Contact

Heeft u vragen over de bestellingen? Neem dan even contact op met info@heemkundekringgemert.nl

Naam *

Email *

Onderwerp

Bericht

Lid worden?

U kunt lid worden van onze kring door € 25,- (*) over te maken op Rabobank 11.61.97.226 t.n.v. Heemkundekring onder vermelding van ‘Contributie” en uw naam- en adresgegevens.

A-lid zonder automatische incasso € 25,00 p/jaar
A-lid met automatische incasso € 22,50 p/jaar
C-lid zonder automatische incasso € 12,50 p/jaar
C-lid met automatische incasso € 10,00 p/jaar

C-leden wonen op hetzelfde adres als een A-lid en ontvangen daarom niet Gemerts Heem en Heemberichten.

Machtiging
Hieronder kunt u de machtigingskaart voor automatische incasso downloaden.
Als u die print en invult, kunt u die inleveren in het Erfgoedhuis “De Latijnse School” aan de Ruyschenberghstraat 3 in Gemert of opsturen in een ongefrankeerde envelop met vermelding
Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert
Machtigingskaart (liggend/landscape afdrukken)

Belangrijk!

De Heemkundekring en de Stichting Laurentius Torrentinus zijn door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Ook dat de Heemkundekring geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en donaties.

Heemkundekring Gemert

Heemkundekring Gemert