loe zn van Henrick Reppel
Ansem nat zn w heer Ansem Marcelis Arts priester
Jan nat zn w heer Ansem Marcelis Arts, priester

f39v Gemert
Liesbeth dt w Henrick van Ghemert zn w Jan Fyssien
Aert Yewaen Goyartss.
bezat ¼ deel van een hoeve van w Jan Fyssien van den Mortel aan de Mortel
Lijsbeth en Geertruyt en Jan kinderen van w Henrick van Ghemert

f39v Gemert
Emont van Ghemert zn w Emont van Ghemert, nat zn w Dirck van Ghemert

f57v Gemert
Aert zn w Dirck van Espdonc
Aert zn w Willem Boeven

f66v Gemert
Henrick van Aerle
heer Yewaen van Cortenbach commendator van de Biesen van de Duitse Orde
Kartha dt van Yewaen van Tricht en haar nat kinderen Goyart, Margriet, Heilwich, Kathelijn verwekt door w heer Dirck van Geldrop, priester
(zie AKDOG regest 357)

f77v dd 4-6-1428 Gemert
Amelis Jan Maes van Gemert bezit de hoeve tgoet Ter Eijcken met rechten en vrijheden en verkoopt 2-6-1428 die aan Gerrit Gerrits van Eijck. Gerrit geeft die hoeve weer aan Amelis op 4-6-1428

f94 dd 15-7-1428 Gemert
Aert Dirx vander Espdonc man van Mechtelt Wouter Emontss verkoopt aan een secretaris t.b.v. Goyart Berwout een buunder beemd genaamd Woutersbuenre in het gericht van Gemert op Espdonc.
Hubrecht Michielssn vander Espdonc ziet af van vernadering.

f116v Gemert
heer Ywaen van Cortenbach commendator der balije vanden Biesen en van Ghemert

f118v dd 16-2-1428 Gemert
Claes Steenwech ziet af van vernadering van een hoeve die Goossen Steenwech verkregen had van Goyart van Gemert

f130 dd 28-5-1428
Bernt nat zn w Rolof van Tefelen belooft aan Hubrecht Michielss vander Espdonc 9 zesterzaad te leveren op St Jacobus a.s.

F149v Gemert
Amelis Jordens van Espe
Henrick zn w Melis vanden Broec
Henrick Aerts vanden Hoernic
Aert Geritss van Vranckenvoert, man van Hilleke dt w Jorden van Espe
Aert zn w Jorden van Espe

f149v Gemert
Aert, Lucas, Lijsbeth kinderen van w Stans vander Locht x Hadewich nat dt w Lucas Meeus
Dirck van der Keirchoff(+) anders geheten Puyst
Claes die Hoesch

F149v Gemert
Testament van Jorden van Espe

f152v Gemert
Jan Coelen zn w Claes (Cool) Koeyerman
Heylwich van Loeken wed Dirck van Loeken en haar kinderen Aert, Dirck, Marselis, Michiel en Heilwich
Henrick van Beke, zn w Claes Oemkens

f153v Gemert
Goyart van Gemert en zijn dochter Dierixken en zijn schoonzoon Jan van Bruheze
Wouter Spierinc van Gemert

f159v Gemert
Jan van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Henrick van Bruheze

f192 dd 19-3-1428 Gemert
Jan Michiels vander Espdonc (1/14), Wouter Dirx vander Espdonc (1/14), Aert (2/14) Willem Boevensoen, man van Aef Dirx vander Espdonc, en Jan (1/14) nat zn van Rolof Marien, man van Agnes Dirx vander Espdonc, verkopen aan de secretaris Mr Marten van Zomeren 5/14 gedeelten in huis, erf, hof, schuur, en aangelag Gemert, Espdonc, tussen Jan van Meercsel en een straat en strekkende van Jut Emonts vander Espdonc tot een straat; genoemd worden: in Ver Lyzenacker en een beemd daarbij, in land Dat Mortstuxken, in een stukje land op die Donc in de parochie Uden bij die Boekelse beemden, in beemd Die Dootswech in parochie Uden bij die Knoeckaert, in kamp land Pedelershoeve, in land Dat Rietweertken op die Donc, in land Dat Busselken, alsmede alle andere goederen die zij en ook Aert die Molner zn w Dirck vander Espdonc geërfd hadden van Henrick vander Espdonc en zullen erven van Margriet, weduwe van Henrick vander Espdonc. Lasten: grondcijns, 2 ½ mud rog aan pachten, 2 kronen lijfrente uit het geheel.

f192 dd 15-4-1428 Gemert
Hubrecht Michielss vander Espdonc vernadert dat 5/14 deel
Jan Goyart Hubensoen en Jan Petersen Keteler doen afstand daarvan t.b.v. Hubrecht Michielss vander Espdonc
Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart zn w Jan Kaerle, Jan Goossens vander Meer, Aleit Jan die Vrieze en Beel Jansdt vander Espdonc hebben opgedragen aan Hubrecht Michielss vander Espdonc 5/14 deel in voornoemd goed op Espdonc.
Luytgard dt w Aert Maes en haar zuster Heilwig.

F192 Gemert
Jan Goossens van der Meer
Aert Janss die Vrieze
Beel dt w Jan van Espdonc
Luytgard dt w Aert Maes en haar zuster Heilwich

F192 Gemert
Aert die Molneer zn w Dirck van Espdonc
Wijlen Henrick van Espdonc man van Margriet
Hubert Michiels van Espdonc

f194v dd 8-3-1428 Gemert
Voor twee schepenen van Den Bosch sijnde tot Ghemert stonden de schepen van Gemert en getuigden bij manisse des scoutet van Ghemert dat Jan van Bruhese inder gericht van Gemert dede roepen Wouter Spierinc van Ghemert Dirckss. over 500 nobelen en dat daarover alleen gemaakt zijn de twee brieven die Wouter heeft.

f211 mei 1428 Gemert
Hubrecht Michielssn vander Espdonc verkoopt aan Goyart Beerwout 14 delen en 5 delen van 1/7 deel in huis, erf, schuur en aangelag te Gemert, Espdonc tussen Jan van Meercsel en een straat en strekkende van Jut vander Espdonc tot een straat; genoemd worden: in Ver Lyzenacker en een beemd daarbij, in land Dat Mortstuxken, in land op die Donc in de parochie Uden bij die Boekelse beemden, in beemd Die Dootswech in parochie Uden bij die Knoeckaert, in land Pedelershove, in land Dat Rietweertken op die Donc in Gemert, in land Dat Busselken, in een weg lopende langs den Nuwenhof vanaf een straat naar Ver Lyzenacker, in de helft in den Nuwenhof, alsmede 5/7 deel in land Dat Roetstuc op die Donc te Gemert, 5/7 deel in land Die Donc bij die Boekelse beemden parochie Uden, 5/7 deel in land in Beerthemanshoeve parochie Uden, 5/7 deel in land aldaar, de helft in 2 buunder beemd in die Honsdonc aan die Aa bij Jan Serijs camp, een zesterzaad land dat Roedstuc naast voornoemd Roedstuc, lasten: grondcijns en 2 ½ mud rog aan pachten, 2 kronen lijfrente.
(niet gepasseerd?)

f214 Gemert
t Huis van Gemert

f226 Gemert
Goyart Jordenssn van Herende
Ansem Goeswijnssn

f229 dd 8-7-1428 Gemert
Aert zn w Jan die Vrieze, man van Geertruyt dt w Jan vander Espdonc en Claes Willem Heynensoen, man van Geertruyt Willem sMeesters van Berlikum verkopen aan Goyart Beerwout: 2/3 deel in het land Dat Rodestuck te Gemert op Espdonc naast het erf die Donc, 2/3 deel in land Die Donc aldaar, en 2/3 deel in land Die Nuwenhof aldaar alsmede 2/3 in land tGoerswinckel aldaar. Last: grondcijns.
Hubrecht vander Espdonc ziet af van vernadering
Jan zn w Willem die Meester doet ook afstand t.b.v. Goyart Berwout.

Aert Gielis vander Steghen verkoopt aan Goyart Berwout een stuk land in de parochie Uden t.pl. geh. op Boekel op die Donck naast erven van Hubrecht en Jan vander Espdonc.
Hubrecht vander Espdonc ziet af van vernadering

f229 dd 15-7-1428 Gemert
Beel dt w Jan vander Espdonc, weduwe van Jan Willems van Geffen geeft aan haar zoon Willem en haar dochters Geertruyt en Lijsbeth haat vruchtgebruik in 1/3 deel in voornoemde erven, die Aert die Vrieze verkocht had aan Goyart Beerwout. Willem verkoopt dat 1/3 deel aan Goyart Beerwout en belooft dat hij zijn zusters afstand zal laten doen.

Tot hier controle op “Gemert”

R1199 1428 – 1429

f115v
Hubrecht zn w Emont van Ghemert, nat zn w Dirck van Ghemert
Henrick Steenwech
Jan zn w Dirck van Ghemert, bontwerker

F138 namenindex
Jan van Strybosch

f172v dd 9-12-1428
Geertruyt en Lijsbeth dts w Jan Willems van Geffen, doen t.b.v. Goyart Beerwout afstand van een hoeve van w Henrick van Espdonc op Espdonc
Goyart had die hoeve verkregen van Willem Jan Willems.

f189
heer Art Duysche, priester
Roelof Houwer

f206v
Tielman Henrix man van Lijsbeth Dirx vanden Bleeck
Jenneke dt w Mathijs vander Rijt x Liesbeth voornoemd
Ansem Aerts vander Heelderdonc

f263v dd 2-12-1428
Wouter Dirx vander Espdonc verkoopt aan Goyart Beerwout 1/7 deel, geërfd van zijn ouders Dirck en Engel, in goederen in Boekel en Gemert op Espdonc.

f264v 265v dd 2-12-1428
Aert Willems Boeve, man van Aef Dirx van Espdonc, verkoopt aan een secretaris t.b.v. Goyart Beerwout 2/7 deel geërfd van Dirck van Espdonc in goederen in Gemert en Boekel op Espdonc.

f265, 266 dd 4-12-1428
Hubrecht Michiels van Espdonc heeft opgedragen aan Goyart Beerwout: 5/14 gedeelten afkomstig van Jan Michiels van Espdonc, Wouter Dirx van Espdonc, Aert Willems Boeve,man van Aef Dirx van Espdonc, Jan nat zn Rolof Marien, man van Agnes Dirx van Espdonc, in ondergeschreven erven: nl.huis, erf, schuur, hof en aangelag te Gemert op Espdonck tussen Jan van Mercsel en een straat; Ver Lysenacker en een beemd daarbij; land dat "Mortstuxken"; stukje land op die "Donc" par. Uden; beemd "die Doetswech" par. Uden naast den beemd "Knoeckart"; land "Pedelershove" aldaar; land "dat Rietweertken" op die "Donc"; land "dat Busselken” aldaar en andere goederen die de voorn. Jan, Wautgher, Aert en Jan Rolof Marien alsmede Aert die Molner zoon w Dirck van Espdonck geërfd hadden van Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet ,weduwe van Henrick van Espdonck
Mr.Marten van Zoemeren had die 5 delen en die andere goederen verkregen van de voornoemde Jan, Wautger, Aert en Jan; Hubrecht had dat allemaal vernaderd;

5 veertiende delen .afkomstig van Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart Jan Kaerle, Jan Goossens vander Meer, Aert Janss die Vrieze en Beel Jans dochter van Espdonc in de voornoemde erven en de andere goederen die Thomas, Goyart, Jan, en Beel geërfd hadden van Henrick van Espdonc en zouden erven van Margriet,weduwe van Henrick van Espdonc. (Hubrecht had die 5 delen verkregen van Thomas, Goyart, Jan en Beel);

en alle goederen die Jan en Wautger, zonen van Aert Maessoen, geërfd hadden van hun oom Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet weduwe van Henrick van Espdonc.
(Ghijsbrecht Roesmont had die goederen verkregen van Jan en Wautger, Hubrecht had ze vernaderd)

en alle goederen op Esdonc ,die Aleit Dirx van Espdonc wed.van Matheeus Jan Smolnersoen geërfd had van Henrick van Espdonc, Wautger en Emont, broers van wijlen voorn Dirc van Espdonc; en van Aaf, zuster van voorn. Dirc van Espdonc, (Hubrecht had die goederen verkregen van Jan Keteler)

een veertiende deel,dat toebehoorde aan Hubrecht zelf;

1/7 deel, dat Aert zoon van wijlen Kerijs Artss. en van wijlen Engel Dirx van Espdonc geërfd had in de goederen van Dirck in Ghemert-Boekel,Espdonc.
(Hubrecht had dat 1/7 deel verkregen van Aert Kerys Artss.);

1/7 deel ,dat Jan Keteler en diens vrouw Jut Dirx van Espdonc en Peter Keteler,man van Heilwich Dirx van Espdonc geërfd hadden in alle goederen van Dirck van Espdonc in Gemert-Boekel,Espdonc;
(Hubrecht had dat 1/7 deel verkregen van Jan Keteler);

alle erfelijke goederen,die Matheeus Jan Smolnerss en Aleyt, weduwe van Matheeus, dt w Dirck van Espdonc geërfd hadden van Dirck van Espdonc in Gemert en Boekel, Espdonc. (Hubrecht had die verkregen van Jan Keteler);

1 buunder beemd in par. Uden op die Honsdonc; land "dat roedstuc" Gemert; 1/4 deel, afkomstig van Michiel van Espdonc in land "den Nuwenhof", Gemert; 1/8 deel ,afkomstig van Michiel van Espdonc in de wei “Gherwijnshoefken" ,Gemert;
een weg gelegen aldaar bij den Nuwenhof en bij "Ver Lysenacker";
land op Bathendonc in par.Uden
(afkomstig van Michiel van Espdonc ook de 3 laatstgenoemde erven
lasten: grondcijns ;2 ½ mud rog ; een lijfrente van 2 kronen.

f281v
Aert Willem Boeven
Aert Dirx van Espdonc en zijn zoon Aert

f299 dd 18-2-1429
Goyart van Erpe, zn w Goyart van Erpe, doet t.b.v. Goyart van Gemert afstand van 3 buunder beemd in het Gemunde bij het Gemerter geweer rondom in de Gemertse gemeint, maar Goyart behoudt het recht om daar zijn beesten te weiden, zoals de andere geburen van Gemert.

f304 Daniel van Kuyc zn w Daniel van Kuyc
Jan nat zn w heer Jan Daems

f334
Daniel Daniels van Kuyck man van Aleit dt van Jan vander Vijveijcken
Floris Jans vander Vijfeijcken
Dirck nat zn van heer Jan vander Vijfeijcken, priester
Jan van Kuyck zn w Jan Danels

F380 namenindex
Jan van Strybosch

f390
Lijsbeth wed van Amelis vander IJnden

R1200 1429-1430

f4
Everart van Haenle, man van Belya Henrick Quedens
Willem Willem sMolderssoen van Vucht
Henrick Quedens(+) man van Belya(+) en hun zn Matheeus

f17
Floris Jan van de ViveEycken man van Mechteld dt w Marcelis vander Dozeldonc, bezit de hoeve Ten Broek bij Bokout.

f42v
Henrick Mannart
Gerit van Espdonck

f52
Jan Aerts Spruyt
Matheus Hendrick Quedens
Everart zn w Dirck van Haenle

f52v
Goossen Steenwech zn w Goossen Steenwech weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boex (=Boest) en hun zoon Aert bezitten die hoeve tot Espdonck onder Gemert en Boekel. Henric Scoeman had die hoeve verkregen van w Dirck van Ghemert

f60v
Ancem Aerts vander Heelderdonck
Ansem, Dirck en Deliana kinderen van Jan van Beeck

f74v
Ansem Aerts van der Heelderdonck
Michiel vander Heijden zn w Jan Michiels
Lambert van Doernen zn van Corstiaen vanden Mortel

f103v
Willem Jan Rythovens
Ansem vander Heelderdonck
Michiel vander Heijden

f108v dd 1-6-1430
Goyart van Ghemert heeft opgedragen t.b.v. de geburen van Gemert 3 bunder beemd in het gemund bij Gemerder geweer rondom in de gemeint.
Goyart had het gekocht van Goossen Goyarts van Erpe.

f110
Jan Jan Quedens
Matheeus Henrick Quedens
Jan Henrick Quedens

f182
Geertruit wed van Henrick Becker en haar kinderen Henrick, Lijsbeth en Mechtelt

f123 1430
Peter Ketheleer zn w Peter Ketheleer, man van Heylwich dt w Jan van Espdonck x Hadewich
Jan Ketheleer zn w Peter Ketheleer, man van Jut dt w Jan van Espdonck x Hadewich

f182
Jan Aert Stamelart vanden Kelre
Bertout Janss van Ghemert
Aert Stamelaert van Uden

f191 dd 4-2-1430
Goossen zn w Goossen Steenwech heeft opgedragen aan Amelis nat zn Henrix van Espdonck het recht dat toebehoorde aan Corstiaen Henrix Scoeman en Corstiaen Gerit sDeckers man van Yda dt w Willem Henrix Scoemans en Amelis nat zn w Henrick van Espdonc in de hoeve Espdonc.
Goossen had dat recht verkregen van Corstiaen, Corstiaen en Amelis.

f201
De Predikheren te Den Bosch
Bertout van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Jan zn w Aert Staemelaert vanden Kelre
Jan Jans vanden Kelre
Aert Stamelaert van Uden

f201
pacht uit de hofstad Ter Vondervoirt en uit erf die Paschhoeve

f210v dd 9-3-1430
Jan Roefs Veerdonc, man van Agnes Dirck van Espdonck bezit 1/7 in 1/8 in een hoeve op Espdonc. Hij geeft zijn recht in dat 1/7 deel aan Jacop Peters die Hoede, man van Aleyt dt van Agnes voornoemd
Jacop geeft 1/7 in 1/8 aan Goyart Berwout

f230
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Peter Janss van Mercsel

f239v
Geldrop
Goyaert van Vaerlaer
Lambert Henrix van Borchart
Gerrit Jan Snoeck
Jan van Vaerlaer w Peter sRavenssoen
Henrick Henrix vanden Borchart

f240
Geldrop
Gerit Jan Colen (beemd die Wolfsweert in Quedens venne)
Jan Joirdens nat zn w heer Jan van Geldrop
Henrick Henrick Tielen

F335 namenindex
Jan van den Stribosch

R1201 1430-1431

f84v
Matheeus Matheeus van Aalen, man van Lijsbeth dt van Jan Beerten
Gijsbert geh Beertken, Jacop, Met en Marie kinderen van Jan Beertken

f121v, 122
Philip en Henrick zns w Jan Philips en hun schoonbroer Jorden die Raet man van Mechtelt
Aert Eyckman zn w Aert Eyckman
Aert zn w Philip van Megelschot

f122
Oude last: onderhoud van een vac in de kerk van Gemert
52 quando onus tale ad predictos heredes spedaverit

f155v
Aert Peters vanden Hoevel
Jan van Leenen van Ghemert
Willem vander Donc zn w Jan vanden Donc Willemssoen

f172
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Willem Willems die Weder

F176v namenindex
Peter zoon van Henrich Stribosch

f193
Jan van Ghemert
Goyart van Bruhese

f193v
Ansem Beertensoen
Ansem Ansems van Oesterbraken
Henrick die Hornere en zijn zoon Jan

f229v
Michiel van Espdonc

f243v
Claes Willems vanden Elsen en zijn oom Aert vanden Elsen(+)
Wouter Claes Guenschartsz
Peter zn w Gerit Rademeker

f274v
Wijnrick Gerritssn vander Vondervoort
Roelof Goyarts vander Hyndert

f321v
Goyart van Wermpt rentmeester van de commanderie van Gemert

f348v
Jan Dirx van Ghemert
Michiel vander Heijden
Ansem Aerts vander Heelderdonck

f350v
heer Yewaen van Cortenbach, commendator vanden Biesen
Henrick van Aerle
de nat kinderen w heer Dirk van Geldrop priester

f350v
Goyart nat zn Kartha Yewaens de Trajecto
Anthonis vande Velde (nat zn heer Godevart vanden Velde, deken van Woensel), man van Margriet
Aert Spierinc zn w Mathijs (vander Hoeven) man van Heilwich
Jan Willems vanden Rode, man van Kathelijn
nat dts w heer Dirck van Geldrop en van Kartha voornoemd.

F353 namenindex
Gevart zn w Gevart van den Stribosch

F320, 327v en 353v namenindex
Jan (van) Strijbosch

R1202 1431-1432

F10
Wautger Aert Maess man van Aleyt Peter Bouwens van Bynderen
Peter, Aelbert en Margriet nat kn van Peter Bouwens voorsz

F77v
Willem die Volre zn w Willem die Volre
Willem Ansems van der Oesterbraken

F78. dd 10-4-1432
Leunis van Gemonde man van Ysendruyt weduwe van Wouter Speirinc van Ghemert heeft opgedragen aan Goyart van Ghemert de tocht van Ysendruyt in de hoeve tgoet Ten Hogenarle
Dirck nat zn w Wouter Spierinc van Ghemert
Jan van Bruheze

F78v dd 27-3-1432
Willem van Doerne, zn Daniel Noy van Doerne, heeft opgedragen aan Goyart van Ghemert voor de huurtijd de grote en smalle tiende van Gemert om 80 mud rogge Helmondse maat op St Maarten
Willem had voor 6 jaar gehuurd van de investiet van Bakel de tiend van Gemert samen met de tiend van Bakel en Doerne vanaf St Jan

F109
Henrick Bloyman zn w Claes Bloyman van Dynther
Claes Bloyman zn van Henrick voorsz
Peter Dircx Tymmerman
Jan Ansems die Weilde
Corstiaen Ghijsberts die Molneer

F127v namenindex
Jan Stribosch

F170
Alart Willem Wijnkens van Ghemert
Willem Ansems van der Oesterbraken

F177v
Willem Herman Artssn
Willem zn w Aert Rover Wavernay en zijn zusters Margriet, Kathelijn en Lijsbeth
Lambert Corstiaens van Doernen

F192
Rutgher Janss van Espdonck en zijn broer Henrick

F206
Peter en Aelbert nat zns van Peter Bouwens
Wouter Aert Maess

F247
Goyart van Ghemert
Leunis van Ghemonden man van Ysentruut wed Wouter Spierinc van Dynther
Jan van Ghemert(+)
Everart van Rijpelsberch

F270v 1432/33
Henrick en Kathelijn kinderen van w Jan van Espdonc

F273
Jan Goyarts van Bijstervelt
Jan Goyart Huben

F276
Philip Jan Philipss
Aert Eyckman zn w Aert Eyckman
Henrick Jan Philips
Jorden die Raet schoonzoon van w Jan Philips

F282
Lodewijck zn w Hubrecht Sweneldenzoon van Gemert en zijn zoon Jan

F359v
Willem van Doernen zn van Daniel Noyen van Doernen bezit de tiend van Bakel, Deurne en Gemert

R1203 1432-1433

F66v
Henrick Jan Philips
Jorden die Raet
Aert Aertss Eyckman
Philip Jan Philips

F198v
Jan Daniel Aert Ennensoen
Jan Jans die Grove

F201
Aert Stamelaert van Uden
Jan zn Aert Stamelaert van den Kelre
Bertout Janss van Ghemert
Goossen van Berkel

F209v
Willem zn w Lucas van Ponsendael x Jonkvrou Lysbeth

F256 namenindex
Jan van Strybosch

F265v
Goyart van Wermt rentmeester van Gemert

R1204 1433-1434

F8v
Jan Gevartss van Strijbosch
Claes (Coel) van Strijbosch zn w Lodewijck

F29v
Ansem zn w Jan van Leenen
Thomas Jan Maess
Wouter Henrix van Weert

F37v
Willem van der Oesterbraken
Jan van Wijnboemen
Aert zn w Willem van Oesterbraken

F79v
Marie wed van Jan Philipssoen van Ghemert zn w Jan Mathijssn hertrouwd met Henrick van Tuynen
haar kinderen Philip, Henrick en Met
Aert van Meelschot man van Hedewych

F92 dd 23-6-1434
Goyart van Ghemert heeft opgedragen aan Dirck zoon van wijlen Dirck van Ghemert en Lijsbeth, zijn deel in een visgeweer (leengoed)

F134v
Jan Janss van Gemert bezit het goet Ten Waude
Dirck van der Stegen van Sevenem
Henrick Goyarts van Bruheze

F159v
Leenken (Elena) dt van Aert zn w Aert geh. Quade Erys
Met wed. van Aert Quade Erys
Jan van den Wijnboem

F173
Goossen Steenwech zn w Goossen Steenwech, weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boest en zijn zoon Aert bezitten de hoeve die Hove tot Espdonc

F217
Katelijn dt vn Aert Truden zn w Willem van der Oesterbraken
Jan Voederart zn w Jan
Jan geh. Groet Woutgerssoen

F217
Jan zn w Jan van den Zande
Henrick van den Schoer zn w Henrick Scoerwegghe
Henrick Dirck Moerzen

F218
Goyart van Ghemert
Jan Wellen Koenen

F218
Jan zn w Gerrit Spaen
Herman Floris Waeyman
Bertram Jan Bertrams

F238v
Philip Jan Philips
Jorden die Raet man van Mechteld Jan Philips
Aert Eijckman zn w Aert Eyckman

F238v
Jan Jans van Gunterslaer
Henrick van Tuynen man van Marie wed van Jan Philips

R1205 1434-1435

F9v
Lambert van Doerne en Dirk en Corstiaen zoons van w. Corstiaen van de Mortel

F9v
Jan van Weert zn w Jan Heilwigensoen
Amelis Thomas Meliss.

F21
Henrick Stoven en zijn zoon Jan
Goosen Cnode
Jan van Gulyc

F27v
Aert Denne van Zelant
Jan van Kryeckenbeeck
Kocht het erf Wijnboem van Jan van Wijnboem

F87v
Henrick Jacop Michielssoen van Ghemert
Ancem van Leenen
Lambert van Roest

F157v
Goyart van Ghemert
Daniel Daniel Hubensoen

F158
Goyart van Ghemert
Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van der Heeze

F203v
Aert Volken zn w Aert Volken
Peter van Best

F264
Ghijsbert die Hoessche Steynkens
Peter Henrix van den Locht
Andries van Tiel zoon van Dirk
Goyart van Wermpt, rentmeester van Gemert

F294, 294v
Goyart van Wermpt, rentmeester van Gemert

R1206 1435-1436

F 14v
Ansem Aertssn van der Heelderdonc
Jan Janssn van Beke, wonend te Boekel

F18v
Jan Jansn van den Kieboom
Dirck van den Doren, kremer, man van Lijsbeth Jan die Bever

f45v 1435
Goyart van Ghemert rentmeester van Ghemert
Floris vander Vijfeijcken man van Mechtelt, dt w Marcelis van der Doeseldonc

F58
Ancem van der Heelderdonc zn w Aert
Michiel van der Heyden zn w Jan Michielssn
F81v
Jan nat zn w Dirck van Striebosch en van w Sophie dr w Peter Berchs
Jan Ancemssn van der Oesterbraken

F90, 90v
Lijsbeth wed van Jan Wouterssn en haar kinderen Aert, Beel en Kathelijn
Sophie wed van Jan van der Oestelbraken
Goyart Daniel Fyen soen

F92 1435
Gerit Willemssn van der Stappen, man van Kathelijn dt w Jan van Espdonc
Daniel Daniel Huben
Mechtelt van Espdonc (+)
Henrick zn w Jan van Espdonc

f117v
Aert Vrient van Beke zn w Lucas Meeus van Beke.
Willem Gerit Fyen soen
Willem Peter Claessn

F136
Christijn van der Schueren wed van Rycout van der Schueren en haar zoon Gerit
Henrick zn w Henrick Corstijnensn van Ghemert

F124
Aleyt wed van Ghijb van Well
Aert Stanssn van der Locht
Aert Rover Molner

F142v
Willem Henrick Maessn
Aert Vrient van Beke

F144 (Gemert/Boekel)
Aert Goyaertssn Beerwout heeft opgedragen aan Willem Henrick Maessn een hoeve in de parochie Bakel en Uden (vroeger van w Goyart voorn) (eigenlijk Boekel en Uden ?)
Dirck die Clerck is de pachter

F143 (Gemert/Boekel)
Hadewych dt w Jan Maes
Bernt Hugen, gewandsnijder

f146v
Aert van Volkel
Goyart Dircks van Ghemert
Jan van Wijnboem, zn w Alart Broeckmanssoen

F152
Jan van Gulic
Jan Henrick Stoven
Goyart Goyartssn van Erpe

F179v
Ansem Aert Spruyt
Cornelis Geritssn van Strybosch

F189
Henrick Jan Philips
Aert Aertss Eyckmans
Philip Jan Philips
Jorden die Raet
Jan van Ghunterslaer nat zn w Jan van Guntherslaer

f193
Goyart van Ghemert en Henrick Steenwech hadden gepacht grove en smalle tienden van Ghemert om 80 mud rogge van Willem van Doerne zn w Danyel Noy van Doerne
Willem geeft kwijting

f195
Kathelijn nat dt w heer Gerit van Hanart van de Duitse Orde van de Biezen en haar nat kndn Willem en Beel (verwekt door Lucas Meeus van Arlebeke)
Kathelijn bezit een huis en hof after den ouden Fellenoert

F235v namenindex
Peter en Jan zoons w Henrick Stribosch

F269
Willem Heynensn wonende in Ghemert

R1207 1436-1437

F18
Philip Jan Philips
Bernier Willem Bernierssn
Henrick en Jan, zoons van Henrick van Vinckel

F22
Jan van Wijnboem zn w Alart Broeckmans
Aert van Volkel
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester

f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
verkoopt aan Claes (Cool) van Strijbosch stuk land met beemd aan de Vondervoirt

f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Haendel huis, hof en aangelag in Bokot om twee mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Haendel een maldersaets bouwland aan die Oudestraat om 7 lopen rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten; Gerit van Wel heeft overweg hierover naar de straat.

f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Gerit Gerits van Well een malderzaad bouwland aan de Oudestraat en aan de Dribbelsche straat om 7 vaten rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Dirk die Smyt van Ghemert stuk beemd in die Grozecuylen bij die Laren om 1 ½ mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

f38v dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Wouter die Snieder zn w Jan een sesterzaad bouwland achter Kemenade en een lopense land aan den Molenwech om 8 lopen rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

f39
Dirck Peterssn van den Borlaer en zijn zoon Jan

F52v
Jan zn w Henrick van Gemert zn w Jan Fyssiensoen van den Mortel
Aert Yewaen Goyartssn (bezit ¼ hoeve aen den Mortel)
Lijsbeth en Geertruyt en Jan kinderen van w Henrick van Gemert zn w Jan Fyssienssoen van den Mortel

F64v dd 11-3-1437
Deling tussen Goyart Goyarts van Erp en Willem Heynen
(t water die Roysp)

F86v
Goyart Aertssn van Erpe
Aert Vrient zn w Lucas Meeus

F88v
Jan Goossenssn van der Meer
Jacop Goyartssn van den Amer (?)

F91v
Lodewijk zn w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zwenelden soen
Thomas die Scriver zn w Thomas van Hazelbossche
Kathelijn dt w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zweneldensoen (Kathelijn is weduwe van Gielis Scoerwegge)

F91v
Floris van Vijfeycken zn w Jan van Vijfeycken
Hubrecht van Gemert zn w Emont van Gemert

F112v
Jan van Vaerlair zn w Henrick zn w Henrick van der Heze
Barnier Geritssn
Jan van Vaerlaer zn w Rover van Vaerlair

1436-1437 F189v
Dirck zn w Jan Roverssn en zijn neef Dirck Rover
Emont (+) zn w Jan Rovers
Hendrick zn w Dirck Rovers zn w Jan Rovers

F243v
Bertout zn w Aert van Handel
Jan van Strijbosch zn w Gevart
Gerit Geritssn van Well
Dirck Tack die Smyt van Gemert
Wauter die Snyder zn w Jan die Snyder

F296v
Willem Heynen wonende in Gemert

R1208 1437-1438

F9
Goyart van Gemert
Jan van Bruheze

F24
Wijnrick Geritssn van der Voert
Jan Kaerle
Willem Janssn van den Oeventken
Lambert van Doernen zn w Corstiaen

F36
Laureyns van der Spanct zn w Goossen Bloc is man van Lijsbeth dt w Claes van der Locht
Amelis Thomas Melissn van der Hostat
Daniel van Hezerschoer

F 69
Ansem Ansems van der Oesterbraken
Thomas de jonge, zn van Jan Maessn
Henrick Willemssn van den Loect
Kathelijn Aert Truden

F103v
Willem en Peter en Claes, zoons van w Peter Claessn
Aert Ywaen nat zn van Yewaen van Vechel

F120
Aleyt dt w Jan die Smyt
Willem Fyensn
Heilwich Sweelden en haar nat zn Philip

1437-38, f123v Jan Rovers zn w Dirck Rover van Rijsbergen en zijn broer Henrick
Dirck zn w Jan Rover en zijn broer Emont(+)
Goyart van Ghemert
Kathelijn dt w Dirck Rover

Aantekening zie ook 1436-1437 f189v en 1438-1439 f160v en vermeldingen in periode 1422-1427:
Dirk Rover van Rijsbergen, overleden voor 1422 zoon van Jan Rover, kinderen
1. Jan Rover
2. Henrick Rover
3. Kathelijn
4. Roelof Rover
5. Emont (overleden voor 1427)
6. Peter de Rover
7. Dirk (overleden voor 1422)

Jan Rover, overleden voor 1436, kinderen
1. Dirk
2. Emont, overleden voor 1427

F166v
Everart Aertssn van Haenle
Willem van den Eenswijnckel
Jan Aerts Spruyt

F198v
Dirck van den Doren, kremer
Jan Jansn van den Kieboom
Aert Goossen Steenwech

F201v
Jan Goossens van der Meer, man van Hadewych dt w Aert Maes van der Hostat
Aert Gielissn van der Stegen

F211 1437/38
Alart Willem Wijnrixsn
Henrick Janssn van Espdonck

F 348 en 415v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

f412 stad Den Bosch
Heer Emont Rover van de Duitse Orde

R1209 1438-1439 f

R1209 1438-1439 f 32 Philip zn w Jan Philips
Jorden de Raet man van Mechteld Jans Philips
Henrick van Tuynen man van Marie wed van Jan Philips voorn.
Jan van Colen z w Jan van Colen

R1209 1438-1439 F 63v
Goyart van Geldrop nat z w heer Dirk van Geldrop investiet van Fooz
Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirk van Geldrop voorn
Floris Janss van den Viveeycken
Jan van Rixstel nat z w Jan Kamerlinc

R1209 1438-1439 F64
Lambert Janssn van der Roest
Henrick die Leuwe
Jan Gielissn van Vaerlaer
Roelof Gerit Steenbeckers

R1209 1438-1439 f70
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kieboem
Aert Spierinc zn w Mathijs van der Hoeven
Jan van Erpe

R1209 1438-1439 f106
Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert
Alart Janssn van den Panthelaer

R1209 1438-1439 F124v
Jan, Willem en Ancem zoons van w Ancem van der Oestbraken en Heilwich

R1209 1438-1439 F124v
Aert, Luytgard de aude en Luytgard de jonge en Willem (onmondig) kinderen van w Gerit Goossens van der Meer en hun schoonbroers: Jan die Smyt x Heilwich; Jacop Gerit Melissoen x Hadewich

R1209 1438-1439 F124v
Goossen, Claes, en Baet kinderen van wijlen Aert die Haze en Heilwich dt w Goossen van der Meer
Aert Gieliss van der Stegen
Henrick Janss van Espdonc
Jan Jan Daemss

R1209 1438-1439 f133
Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert
Henrick Steenwech

R1209 1438-1439 F136 namenindex
Peter zoon van Henrick Stribosch

R1209 1438-1439 f 160v
Kathelijn dt w Dirck Rover van Rijsbergen
Dirck zn w Jan Rover
Emont(+) zn w Jan Rover
Goyart van Ghemert

R1209 1438-1439 F178
Willem Janssn van Mercsel
Jan Peter Hermanssn van Ghemert

R1209 1438-1439 F249
Beerta wed van Claes Befken en haar kinderen: Willem, Wijnrick, Jut, Margriet, Lijsbeth en Sophie en haar schoonzoons:
Jan Gerits die Vrieze, man van Heilwich
Lambert Jan Corstiaenssn man van Ermgart
Jan Gielis die Doncker, man van Beerta

R1209 1438-1439 F249
Willem Jans van Merchsel
Jut wed van Willem Befkens en haar zoons Claes, Aert en Thomas
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

R1209 1438-1439 F330v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Gemert

R1210 1439-1440

F63v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz
Aert Spierinc man van Heilich nat dt w heer Dirck van Geldrop voorn.
Floris Janssn van den Vive eycken
Jan van Ricxtel nat zn w Jan kemerlinc

F72v
Jan Henrick Janssn van der Hoeven
Marie dt w Willem van Uden alias Zaeldman
Henrick zn w Jan Willem Bernierssn

F79
Michiel Dirx van Borlaer
Goossen Goossen Willemssn
Heer Claes Cuper

f100 dd 20-8-1440
Aert Steenwech zn w Goossen Steenwech belooft aan Claes Loenman dat hij hem in de hove op Espdonc zal vesten ten overstaan van de leenheer en het leenhof waarvan die hove te leen hangt

F132v-133
Jan Gevartssn van den Strijbosch
Willem Peter Claessn
Aert van der Hostat
Ter plaatse geheyten Boekelt, land aen die Doerengrave

F133
Kathelijn wed van Jacop van den Strijbosch en haar kinderen Peter, Gevart, Heilwich, Kathelijn, Lijsbeth en Mechtelt

F133
Belia wed van Jan Knoeps
Jacop Gevartssn van Strijbosch

F163
Willem Willemssn van den Elzen
Wouter Claes Mernharts
Daniel Roesmont

F185
Goyart Goyarts van Werm bezit de hoeve tgoet ten Broeck
Dirck Janssn van der Poirten

F185
Henrick zn w Henrick van der Heze, weduwnaar van Luytgart dt w Jan van Varlaer en zijn zoons: Henrick, Jan en Ancem
Goossen Aert Smeds had van Henrick Henrick van der Heze in erfpacht gekregen (vroeger) dat goet Ten Boer om elf mud rog Gemertse maat (leengoed)

f210
Goyart van Wermpt (bezit het goed Ten Boer ?)
Henrick Cuper van Uden
Jan van Thuyftheze

F220
Aert zn w Henrick Andries Hoernken
Henrick Pontfyn
Peter Boudewijn Hoeft
Jacop van den Wyel

F220
Pacht uit beemd aen die Ghemunde

f244
heer Ywaen van Cortenbach commendator van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde (pacht uit de heerlijkheid)
Lippertus van Eyck
Willem van Eyck, man van Aecht dt van Jan van Gemert

F244
Everart van Doernen

F279v
Willem van Merchsel zn van Jan van Merchsel
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert

F284v namenindex
Jan van den Strijbosch zn w Gevart

f324v
Goyart Peters van Lancvelt bezit de hoeve tgoet Ten Hogen Aerle vroeger van Goyart van Ghemert
Willem Bernyerssn alias Fyen

f374v
Goyart van Ghemert
Aert Steenwech
Heer Claes vander Dussen commendator van Gemert

F387v
Her Claes van der Dussen commendator van Gemert

R1211 1440-1441

F2v
Emont Dirx van Espdonc
Willem Henrick Maes

F61v
Claes Willemssn van den Elzen
Wouter Aert Menscharts
Aert van den Elzen
Daniel Roesmont

F65
Aert Erijs zn w Aert Erijs
Aert Rover nat zn w Aert die Rover, snijder

F66v
Ansem zn w Jan die Smyt van Gemert
Wouter Spierinc zn w Jan Hannensoen

F71
Gijsbert, Jacop en Marie kinderen van w Jan Beertensoen en hun schoonbroer Willem Peterssn van Ghizenrode man van Met.

F71
Willem Janssn van Mercxsel

F73v
Aert Erijs zn w Aert Erijs en zijn zuster Lijsbeth Aert Erijs
Andries Willem Zaelden
Jan Nolleken

F 73v
Aert Rover nat zn w Aert Die Rover, snijder

F87v
Jan Amelis Gerrits man van Aleyt Ansems van der Hostat
Dirck Janssn van der Poerten

F88v, 89
Henrick Janssn van Espdonc
Willem Henrick Maessn
Goossen Henrix Wolf en zijn zoon Gerit

F127
Hubrecht van gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert
Alont Janssn van den Pantelaer

F147
Willem Henrick Maessn van Gemert en zijn zoon Henrick
Jan zn w Wellen Koenen
Lambert Corstiaenssn van Doernen

F155
Aert Vrient van Beke, man van Geerborch Jan Baliaert, bezit die Vondervoortse beemt groot 3 buunder naast Kersmekers erve en land die Kemenade (beide Gemerts leen)

F201v dd 17-5-1441
Aert Volken heeft opgedragen aan Jan zn van Dirck nat zn w Dirck van Strijbosch een huys, hof en aangelag in die Hage tussen de waterlaet die Ruyspe en een straet.
Aert had dat huis verkregen van Gijsbert en Henrick, zoons van Gijsbert Karlis

F300 namenindex
Peter Henrix Strijbosch

F323v namenindex
Jan zoon van Dirck nat zn van w Dirck van Stribosch

R1212 1441-1442
F31
Corstiaen Ghijsbert Henrix, man van Lijsbeth Henrick Bloyman
Henrick Spronck zn van Jan man van Aleyt Claes Bloyman
Goyart Henrix van Luschel

F31
Op die Laren
aan die waterloep die Roeysp

f34v
Emont, Lijsbeth en Sophie en Jan(+) en Peter kinderen van Jan van den Broec alias van Meircsel en w Lijsbeth dt w Emont nat zn w Dirck van Gemert
En hun schoonbroer Laureyns Gerit Art Piecx man van Margriet

F34v
Jan Henrick Quedens
Hubrecht van Gemert zn w Emont

F59v
Everart en Met kinderen van w Jan Everartssn van Haenle van Gemert
Deliaen (+) dt w Aert van Hoesden moeder van Everart en Met voorn.
Claes Everarts van Haenle
Everart zn w Aert Cluysseneer

F68v
Gerit van Well zn w Gerit zn w Wouter van der Vondervoort
Jan Janssn van den Zande
Jan Kaerle

F96
Jan van Rijcstel nat zn w Jan Kemerlinc
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirck van Geldrop investiet van Fous
Aert Spirinc
Margriet en Hilleke dochters van w Jan van Luyten

F108v
Jan van Vaerlaer zn van Henrick van der Heze
Dirck Geritssn van der Hoeven
Jan zn w Dirck Diebout

F132
Aert Goossens van den Steenwech
Jan Jansn van den Kieboom
Dirck Janssn van der Poirten

F156v
Goyart van Ghemart
Henrick Gerits van der Merendonck
(niet gepasseerd)

F 162
Jan zoon van Emont Uybeeck
Jan Jan Rolofssn
Jan die Visscher

F178v
Jan die Vryeze zn w Aert die Vryeze man van Lijsbeth dt w Ancem van Scerpenberch
Lijsbeth van Scerpenberch (+) zuster van Ancem voorn.
Dirck en Lijsbeth kinderen van w Willem die Decker

F178v
Jan zn w Amelis Gerit Melissn van Ghemert
Willem zn van Willem Willem Barnyers
Gerit zn w Amelis Gerit Melissn

F255
Dirck Aertsn van der Heelderdonck
Ancem Aertssn van der Heelderdonck

F277 namenindex
Henrick van Haendel zn w Aert van Haendel

R1213 1442-1443

f30
5-1-1443
heer Jan van Beke zn w Lucas Meeuss van Beke geeft in erfpacht aan Aert Vrient zn w Lucas voornoemd de hoeve tgoed te Beverdijck (waarop als pachter Dirck Heynen); een buunder beempt in Beke bij Aerle aan die Aa; een buunder wei onder Gemert; een lopense land te Gemert, om 40 Beyers gulden, zolang heer Jan leeft, half op Kerstmis en half St Jan; en 16 mud rog Helmondse maat op Lichtmis na heer Jans dood.
Die pacht kan gelost worden telkens met minstens 4 mud, met 29 peters per mud.

F107v
Laureyns vander Spanck weduwnaar van Lijsbeth dr w Claes van den Rode-ecker en zijn schoonzoon
Aert Goyartss van Broechuyzen, man van Ermgart

F107v
Jan Scoen Wouterss van Helmont
Ansem Jan Berchss
Jan van Gemert, kok

F120v, 121
Floris Janss. Van Vijfeyken
Thomas die Scriver (+) zn w Thomas van den Hazenbosche en zijn zoon Thomas
Katelijn dt w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zwenelden, wed. van Gielis Scoerwegge
Lodewijk zn w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zwenelden

f156v Jan en Wouter Spierinc zoons w Jan zn w Henrick Maess van Gemert
Jan Adam Jan Joirdenss van Rietvoert

F156v
Henrick die Langhe zn van Jan
Henrick Ansem Goeswijnss.
Mechteld dt w Jan zn w Henrick Maess van Gemert
Jorden van der Bruggen x Jut Jan Henrick Maess van Gemert
Boekent

F168v
Anthonis van den Velde nat zn w heer Godevart van den Velde, priester,
man van Margriet nat dt w heer Dirck van Geldrop, priester nat zn w Goyart van Geldrop
Heer Yewaen van Cortenbach, provinciaal van de Biezen van de Duitse Orde

F168v
De Duitse Orde bezit hoeven op Grotel etc.
Ghijsbert Goyartss van den Broec

F191v
Goyart van Lancvelt, zn w Peter, man van Jenneke dt van Goyart van Gemert, bezit de hoeve Hoghen Aerle en een huis te Gemert aan de Beverdijc

F217v
Jan Amelis Geritss, man van Aleyt dt w Ansem vander Hostat
Roelof Goyartss vander Hijndert

F227
Corstiaen Ghijsbert Corstiaenss man van Lijsbeth Henrick Bloyman
Henrick Jan Spronck man van Aleyt Claes Henrick Bloyman
Jan nat zn w Jan Tax

F232v
Heer Claes van der Dussen, commendator van het huis van Gemert

F244
Lambert Willems die Gheest
Christoffel zn w Peter Kersmeker
Ansem Willem Janss.

F252
Jacop Marseliss die Lu
Eustaes van Hedichuysen
Tielman zn w Dirck Molneer van Vucht
Matheeus Henrick Quedens
Dirck die Lu

F255v
Lijsbeth van Hall dt w Marselis van Hogenarle
Jacop Cuper zn w Gielis
Willem en gerit, zoons w Henrick vander Hallen

F275v namenindex
Peter van Strybosch van Blaerthem

R1214 1443-1444

f10
Jan Gevartss van Strybosch
Bartaut Aertss van Handel
Jan Gerit Wouterssn

F12v
Floris Jan Vijfeyckens
Henrick van der Locht van Gemert zn w Aert Stansen
Jan van Craendonc zn van Lodewijk

F102 dd 25-6-1444
Goyart van Ghemart, weduwnaar van jonkvrouw Kathelijn dt w Herman van Os, heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Goyart Peterss van Langvelt, man van Jenneke, zijn tocht in de hoeve tgoet Ten Hogen Arle met beesten en opbrengst

F102
Heer Dirk van de Duitse Orde

F117v
Henrick Steenwech bezit erven in Gemert, vroeger van Goosen Heym, die ze had verkregen van Goyart van Ghemart

F114bis vo 1444
Henrick van Espdonck
Heer Claas van der Dussen commendator van Gemert
Agnes Henrix
Laureyns Dirk Tielmans van Bakel

F116 bis vo
Willem en Henrick zoons w Lambert Poytfijns
Willem van den Eenswinckel

F116 bis vo
Thomas Tymmerman zn w Aelbert Tymmermans
Henrick Jans sLanghen

F121 bis vo
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen
Frederick Mychelynck zn w Jacop Mychelynck en w jonkvrouw Ermgart
Jan Bobnagel

F128
Aert Rover nat zn Jan die Leeuwe
Jan die Leeuwe(+), man van Geertruyt dt w Willem van Middelscote
Jan Gerit Wouters

F129v
Jan van Eynthouts
Henrick Aert Stansen soens soen van der Locht en zijn neef (nepos) Ghijsbert Peters van den Hoevel

F133v
Gerit van Varendael, man van Heilwich, wed van Aert Spierinc zn w Mathijs vander Hoeven
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen

F134
Heer Claes van der Dussen commendator van Gemert
Henrick van Espdonc
Agnes Henrix

F170
Goyart Goyarts van Erpe
Goyart Dirx van Gemert en zijn nat zn Henrick die Cuper
Jacop die Heyden
Henrick van Espdonc

F171v
Dirck Dirx van Hezewijc
Wautger Aertss vander Heelderdonc
Kathelijn dt w Ancems van der Heelderdonc
Ansem Aertss van der Heelderdonc

F177v
Jacop Goyarts van den Amer
Wautger Aert Kathelijnen
Kathelijn vander Heelderdonc

F181v
Henrick van Helmont nat zn w heer Jan van Berlaer, ridder, heer van Helmond en Keerbergen, man van Katelijn, weduwe van Emont van Ghemert, zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

F199
22-7-1444
Goossen Heym heeft opgedragen aan Henrick Steenwech een huis, erf, hof en aangelag van w Jan van Ghemert, later van w Wouter Spierinc, daarna van Goyart van Ghemert.
Goossen had dat huis verkregen van Goyart van Ghemert.

F237v
Heer Claes van der Dussen commendator van Gemert

F247v
Goyart van Ghemert wil opdragen aan Goyart van Lancvelt zn w Peter zijn tocht in de helft van een hoeve op Hogen Aerle. (zonder datum, niet gepasseerd), zie folio 102

R1215 1444-1445

f2
Goyart....

F18v
Laureyns Dirck Tielmans van Bakel
Heer Claes van der Dussen commendator in Ghemert

Henrick van Espdonck
Agnes Henrix dt

F46 namenindex
Peter Strijbosch

F60v
Amelis Henrix van den Hornik bezat een deel in de guede op Stribosch
Jan en Gevart zoons van w Gevart van den Stribosch
Wijlen Dirck van den Strybosch
Corstiaen Jacops die Cock

F62v
Everart Aertss van Haendel
Claes Aerts van Haendel

F125v
20-8-1445
De predikheren van Den Bosch machtigen Henrick van Espdonc om renten etc in Gemert te manen

F126
Laureyns (geh Lens) van den Broeck
Jan nat zn w heer Jan van Eyck investiet van Rycstel en Helmond, bezit cijns uit huis en heerlijkheid Gemert
Heer Jan Bruninck van de Duitse Orde

F126
Aert Rover van der Paarten

F157v
Wauter Ansem Goessenss
Jan Henrick Korstinenzn
Henrick Henrick Korstinenzn
Henrick Jacop Michielszn

F157v
Everart Jan Everartssn
Gerit Janss van den Laer
Gerit Henrick Arnt Michiels
Gijb Janss van de Laer

F160v
Hubrecht, Emont en Zwenelt, kinderen w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Gemert
Peter van Romen (wijlen)
Corstiaen Scoermans

F160v
Aert Yedensn van Espedonc en zijn zoon Aert
Goessen Heym

F178v
Anthonis van den Velde nat zn w heer Godevaert van den Velde priester,
Man van Margriet nat dt w heer Dirck van Geldrop priester, nat zn w Goyart van Geldrop
Heer Yewaen van Cortenbach, provinciaal van de balije van de Biesen van de DO

F178v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop priester, zn w Goyart van Geldrop
Gerit van Vorendael, man van Heilwich nat dt w heer Dirk van geldrop voornoemd

F212
Roelof Goyarts van der Hijndert
Wijnrick Gerits van de Vondervoort
Jan Karles zn w Jan Karles

F212
Joost Henrix van Well
Jan Wautgerss
Gijb van Well (wijlen)
Corstiaen Berch

F212
Aert Stanss van der Locht

F217
Henrick van Baex, man van jonkvrouw Margriet dt w Henrick van Broechoven
Wouter zn w Henrick van Broechoven

F217v en 222v
De hoeve “die Hove tot Espdonc” van Goossen Goossens Steenwech En zijn zoon Aert

F222v
De zusters van Orthen

F224v
Henrick Janss van der Espdonc
Peter die Gruyter zn w Gerit

F233
Goossen Goossen Steenwech, weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boest en zijn zoon Aert bezat een hoeve op Espdonc
Wouter en Margriet kinderen van w Henrick van Broechoven

F233
Henrick van Baest, man van Margriet Henrix van Broechoven
De zusters van Orthen in Den Bosch

F234
Jan van Eynthouts
Henrick Aert Stansen soens soen van der Locht
oem van Ghijsbert Peters van den Heuvel
Leunis van Gemonden zn w Jan

F234
Erf of vrijheid genaamd der heren eygendom van Ghemert

F234
Jan die Lu zn van Adam
Jan Bremmen

F244v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop priesterde heren der Duitse Orde
Jan Willemss van den Rode
Gerit Janss van Vorendael

F283v en 284 namenindex
Peter Strybosch Henrixs

F304
Jan van Vaerlaer zn van Henrick van der Heeze
Goyart van Ghemert
Ansem zn van Henrick van der Heeze

R1216 1445-1446

f18
Willem zn w Lambert Poytven
Aert Peter Arntss

F48v
Hubrecht van Ghemert zn w Emonts van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert
Jan Dirx van Rietvoert

F54
Goyart van Erpe zn w Goyart bezit de hoeve Kiebomen
Jan nat zn Jan van Loen alias Gulicker
Heer Jan Bruynincs van de Duitse Orde
Jan van Erpe

F59
De hoeve die Hove tot Epdonc te Ghemert en Boekel
Aert zn w Goossen Steenwech
Henrick van Baex
Claes Loenman

F72v
Claes zn w Peter Claess x Mechteld en zijn broers Peter en Willem

F86
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebome
Henrick Janss van den Kelre
Jan van Erpe

F89
9-6-1446
Henrick van der Espdonc geeft over aan Floris van der Dussen de overige jaren van de 29 jarige huring van die nuwe tiende en die smaeltiende in Ghemert
Henrick had gehuurd van Aelbrecht Fortie van Thornauwe, stadhouder van de Balije van de Biezen en van Claes van der Dussen, commendator van de Duitse Orde

F97
Heer Jan Bruyninx, commendator van Gemert

F98
Henrick Ansem Henrick Maess
Everart Janss van Vaerlaer
Dirck Geritss van der Hoeven

F98
Pacht uit de heerlijkheid etc
Mr Jan van Eycke nat zn w heer Jan van Eycke investiet van Helmond
En zijn broers Jan en Cornelis
Heer Ywaen van Cortenbach, commendator van de Biezen van de Duitse Orde

F101
16-7-1446
Kartha dt van Yewaen van Tricht heeft opgedragen aan Gerit van Voerendael alle achterstellen van een pacht van 16 mud rog Bossche maat uit de heerlijkheid en het gericht van ghemert
Samen met vonnis en adjustitiatie

F103v
Willem Henrick Maess en zijn zoon Henrick bezit de hoeve tguet te Espdonc op Espdonc
Alart Marseliss van Gheneneynde

F109v
Woutger zn w Aert Kathelijnensoen
Geertruyt Jan Rolofs
Ansem Kathelijnensoen

F111v
Leunis Janss van Gemonden
Jan van Eyndhoven
Laureyns van den Broec nat zn van Wouter van den Broec
Heer Jan Bruynincs, commendator van Gemert

F111v
Hereditas seu libertas, dicta der heren eygendom van Ghemert (belending)

F130
Jan (zn w Aert Vestars) man van Kathelijn Claes Wouter Gheben
Corstiaen Aert Ghibens bezat de helft van een hoeve in die Mortel

F130
Lambert Lambertss van Lyessel
Geret Barnier Willems

F209v
Gerrit zn w Thomas van der Eijcken
Thomas en Lijsbeth, kinderen van ... Graat Maes
Robbert Robbert Graat Maess
Everart van Zon

F209v
Amelis zn w Henrick Stoven van Ghemert
Henrick zoon van Jan die Langhe

F225
27-6-1446
Willem Henrick Maess verkoopt aan Goyart van Erpe een stuk beemd tussen een hoeve der heren van Ghemert en de waterloop Ruysp

F315
27-5-1446
Heer Claes van der Dussen, commendator in Bershem en Beckevoirt geeft een kwijting aan Laureyns van Loect over 7 mud rog van het grootste deel der nog te leveren rest wegens een tiend in Ghemert voor het jaar 1444

F351v en 352
Heer Jan Bruunix, commendator van Ghemert

R1217 1446-1447

f12
Floris en heer Jan, priester, zoons van Jan van den Vijfeycken
Thomas die Scriver zoon van Thomas van Haselbosch
Peter Copparts zoon van Jacop zn w Jan Swenelden
Jacop en Jan zoons van Peter

F12
Kathelijn dt w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldensn
Lodewijk zn w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldenzn

F72
Jan Broeckman zn w Daniel Nennenzn bezit een huis ... op Boekout; 3 lopense bouwland, die Lancacker aldaer naast Drybbeley, en een zesterzaad bouwland Hubenecker, aldaer naast Drybbeley bij die Lancacker.

F72
Lenard zn w Gobel Peter Noels van Boecout
Jan Jans Broeckman

F150v
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Gemert bezit een huis erf hof en aangelag op Pantelaer
Heer Jan van den Vijfeycken, priester

F256v
Jan Gevartss van Strybosch
Bertout Aertss van Handel bezit een huis in Boket
Willem van Mercsel

F268v namenindex
Peter zoon van Jan Gevartss van Strijbosch

F270
Jan van Craendonck zn van Lodewijk
Floris Jan Vijfeyckens
Pacht uit land aen den Mortel in den Arlen

F275
Jan Aertss Spruyt
De kinderen Gerit Rolofs
Herman Gerit Herman Smolners
Servaes Janss van Hanelt

F294
Herman zn w Gerit nat zn w Herman Moelneer van Vucht
Jan Machielss
Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van w Herman Moelneer van Vucht en van Lijsbeth Ghevartsdt van der Heyden

F294
wijlen Ghevart van der Heyden
Jan Voet (zn w Jan Voet van Hedichuysen), man van Lijsbeth nat dt w Herman Moelneers van Vucht
Jan van Loen alias die Guliker, nat zn w Jan van Loen

F299v
Een zoon van w Henrick van der Hallen
Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guyliker

F302v
Henrick Jan Spronc, man van Aleyt Claes Bloyman
Jan Claes Bloyman

F321v
Everart nat zn Jan Sonmans
Gerrit Thomass van der Eycken

F322
Willem Lucass van Ponsendael
Heilwich Maes
Bruysten Scheenart

F322v
Beel wed Willem Henric Maessn en haar zoons Willem en Jan
Herman Brant zn w Henrick

F324v
Goyart van Ghemert
Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van der Heze
Daniel Daniel Hubensn
Jan van Oploe

F406
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F426v
Aert van Valken
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F441v
Heer Jan Bruyninck, commendator in Ghemert

F442 namenindex
Jan Henrick Strijbosch

F455v
Heer Daniel en Godschalk en jonkvrouw Aleyt, kinderen van Godschalk Roesmont beuren een lijfrente van 20 franse kronen uit de heerlijkheid Ghemert

R1218 1447- 1448

F19v namenindex
Dirck Gevartss van Strijbosch, man van Engel dt w Goossen van Blakenbroeck

f125
Jan Gerit Wauterss
Willem van Rietfortzn w Jan Willem van Rietfort
Het predikherenklooster in Den Bosch

F257
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen
Peter Gerits die Gruyter
Jan van Erpe

F261
Aert Baelyrt zoon van Thomas, man van Heilwich Amelis van der IJnden en hun (van Aert en Heilwich) zoon Amelis
Willem Wijnrick Mariensoenssoen
Lijsbeth Amelis van der IJnden
Dirk Aertss van der Heelderdonc

F261
Amelis van der IJnden (wijlen)
Bezat huis en hof tussen Tielkenshof en het water die Royspe

F262
Ansem Aertss van der Heelderdonc en zijn broer Dirk
Dirk Willem Wijntkens

F266v
Goyart Peters van Lancvelt bezit de hoeve Hogen Aerle vroeger van Goyart van Gemert
Alart Marseliss van Gheneneynde

F274v
De predikheren van Den Bosch
Jan Gerit Wouterss
Willem van Rietfoert, zn w Jan Willems van Rietfoert

F316 namenindex
Dirck Gevartss van Strijbosch

F327v namenindex
Hubrecht van Gemert zn w Emond van Ghemert en man van Aleit nat dt w Willem van Nuwelant

F383
18-2-1444 (ander dienstjaar)
Heer Claes van der Dussen commendator van het huis van Ghemert belooft aan Peter die Gruyter 100 mud rog erfpacht Bossche maat te leveren op St Peters Stoel in Den Bosch uit het erf “Pedel” dat de commendator van de Balije van de Biesen verkregen had van de Hertog van Brabant.

F404 1444 namenindex
Jan Gevartss van Strijbosch

R1219 1448-1449

f22v
Goyart Goyarts van Erp bezit de hoeve Kiebomen
Joffr Eustasia dr w Claes van Brakell non van Bynderen

F44v dd 8-3-1449
Willem Willem Hendrik Maess verkoopt aan Hendrik Janss van Espdonk een stuk land met gebouwen erop gewonnen uit de hoeve ’t Hofgoed, vroeger van Goyart van Ghemert tegenover de kerk met vrijheden en rechten

F60
Henrick Poyfijns zn w Lambert Poytfyns
Thomas Tymmerman zn w Aelbert Tymmerman
Henrick Kanss. Van Heyst

F70
Jan die Langhe zn w Henrick die Langhe
Wouter Ansem Goeswijnssn.

F70v
Gerit Henrick Aertss. heeft opgedragen aan Goyart Dirc Snoec al zijn goederen in Ghemert
9-6-1449

f76
Sophie, Peter, Emont en Jan(+) kinderen w Jan van den Broeck alias van Meircsel x Liesbeth dr w Emont nat zn w Dirk van Ghemert
Laureyns Gerit Art Piecx man van Margriet dr w Jan voornoemd x Lijsbeth

F76
Jan Quedens zn w Henrick Quedens
Dirk Roelof Henricx
Goessen Heym

F112
Hendrik Willem Hendrick Maess. Bezit een hoeve op Espdonc
Frederik Mychelinck zn w Jacop

F188v
Henrick Meeus van Meerlaer man van Geertruyt Dirck Gerrits van der Hoeven
Henrick Ansem Henrick Maess.
Everart Janss van Vaerlaer, bezitter van 1/3 deel een huis ... op Strybosch

F189
Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van Heze

F259
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Peter Janss van Mercsel
Dirck Dirck Ywijns

F259
Lambert van der Roest
Emont zn Emont van Ghemert

F267v, F349v en 351
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F346 namenindex
Matheeus van Haendel zn w Aert van Haendel

R1220 1449-1450

f28v
Lijsbeth dr w Michiel Henrix van der Beke
Henrick van den Kieboem, schoonbroer van Michiel Nesensn van der Beeck
Henrick Gevart Gevarts.

F28v
Jan Jans van Loen van Ghemert

F35 en 35v
Dirck van Hezewijck zn w Dirck, man van Lijsbeth dr w Dirck Pluchaze zn w Jan Fyssien
En zijn kinderen Philip, Dirck, Jan, Mechteld, Jut en Bertha

F35
Aert nat zn Yewaen Godevaerts
Jut wed Dirck Pluchaze voernoemd en haar kinderen Lijsbeth en Kathelijn (wellicht ook Jut)

F35 en 35v
Henrick die Clerck, pacht uit ¼ deel van een hoeve van w Jan Fyssien in den Mortel
Dirck Dirx van Ghemert

F52v
Frederick Mychelinc zn w Jacop
Peter Gerits der Gruyter
Willem Henrick Maess(+), bezat een hoeve op Espdonc

F180v
Dirck van Ghemert bezit een hoeve
Gerit Gerits van Vladeracken

F181
Dirck Dircx van Ghemert man van Foyssa dr w Jan van Gemonde
Jan Monix

F199
De hoeve Kieboem van Goyart Goyartss van Erpe

F209v
Lijsbeth Michiel Nesensn van der Beec
Jan die Snijder van der Beec
Wouter van der Beec
Jan Dirck Wellens

F217v
Willem Janss van Mercxsel weduwnaar van Ermgard Jordensdochter van den Walschoet en zijn zoon Willem

F217v
Peter Janss van Mercxsel
Hubrecht zn w Emont van Gemert nat zn w Dirck van Gemert

F229
Lijsbeth dr w Jan van Houbraken
Jan Gielis Grieten, man van Kathelijn Jan van Houbraken
Aert van Houbraken

F229
Goyart Dircss. Van den Felloert
Rutger nat zn Roelof Lonijs

F229v
Jan van Stribosch zn w Gevart van Strijbosch
Wouter die Snijder zn w Jan die Snijder
Willem zn w Hartman Saefte(ning)?

F235
Aert Thomas Baelyuwe, man van Heilwich Amelis van der IJnden
Aert Rover die Scoemeker(+)
Lijsbeth Amelis van der IJnden
Rover zn Henrick zn w Aert Rover die Scoemeker

F235
Lijsbeth Amelis van der IJnden wed. Henrick van Spul en haar kinderen Amelis, Jan, Henrick, Goyart, Yda, Lijsbeth, Heilwich, Hilleke, Kathelijn en Margriet

F287v
Henrick Ancem Goeswijnss
Jan Jan Joirdenss

F300v namenindex
Matheeus van Haendel

F306
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F318
Philip Dirx van Hezewijck
Aert nat zn Yewaen Godevaerts
Jut wed. van Dirck Pluchaze zn w Jan Fyssienss. En haar dochters Lijsbeth en Katelijn

F318
Jan Fyssien bezat vroeger een hoeve
Dirck, Jan, Mechteld en Jut, kinderen van w Dirck van Hezewijc
Willem Willem Berniers

F318v
15-6-1450
Goyart Goyarts van Erpe verkoopt aan Jan Weders t.b.v. hem en zijn moeder Belya, weduwe van Willem Weders, en haar andere kinderen een hofstad vroeger van Goessen Knoden

F330v, 247v
Heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert
Henrick van Espdonck Janss.

F355
Gerit zn w Thomas van der Eycken
Aert Berwout
Hadewich Jan Maes

R1221 1450-1451

f6 dd 20-10-1450
Dirck die Lu ziet af van vernadering van een hofstad van w. Goessen Knoden
(Jan Weders zn w Willem en Belya, had die hofstad gekocht van Goyart Goyarts van Erpe.

F25v
Henrick nat zn w Ansem Henrick Maess
De vicarissen beneficianten in St Jans kerk in Den Bosch

F47v
Rutger nat zn Roelof Lonijs
Lijsbeth Jans van Houbraken
Jan Gielis Grieten

F132v
Heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

F222
Henrick Janss van Espdonc
Aert Gieliss van der Stegen
Jan Goossenss van der Meer
Maria kapel in Haenle krijgt een pacht

F222
Aert van der Stegen
Jan van der Meer
Aert, Luytgart de aude en Luytgard de jonge, kinderen van w Gerit Goossens van der Meer

F222
Jan die Smyt
Jacop Gerit Meliss.
Goossen, Claes en Baet, kinderen van w Aert die Haze

F222
Pacht uit een huis...tussen een erf van de Tafel vd H geest in Gemert en het gasthuis aldaer enerzijds en de waterloop die Ruysp anderzijds

F224
29-10-1450
Goossen de aude zn w Goossen Lucassn. die Fraey verkoopt aan Goyart Peters van Lancvelt een huis, erf, hof en aangelag bij Fellenoert
Goossen de jonge zn w Goossen Lucass die Fraey vernadert dat huis etc (op dezelfde dag)

F227v
Gerit, zn w Gerit van Plese, weduwnaar van jonkvrouw Dierxken dr w Goyart van Ghemert en zijn dochter Reynsa

F233v
Belia dt w Jan Wellen Koenen, weduwe van Willem Sweders en haar zoon Jan
Goyart van Gemert

F244v
Amelis Henrick Aerntsn van den Hoernic
Dirck Gevartssn van den Strybosch
Jan van Gemert
Henrick Ameliss van der Hostat

F259
Jan Gevarts van Strybosch
Dirck Tac die Smyt van Gemert

F280
Everart, Gielis en Luytgart kinderen van w Jan van Vaerlaer

R1222 1451-1452

f8v
Predikheren van Den Bosch
Aert Jans van der Oesterbraken

f17
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

f71
Bertout Jans van Autheusden man van Hilleke dt w Willem Fyen alias Barnyerszoon van Erpe
Jan van der Vondervoort

f71
land achter die Kemenade, een erf op die Berchlaeren, land bij die Vedereyck, wei in gheen Voert

f72
Jan en Boudewijn zoons van Wautger Arntss.

f86v
Henrick zn w Willem Henrick Maess. bezit een hoeve op Espdonck in de parochies Uden en Ghemert vroeger van Aert Beerwout, later van Willem Henrick Maess.

f86v
Claes en Everart zoons w Aert van Haendel

f94
Dirck Dirx van Ghemert bezit een hoeve van 14 lopende land “Spierincsecker”; 9 lopense land “Cnapenecker”, 3 bunder weide “die Hornicken”, 5 zillen beemd in de Gemertse beemden; 5 zillen beemd op Ploesterdonc

f94
Onze Lieve Vrouwen Broederschap in Den Bosch
Goossen Heym

f95v
Goyart Goyarts van Erpe
Goossen Cnode(+)
Jan die Guyliker nat zn w Jan van Loen
Jan Aertss van Erpe

f98v
Henrick Janss van de Panthelaer broer van w Aert
Jan Henrick Queden
Jan Claess van den Panthelaer

f126
Henrick Steenwech
Jacob Jacob Steenwech

f162
Amelis Henrick Arntss
Jan zn w Jan van Loen alias die Guliker

f216v
Everart Aertss van Hanelt man van Mechteld wed van Lambert Janss van der Roest
broeder Jan (predikheer in Den Bosch) zoon van w Lambert Janss van der Roest x Mechteld

f216v
Dirck Jan Voderaarts alias die Horter
Dirck Janss van der Poirten

f256v
Jan zn w Ysbout Jan Bullekens man van Margriet Michiel van der Heyden
Laureyns nat zn w Gerit van den Wolfsput

f305
de commendator van ’t huis van Gemert

f321
Dirck Dirck Ywijns
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert
heer Ansem Henrick Ansems van Gemart, priester

R1223 1452-1453

f4
pacht uit de hoeve Kieboom

f60v
Goyart van Erpe
Laureijns Gerit Art Piex weduwnaar van Margriet dt w Jan van den Broek alias van Meircxel en Liesbeth dt w Emont nat zn w Dirk van Gemert
kinderen van Laureijns: Peter, Hadewich en Dympna

f60v
Emont, Peter, Lysbeth, Sophie, en Jan(+) kinderen van wijlen Jan van den Broeck en Liesbeth dt w Emont nat zn w Dirk van Gemert
Jan Hendrik Quedens
Aert Pas zoon wijlen Henrick

f72
Heilwich nat dt w Dirck van Stribosch wed van Jan die Weyer en haar dochter Willemke
pacht uit de hoeve ’t guet op Strijbosch
Henrick Becker

f80
Goyart Brievinc man van Heilwich nat dt w Dirk van Stribosch; Heilwich is weduwe van Jan die Weyer.
Willemke dt w Jan die Weyer x Heilwich voorn.
pacht uit de hoeve ’t guet op Strijbosch
Henrick Becker

f91 en f142v
Willem nat zn Willem sVolres van Gemert
Luytgard Gerrits van der Meer

f105v
Luytgard Wautgers van den Eenswinckel en haar broer Jan
Dirc van Ploesterdonc
Daniel Emont Spierincss.

f156v
Jan Dirx van Rietvoirt
Hubrecht van Ghemert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirk van Ghemert

f189, 198v, 211, 270v
heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

f265
Gielis Jans van Vaerlaer en zijn broer Everart
Hadewich Gielisdochter van der Spanck

F338 namenindex
Peter Janss van Strijbosch

f340
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert
’t leprozenhuis ter Eyckendonc bij Den Bosch

R1224 1453-1454

f11v
Henrick en Matheus zoons van wijlen Henrick Kuyst zoon wijlen Henrick Kuyst en hun schoonbroers Symon die Hoesch, man van Margriet en Jorden van der Oetheren, man van Aleyt

f11v
Henrick Rutgers van Erpe;
Jan, Willem, Gerit en Sophie, kinderen van wijlen Willem Willem Berniers;
Henrick die Gruyter zoon wijlen Hendrik

f25
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen nl huis, erf, hof en twee kampen lands groot drie mudsaet.

F25
Beel Jan Otten x Marten Beerwout zoon vn Aert nat zoon wijlen Marten Beerwout en hun dochters Agnes en Marie

F30
Dirk van Ghemert bezit een hoeve

F70v
Peter zoon wijlen Henrick die Clerck;
Daniel Henrick Danelss man van Aleyt dr wijlen Henrick die Cleirck

F70v
Aert nat zoon van Yewaen Godevarts bezat een hoeve in de Mortel vroeger van wijlen Jan Fissyën
Aert had een helft daarvan verkregen van Dirck Dirx van Hezewijc, man van Lijsbeth en Henrick die Cleirck, man van Kathelijn dochters van wijlen Dirck Pluchase en Jut Jan Fissien.

F80
Thomas Block zoon wijlen Aert Eeris
Jan Henrick Quedens
Water “die Roysp”

F81
Laureyns nat zoon wijlen Gerit Jan Selen;
Wouter Aert Kathelijnen

F159v
Michiel Dirx van Borlaer;
Heer Claes Cuper priester

F 179
Corstiaen Goyart Hellincs
Philip Philipss van den Hout man van Lijsbeth Goyart Hellincs
Reyneer Jacopss van den Egelmeer man van Yda Goyart Hellincs

F179
Jan Wijnrick Stovensoen

F266v
heer Claes van der Dussen commendator van t huis van Gemert van de Duitse Orde

R1225 1454-1455

f13
Michiel die Smeyt zoon wijlen Aert van der Heelderdonc
Jan die Koeck zoon wijlen Willem
Dirck Aertss van der Heelderdonc

F21
Joris zoon wijlen Dirck Poytefijn
Willem Zaelden (neve)
Katelijn wed Henrick Poytefijns en haar dochters Hadewich, Mechteld, en Hilleke en haar zoons Henrick en Dirck

F21
Henrick Stevenss van Rueremunde

F32v
Ghijb Jans van de Laer
Wouter Ancem Goessens

F81
Lambert zoon van Aert van Loen zoon wijlen Lambert van der Haghe
De jongste Lambert gehuwd met Lijsbeth Goyarts van der Zantvoert;
Jan die Guyliker nat zoon wijlen Jan van Loen
Jacob Cuper zoon wijlen Gielis

F81
Henrick Jan Willem Berniers

F101
Goyart Goyarts van Erpe
Art Peter Arntss
Michiel die Smyt zoon wijlen Aert van der Heelderdonc
Dirck Janss van der Poerten

F101
Willem Willem die Yegher

F101
Jan zoon van wijlen Willem Weders en Belia had gekocht van Goyart Goyarts van Erpe een hofstad vroeger van Goessen Knoden tussen Henrick Steenwech en Dirck van Gemert met de daartoe behorende vrijheid

F157
Aert Henrick Artss
Ghijsbert Erenbest Maess

F 164v
Jan Willems die Jeger
Willem Willem die Jeger
De erfgenamen van Thomas die Scrijver

F 207v
Peter Jan Huben
Floris Janss van den Vijfeicken
Heer Dirck van Gheldrop priester

F207v
Jan Kemerlinc van Rycstel
Jorden van Maren

F255
Daniel zoon wijlen Dirck Poytefijn
Willem Zaelden
Kathelijn wed van Henrick Poytefijns en haar kinderen Hadewych, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirck

F255
Henrick Stevenss van Ruremunde
Joris Dirck Poytefijn

F257v
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kyeboem

F268v
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Ghemert
Willem Willems die Yegher
Mychiel Aertss van der Heelderdonc

F317v
Floris van Vijfeycken
Henrick Jacop Vos

F 328v, 329v
heer Claes van der Dussen commendator van Gemert
Wauter Ansem Goossens
Onenigheid over cijnsen

F352v namenindex
Peter Janss van den Stribos

F422
heer Claes van der Dussen

R1226 1455-1456

f4
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Ghemert
Aert Peter Hermanss
Peter Goyart Kaerels

F84
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen
Leunis Leuniss van Erpe

F96
Amelis Henrix van den Hoernic
Jan van Loen alias die Guyliker nat zn wijlen Jan van Loen
Henrick Eynskens

F115v
Ghijsbert Goyarts van den Broec
Margriet nat dt wijlen heer Dirk van Geldrop priester nat zoon van Goyart van Geldrop

F115v
heer Yewaen van Cortenbach provinciaal van de Blije van de Biesen van de Duitse Orde. De orde bezit hoeven in Grotel etc.

F115v
Anthonis van den Velde nat zoon heer Godevaert van den Velde priester.
Anthonis is man van Margriet nat dt wijlen heer Dirck van Geldrop priester nat zoon wijlen Goyart van Geldrop
En hun zoon Mathijs Anthonie van den Velde

F125v
Gerit Gerits van Grotel
Hilleke wed van Everart van Keirkdonc

F167v
Aert Peter Hermanss
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Gemert

F279
O.L.V. Broederschap in de St Jans kerk in Den Bosch
Goessen Heyme

F279
Dirck Dirx van Gemert bezit een hoeve

F319
Michiel en Lijsbeth kinderen van wijlen Henrick van Spul en Lijsbeth Amelis van der Ynden en hun schoonbroer Jorden Willem Everits man van Hilleke

F319
Willem Wijnrick Marien
Willem Willem Willems

F349
Henrick Gerit Melis
Willem Jan van Merxsel
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Gemert

F351v
Hubrecht z w Emont nat z w Dirck van Gemert
Willem Janss van Merxsel
Mathijs Dirx die Smyt

F355v
Goyart Matheus Quedens man van Lana dt w Claes (Cool) van Strijbosch
Jan van den Panthelaer
Dirck nat z van Dirck van Strijbosch

F356
Henrick Alartss van den Panthelair
Jan Claess van den Panthelair
Jan Henrick Quedens
Bartram Jan Bartrams

F 357v
Willem Janss van Merxsel
Henrick Jacop Michielss
Aert Dirx die Visscher

F396v
Gerit z w Claess die Molner z w Gerit van der Lulsdonc
Jan die Guliker nat z w Jan van Loen
Wijlen Jan Kaerlis

F 434v
Goosen Ansem Goosens

F 550
Henrick van Espdonck rentmeester der Heren van Gemert

R1227 1456-1457

f44
Goyart Matheeus Quedens
Bertram Jan Bertrams

F239v
Amelis Thomas Melis van der Hofstat
Laureyns van der Spanck zoon w Goossen Bloc
Denijs Claess die Wever

F266v
Gerit Gerits van Vladeracken en zijn broer Jacop
Dirck van Ghemert (bezit een hoeve)

F296
Jan Amelis Gerits
Jan Janss van Loen alias die Gulicker

F315
Aleyt Aert Vogelers
Dirck Gevartss van Strijbosch
Denijs Claes sWevers

F324
Willem zoon w Henrix van der Hallen x Yda
Matheeus(+) en Henrick(+) zoons w Willem van der Rijt x Liesbeth Marselis van Hoghen Aerle

F324
Gerit zoon w Henrix van der Hallen x Yda

F 327
Dirck Henrix van den Hoernic
Willem Janss van Mercsel
Aert Kaerels

F327v
Hilleke wed van Everart Arntss van den Vossenberghe
Peter, Luten des Yegers swager ( bezat een deel in Luten Peters aude hove) en zijn broer Jan

F327v
Meeus Meeus van Dieperbeke
Willem van Ponsendale

F331
Goossen Janss van Acht
Marselis Henrick Rovers
Dirck Goossenss van den Hornic

F350v
Dirck Goossens van den Hoernic
Rutger Henrix van Heyst
Marselis Henrix Rovers

F381
Luytgart Gerits van der Meer heeft opgedragen aan Lijsbeth Roelof Lanen een huis, erf, hof en aangelag groot een lopense, aen die Deel naast ’t water die Rips, 9-3-1457

F381
Luytgart had dat huis verkregen van Willem nat zoon w Willem sVolres

F 413v
Aert Yewaen Godevartss had in erfpacht gekregen van Dirck Dirx van Hezewijc, man van Lijsbeth en Henrick die Cleirck, man van Kathelijn (dochters van w Dirck Pluchaze x Jut Jan Fyssien) ¼ deel in een hoeve, Mortel om 3 mud rog Ghemertse maat op Lichtmis (Aert bezat al ¾ deel)

F 413v
Willem Willem Willem Barniers
Dirck van der Aahorst

F413v
Kathelijn wed van Henrick die Cleirck en haar zoon Peter en haar schoonzoon Daniel Henrick Danelsz, man van Aleyt

F 414
Jan z w Udeman die Wolph
Wautger van der Eenswinckel
Willem Dircx van Grotel
Claes van den Vlinkenvloghe
Jacop van Beke nat zoon van Jan van Beke

F416v
Claes van Coelen man van Mechteld wed van Aert Bremme
Claes Willem Heynen soens soen van Rode alias Claes Heylensoen
Jacop Marselis Lu

F432
Jan Gieliss van Bladel weduwnaar van Kathelijn Jan van der Beke
Lijsbeth Jans van der Beke
Heer Goossen (priester) zoon van Henrick Eynssen zoon w Ansem Maessoen

F497v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F490 dd 10-5-1457
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert, verhuurt voor vier jaar vanaf Pinksteren l.l. aan Henrick van Espdonc en Gerit van Vorendael de grote en kleine tienden toebehorende aan de investiet van Bakel, Doerne en Ghemert (libere ad jus decimale habendas)

1457-1458

f55, f77
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

f77 f77v
Floris Janss van Vijveycken had een deel van de hoeve Ten Broek aent Boekout te pacht gekregen van heer Yewaen van Cortenbach commendator van de Balije van den Biesen van de Duitse Orde, heer van Ghemert

f189v
heer Jan van Vijfeycken, vicarius perpetuus van Nuwelant
Claes van Heelair man van Mechteld dt w Jan van Vijfeycken

F189v
Floris Janss van Vijfeycken
Laureyns Tielmans
Peter Jan Huben

F 189v
Floris Jan Vijfeyckens
Mechteld Marselis van der Doezeldonck (+) (uit Helmond) was de vrouw van w Floris van den Viveycken van Ghemert

F201v
Jan Goossen Smeeds van Aerle
Ansem Aert Kathelinen

F295
Jan van Ricstel nat zoon w Jan Kemerlinc en zijn dochter Kathelijn en zijn schoonzoon Jan van Dommelen man van Margriet

F295
heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz en zijn nat zoon Goyart van Geldrop
Floris Janss Viveeycken

F295
Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop, investiet van Fouz
Peter Jan Huben

F297
Hadewijch Gielis van der Spanck
Everart Janss van Vaerlaer
Gielis Janss van Vaerlaer

F301
waterloop die Royspe

F361v
Dirck Aertss van der Heelderdonc
Amelis van der IJnden
Amelis zoon w Aert Baeliu zoon w Thomas
Goyart van Geldrop nat zoon w heer Dirck van Geldrop, priester

F339
heer Claes van der Dussen, commendator van ’t huis van Ghemert
Henrick van Espdonc

F345v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert
Daniel Danielss van Tuyftheze

F346v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

1458-1459

f67v
Beel wed van Marten Aert Berwout en haar dochter Marie
Goyart Goyarts van Erpe (bezit de hoeve Kyebomen)

F135
Gerit Henrick Artss
Wouter Bremmen van Aerle
Jacop Henrix van der Lijnden
Alart Alart Willem Wijnkenss

F137v
Matheeus gerit Melis soens soen
Laureyns van den Loect

F141
Henrick van der Lijnden zoon w Jan Lemmens
Wouter Aert Bremmen
Jacop Henric van der Lijnden

F156
Hubrecht Emontss van Ghemert
Jacop Molneers(+)
Thomas die Scriver zoon w Thomas van Hazelbosch man van Liesbeth Peter Jan Zwenelden
Goessen en Willem, zoons van Henrick Stewich

F156
beemd op die Roeyspe

F210
Laureyns van den Broeck nat zoon w Wouter van den Broeck
Leunis Janss van Gemerde
Heer Jan Brunync van de Duitse Orde

F214v
Jan van Rijxtel nat zoon w Jan Kemerlinc
Peter Jan Huben

F214v
Goyart nat zoon w heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz
Aert Spierinc man van Margriet nat dt w heer Dirk voornoemd

F 264v
Aert van Papendonc,
Willem Hendrik Maessoenssoen van Ghemert,
Henrick van der Espdonc

F 264v
Hoeve “die hoeve ten Hoeve” d.i. ten Hove bij de kerk

F271v
Jonkvrouw Agnes wed. van Henrick Becker en haar kinderen: Claes(onm), Zeger (onm), Henrick (onm), ende Jonkvrouwen Margriet, Jenneke en Lijsbeth (onm)

F271v
Pacht uit de hoeve “tgoet op Strijbosch”
Willemke dr w Jan die Weyer
Dirk Janss van Gerwen, man van jonkvrouw Lijsbeth Robbert van Grevenbroeck

F271v
T goet “die Haseldonc” leenroerig aan de heerlijkheid Gemert, vroeger van w. Henrick Becker

F281
Ansem Dirk Smeeds,
Willem Peter Claess,
Aleyt Jan Broeckmans,
Jan Jan Broeckmans

F281
Henrick en Jan zoons w Willem Henrick Maessoenssoen, bezitten een hoeve, vroeger van w Henrick van Espdonc, en goederen van w Emont Dirx van Espdonc, onder Gemert en Boekel

F281
Aert Peters
Lijsbeth wed van Jan Karlis
Henrick Janss van Espdonc

F281
Peterke nat zn w Jan Peterss van den Overscot
Hilleke nat dr w Henrick Peterss van den Overscot

F282v
Herbert Brant zn w Henrick, weduwnaar van Agnes Peter Janss dr, en zijn zoon heer Henrick Brant en zijn schoonzoon Marten Claes Martens man van Kathelijn

F282v
Willem en Jan zoons van w Willem Henrick Maess,
Henrick Janss van Espdonc

F286
Willem Boudewijn Bernierss bezit een huis op Espdonck
Willem van Ponsendael

F289
Bertram Jan Bertramss
Goyart Mathijs Goedens
Henrick Janss van den Ham

1459-1460

f37
Dirck Aertss van der Heelderdonck
Ancem Aertss van der Heelderdonck
Roelof Gerit Rolofss

F128v
Emont Emontss van Mercksel
Dirck Janss van der Poerten

F204
Wouter Bremen nat zn w Aert Bremen [lees: Bremme ?]
Peter nat zn Jan van den Kyeboem
Jan van den Doren zn w Jan van den Doren van Vechel

F209v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Gemert

F211
Dirck Jan Portmans
Ansem nat zn w Jan Tax
Willem Willem Jegers
Goyart van Lancvelt

F224
Kartha dr van Yewaen van Tricht
Henrick van Aerle
Gerit van Vorendael

F224
Goyart, Margriet, Heilwich en Katelijn nat kind. w heer Dirck van Geldrop, priester, en van Kartha Yewaens van Tricht

F261
Joost Wijnrick Gerits
Aert Janss van der Oesterbraken

F273v
Henrick Hermanss van der Heyden en zijn zoon Dirck
Jan Goossen Wolfs
Pacht uit o.a. den Roespecker

F281
Jan zn Goessen Smeeds alias van Aerle
Henrick Janss van Espdonc
Henrick, Willem en Jan zoons w Willem Henrick Maessoenssoen

F281
Henrick Janss van Espdonc
Amelis van Boechem

F282
Alart Willem Willem Wijntkens
Lijsbeth wed Willem Willem Wijntkens
Erfde van haar neef Jacop Spierinc

F282
Jan van Bruheze
Everaert van Haendel

F287
6-2-1460, Goesen Henrick Steenwech krijgt bij deling tegen zijn broer Willem een huis van w Jan van Gemert

f304v
Jan Goyartss van Bijstervelt man van Yda Aert Andries dt
Jan de jonge zn Jan Voderaert
Bertram Aerts van Haendel

F304v
Henrick Goyartss van Bijstervelt

F321v
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemart
Willem Janss van Mercksel
Willem Willemss van Mercksel

F357v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

1460-1461

F20v namenindex
Peter Janss van Strijbosch

f48
Goyart van Lancvelt
Ancem nat zn w Jan Tax
Willem Willem Jegers
Dirck Jan Portmans

F73v en 74
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester, en van Kartha Ywaen van Tricht
Henrick van Aerle
Gerit van Voerendael

F89v
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen
Leunis Leunis van Erpe

F119v
Henrick Goosenss die Wolf, man van Mechteld Dirx van Herent
Goessen Goossen die Wolf

F180 dd 19-1-1461
Heer Goessen Henrick Ansems, priester, verkoopt aan zijn zuster Marie een huis, erf en hof aen die Beke

F192v
Jan Philip Philipss van der Aa
Mathijs Mathijs Selen, man van Aecht dt van Laureyns Peters x Marie Philip Philips van der Aa
Dirck Willemsn van den Fellenoert

F200v
Philip van Weelde nat zn w Jan Philipss geeft in erfpacht aan Wouter Bremmen nat zn w Aert Bremmen een huis in die Haghe aan ’t water die Ruyspt

F200v
Jan zn Philip van Weelde

F211v
Duitse Orde

F276
Henrick van der Espdonck rentmeester van Gemert
Mathijs die Hoeze
De windmolen in Gemert

F278
Ancem en Dirk zoons w Jan van Beke
Aert van der Heelderdonc

F278
Engel, vrouw van w Jan van Beke

1461/1463

f20v
Wouter Jans die Lange
Goyart van Lancvelt
Henrick Janss die Lange

F21 dd 14-1-1462
Goossen Goossens die Wolf heeft opgedragen aan zijn broer Henrick een hoeve (huis, erf, schuur, schaapskooi, hof en aangelag) die Goossen verkregen had van Henrick

F54
Willem Henrix van den Loect
Dirck Peter Peters
Jan en Amelis zoons van w Amelis van der Hofstat

F164v
Aert Vrient zn w Lucas Meeuss
Goyart Goyarts van Erpe
Henrick van der Espdonc
‘t huis van Gemert

F 360
Henrick Jacopss Vos
Floris Janss van den Vijfeycken
Adriaen van Uden zn w Aert Stamelaert

F360v
Henrick van der Espdonc
Baet Fellenoerts

F385v
Heer Claes van der Dussen, provinciaal van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde
De Duitse Orde bezit een hoeve in Haendel, pachter is Roelof van der Beersdonc.

F385v
De Duitse orde bezit een hoeve in Mildschot, pachter is Peter die Smyt, en nog een hoeve in Mildschot, pachter is Jan van den Zande

F385v
De Duitse Orde bezit een hoeve op Grotel onder Bakel en Gemert

F387
Willem Willem Janss van Mercxsel
Peter Janss van Mercxsel
Jut, wed Willem Befkens en haar kinderen: Claes, Aert en Thomas

F387
Willem, Wijnrick, Jut, Margriet en Lijsbeth kinderen van w Claes Befken
Jan Geritss die Vrieze

F387
Lambert Jan Corstiaenzn
Jan Gilliss die Doncker
Mathijs nat zn Dirk Smeeds

F396
Dirck Aert Tielmans, man van Peterke nat dt w Jan Peterss van den Overscot

F396
Henrick van Espdonc, bezitter van een hoeve
w. Emont Dirx van Espdonc, bezat een goed

f396v
Henrick en Jan zoons w Willem Henrick Maessn
Ansem Peter Wauthems

F398v dd 29-7-1463
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch verkoopt aan Servaes Aertss van Haendel 2/3 deel in den Polbeempt aan de waterloop die Ruysp

1463/1464

f28
Jan Henrix Jans van den Ham
Lucas Donker, man van Kathelijn Henrix van den Ham

F28
Peter van Driel, man van Jacoba Henrix van den Ham
Bertram Jan Bartramss
Willem Jan Monix

F78
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld

F131v
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld
Everart van Haendelt, weduwnaar van Mechteld voornoemd

F131v
Steynskens kijnder
Willem van Ploesterdonc

F156v
Dirck Janss van Gerwen
Aert Beerwout

F183v
Willem zn w Bodo Barnierss en zijn broer Dirck (Espdonc)

F217v
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest

F217v
Henrick Mannart
Willem Janss van der Duysterdonc

F238 namenindex
Jan Jans van Strijbosch man van Margriet Lucas Goyart Lucas

1464/1465

f51
Jan Boudewijn Baecks, man van Margriet Barnier Fyens
De zusters van Orthen in Den Bosch

F90v
Het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch
Lijsbeth Ghevartss van der Heyden
Dirck Janss van den Bleke

F105
Jan zn w Willem van Eyck en Aecht Jan van Ghemert
Dirck Willems die Weder, man van Margriet dt w Willem van Eyck en Aecht

F105
Lippert van Eyck
Cornelis nat zn w heer Jan van Eyck, Investiet van Helmont
Pacht uit de heerlijkheid van Gemert

F116
Everart Aertss van Haendelt
Claes, broer van Everart

F139v namenindex
Gevart van Strijbosch

F157
Dyngna wed van Gerit Willem Barnierss
Jan Willem Sweders, broer van Dyngna

F183v
Dyngna wed van Gerit Willem Bernierss
Willem Willem Bernierss van Erpe en zijn zusters Hilleke en Sophie

F183v
Bertout van Autheusden, man van Hilleke Willem Bernierss
Henrick Henricks Slangen (= die Lange) en zijn broer en zuster Jan en Hadewijch Slangen

F183v
Thomas Janss van der Zantvoert
Jan Amelis Gerits
Jan Wouters Cnoep

F183v
Willem Fyen
Goyart Dirx van Gemert
Pacht uit het goed Ten Hoghen Aerle (van Goyart)

F183v
Willem Bernyers alias Fyen
Goyart Peters van Lancvelt

F260
Henrick, Leunis en Dirck (en w Jan) zoons van w Jan van den Kelre
Dirck Wouters van den Rodeacker

F260
Een hoeve van Peter Boedeken Hoet tussen Jan die Horter en de gemeynt

F276v
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Willem van Mercsel
Aert Steenweg

F300 en 301
Amelis Willems die Jeger
Peter Dirx Tymmerman en zijn zoons Jan en Amelis

F300 en 301
Goyart Aelbechss
Dirck van den Loeken
Dirck Everart Claess

1465 - 1466

F34v
Adam Janssn man van Jenneke nat dr van Jan Ijsbrants en van Mechtelt, nat dt van Mechtelt Jan van der Vondervoort

f34v
Aert nat zn w Goyart van Ghemert

f40
Aert Steenwech belooft aan Hendrik Selen zijn schoonzoon man van Geertruyt dat hij een hoeve op Espdonc zal vesten aan zijn dochters Geertruyt, Aertke en Sophie.
Espdonck te leen hangende aan het huis van Gemert.

f79v
Jan Janss. van Gemert en zijn natuurlijke zoon Lenart. (Jan had een testament gemaakt 6 okt. 1460 bij notaris heer Willem Spierinc,priester.)

F165v
Jan en Liesbeth kinderen van w Jan Karels

F165v
Jan Thomas Geritssn man van Hilleke nat dt w Henrick Peters van der Overschot
Hendrick en Jan zoons van w Willem Henrick Maessn

F165v
Henrick van der Espdonc(+) bezat een hoeve onder Gemert en Boekel
Emont van der Espdonc Dirxsn bezat goederen onder Gemert en Boekel

F165v
Hoeve Espdonc
Huis, erf, hof, vrou Lysenacker, den Boghartsacker, een stuck beemt, een wei eusel, land dat Roetstuck groot elf lopense, 4 lopensen land tegenover het huis over de straat, een stuk akker en beemd “Aben bosselkijn”, een stuk akker en wei Pedelershoeve onder Boekel
2 buunder beemd die Honsdonc onder Boekel
½ buunder beemd den Adenbeempt
1 buunder beemd Woutersbuenre
½ buunder beemd die Scijndeldonc
½ buunder beemd den Doetswech onder Boekel

F166v
Heilwich wed van Ansem Aerts van der Heelderdonc
Tielman Henrix man van Lijsbeth Dircx van den Bleeck

F167
Jenneke dt w Mathijs van der Rijt en Lijsbeth Dirck van den Bleeck
Michiel die Smyt zn w Aert van der Heelderdonc

F236v
Adriaen van Uden
Henrick Jacop Vos

1466-1467

F10
Berthout van Autheusden
Henrick Gerits die Gheyster
Jan Dircx die Vrieze

F22
Peter van Merchsel
Goosen Wolf man van Lijsbeth Peter van Merchsel

F109
Rutger van Arkel
Adam Janssn man van Jenneke nat dt van Jan Ysebrants
Jan Heyman Willems

F109
Huis en erven bi den Kyeboem
Bi der Nonnenacker

F81
Henrick van Espdonc

F198v en 217v
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert
De Duitse Orde bezit vier hoeven in Grotel onder Gemert en Bakel

F198v
Anthonis en Peterke kinderen van Claes Spierinc
Lijsbeth en Geba dochters van Adam Marcelissn die Lu

F198v
Jan Willem Steenwech
Jan Adam die Lu
Goyart Dirx die Lu
Henrick Henrix van Uden

F 198v
Dirck Henrix van Uden
Willem Jan Willems
Heer Roelof Janssn die Bever, priester

F 198v
Heer Jan Janssn die Bever, priester
Jonkvrouw Hadewich Jan die Bever
Zuster Arkenraet Symon die Hoesch
Zuster Aleyt Henrix Monix

F203 dd 7-8-1467
Aert Stanssen van der Locht draagt op aan Lenart Peter Noyts een huis, erf hof, schuur en aangelag aan den Mortel; den Brugacker in den Aerle en den Eyckacker

F203 dd 7-8-1467
Lenart Peter Noyts verhuurt voor 6 jaar vanaf nu aan Aert Stansen van der Locht voornoemd huis etc en voornoemde ackers voor 2 steen vlas tot hekelen bereid en 6 mud rog Gemertse maat op Lichtmis

F203v
Geertruyt wed van Bertout Arntssn van Haendel en haar zoon Henrick

F203v
Jan Willem Sweders

F249
Ancem Janssn van Leenen
Peter Dircxs
Dirck van Laken
Jan Adam Jan Daems

1467 – 1468

F5
Heer Aert van der Dussen commendator
4 hoeven van de Duitse Orde in Ghemert en Bakel

F5, 5v
Henrick en Hadewich, Hn erick en Jacop kinderen van Ghijsbert Dirck Ghijzels

F7
Henrick Bertouts van Haendel

F16 en 48v en 70
Heer Aert van der Dussen coomendator van het huis van Gemert

F70
Peterke en Anthonis kinderen van w Claes Spierinc
Jan Spierinc man van jonkvrouw Lijsbeth dt w Marcelis die Lu

F134v
Ansem en Henrick zoons van w Jan Berch

f134v
Schepenen in Gemert anno 1444 ;
Dirc die Smyt ; Heijn Arts; Heyn vander Hofstad; Jan vanden Hoirnic; Jan vander Zande; Jan Wautgers; Willem van Ovenken;

F218
Ancem Janssn van Leenen
Aert van der Heelderdonc
Jan Everart Grieten

f257
Jkvr.Kathelijn van Bruheze non van Hoydonk
Goyart van Gemert Dirxs
Goyart van Rode
Claes van Lymborch

F260
Aert Steenwech, bezit een hoeve, leengoed

F282 namenindex
Jan van Strijbosch

1468 - 1469

F32
Gerit zn w Dirck Robbert en Barbara

F47v
Everart van Hanelt
Goossen Dirx van der Poirten
Henrick Jansn die Lange

F81
Michiel Dirx van Loeken
Aert Jan van Havens, man van Yda nat dt w Henrick Goyarts van Gemert

F100-100v
Gerit Henrix van der Hallen man van Yda Aert Peters van den Hoevel
Jan van Leenen (of Leeuen) van Gemert
Symon Jan Eynskens

F107
St Gerlachs kasteel-altaar in het woonhuis van w Jan en Hubrecht van Ghemert (broers)
Heer Jan van Doysborch, rector van dat altaar

F140
Den commendeur van Ghemert

F141
Gemert, Heer Arnt van der Dussen, commendeur vn Gemert

F203 Gemert
Heer Aert vander Dussen, commendator in Ghemert en zijn dienaar Dirck van Colen

F219v Gemert
Willem Engbertssn die Hoern
Aert Lodewijk Smollers

F249 Gemert
Aleit Aerts van der Hoffstat (bezit een huis ... aen Boechout)
Heer Jan Henrick Ansems, priester
Rover Hendrick Roverssn

F297 Gemert
Willem Willemssn die Jeger
Heer Gerit van Hyen, priester

F310v Gemert
Jan, Adam, Willem, Margriet, Goyart, Wouter, Marcelis en Alveraet, kinderen van w Jan die Luw

folio 327v, 328 dd 14-4-1469
Lenart natuurlijke zoon wijlen Jan van Gemert
Margriet en Lysbeth dtr wijlen Jan van Gemert
Jan zoon (wijlen Willem van Eijck x Agatha Jan van Ghemert)

327v, 328
Hoeve ter Voertynen of ten Waude van kinderen van wijlen Jan van Ghemert

F328 Gemert
Dirk die Weder, man van Margriet dt w Willem van Eyck x Aecht Jan van Ghemert

F328 Gemert 14-4-1469
Lenart nat zn w Jan van Ghemert heeft opgedragen aan Lijsbeth en Margriet, dochters van w Jan van Ghemert die hofstat in den Walbeempt, die Lenart verkregen had volgens testament van zijn vader

F351 Gemert
Gerit van Voerental, man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop, priester en van w Kartha dt van Yewaen van Tricht

F351 Gemert
Hendrik van Aerle
Goyart, Margriet en Kathelijn nat kinderen van w heer Dirk van Geldrop, priester en van w Kartha Yewaensdt van Tricht

F351 Gemert
Dierxke en Marie dts van Jan Kocs alias van Rode
Hendrick Henrick Kuyst
Jan zn w Gerit van Voerendael

1469-1470

F17v Gemert
De zusters van Kaudewater

folio 40 Gemert, 26-1-1470
Aert Steenwech belooft aan Hendrik Selen zijn schoonzoon man van Geertruyt dat hij een hoeve op Espdonc voor de a.s. vasten zal vesten aan zijn dochters Geertruyt, Aertken en Sophie, ten overstaan van de leenmannen. (Espdonc te leen hangende aan het huis van Gemert)

F76 Gemert
Lijsbeth Rolof Lanen
Luytgart van der Meer dt w Geertruyt van der Meer
Delyaen nat dt van Goossen Danelssn en van Yda Rolof Lanen

F76 Gemert
Yda nat dt van Delyaen nat dt van (Goossen Danels en van Yda Rolof Lanen) en van Jan Dirx die Smyt

F104 Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van de Duitse Orde te Gemert

F148v Gemert
Peter Jan Huyben
Jonker Willem van Gent

F156 Gemert
Willem die Wert van Ghemert

F193 Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van Ghemert
De Duitse Orde bezit vier hoeven in Gemert en Bakel

F193 en 193v Gemert
Henrick en Jacop en Hadewych kinderen van (Ghijzel Dirck Ghijzels x Katherijn)

f 242 en 242v
Goyart nat zoon wijlen heer Dirk van Gheldrop priester en van Kartha Yewaens dt van Tricht. Goyart is weduwnaar van Margriet nat dr wijlen Jan van Kriekenbeek. Uit het huwelijk van Goyart en Margriet: Dirk, Jan en Yewaen

F242 Gemert
Henrick van Aerle
Goyart, Margriet, Heilwich en Katherijn, natuurlijke kinderen van wijlen heer Dirk van Geldrop, priester en van Kartha Ywaensdt van Tricht

F242 Gemert
Henrick Henrick Kuyst, pacht uit het gericht van Gemert, etc

F316v en 317 Gemert
Henrick Goossen Wolf, man van Mechtelt nat dt w Dyrck Stijnen, weduwe van Woutgher Artssn
Michiel Aertssn van der Heelderdonck en Jan Aertssn van der Heelderdonck, broers

F317 Gemert
Jan Janssn van Heist
Claes Lucas Claessn
Goossen zn van (Henrick Goessen Wolf x w Lijsbeth, zijn eerste vrouw)

F365 Gemert
Willem Bodo Berniers
Dympna sLangen

F424v Gemert
Peter Hendrick Matheussn, man van Aleyt Sweelden
Ancem Henrix van der Heze
Marten Henrick Teeussn van Bakelair

f456 dd 19 mei 1470
Lambert de Bruijn heeft opgedragen aan Everart Janss van Verlaer de erven “die Strijbosch” naast de hoeve van Haendelen en strekkende van de gemeynt der heren van Gemert met harde grond tot den Pedel.
Lambert die Bruyn had die hoeve "die Strijbosch" gerechtelijk gekocht in Ghemert van Goyart Janss vander Sande, man van Lijsbeth Christoffel Peter Kersmaker.

1470-1471

F40v Gemert
Ansem zn w Jan Loenen zn w Wouter van Eellekom
De Predikheren in Den Bosch
Willem Janssn van Ryetvoirt

F222v Gemert
Jan Everart Everart Grieten
Mechtelt wed van Weltken (=Wautger) Arnt Katherinen

F222v Gemert
Wouter Wouter Janssn van Leenen

F228v Gemert
Adriaen Ancem Spruyt
Jan Wouter Cnoeps
De kinderen van w Geertruyt van den Berge

f228v
Jan Voederarts
Amelis Maessn van der Hostat;
Everart Corstiaens van den Mortel

F264 Gemert dd 4-5-1471
Heer Aert van der Dussen, commendator van het Huis van Gemert van de Duitse Orde, verkoopt aan Philip nat zn w Philip van Geldrop een cijns van 16 ½ rijnsgld, half op 1 september en half op 1 mei uit alle goederen van de Balije van de Biezen in de meierij van Den Bosch

F264 Gemert
Philip nat zn w Philip van Geldrop geeft aan vrouwe Jut wed van heer Heyman van Drueten het vruchtgebruik in deze cijns. (De Duitse Orde kan na de dood van Jut de cijns lossen met 297 rijnsgld)

folio 271v
Goyart van Erpe (bezit de hoeve Kyeboom)
Jenneke van Middegael dochter wijlen Goyart natuurlijke zoon wijlen Arnt van Middegael.

F287 Gemert
Dirk Gerit Vos, man van Aleyt Aert Pouwels van den Venne

F327v Gemert, dd 26-10-1470
Heer Aert van der Dussen, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde verkoopt aan Philip nat zn w Philip van Geldrop een cijns van 17 ½ rijnsgld op 1 september half en half op 1 maart uit alle goederen van de Balije van de Biesen in de meierij van den Bosch

folio 340v
Margriet Jan van Gemert
Jacop Jacops vander Hugenvoirt, man van Lijsbeth Jan van Gemert
Henrick(+) en Berthout (+) zoons van wijlen Jan van Ghemert x Margriet Hogarts van Bruhese

F340v Gemert
Dirk die Weder
Gregoris Laureyns Everitssn

F350v Gemert
Jan Lambert Janssn
Jan Aert Janssn
Henrick Meeus Goyartssn

f377
Amelis Henrick Stoven van Gemert;
Gherit Thomass van der Eycken;
Gerit Wouters van den Bosch

F383 Gemert
Jan Alartssn van den Panthelaer
Claes Dirx van der Poirten

1471-1472

F33v Gemert, dd 20-12-1471
Ancem Ancemssn van Strijp heeft opgedragen aan Jan Janssn van den Cruyce een huis, erf, hof en stuk bouw- en weiland op Strijbosch, aan die Leygrave en een heiveld bij het huis

F68v namenindex
Henrick Jan Strijbosch
Joost Jan Strijbosch

F82v Gemert
Sophie dt w Jan van Merchsel
Emont en Hubrecht (beide + voor 1472), zoons van w Emont van Gemert
Claes Jan Alartsn van den Panthelaer

F17 Gemert
Hillegart weduwe van Jan die Guyliker
Broeder Jan van Gerwen zn w Thomas Luden, Predikheer in Den Bosch

F147v namenindex
Peter Jan Strijbosch

F195 Gemert
Dirck Peter Dirxs
Jan Dirck Smeeds

F219v
Peter Aert Peter Hermans
Agnes en Hillegont dts w Dirck Janssn

F238 Gemert
Dirck Janss van Gerwen, man van jonkvrouw Lijsbeth dt w Robbert van Grevenbroeck, bezit tgoet ter Hazeldonc

F252 Gemert
Jacoba Peter Emonts, wed van Roelof Janssn en haar dochter Hillegont

F252 Gemert
Aert Peter hermans
Jan van den Steen
Jan Alartssn
w. Emont van der Hoeven
Peter Aert Peterssn

F268v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van het Duitse Huis van Gemert

F298 Gemert
Jan zoon van (w Jans van Loen alias die Guliker x Hillegont Willem Zaelden)
Jan Michielssn
Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van Herman Dirx die Molneer van Vught en van Lijsbeth Gevarts van der Heiden

F298 Gemert
Lijsbeth Gevarts van der Heiden
Herman zn w Gerit nat zn w Herman Molneer van Vucht

F320 Gemert
Peter Peter Janssn (van Ghemert)

F324v Gemert
Jan Lambert Janssn
Jan Aert Janssn
Henrick Meeus Goyartssn

F333
Jacob zn van (w Dirck Peters x Hillegont Peter Emonts) man van Jut Jan die Ghier
Jan Alartssn van den Panthelaer

F333 en 333v
Emont en Hubrecht (beide + voor 1472), zoons van w Emont Dirx van Ghemert

F333v
Agnes en Hillegont en Aleyt dts van Dirck Janssn x w Heylwich Peter Emonts)
Peter zn van (Aert Aertsn x w Mechtelt Peter Emonts)

F333v
Peter Aert Peters

F342v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van Ghemert

F371v Gemert dd 3-8-1472
Dympna Jan Langen dochter geeft in erfpacht aan Marselis Ancem Korstiaens een huis, erf, hof, schuur en aangelag, groot 7 ½ lopensen, aen den Fellenoert; strekkende van een straat.. tot Goessen Wolfskijnderen stege en drie zillen beemd aan die Aa.

F376 Gemert
De tafel vd H Geest in Ghemert

1472-1473

F10 Gemert
Jan Willemsn van Eyck
Dirck Willemssn die Weer
Henrick van Uden

F10 Gemert
Hoeve ter Vordijnen of die hoeve ten Waude vroeger bezit van w Jan van Gemert

F54 namenindex omgeving Eindhoven
Jan zn van w Jan van Strijbosch en Luytgard Peter die Moelleneer

F93v
Jonkvrouw Lylia wed van Henrick van Esdonck
Jan Willem Weers

F138v en 139v namenindex
Peter Janss van Strijbosch

F172v Gemert
Lenart nat zn w Jan van Ghemert
Willem Bernyers alias Fyen

F172v Gemert
Margriet en Lijsbeth dts w Jan van Ghemert
Jan Willemsn van Eyck
Dirck die Weder

F172v Gemert
Hoeve ter Voertijnen of ten waude, vroeger van w Jan van Gemert

F266 Gemert
Heer Gerit van Hyen, priester
Willem Willems die Jeger
Jacop Goossen Janssn

1473-1474

F35 en 35v Gemert
Agnes nat dt w Willem Vulres
Willem Willem Aelbrechts (+), man van Agatha nat dt (w Willem Vulres x Yda Jan Smeeds) en hun kinderen Gerit, Willem en Jan

F35v Gemert
Yda Jan Snijders

F50v namenindex
Gevart Janss Strijbosch

F74v Gemert
Joffr Wauterke Jan van Bruheze, non in onder vrouwen munster te Roermond
Dirck Janssn van Bruheze

F87v, 190v, 289v
Heer Aert van der Dussen, commendator te Gemert

F92 namenindex
Gevart van Strijbosch

F171v Gemert
De zusters van Orthen in Den Bosch
Peter Peter Peterssn

F172 Gemert
Henrick van Hildesem

F172v Gemert
Marselis Claes sHazen
Corstiaen Geritssn van Voerendael

f172v Gemert
Hendrik van Aerle;
Baet Yewaens van Tricht en haar nat. kinderen Goyart, Margriet, Heilwich en Katerijn, verwekt door heer Dirk van Geldrop, priester;
Goyart van Geldrop weduwnaar van Margriet Jan van Kryekenbeek en zijn kinderen Dirk, Jan en Yewaen.

F195 Gemert
Bodo zn van (Willem Bodo Bernyerssn x Heylwich Corstiaens Scoemansdt), man van Katherijn dt w Dirck van Amstel, onlangs getrouwd.

F221v Gemert
Peter zn w (Arnt sHoesschen x Mechtelt Peter Emont van den Hoeve)

F221v Gemert
Emont Emonts van den Hoeve
Peter, Hillegont en Sophie, kinderen van w Aert Peterssn

F226 namenindex
Peter Jan Strijbosch

F352 Gemert dd 1-2-1474
Aert Henrick Venmans, weduwnaar van Lijsbeth Wauter Bremmen van Gemert, heeft opgedragen aan Jan Henrick Kuyst 1/5 deel in huysinge, hoevinge en aangelag van w Wauter Bremmen in die Hage aan die Roeps

F380 Gemert
Adriaen van Uden zn w Arnt Stamelaert van Uden
Henrick Jacop Vos

F381 Gemert
Jan Alartssn van den Panthlaer
Peter Aert Petersn

F381 Gemert
Jan Wauters die Lange en zijn naaste bloedverwanten: Wautger Wautgersn die Snijder, Dingen Jansdt die Lange, Herbert Henrick Goyartssn man van Danielke Jan Scholl

F381 Gemert
Jan Ansem Korstkens

1474-1475

f9-9v
Jonkvrouw Lijsbeth wed Goossen Heym en haar kinderen Jan, Henrick, Hillegont en haar schoonzoon Peter zoon wijlen meester Gerit van Vladeracken man van jonkvrouw Sophie

f 9
Dirk Dirks van Gemert bezat een hoeve

F100v Gemert
Jan van Loen zn w Jan van Loen alias die Guliker nat zn w Jan van Loen
Jan Machielssn

F100v Gemert
Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van Herman Dirx die Molner van Vucht
Herman zn w Gerit voornoemd
Jan Michiel Janssn

F134v Gemert
Goyart Goyartssn van Erpe bezit de hoeve Kyeboem, pachter is Henrick Lemmens

F134v
Aelbert Dirx van Beerze

F150v Gemert
Philip die Weelde nat zn w Jan Philipssn weduwnaar van Geertruyt nat dt w Peter van den Hoevel, en hun dochter Heilwich
Wouter Bremmen nat zn w Aert Bremmen

F158 Gemert
Jan Willem Sweders
Henrick Bertout Arntsn van Haendel

F199 Gemert
Aert Jan Voegeleers (van Gemart)

F230v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde

F306v Gemert
Jan Aert Heermans, man van Heylwich Wouter Bremmen van Gemert
Gerit Zebertsn van der Herstraten

f 307v
een hoeve op Esdonk vroeger van Goyart Berwout nu van Margriet wed van Henrick Willemss;
Gerit Gerits van Vladeracken man van Sophie dt van wijlen Hendrik Willems en Margriet;
Willem zoon van wijlen Henrick Willems en Margriet
Aert Berwout

1475-1476

F32v namenindex
Gevart Jan Strijbosch

F69v Gemert
Hillegart wed van Jan van Loen geheten die Guliker en haar zoon Willem

F69v
Mathijs Haeck
Amelis Jan Maessn
Jan Thomas Templeers

F72v Gemert 15-12-1475
Aert Claes Steenwech heeft opgedragen aan Dirck Janssn van Bruheze zijn deel (geërft van Goyart Dirx van Ghemert) in een huis en een hoeve bij de kerk met beesten en huisraat.

F72v Gemert 23-2-1476
Dirck Jansn van Bruheze heeft opgedragen een huis en een hoeve bij de kerk aan Henrick Celen

F91 Gemert 21-1-1476
Luytgart wed van Dirck van Gemert heeft opgedragen aan Dirck Janssn van Bruheze en Peter Goyartssn van Lancvelt haar tocht in een hoeve etc voor het huis van Dirck van Gemert

F91 Gemert, 23-2-1476
Dirck Janssn van Bruheze en Peter Goyartssn van Lancvelt geven die hoeve over aan Henrick Gerit Celen

F91 Gemert dd 23-2-1476
Dirck nat zn van (w Dirck van Gemert x Luytgart)

F92 Gemert dd 23-2-1476
Dirck Janssn van Bruheze en Peter en Goyart, zoons van w Goyart van Lancvelt hebben opgedragen aan Henrick Gerit Celen hun deel (geërft van w Goyart zn w Dirck van Gemert x Luytgart) in het Hogehuys en in een hoeve daarvoor (leengoed)

F93v Gemert
Heer Aert van der Dussen, comendator van Gemert

F101 Gemert
Jan nat zn w heer Gerit van Eyck investiet in Beeck
Heer Jan van Attendoren, pastoor in Gemert, Bakel en Doernen van de Duitse Orde

F101v Gemert
Willem Gerits
Henrick van Espdonc
En de kerkmeesters van Gemert
Mr Hubrecht Henrick Celen

F109 Gemert
Eva Jan van der Nedart, weduwe van Goossen van der Poirten
Marie Henrix van Etteren

F158 Gemert
Jan Symon Janssn, man van Katherijn Gielis van Vynckel
Jan, Jenneke en Ida kinderen van w Jan Bernyerssn

F224v Gemert
Joost Arntsn van den Berge, smid van Gemert

F243 Gemert
De Predikheren van den Bosch
Het huis van Gemart van de Duitse Orde

f271v Gemert
Te Voerdynen alias te Waude aan die heide vroeger van Jan van Gemert nu van Jan Willems van Eyck en zijn schoonbroer Willem die Weder

F271v Gemert
Jacop Jacops van der Hugenvoert, man van Lijsbeth Jan van Gemert
Jan Willemsn van Eyck
Dirck Willems die Weder, man van Margriet Willem van Eyck

F271v Gemert
Margriet Jan van Gemert
Jacop Jacops van der Hugenvoert
Henrick en Berthout (beide + voor 1476) zoons van w (Jan van Gemert x Margriet Hogart van Bruheze)

F272 Gemert dd 21-6-1476
Jan zn w Jan Voderart koopt den Lyesbeempt aan die Vondervoert (hij heeft daar al een erf)

F288 namenindex
Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

F308 v Gemert
Henrick Celen, hertogelijke rentmeester van Den Bosch
Jan Heyme

F335 Gemert
Jan Alartssn van den Panthelaer
Claes Dirx van der Poerten

F271v Gemert
Die hoeve te Voerdijnen alias ten Waude aan die heyde, vroeger van Jan van Gemert, nu van Jan Willems van Eyck en zijn schoonbroer Dirck Willems die Weder

F381 Gemert
Jacop Dirck Petersn, man van Jut dt w (Jan die Gier x Hillegont dt Peter Emonts Emontssn van den Hoeve)

F387v Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt
Beel dt van mr Willem van den Bosch

F397, 397v en 398v Gemert
Goyart van Lancvelt

1476-1477

F13 gemert
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester en van Kartha Yewaens van Tricht, weduwnaar van Margriet nat dt w Jan van Kryekenbeke en zijn zoons Dirck (Goyarts) en Yewaen.

F13v, 14, 38v, 39v, 112, 167v Gemert
Heer Aert vander Dussen coomendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde

f13v, 39v
Anthonis van de Velde man van Margriet nat dt van wijlen heer Dirk van Geldrop priester

F13v, 39v Gemert
Henrick van Aerle
Goyart, Margriet, Heylwich en Katherijn nat kinderen van w heer Dirck van Geldrop, priester en van Katherijn Yewaens van Tricht

F14 Gemert
Heer Jan vanden Clot, commendator in Gemert (vroeger)

f36v Gemert dd 3-10-1476
Jacop Jacops van der Hugenvoert, man van Lijsbeth Jan van Gemert heeft opgedragen aan Peter Goyarts van Lancvelt een huis....
Jan Laurens sPrincen ziet af van vernadering

F39v Gemert
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester en van Kartha Yewaens van Tricht, weduwnaar van Margriet nat dt w Jan van Kriekenbeke en zijn zoon Yewaen

f167v Gemert
vier hoeven van de Duitse Orde in de parochies Gemart en Bakel

f167v Gemert
Katherijn wed van Gijsbert Dirck Ghijzels en haar zoons mr Henrick en Jacop en haar dochter Hadewych

f190v Gemert
Goyart Goyarts van Erpe, man van jonkvrouw Adriana Gijsbert Pyeck en hun zoons Goyart en Walram bezitten de hoeve Kyeboem met visserijen etc.

f198v
Aertken wed van Gerit Gerit Fyen en haar kinderen Henrick en Oda en haar kleinzoon Gerit zoon van Leunis van Ponsendael en wijlen Aleyt Gerit Gerit Fyen

f199 Gemert
Noyt Willems van den Goer
4 mud rogge aan heer Gerit Jan Bernyers, priester, ter dotatie van missen in de kerk van Gemert

f199 Gemert
2 mud rogge uit erven in Gemert aan de armen van Gemert te leveren op de hoeve ten Broeck in Gemert

F199 Gemert
Jan Jan Bernyers

F210 namenindex
Peter Janss Strijbosche

F222 Gemert
Adriaen van Uden
Henrick Jacop Vos
Floris Jans vanden Vijfeyken

F234v Gemert
Jan, Henrick, Daniel, Peter en Ambroos zoons van w Aert Janss van der Oesterbraken
Peter Jan Claessn, man van Sophie Aert Jan vander Oesterbraken

F234v Gemert
Broeder Jan Huben prior der predikheren in Den Bosch
Aelbert Aertssn die Cleirck
Heilwich Jan sBrouwersdochter

F234v Gemert
Jan die Brouwer
Ansem Goossen Ansems

F235 Gemert
Dirck Dircx die Decker en zijn broer Willem Dirx die Decker
Jan Jans Vilt, man van Mechtelt Dirx die Decker

F297v Gemert
Gerit Wouters vanden Bosch

F303 Gemert
Aert Henrick Kijnss
Jan Jans van Steyn

F312v Gemert
Ancem Marcelis Ansems man van Katherijn Wautger die Snijder
Jan Symonss die Brouwer man van Ermgart Jan van Ryel

f316, 316v
Corstiaen Jan Korstkens man van Mechteld nat dt van wijlen Everart van Haendel;
Baudewijn Wouter Hermanss.

F319v Gemert
Jan Alartssn van den Panthelaer
Jan Symonssn die Brouwer man van Ermgart Jan van Ryel

F362 Gemert
Jan, Henrick, Peter en Daniel en Ambroos zoons van w Aert van Oesterbraken
Peter Jan Claessn man van Sophie Aert van Oesterbraken

F362 Gemert
Goyart Goyarts vanden Bleken
Claes Claessn die Molner

1476 Den Bosch
Yewaen Goyartszoon van Geldrop tripmeker

1477-1478

F28v Gemert
Pauwels zn w Steven Mol x Mechtelt dt w (Henrick Puytfins x Katherijn Ansems vanden Bleke)

F28v Gemert
Willem Zaelden neve
Heylwich, Mechtelt en Hilleke en Henrick en Dirck kinderen van w (Henrick Puytfins x Katherijn Ansems vanden Bleke)

F28v Gemert
Dirck Tymmerman
Roelof Roelof Boyens
Henrick Steven Mol

f81 en 81v Gemert
Jonkvrouw Adriana wed van Goyart van Erpe en haar zoon Goyart bezitten de hoeve “t goet te Kyeboem”

F109 Gemert
Ancem zn van Wouter vander Hofstad x w Yda
Jan Dirck Smeds man van Geertruyt

F123v Gemert
Dirck Peter Dirx van den Borne
Jan Dirck Smeds

F209v, 330v, 377, 472 Gemert
Heer Art vander Dussen commendator van het huis van Gemart

F211v Gemert
Daniel Ancem Daniels
Jan Aert Janssn van Helvoert

F223v Gemert
Reymbout Daniel Gherijss man van Ida Claes Ydendochter
Goossen Goossens die Olyslegher

F293v Gemert
Margriet wed van Henrick Willems en haar kinderen Willem en Sophie (vrouw van Gerit Gerits van Vladeracken)

F293v Gemert
Claes Dirx vander Poirten
Pacht aan OLV kapel van Haendelt

F323 Gemert
Jan Knoep zoon van Wouter Cnoep van Gemert
Jan Dirck Smeets van Gemert

F330v Gemert
Heer Jan Clot commendator in Gemart (vroeger)

f451 Gemert
Everart Janss van Vaerlaer en zijn zoon Michiel bezitten de hoeve tot Strijbosch te Haendel tussen die hoeve tot Haendel en die lantweer van Boekel en met beider einden aan de gemeynt van Gemert

1477 Den Bosch
Yewaen zoon van Goyart nat zoon wijlen heer Dirk van Geldrop priester en van Katelijn Yewaens van Tricht; Goyart van Geldrop was gehuwd met wijlen Margriet nat dt wijlen Jan van Kryekenbeke

1478-1479

F3v Gemert
Jonker Willem van Gendt
Peter Jan Hu ben
Mr Henrick Molyman alias Bredebart

F3v Gemert
Eygendom der heren van Ghemert

F84v Gemert
Roelof Jan Zegers

F121v Gemert
Heer Aert vander Dussen, commendator van Gemert

F173v Gemert
Henrick Jacop Jacops (van Gemart)

F188 namenindex
Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

F190v en f191 Gemert
Willem Jans van Loen alias die Guliker
Claes Jans die Scuyter
Peter Peter Peters

F196v Gemert
De tafel van de H Geest

F214v Gemert
Ancem Dirck Smeedssn man van Jenneke Henrick Mannart
Broeder Jan van Gemert zn w Lambert van Ranst, predikheer in Den Bosch

F214v Gemert
Henrick Goossen sWolfssn van Gemert
Jan Dirck Smeeds
Aert Mickart

F283 Gemert
Symon Adam Jan Joerdens
Wautger, Jan, Thomas, Lijsbeth, en Wijfken (=Genofeva) kinderen van Jan Engbertssn

F283 Gemert
Jan, Jorden en heylwich kinderen van w Adam Jan Joerdens

F304v Gemert
Aert Jan Mickarts c.s.
Marselis van Paerweys zn w Dirck Heynensn
Bernier Willem Berniers
Henrick Laureyns die Goedeweert

F318 Gemert
Goossen Steenwech
Ansem Dirck Smeeds

1479-1480

f22
Goyart, Walram, Ghijsbert, Willemke en Heilwich kinderen van wijlen Goyart van Erpe en jonkvrouw Adriana Ghijsbert Pieck bezitten de hoeve Ten Kieboom

F59 en 95 Gemert
Heer Aert vander Dussen commendator van Gemert

f108 Gemert
Jan nat zn w Everart van Haendel, man van Sophie, nat dt w Goyart Peters van Lancvelt
Mathijs Dirx Tax
Dympna Willem die Kock

F119v Gemert
Commendator van Ghemert

f136v Gemert
Jan Willemssn van Marcksel
Goossen Steenwech

f199v Gemert
Peter Goyart van Lancvelt bezitter van de hoeve den Hogen Aerle half onder Gemert half onder Bakel
Margriet Jansdt van Gemert

F270v Gemert
Gerit Wouterssn vanden Bosch man van Henrixke nat dt w Jan van Heytenborck
Mr Jan Cocks en zijn zuster Dingen, wed van Gerit Fyen

F298v Gemert
Heer Aert vander Dussen commendator van het huis van Gemert der Duitse Orde

f358v Gemert
Goyart van Lancvelt, schout tot Gemert

F369v Gemert
Adriaen van Uden

f374v Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt bezit een huis in die Deele
Gerit Aert Yngramssn van Megen man van Luytgart Aert van Gheel

f374v
Goossen Goossen Steenwech

1480-1481

F82v, 176, 196, 309, en 365v
Heer Aert van der Dussen, commendator in Ghemert

F123v Gemert
De zusters van Orthen in Den Bosch
Aert Goossen Goossen Steenwech
Wouter Henrix van Broechoven

F123v
Die hoeve tot Espdonk deels in het gericht van Gemert en deels in het gericht van Uden

F124 Gemert
Wouter Peters van den Hoevel

F148v Gemert
De commendator van Gemert

F261 Gemert
Roelof Roelof Boyens
Willem Zaelden Neve
Katherijn wed van Henrick Puytfins

F261 Gemert
Heilwich, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirk kinderen van w Henrick Puytfins

F261 Gemert
Pauwels Steven Moll
Willem Janss van Loen alias de Guliker

F284v Gemert
Gielis Dirx van der Poorten en zijn broers heer Gijsbert en Dirk

F284v Gemert
Marcelis Heylwich van Pereweys
Aert Pedelman
Henrick Laureyns die Guedeweert

F284v Gemert
Rutger Hubrecht Jan Hermanss
Berthout Jan Bertouts

F299 en 299v Gemert
Willem, Dirk, Goyart, Jan zns w Bodo Bernyers

F299v Gemert
Willem Thomas van den Velde

F368 Gemert
Margriet Henrix van Nuwelant bezit die hoeve te Espdonck op Espdonck, belast met een pacht aan Jan heer Goyarts

F477 Gemert
Henrick Goossens die Wolff
Jan Dirck Smeeds

1481-1482

F56v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft in de hoeve Hogen Aerle
Coenraet Gerit Dagens

F96v Gemert
Gielis zn w Henrick nat zn w Ancem Heynenzn
Willem en Dirck zoons van Eryt van der Beeck

F96v Gemert
Engelbert Beeren, man van Margriet Eryts van der Beeck
Lijsbeth en Margriet, dochters van w Eryt van der Beeck

F96v Gemert
Jan de Jonge, zn van Alart Janss van den Wijnboem

F118 Gemert/Bakel
Margriet Jan van Ghemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve Hogen Aerle

F118 Gemert/Bakel
Jan Jans van Beek
Tafel van de H Geest in Gemert

F140v Gemert
Katherijn Mercelis Haertman
Wauter Janss die Snijder
Jan Gevartss van Strijbosch

F140v Gemert
Willem Hartmanssn Saester, grootvader van Katherijn Mercelis Haertman
Mr Jan Weers

F185v Gemert
Aert van Woersell, man van Sophie nat dt w Henrick van Esdonk
Roelof Jan Zegerssn
Joest Aertssn van den Berghe

F215, 229v, 259v, 274, 331v, 352, 422v en 582v Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator in Gemert

F255v Gemert
Jan Willemssn van Marcsell
Weyndelmoet Aelbertss Vynck
Philip Goossens Steenwech

F255v Gemert
Goossen Steenwech, man van jonkvrouw Luytgart

F323v Gemert
De pytancie van de heren van het huis van Gemert van de Duitse Orde

F331v Gemert
Henrick en Thomas, zonen van w (Henrick Weyergank x Lijsbeth dt van (Rutger van der Heyden x Heylwich dt Lijsbeth Lobben)) waren keurmedig ten opzichte van het Huis van Gemert van de Duitse Orde, omdat hun moeder keurmedig was.

F352 Gemert
Henrick en Jacop zns (w Ghijsbert Dirck Ghijzels x Katerijn)

F352 Gemert/Bakel
De Duitse orde bezit vier hoeven in de parochie Gemert en Bakel

F365 Gemert
Dirk Dirk Yewaens, weduwnaar van Mechtelt nat dt w Emont Emontssn van Ghemert en zijn zoon Jan

F365 Gemert
Jan van Steyn
Roelof Zebert Donker

F378v Gemert dd 30-3-1482
Jan Heym verhuurt voor vier jaar vanaf Kerstmis l.l. aan Gerit Hoefnagel zn w Zibrecht een visgeweer (vroeger van Dirck van Ghemert) in Gemert bij Gemarder Geweer in die Aa bij die Serijs beemden om 2 rijnsgulden op Kerstmis

F384
Claes Lucas Claessn
Michiel Aertssn van der Heelderdonck
Marcelis Claes tzHazen
Jan Claes Lucas Claessn

F393 Gemert
Een sestersaet bouwland op die Mortelse kerkpaden verkocht voor 16 peters.

F393v Gemert
Henrick Daniel Nelen, man van Mechteld Aert Iewaens
Jan Aert Iewaens

F484v Gemert
Henrick zn w (Steven Moll, bontwerker x Mechteld Henrick Putefins)
Willem Zaelden Neve
Katherijn wed van Henrick Putefins en haar kinderen Hadewych, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirk

F484v Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt heeft nat kinderen verwekt bij Ermgart Jan sWolfs

F484v Gemert
Pauwels Stevens Moll
Roelof Roelof Boyenssn

F491 Gemert
Aleyt Arts van der Hostad
Peter zn w (Rover Henrixs x Lijsbeth Arts van der Hostad)

F547 en 547v Gemert
Lijsbeth Claes Janssn
Reymbout Daniel Gherijssn
Goossen Jan Goossens

F582v Gemert
Lucia wed van Gerit Metghens en haar schoonzoon Jan Henrix van den Steen, man van Lijsbeth
Willem Jan Aertssn

F626v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve Hogen Aerle
Willem Jans van Gerwen

1482-1483

F26 Gemert
Het Gasthuis van Gemert

F36 Gemert
Henrick Jansn van Nyvel, man van Jenneke dt van (w Ghijsbert Wouters x Jut Henrix Pantelaer)
Henrick Aerts Cuylman, man van Jut dt van (w Ghijsbert voornoemd x Jut)

F36 Gemert
Henrick Pantelaer (= voor 1483), man van Jut en haar dochter Jut wed van Ghijsbert Wouters

F36 Gemert
Jan Claes van den Panthelaer

F58v Gemert
Hadewich Willem Cockx
Mr Jan Cockx

F65, 134, 156v, 488 Gemert
De commendator van Gemert

F74 Gemert
Jan Dirck Smeeds, man van Geertruyt Jan Plevyers
Goyart Goyarts van den Bleke

F78v Gemert
Reymbout Daniel Gherijs
Gerit Goessen Goessenssn

F136 Gemert
Willem, Henrick, Jan en Lenart zns w (Jan Dirck Wellens x Aleyt) en hun schoonbroer Dirck Willem Zegers man van Margriet

F137v Gemert
Gerit Wauters van den Bosch, geheten die Yegher
Dirck Dirck Smeeds

F139 Gemert
Dirk die Cuyper zn w Gerit Henrick Artssn, bezit een huis ... dat Cleyn Molenbroek aen den Fellenoort bij den Beverdijck
Jan Aertsn van den Slijck

F182 Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

F185 Gemert
Adriaen van Uden zn w Aert Stamelaert van Uden
Henrick Jacops Vos
Cornelis Peter Hoeben

F306v Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

F516 Gemert
Heer Jacop Marsman, priester, investiet van Gemert, en zijn nat zn Jacop

1483-1484

F77 Gemert
Marten Michielssn die Smet
Tafel van de H Geest in Gemert
Jan Weers

F107v, 448 Gemert
De commendator van Gemert

F172 Gemert
Ida Lucas Goessensdt
Hadewich wed van Henrick van Hoevelsberch

F172 Gemert
Geertruyt wed van Goyart inden Zoemer
Agatha Goessens

F198 Gemert
Dirck Dirckx van Dryell, man van jonkvrouw Beel Arnt Vrient van Beke, bezit de hoeve den Beverdijck in den Deele

F198 Gemert
Margriet dt w (Alart Goessens x Fyssie)
Jan Aert Iewaenssn

F252v en 327 Gemert
Heer Marteliaen (Mathleo) van Eynatten (Enneten) commendator in Gemert

F296v en 301v Gemert
Heer Jan van Ennetten, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde en zijn dienaar Hubrecht

F352 Gemert
Jan Goossens die Olysleger
Jan Aerts die Rassche
Aecht wed van Goossen Goossen dOlyslegers, broer van Jan Goossen Olysleger.

F451 namenindez
Henrick Strijbosch

1484-1485

F80 Gemert, dd 7-5-1485
Jan Heym verkoopt aan Leunis van den Velde een huis, erf, hof en boomgaard en een visgeweer aan Gemonder geweer in die aa bij die Serijsbeemden (vroeger van Dirck van Gemert)

F97v Gemert
De commendator van Gemert

F180 Gemert
Jonker Iewaen van Cortenbach heer van Keerbergen
Leunis van Lancvelt
Jan Rutgerssn van Erpe

F180 Gemert dd 30-12-1484
Goyart Goyarts van Lancvelt koopt een hoeve afkomstig van w Henrick Celen van Helmond naast het slotje van w Dirck van Ghemert
Goyart van de Zande zit als pachter op die hoeve

F180 Gemert dd 12-2-1485
Goyart Goyarts van Lancvelt geeft die hoeve (gekocht 30-12-1484) over aan Leunis van den Velde

F117 Gemert
Heer Marteliaen van Eynatten commendator in Gemert

F193v Gemert
Stans, Lucas, Jacoba, en Hadewych kinderen van w Lucas Stanssn van der Locht snijder
Aert en Peter, zonen van w Aert Stansn van der Locht

F193v Gemert
Jan Aert van der Steen

F193v Gemert
Jan Broecman zn w Daniel Nennen, bezat een huis in Boechout in de parochie Gemert

F193v Gemert
Jan, Hadewych, Ermgart en Lijsbeth kinderen van w Stans Aert Stansen van der Locht
Lenart Goebel Peter Noels van Boecout

F193v Gemert
Gobel Matheeus Quaertmans, broer van w Lenart Peter Noels van Boecout

F193v Gemert
Rutger, Mechtelt en Marie kinderen van w Rutger Tengelen

F198v Gemert
Aert Daniel Symons van Zoemeren, man van Lijsbeth nat dt w Dirck van Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt

F225v Gemert
Jan zn w Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guliker
Willem Henrix van der Hallen
Dirck en Beel kinderen van w Dirck die Smyt

F226 Gemert
Willem zn w Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guliker

F274v Gemert
Dirck van den Fellenoort
Henrick Claessn Bloyman van Dynther en zijn zoon Claes

F277v
Jan Walram van Nydeggen man van Lijsbeth Willem van Ponsendael
Willem Boudewijn Bernyers
Aelbert Aerts die Clerck

F293 Gemert
Geertruyt wed van Henrick Jans die Lange
Jan Jans die Lange bezat een huis aan de Fellenoirde
Jan Willem Weders

F314v Gemert
Goyart Goyart Snabben weduwnaar van Lijsbeth Henrick Mannarts en zijn schoonbroers Ansem Dirck Smeeds, man van Jenneke H. Mannarts en Aert Aert Myckarts, man van Heilwich H. Mannarts

F402 Gemert/Bakel
Peter Goyarts van Lancvelt bezitter van de helft van die hoeve Hogen Aerle
Andries Henrix van der Merendonck

F418 Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve ten Hogen Aerle
Aert Peter Pels, man van Beel gerit van Achel en hun kinderen Heylwich en Agnes

F438v Gemert
Willem Janssn van Loen alias die Guliker
Jan Dyrck Smeeds

F 443v Gemert
Gerit Henrick Kuyst
Commanderij van Gemert

F480 Gemert
Wautger Jan Jan Claes van den Haechvenne
Jan Loyenen
Peter Jan Jan Claes van der Hachvenne

1485-1486

F86v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van die hoeve ten Hogenaerle

F133 Gemert
Dirck Peter Dirx
Dympna Willem Weers

F143v Gemert
Heer Matiliaen van Eynatten, commendator in Gemert

F163 Gemert
Heer jan van Enneten, commendator van het huis van Gemert

F186v Gemert
Willem Jan Jans van Loen alias die Guliker
Jan Amelis Geritssn
Jan Dirck Smeeds van Gemart

F187 Gemert
Dirck Smeeds Dirckx
Jan Jan Jans van Loen

F200v Gemert
Jonkvrouw Margriet Jan van Gemert bezit een huis in die Molenstraet
Claes Dirx van der Poirten

F210v Gemert
Jan Alarts van den Pantelaer
Claes Dirx van der Poirten

F296 Gemert
Jonkvrouw Geertruyt wed van Henrick Celen van Helmont en haar kinderen Henrick, Jan, Dierxke, Gerit, Willem en Katherijn

F296 Gemert
Leunis van de Velde had een huis erf, hof en boomgaard in Gemert en een visserij bij Gemerder geweer in die Aa bij die serysbeemden verkregen van Jan Heym

1486-1487

F63v namenindex
Jan Gevartss Strijbosch

F128 Gemert
Ancem Wouterssn van der Hostat
Jan Dirck Smeeds van Gemart

F173v Gemert
De commendator van Gemert

F191v Gemert
Gerit Hoefnagel zoon van w Zibrecht bezit een huis aen die Plaitze
Coenraet Gerit Dagens

F248v Gemert
Heer Martiliaen van Eynatten commendator in Gemert

F328 Gemert
De zusters van Marienakker in Rossem
Lucas Thomassn van den Eycken
Aert Dirx van Espdonck
Willem Dirck Luyden

F328v Gemert
Ancem Dirk Smeeds man van Jenneke Henrick Mannarts
Henrick Jan Bernyers
Jan Dirck Smeeds

F417 Gemert
Yda Lucas Goessens
Peter zn w Jan geheten Coman Jan

F423 en 423v Gemert
Ancem Dirx die Smyt man van Jenneke Henrick Mannaerts
Jan Willem Weers
Jan Dirck Wouters

F423v Gemert
De zusters van Marienakker in Rossem
Henrick Willem Scandermans man van Heylwich Jan Bruninx

F423v Gemert
Marcelis Symon Hovelmans man van Yda Jan Bruninx
Luenis Lucassn van der Eycken
Katherijn Jacop Gevarts

F423v Gemert
Ancem Dirx die Smyt
Goyart Matheeus Quedens
Matheeus Denijs Henrick Aerts

F451v Gemert
Roelof Zebert Doncker man van Luytgart Gielis Doncker
Ancem Jan heer Ansemssn
W Katherijn Gielis Doncker

F471 Gemert
Dirck Dirx die Smyt

F561 Gemertcommendator in Ghemert

1487-1488

F9 Gemert
Jan Dirck Bacxs van Aerle en Rijxstel
Jan van Aerle
Jorden Everart Petersn

F9v Gemert
Everart Claes Hanelt

F67v Gemert
Jacop zn w Ghijsbert Ghijsels, wijntapper, man van jonkvrouw Sophie Henrix van Espdonc

F67v Gemert
Willem Jan Barniers

F163 Gemert
Willem Janssn van Loen alias die Guyliker
Willem Jan Dirck Wellenssn

F163, 163v Gemert
Henrick, Jan, Lenart, en Geertruyt kinderen van w Jan Dirck Wellens

F163v Gemert
Dirck Wouterssn die Coster
Willem Jan Dirck Wellens
Peter Gerits vander Hallen

F168 Gemert
Commendator van het huis van Gemert

F200 Gemert
Ancem Dirck Smeds man van Jenneke Henrick Mannarts
Henrick Jan Bernyers

F223 Gemert
Henrick Gerits van Ewijck man van Katherijn Jan Roelofs
Gerit Roelof Gerits

F266 Gemert
Jan zn w Alaerdus vanden Panthelaer
Claes Dirck Poortmans

f315 Gemert
heer Jan Aert Henrick Ansems, priester
Goyart van Gemert (+)
Gerit van Plees en zijn zoons Gerit en Goyart
Roelof van Meerwijk

F315 Gemert
Jan Cocks en Marcelis die Haze uitvoerders van het testament van Barthout Jans van Heusden
Willem Saelden
Heer Jan Henrick Ansems priester

F320 Gemert
Michiel Michiel Jan Maessn
Jan Bertoutssn van Autheusden

F328v Gemert
Willem Monix man van jonkvrouw Barbara Henrick Jan van den Ham

F329 Gemert
Henrick Jans vanden ham
Bartram Jan Bertramssn
Jan henrick Janssn vanden ham
Lucas Doncker man van Katherijn Henrick Jans vanden Ham

F329 Gemert
Peter van Dryel man van Jacoba Henrick Jan vanden Ham
Gijsbert Dirx Toelinck

F329 Gemert
Matheeus Denijs Henrix Arntssn

F333v Gemert
Peter Peters en Woutger Jan Woutgers
H Geestmeesters in Gemert (vroeger)

F333v Gemert
De zusters van H Maryenacker te Rossem
Leunis Lucassn
Jan Dirck Wouterssn

f392 Gemert
Goossen Steenwech verkoopt aan een sekretaris t.b.v. Goyart Goyarts van Lancvelt een stuk beemd in die gemeyn Campen aan het water die Roespe

1487 Den Bosch Dirk en Jan zonen van wijlen Goyart van Geldrop
1487 Den Bosch Barbara wed van Yewaen van Geldrop, tripmaker

1488-1489

F39 Gemert
Aelbert Aerts die Clerck
Jan Walram van Nydeggen man van Lijsbeth Willem van Ponsendael

F39 Gemert
Goossen Aerts die Clerck

F63 Gemert
Yda wed van Henrick Henrick Ansems
Michiel Everarts van Vaerlaer

F88 Gemert
Het huis van Gemert van de Duitse Orde

F107 Gemert
Andries Alarts vanden Wijnboem
Thomas en Willem zoons van w Bruysten Schenarts
Jan Beck

f107v Gemert
Henrick Henricks van Uden
Jan Willems van Eyck
Dirk Willems die Weder
Jan Beck

F107v Gemert
pacht uit die hoeve ter Vordijnen alias die hoeve ten Woude

f144v Gemert
Jan van Attendoirn, pastoor der kerk van Gemart had een testament bezegeld

f154v Gemert
Bruysten Claes Geritssn, smid
Peter Aerts van Lancvelt
Jan Henrick Donckers

f154v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de hoeve ten Hogen Aerle en een huis aan de Moelenstraet

F198v Gemert
Claes Jan jan Havenssn
Claes Jacop Jan Beertens man van Jenneke Jan Jan Havens

F198v Gemert
Aelbert Aert sClerxs

F226 Gemert
De zusters van OLV-acker te Rossem
Peter van Bijnderen alias die Hurter en zijn schoonzoon Wautger Aert Goessens

F226 Gemert
Marcelis die Haze
Lucas van der Eycken

F269 Gemert
Rutger Dirck Goessens bezit een huis aen den Hoevel

F269 Gemert
Leunis Willems van Ponsendael
Jan van Nydeggen zn w Walram, man van jonkvrouw Lijsbeth Willems van Ponsendael

F269 Gemert
Gerit Wauters die Jeger

F287 Gemert/Bakel
Henrick Janssn Mickart, Huybert Dirck Hubens en Aert Jans Mickart, tiendpachters
Heer Willem Arts, kapitteldeken in Oirschot, rentmeester van Echternach

F380v Gemert
Goyart van Lancvelt (bezit een huis in de parochie Gemert) en zijn dochter jonkvrouw Johanna

F405v Gemert
Mercelis Simon Heuvelmans
Jan middelste zoon van w Simon de Brouwer (filio medio)

1489-1490

f6 Gemert
Peter en Goyart zonen van w Goyart van Lancvelt
mr Goyart van de Velde, kanunnik in Den Bosch

f13v Gemert
Bruysten Aertssn van Oest
Henrick Michiels
Jan nat zn Gerit van den Waterbemd

F47 Gemert
Commendator van Gemert

F114 Gemert
Heer Jan vander Dussen commendator van het huis van Ghemert van de Duitse Orde

f140 Gemert
Goyart Goyarts van Erpe (+) man van jonkvrouw Adriana Gijsbert Pyeck bezitter van de hoeve Kyeboem en hun kinderen Goyart en Walram

f380v Gemert
Goyart van Lancvelt (bezit een huis in de parochie Gemert) en zijn dochter jonkvrouw Johanna

1490-1491

f6 Gemert
Peter en Goyart zoons van w Goyart van Lancvelt
mr Goyart van de Velde, kanunnik in Den Bosch

f6 en 6v Gemert
Ten Hogenarle van Peter (3/4) en Goyart (1/4) zonen van w Goyart van Lancvelt

f6v Gemert
die hoeve te Beverdijck van Dirck van Driel wonende in Mille in Gelre

f50v Gemert
Gielis Henrick Ansems
Everart van Strijpe zn w Jan van Varlair (Everart van Strijbos ??)

F76 Gemert
Aert Jan Aert Janssn
Jan Lambert Janssn
Willem Jan Wellens

F121v Gemert
Heer Jan Aert Henrick Ansems priester
Jan, Katherijn en Jenneke kinderen van Jan Jans vander Moelen x w Luytgart

F122 Gemert
Roelof Jan Zegers
Bartout Jans van Heusden
Heer Jan Henrick Ansems priester

F122 Gemert
Jan Coeks
Marcelis die Haze
Jan Jans vander Moelen

f219 Gemert
Willem zn w Jan van Loen alias die Guliker
Dirck Dirck die Smyt van Gemert

F261 Gemert
Heer Matheliaen van Enneten commendator van het huis van Gemert der Duitse Orde

F261v Gemert
Aelbert Aerts die Cleirck
Jan Henrick Jan Bernyers

F262v Gemert
Michiel Everarts van Vaerlaer
Jan Henrick Jan Barnyers

f298v Gemert
Gerit Henrick Celen van Helmont
Katherijn Hendrick Celen van Helmont
Aert Steenwech bezat vroeger de hoeve Esdonc

f491v Gemert
Henrick Heym gemachtigd door O.L.V. klooster ..Cist. te Roermond
Jan Goyart van Schijnvelt
Wouterke Spierink dt van Jan van Venhuyse
Goyart van Gemert

1491-1492

F38 Gemert
Jan gerits Hoefnagel
Roelof Zeberts de Doncker

F95 Gemert
Jan Jans vander Moelen
Jan Aert Henrick Ansems priester
Roelof Jan Zegers
Jan Wijflet zn w Dirck van Gerwen

F225 namenindex
Anthonis Peters Strijbossche, broer van Lenart

F 231, 291v, 300, 306 Gemert
Heer Jan Henrick Ansems van Gemert, priester

F246 Gemert
Aert Aerts van Woensel man van Sophie nat dt w Henrick van Espdonck
Roelof Jan Zegers

f246 Gemert
Gerit Henrick Celen van Helmont
Thomas Coenraets van Beerze
Heer Aert vander Dussen commendator van Gemert

f246 Gemert
hoeve Espdonc vroeger van Aert Steenwech, leenroerig aan de Commandator van Gemert

f246v Gemert
heer Henrick priester, Jan, Gerit, Willem en Katherijn kinderen van w Henrick Celen van Helmont x jonkvrouw Geertruyt Steenwech, laatste vrouw van Henrick Celen

f246v Gemert
Jan Jan Kanapart

f257 Gemert
Jan Goyarts van Scijnvelt
Henrick Loyen
Jan Jans Beck

F269 Gemert
Heer Mathleo van Enneten commendator van het huis van Gemert

F287v Gemert
Commendator van het huis van Gemert

F509v Gemert
Willem Jans van Loen alias die Guliker
Barbara Jan Melisdt wed van Jacop sGoyen
Thomas Jan Melissn

F525v Gemert
Jan Alarts van Wijnboem de jonge en Henrick Alarts van Wijnboem, broers

F545v Gemert
Matheeus Jan Delis man van Joostken dt w Goyart van Boert x Dirxke
Jan Wauters die Snijder

F552v Gemert
Thomas Peters vanden Zande
Willem nat zn Jan Aert Truyen

1492-1493

F25 Gemert
Henrick, Willem, Jan, Lenart, en Geertruyt kinderen van w Jan Wellens

F25 Gemert
Aelbert Aerts die Clerck
Heylwich Jan sBrouwers dochter, vrouw van Gerit Jan Theeus

F25 Gemert
Jan, Henrick, Daniel, Peter en Ambrosius zonen van w Aert Jans vander Oesterbraken

F25 Gemert
Peter Jan Claessn man van Sophie Aert Jan vander Oesterbraken

F32 Gemert
Aelbert Aert sClercx
Claes Jan Jan Haenens
Claes Jacop Jan Beerten man van Jenneke Jan Jan Haenen

F32 Gemert
Jan Henrick Berniers

f35 Gemert
Kathrijn weduwe van Henrick Wolffs en haar zoon Goossen

F35 Gemert
Luytgart Jan die Doncker

F40 Gemert
Thomas Peters van den Zande
Dirck Dirx die Smyt
Rover Rover Henrix

F41 Gemert
Michiel Michiels Maessn
Gielis Wouter Ruevens

F64-64v Gemert
Rover Rover Henrix
Geertruyt wed van Aert Rover Henrix

f92 Gemert
Regularissenklooster in Maeseik
Dirck van Gemert
Goyart van Gemert

f92 en 92v Gemert
Wouterke Spierink dt van Jan van Bruheze verblijvende in een klooster in Roermond
Goossen Steenwech

f92v Gemert
zuster Sophie Jan van Bruheze in het regularissenklooster te Maeseijk

f116v Gemert
Roelof Jan Zegers man van Lijsbeth Dirck Ansems

F116v Gemert
Aert Aerts van Woerzel man van Sophie nat dt w Henrick van Espdonc en van Lijsbeth Dirck Ansems
Peter Ameliss Kaerls man van Katherijn dt w Henrick van Espdonc en van Lijsbeth Dirck Ansems

F116v Gemert
wijlen Dirck Ansems bezat een hoeve naast der here herberge

f165v Gemert
Goossen zn w Henrick Wolfs
Jan Willem Weders
Goessen zn w Goossen Wolfs

F228v Gemert
Dirck Lodewijch Dirxs
Peter Wouter Roefssn (+)
Jan van Leenen van Gemart
Aert Peters vanden Hoevel

F229 Gemert
Symon Jan Eynskens
Gerit Henrix vander Hallen
Marcelis Claes sHasen

F242v Gemert
Michiel Michiel Jan Maes
Jan nat zn w Bertout van Autheusden

F338v Gemert
Aert Goossen Ansems
Dirck Dirx die Smyt
Reyneer Goossen Ansems

F351v Gemert
Jan zn w Jan vanden Laer en Katherijn de jonge dt w Marcelis Bremmen

f351v Gemert
Claes Jans vanden Laer
Jan Bremmen van Arle
Goyart van Gemert
Udo Jan Wijchens

F351v Gemert
Laureyns Wouter Bremmen
Katherijn en Mechtelt kinderen van w Jan Wijchens

F351v Gemert
Marcelis, Jan en Henrick zonen van w Jan Wijchens en w Katherijn Marcelis Bremmen de oude

F364 Gemert
Heer Martiliaen van Eyneten commendator in Gemert

F 391v Gemert
Bruysten Aerts van Oost
Henrick Michiels
Jan nat zn van Gerit van der Waterbeemd
Aert Dirx van Haubraken

F 391v Gemert
Michael Michielssn van Rikersfoert man van Yda

1493-1494

F37v Gemert
Groot Ziekengasthuis in Den Bosch (cijns uit die hoeve ter Asdonk)
Claes Langsmyt

F98v Gemert
Jan Dirx Smeeds van Gemart
Jan Wouter Knoep van Gemart
Gielis Wouter Rollofss

F124v Gemert
Heer Jan Henrick Ansemss priester, oom van heer Jan Aert Henrick Ansems priester
Michiel Everartss van Vaerlaer

f139v Gemert
Rover Rover Henricks, huis aen Boekent

F139v Gemert
Geertruyt wed. van Aert Rovers en haar kinderen Adriaan, Beel, Aleit en Lysbet

F150 Gemert
Reyneer Goossen Ansems
Gillis Wouter Ruevenss

F208v Gemert
Commendator van Gemert

f305 Gemert
Jan Beck
jonkvrouw Katherijn Jan van Bruheze non in Hoydonk
jonkvrouw Margriet Jan van Bruheze non in Bynderen

f305 Gemert
Goossen Steenwech

F312v Gemert
Willem Janssn die Lu
Jan Peterss van der Eycke

F320 Gemert
Coenrart Gerit Dagens

F320v Gemert
Dirk Peter Grieten, man van Heylwich Jan Fyen
Aert Aert Mickarts, man van Heylwich Henrick Mannarts

1494-1495

F108v Gemert
Marcelis van Weert, wonend in Gemart

F242v Gemert
Heer Martiliaen, commendator van Gemert

F272 Gemert
Dirck Wautgerss van Brelaer, man van Luca Willem die Lu
Henrick Sanders, man van Margriet Willem die Lu

F272 Gemert
Wouter die Lu
Herman, Dirck en Ghijsbert zonen van w Jan Donschouts

F272 Gemert
Eymbert Michiel Jan Maess
Mercelis Haesen

F298v Gemert
Hoeve die Kieboom van jonkvrouw Adriaen wed van Goyart van Erpe en haar kinderen

1495-1497

f6 Gemert
Rutger zoon van heer Willem van Erpe, ridder
Peter Goyarts van Lancvelt
Joffr Hadewijch Sluwen, non van Bynderen
Lambert Millinck

F35 Gemert
Jan Everartss van H...
Gielis Wouter Ruevens

f117 Gemert
Rover Rover Henricks
Thomas Peters van den Zande

F193v Gemert
Katherijn wed van Henrick die Wolff en haar kinderen Goossen, Geritken, Hadewijch, Aecht
Claes Dirx van der Poerten

F242v Gemert
Roelof Zeberts Donker
w Emont van Gemert
Jan van den Steen

F242v Gemert
Jan Dirck Dirck Yewaenss.

F262v Gemert
Willem (?), Lenart en Ricart zonen van w Henrick van den Tuyl en w Katherijn
Jan van Boert, man van Mechtelt Henrix van den Tuyl

F262v Gemert
Goossen Goossen Wolffs

F263v Gemert
Meeus Nyerens
Aleyt Jan melis

F273-273v Gemert
Heer Matiliaen van Eynatten commandater van Gemert

F304 Gemert
Jan Willems van Marck
Adriaen Stevenss van den Loe

F343v Gemert
Dirck Peter Dirxs, man van Heilwich Aert Corstkens
Engbert Michiel Jan Maessoen

F445v Gemert
Goossen Goossens die Wolff, man van Sophie Alart Wijnkens
Jan Ancems Bonenberch

F450 Gemert
Gerit Janss Sloetmeker
Willem nat zn van Jan Aerts

F537v Gemert
Claes Dirx van der Poerten
Jan Alartss van den Panthelaer
Ghijsbert Dirx Tolinx

F604v Gemert
Commendator van Gemert

F632v Gemert
Rover Rover Henrixss
Gheertruyt wed van Aert Roevers en haar kinderen Adriaen, Aleyt, Beel en Lijsbeth

1497-1498

F140 Gemert
Jan Everartss van Hanelt
Adriaen Stevens van den Loe

F146 Gemert
Een huis aan den Fellenoerde wordt in erfpacht gegeven

F146 Gemert
Borchart Roelof Everits van Vucht, man van Jut Joosten die Smyt
Jan die Smyt

f146v Gemert
Aert Jan Ansemss van Helvoert
Gerit Hogarts van den Ravenacker

F161v Gemert
Commendator van Gemert

F193 Gemert
Sophie Henrick Willems
Claes Dircx van der Poorten
Margriet wed van Henrick Willems en haar kinderen Willem en Sophie

F206 Gemert
Gerit en Amelis zonen van w Jan Melis
Ghijsbert Janss van der Zantvoert, man van Lijsbeth Jan Melis

F206v Gemert
Lenart Janss van der Hostat

F337 Gemert
Dirck Peter Claess man van Heylwich Jan Barniers
Jan Janss Barniers

F360 Gemert
Goossen Henrick Wolffs
Familie van Vijffeycken
Henrick Gerit Geynsers
Dirck Dirx Smeedszn

1498-1499

F1v Gemert
Gielis Henrix Ansems van Gemert, man van Margriet Wouter Lathouwer

f27 Gemert
Katherijn wed van Leunis van de Velde en haar kinderen mr Gijsbert en Luytgart

F27 Gemert
Adriaen van Raveschot man van Aleyt Leunis van den Velde

F34 Gemert
De commenduer van Gemert heeft een geding tegen Henrick Stapparts

F115 Gemert
Lenart Goyartssn van den Bleeck
Aleyt Jan van Loen, wed van Jan Smeeds

F254v Gemert
Barthout van Huesden, man van Hillegont Willem Barnyers
Margriet van Huesden, nat zuster van voornoemde Barthout

F261 Gemert
Heer Mattiliaen van Eynatten commendator van Gemert

F405 Gemert
De commendator van Gemert (tienden in Nistelre)

1499-1500

F60v Gemert
Heylwich wed van Roever Roevers die Schoemeker en haar kinderen Dirck, Willem, Henrick en Heylwich en Hadewijch

f60v Gemert
Aleyt Aerts van der Hostat
Henrick Jorden Wauters die Rademeker
Margriet Roever Henrix

F156 Gemert
Goossen Steenwijch
Jan Beck
Broeder Cornelis Offermans uit Maeseyck

F216v Gemert
Aert Dirx van Ploesterdonck, man van Lijsbeth Aert Ghijben

F216v Gemert
Aert zn w Dirck van Ploesterdonck en w Agnes Aert Spruyt
Beemdje achter die Ploesterdonck
Ansem Marcelis Ansems

F246 Gemert
Jaargetijde voor het echtpaar Dirck van Gerwen en jonkvrouw Beatrijs (ouders van Jan van Gerwen) in de kerk van Gemert

f297v Gemert
jonkvrouw Geertruyt weduwe van Henrick Celen en hun kinderen Willem, jonkvrouw Katherijn vrouw van Cornelis van der Sargien en heer Gerit priester (1/2 hoeve op Esdonk)

f306v Gemert
heer Mattiliaen van Eynatten, commendator in Gemert

f336 Gemert
Cornelis Gielissn van de Sargien, schout in Maastricht, man van Catherijn Henrick Ceelen geeft zijn deel in een hoeve op Esdonc aan Jan Jans Kennepart

1500-1501

f71 Gemert
Goyart Jans van Aerle, man van Katherijn nat dt w Dirk van Gemert (testament)

f95 Gemert
Peter Goyart van Lanckvelt
joffr Hadewich sLuwen non van Binderen
Rutger Willems van Erpe
jonkvrouw Margriet Willem van Erpe

f119 Gemert
mr Thomas Jan Henrix Kuyst
Jan van Hels zn w Thomas Hoge

F131v Gemert
Jan Jan Wouter Voegels man van Yda Henrick Jan Barniers
Willem nat zn van w Jan Artss

F300 Gemert
hoeve het goet te Kyeboem van heer Gijsbert Goyarts van Erpe, priester

f315 Gemert
heer Mattiliaen van Eynatten, commendator van Gemert

f326 Gemert
Jan die Smyt

1501 Den Bosch,
Jan van Geldrop man van jonkvrouw Mechteld van Nulant wed van Jacob Gerits van Vladeracken

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.